#4 SPECIFIČNOST KRONIČNE HEMODIJALIZE DJEČJE DOBI

Nikolina Jankek (nina.storek.zg@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ivana Fiškuš - Jović (fiskusivana@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

SPECIFIČNOST KRONIČNE HEMODIJALIZE DJEČJE DOBI

Uvod

Kronična bubrežna bolest (KBB) kao jedna je od najtežih kroničnih bolesti u djeteta, predstavlja sve veći javnozdravstveni izazov kako u svijetu tako i kod nas. Karakterizira je poremećaj u građi i funkciji bubrega koji traje duže od 3 mjeseca. Prema međunarodnim registrima incidencija je 12.1 na milijun živorođene djece. U ovom radu prikazati će se iskustva Klinike za dječje bolesti Zagreb (KDBZ) u primjeni kronične hemodijalize u liječenju djece mlađe od 5 godina koja boluju od KBB.

Cilj

Prikazati iskustva Klinike za dječje bolesti Zagreb (KDBZ) u liječenju djece kroničnom hemodijalizom.

Metode i ispitanici

U Centru za kronične bubrežne bolesti liječi se 30 ak djece pod dijagnozom kronične bubrežne bolesti (KBB), od toga trenutno dvoje na peritonealnoj dijalizi te dvoje na kroničnoj hemodijalizi. Bolesnici na kroničnoj hemodijalizi mlađi su od 5 godina starosti stoga je Centar za kronične bubrežne bolesti KDBZ trenutno jedino mjesto u Republici Hrvatskoj gdje se provodi kronična hemodijaliza u liječenju KBB tako malih pacijenata. Poseban izazov za uspješnu hemodijalizu kod manjeg djeteta predstavlja formiranje adekvatnog krvnog pristupa te njegovo održavanje. Hemodijaliza zahtjeva prisutnost educiranog osoblja koji provode postupak u timu.

Rezultati

Liječenje kroničnom hemodijalizom, u KDBZ provodi se nešto dulje od godine dana. U tom periodu uspješno je napravljeno više od 300 postupaka. Pojavnost komplikacija u vidu hipotenzije tijekom postupaka je minimalna te ona iznosti manje od 5 slučajeva na 100 postupaka, dok do drugih komplikacija nije došlo.

Rasprava i zaključak

Kronična hemodijaliza kod djece izuzetno je izazovan postupak zbog specifičnosti dječje dobi. Medicinska sestra ima iznimno važnu ulogu u psihičkoj pripremi djeteta, praćenju djeteta tokom postupka te pravovremenom uočavanju eventualnih znakova komplikacija koje dijete neće navesti jer ne zna ili ne prepoznaje. Bitan je član medicinskog tima koji prati dijete i roditelja kroz cjelokupan proces liječenja kako bi se osigurao što bolji rast, razvoj i kvaliteta života djeteta ali I njegove obitelji.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#5 Neliječena rektoperinealna fistula u 17-godišnjeg mladića

Ivana Trivić Mažuranić (ivana.trivic.0@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Marko Mesić (mrkmesic@yahoo.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Tonći Grmoja (tonci.grmoja@kdb.hr) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ana Tripalo Batoš (abatosh@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ana Močić Pavić (amocicpavic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Iva Hojsak (ivahojsak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Neliječena rektoperinealna fistula u 17-godišnjeg mladića

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Anorektalne malformacije (ARM) su česte kongenitalne anomalije, s procijenjenom incidencijom između 1:2000 i 1:5000 živorođene djece. Obuhvaćaju spektar razvojnih defekata koji složenošću variraju od stenoze anusa, rektoperinealne fistule, do potpune ageneze anorektuma. Ovisno o lokalizaciji anomalije, dijelimo ih na infralevatorske i supralevatorske. Dijagnozu je moguće postaviti u prvim danima života, prvenstveno na temelju kliničkog pregleda koji obuhvaća inspekciju perineuma. Konačna potvrda dijagnoze slijedi po ciljanoj radiološkoj obradi.

Prikaz bolesnika prikaz

Mladić u dobi od 17 godina klinički se prezentirao sufebrilitetom, povraćanjem i proljevom u trajanju pet dana, uz abdominalnu distenziju i bolnost pri palpaciji te povišene vrijednosti upalnih parametara i leukocitozu s neutrofilijom. Nakon inicijalnog zbrinjavanja u općoj bolnici koje je uključivalo dvojnu antibiotsku terapiju ceftriaksonom i metronidazolom te primjenu klizmi, upućen je na daljnje liječenje u Kliniku. Po premještaju, inspekcijom perineuma ustanovljeno je postojanje rektoperinealne fistule. Detaljnijim uvidom u anamnezu, doznaje se da je ARM uočena već po rođenju te da roditelji nisu bili skloni kirurškom liječenju. Mladić je naveo kako cijelog života ima poteškoće defekacije, izmjenjuju se razdoblja opstipacije i proljeva, uz enkoprezu. Daljnja dijagnostička obrada uključivala je MR zdjelice s fistulografijom, visokorezolucijsku anorektalnu manometriju i elektrostimulaciju sfinkternog kompleksa. Nastavljena se konzervativna dezimpakcija fekaloma klizmama koje su aplicirane kroz rektoperinealnu fistulu. Nakon nekoliko tjedana, učinjen je prvi operativni zahvat. Formirana je bitubularna sigmoidostoma uz biopsiju pune debljine stijenke rektuma, patohistološki nalaz bio je uredan. Četiri mjeseca kasnije učinjena je anteriorna sagitalna anorektoplastika uz očuvanje sfinkternog kompleksa. Nakon zahvata mladić je podučen dilataciji neoanusa Hegarovim dilatorima. Imao je redovite stolice, do četiri dnevno, bez bijegova. U trećem operativnom aktu resecirana je kolostoma uz uspostavu crijevnog kontinuiteta.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Izostanak pravodobnog liječenja rektoperinealne fistule i drugih ARM nepovoljno utječe na funkciju defekacije, narušavajući kvalitetu života bolesnika. Rano postavljanje dijagnoze i rano kirurško liječenje preduvjeti su za uspostavu optimalne funkcije defekacije.#6 Utjecaj programa tjelovježbe umjerenog intenziteta na kvalitetu života ovisnu o zdravlju i kvalitetu sna u djece s kroničnim upalnim bolestima crijeva u remisiji

Ivana Trivić Mažuranić (ivana.trivic.0@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Sara Sila (sara.sila0810@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Sanja Kolaček (sanja.kolacek@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Iva Hojsak (ivahojsak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Utjecaj programa tjelovježbe umjerenog intenziteta na kvalitetu života ovisnu o zdravlju i kvalitetu sna u djece s kroničnim upalnim bolestima crijeva u remisiji

Uvod

Djeca s kroničnim upalnim bolestima (eng. inflammatory bowel disease, IBD) crijeva imaju značajno nižu kvalitetu života ovisnu o zdravlju (eng. health related quality of life, HRQoL) u usporedbi sa zdravim vršnjacima istog spola. Dobar san neophodan je za održavanje zdravlja i kvalitete života te igra ulogu u regulaciji imunološkog sustava.

Cilj

Cilj studije bio je istražiti učinak programa tjelovježbe na HRQoL i kvalitetu sna u djece s IBD-om u remisiji.

Metode i ispitanici

Ukupno 42 djece s IBD-om u remisiji (u dobi 15,3±2,08 godina; 25 dječaka) bili su uključeni u 6-mjesečni program tjelovježbe umjerenog intenziteta kod kuće. Prije početka programa vježbanja i nakon njegovog završetka, HRQoL je procijenjen koristeći IMPACT-III upitnik, dok je kvaliteta sna procijenjena PSQI upitnikom. Pacijenti su nosili triaksijalni akcelerometar pet uzastopnih dana prije i nakon završetka programa radi objektivizacije tjelesne aktivnosti.

Rezultati

Na temelju inicijalnog i završnog mjerenja, kod ispitanika nije zapaženo statistički značajno poboljšanje u HRQoL. Zabilježen je porast IMPACT III rezultata sa 147,56±2,73 na 149,59±2,77 (p=0,106) i poboljšanje kvalitete sna; pri čemu su se PSQI rezultati smanjili s 4,54±0,37 na 3,92±0,44 (p=0,055). Prevalencija poremećaja kvalitete sna (PSQI ˃ 5) značajno smanjila s 30,9% na 23,8% (p=0,027). Na početku, rezultat IMPACT III negativno je korelirao s rezultatom PSQI (koef. -0,571, p ˂ 0,001) i s vremenom koje su sudionici proveli sjedeći (koef. -0,351, p=0,031). Nakon završetka 24-tjednog programa tjelovježbe, promjene u IMPACT III rezultatu pozitivno su korelirale s vremenom provedenim u tjelesnoj aktivnosti umjerenog do jakog intenziteta (koef. 0,329, p=0,047). Promjene u PSQI rezultatu bile su najizraženije u latenciji spavanja (-0,54±0,13, p ˂ 0,001), trajanju sna (-0,49±0,14, p=0,001) i poremećaju spavanja (-0,55±0,15, p ˂ 0,001).

Rasprava i zaključak

Broj djece s narušenom kvalitetom sna značajno se smanjio nakon završetka 6-mjesečnog programa tjelovježbe umjerenog intenziteta. Također, uočili smo pozitivnu korelaciju rezultata IMPACT III i vremena provedenog u tjelesnoj aktivnosti.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#7 Uloga tumorskih markera u dijagnostici i liječenju tumora testisa u djece- prikaz slučajeva

Maja Pavlović (majap007@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Izabela Kranjčec (izabela.kranjcec@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Jasminka Stepan Giljević (jasminka.stepan@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Uloga tumorskih markera u dijagnostici i liječenju tumora testisa u djece- prikaz slučajeva

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Oteklinu testisa u djece mogu uzrokovati razna benigna i maligna stanja. Pomoć u nužnoj hitnoj dijagnostici predstavljaju tumorski markeri. Želimo istaknuti važnost promptne inicijalne obrade djece s uvećanjem testisa, uključujući biokemijske tumorske markere (LDH, AFP, HCG). Iz medicinske dokumentacije prikupili smo podatke o dijagnostici, terapiji i rezultatima liječenja troje pacijenata s malignim tumorom testisa.

Prikaz bolesnika prikaz

U trogodišnjeg dječaka zamijećeno je uvećanje lijevog testisa nakon traume, unatrag dva mjeseca. Ultrazvučno verificirana inhomogena tvorba (34 x 20 mm) unutar ovojnica testisa uz LDH 282 U/L, AFP 2.1 ng/mL, HCG ˂ 0.5 IU/L. Testis s tumorom je odstranjen, a patohistološki utvrđen embrionalni rabdomiosarkom, bez metastaza registriranih PET-CT-om. Provedeno je kemoterapijsko liječenje prema EpSSG RMS 2005 protoklu za skupinu niskog rizika. Dječak je u remisiji, dvije godine po završetku liječenja. U dvogodišnjeg dječaka sa uvećanjem lijevog testisa početnom obradom registriran je visok AFP 3935 ng/mL (HCG ˂ 2.3 IU/L, LD 228 U/L) te je učinjena lijevostrana orhidektomija s patohostološkom dijagnozom Yolk sac tumora. Slikovno i laboratorijsko praćenje prema MAKEI-05 protokolu ukazivalo je na remisiju, no ubrzo je zabilježen postupni porast AFP-a 191.1 ng/mL, uz prisutnost metastaza na PET-CT-u. Provedena je kemoterapija (PEI) s odličnim odgovorom te je dječak 2,5 godine po završetku liječenja u remisiji. Sedmnaestgodišnji mladić uočio je bolnost i otvrdnuće lijevog testisa dva mjeseca pred inicijalnu ultrazvučnu (ovalna tvorba parenhima lijevog testisa 2.3 x 1.7 cm) i laboratorijsku dijagnostiku (LDH 293 U/L, AFP 1.2 ng/mL, HCG 1.1 IU/L). MR-om i PET-CT-om nije utvrđena diseminacija maligne bolesti. Po učinjenoj lijevostranoj orhidektomiji postavljena je patohistološka dijagnoza seminoma (pT1) te je mladić u ambulantnom praćenju.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Kod nalaza uvećanog testisa važno je bez odgode učiniti ultrazvučnu i laboratorijsku obradu, uključujući LDH, AFP i HCG te uputiti dječjem kirurgu, odnosno, onkologu. Iako je ishod liječenja zloćudnih tumora testisa uglavnom povoljan, zakašnjela dijagnoza/terapija naročito kod sarkoma može biti pogubna.#8 Karakteristike arterijskoga tlaka u djece sa šećernom bolešću tip 1

Bernardica Valent Moric (bvmoric@hotmail.com) (KBC Sestre milosrdnice) , Lavinia La Grasta Sabolić (lavinia.la.grasta.sabolic@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice) , Gordana Stipančić (gordana.stipancic@zg.t-com.hr) (KBC Sestre milosrdnice)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Karakteristike arterijskoga tlaka u djece sa šećernom bolešću tip 1

Uvod

Arterijski tlak važan je čimbenik ukupnog kardiovaskularnog rizika u bolesnika sa šećernom bolešću tip 1 (ŠB1). Smatra se i kako promjene arterijskoga tlaka pridonose razvoju komplikacija ŠB1.

Cilj

Analizirati karakteristike kontinuiranog mjerenja arterijskoga tlaka (KMAT), uključujući varijabilnost arterijskoga tlaka i njihovu povezanost s albuminurijom kao biljegom razvoja dijabetičke nefropatije u djece sa ŠB1 te identificirati potencijalne prediktore visoko normalne albuminurije i mikroalbuminurije.

Metode i ispitanici

KMAT je napravljen u 201 djeteta i adolescenta (prosječna dob 14,7 ± 3,8 godine) s trajanjem ŠB1 preko godinu dana. Albuminurija je procjenjivanja kao omjer albumin/kreatinin (A/C), a ispitanici klasificirani kao oni s nisko normalnom albuminurijom, visoko normalnom albuminurijom ili mikroalbuminurijom.

Rezultati

Petnaest (7,5%) djece sa ŠB1 imalo je hipertenziju prema ordinacijskom mjerenju, a 10 (5%) prema KMAT-u. Ispitanici sa ŠB1 imali su povišen 24-h sistolički (SAT) i dijastolički arterijski tlak (DAT) (+0.2 i + 0.3 SDS) te noćni SAT i DAT (+0.6 i +0.8 SDS) u usporedbi s referentnim vrijednostima. Skupina bolesnika s mikroalbuminurijom imala je statistički značajno viši 24-h, dnevni i noćni DAT u odnosu na normoalbuminuričnu skupinu. Zabilježen je visok postotak izostanka noćnog pada tlaka (74,1%). Noćna dijastolička varijabilnost tlaka bila je viša u djece s visoko normalnom u odnosu na one s nisko normalnom albuminurijom (p=0.01). Uočena je slaba korelacija između A/C te dnevne dijastoličke (r=0.29, p ˂ 0.0001) i noćne dijastoličke varijabilnosti tlaka (r=0.21, p=0.003). Dob i noćna dijastolička varijabilnost tlaka izdvojile su se kao prediktori visoko normalne albuminurije dok je noćni DAT bio snažan prediktor mikroalbuminurije.

Rasprava i zaključak

Djeca sa ŠB1 imaju narušenu regulaciju arterijskoga tlaka iako većina njih ne ispunjava kriterije za dijagnozu hipertenzije. Prisutna je povezanost DAT i varijabilnosti DAT s rastućim vrijednostima albuminurije koja ukazuju na vezu između arterijskoga tlaka i početne dijabetičke nefropatije.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#9 Povezanost kardiorespiratorne sposobnosti s inzulinskom osjetljivosti u pretilih adolescenata

Lavinia La Grasta Sabolić (lavinia.la.grasta.sabolic@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice) , Marija Požgaj Šepec (marija.pozgaj@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice) , Maja Cigrovski Berković (maja.cigrovskiberkovic@gmail.com) (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Povezanost kardiorespiratorne sposobnosti s inzulinskom osjetljivosti u pretilih adolescenata

Uvod

Povezanost kardiorespiratorne sposobnosti (KRS) s inzulinskom osjetljivosti u pretilih adolescenata predmet je istraživanja i kontroverzi. Nedostaju spoznaje o učincima KRS-a na inzulinsku osjetljivost u izrazito pretilih adolescenata, premda je njihov broj u porastu.

Cilj

Cilj istraživanja bio je ispitati povezanost KRS s homeostatskim modelom procjene inzulinske rezistencije (HOMA-IR) u pretilih adolescenata te u skupinama s različitim stupnjem pretilosti.

Metode i ispitanici

U prospektivnom, presječnom istraživanju sudjelovalo je 200 pretilih adolescenata u kojih je uz antropometrijska mjerenja, sastav tijela određen bioelektričnom impedancijom. Izračunat je HOMA-IR, a KRS je procijenjena submaksimalnim testom na pokretnoj traci. Prema indeksu tjelesne mase (ITM), adolescenti su klasificirani kao blago ili teško/vrlo teško pretili. KRS je prema tercilama maksimalnog primitka kisika (VO2max) iskazanog u odnosu na ukupnu (KRSTM) i nemasnu tjelesnu masu (KRSNM) kategorizirana kao loša, osrednja ili dobra.

Rezultati

Utvrđena je slaba negativna korelacija između KRS i HOMA-IR (rs = - 0,28 za KRSTM; rs = - 0,21 za KRSNM). Jednosmjernom analizom varijance (ANOVA) potvrđen je značajan učinak KRS na HOMA-IR (F(2,200) = 6,840, p = 0,001 za KRSTM; F(2,200) = 3,883, p = 0,022 za KRSNM). Naknadne analize pokazale su da pretili adolescenti s lošom KRS imaju viši HOMA-IR od pretilih adolescenata s dobrom KRS (p = 0,001 za KRSTM; p = 0,018 za KRSNM). Dvosmjerna ANOVA s Bonferronijevom korekcijom potvrdila je značajan učinak interakcije razine KRSTM i stupnja pretilosti na HOMA-IR (F (2,200) = 3.292, p = 0.039). Teško/vrlo teško pretili adolescenti imali su viši HOMA-IR od blago pretilih i uz dobru i uz lošu KRS. Međutim, HOMA-IR se nije razlikovao između teško/vrlo teško pretilih adolescenata s dobrom i blago pretilih adolescenata s lošom KRS.

Rasprava i zaključak

Rezultati istraživanja pokazuju da je za razinu inzulinske rezistencije u pretilih adolescenata, osim stupnja pretilosti važna i KRS. Stoga bi njezina procjena trebala biti sastavni dio dijagnostičke obrade, a njezino unaprjeđenje važan terapijski cilj.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#10 Utječe li indeks tjelesne mase na parametre KMAT-a u pretile djece i adolescenata s urednim ordinacijskim arterijskim tlakom?

Ana Kovačević (ms.anakovacevic@gmail.com) (KBC Sestre Milosrdnice) , Iva škorić (ivaskoric@gmail.com) (KBC Sestre Milosrdnice) , Ines Vidatić (ines.vidatic@gmail.com) (KBC Sestre Milosrdnice) , Bernardica Valent Morić (bvmoric@hotmail.com) (KBC Sestre Milosrdnice)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Utječe li indeks tjelesne mase na parametre KMAT-a u pretile djece i adolescenata s urednim ordinacijskim arterijskim tlakom?

Uvod

Pretilost djece i adolescenata predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih izazova 21. stoljeća. Pravovremeno prepoznavanje patoloških vrijednosti arterijskog tlaka (AT) u pretile djece važno je kako bi se osigurala rana intervencija i spriječile dugoročne posljedice.

Cilj

Istražiti utjecaj stupnja pretilosti na parametre kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka (KMAT) te varijabilnost tlaka u skupini pretile djece i adolescenata s urednim vrijednostima ordinacijskog tlaka.

Metode i ispitanici

Retrospektivna analiza obuhvatila je 119 pretile djece i adolescenata (55 dječaka; 46,2%) u dobi od 7-18 godina (prosječne dobi 14,22 godine) koji su podijeljeni u tri skupine ovisno o vrijednosti Z-skora indeksa tjelesne mase (ITM); skupina I Z-skor 1,7 do 2,62; skupina II 2,63 do 3,54 i skupina III preko 3,55). Svim ispitanicima napravljen je KMAT.

Rezultati

Potvrdili smo pozitivnu korelaciju između sistoličkog arterijskog tlaka (SAT) i dijastoličkog arterijskog tlaka (DAT) te ITM na razini čitave skupine ispitanika, no bez statistički značajnih razlika između podgrupa s različitim ITM. Postotak prekoračenja 95. centile za dnevni SAT i DAT (engl. blood pressure load) rastao je proporcionalno porastu ITM i bio viši u skupinama II i III u usporedbi sa skupinom I (p ˂ 0.001). Većina naših ispitanika nije imala očuvan noćni pad tlaka (non-dippers 66,4%), pri čemu kategorija ITM nije utjecala na stupanj noćnog pada AT. Razlika u varijabilnosti AT uočena je samo za dnevne vrijednosti između skupine I i II (p=0.019 za SAT i p=0.002 za DAT).

Rasprava i zaključak

Pretila djeca i adolescenti, unatoč urednim vrijednostima AT pri ordinacijskim mjerenjima, pokazuju odstupanja u parametrima KMAT-a. Vrijednosti SAT i DAT u KMAT-u više su u onih s višim ITM. Također, oni s višim ITM imaju i viši postotak prekoračenja 95. centile te višu dnevnu varijabilnost AT. Većina pretile djece ima izostanak noćnog pada AT neovisno o rastućem ITM.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#11 Ozljede sluznice gornjeg dijela probavnog sustava uslijed terapije doksiciklinom

Ivana Trivić Mažuranić (ivana.trivic.0@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Paola Blagec (blagecpaola@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Mia Šalamon Janečić (miasalamon@hotmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Iva Hojsak (ivahojsak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Ozljede sluznice gornjeg dijela probavnog sustava uslijed terapije doksiciklinom

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Ozljede sluznice gornjeg dijela probavnog sustava uslijed nepravilnog uzimanja tableta zabilježene su pri primjeni više od stotinu različitih lijekova. Doksiciklin je tetraciklinski antibiotik koji se propisuje za liječenje infekcija koje zahvaćaju kožu, dišni i urogenitalni sustav. I dok je ozljeda sluznice jednjaka uslijed uzimanja tableta doksiciklina ranije opisana u literaturi, ozljeda želučane sluznice iznimno je rijetka.

Prikaz bolesnika prikaz

Djevojčica u dobi 15 godina hospitalizirana je u Zavodu zbog retrosternalne boli, disfagije i odinofagije u trajanju dva tjedna. Tijekom 4 tjedna pred prijem uzimala je tablete doksiciklina, propisane od strane dermatologa zbog papulopustuloznih akni. Fizikalni status bio je bez odstupanja, a učinjena laboratorijska i radiološka obrada bile su uredne. Prilikom ezofagogastroduodenoskopije verificiran je ezofagitis srednje i donje trećine jednjaka, a u području srednje trećine jednjaka zamijećena su dva paralelna duboka cirkularna ulkusa. Druga djevojčica, u dobi 14 godina, hospitalizirana je zbog istovjetnih tegoba, praćenih i mučninom, u trajanju nepuna dva mjeseca. Unazad tri mjeseca uzimala je doksiciklin u istoj indikaciji, a endoskopskom obradom prikazana je hiperemična sluznica antruma sa sitnim erozijama i nekoliko afti (uz naknadno isključenu Helicobacter pylori infekciju). U oba slučaja, prekinuta je terapija doksiciklinom uz uvođenje inhibitora protonske pumpe, na što dolazi do promptne regresije simptoma, uz uredan kontrolni endoskopski nalaz.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Štetan učinak doksiciklina na gastrointestinalnu sluznicu ovisi o vremenu dodira tvari i sluznice te o koncentraciji kisele otopine lijeka. Kaustični učinak koji nastaje otapanjem tablete u maloj količini tekućine i usporenim prolazom iste u pravilu je moguće izbjeći pravilnim uzimanjem lijeka s dovoljnom količinom tekućine (barem 100 ml vode) nakon čega se savjetuje da osoba barem 30 minuta ostane u uspravnom položaju. Unatoč dobro prepoznatljivoj kombinaciji anamnestičkih podataka o peroralnoj terapiji navedenim lijekom i tipičnoj kliničkoj slici, ozljede sluznice gornjeg dijela probavnog sustava posljedično nepravilnom uzimanju peroralne terapije nerijetko su neprepoznate, a njihova je stvarna učestalost nepoznata.#12 Hemoragična bulozna purpura Henoch Schönlein - prikaz bolesnika

Karmen Đonlagić Ljubenko (karmen.donlagic@gmail.com) (Opća bolnica Dubrovnik) , Mara Jurić- Kavelj (mara.jurickavelj@gmail.com) (Opća bolnica Dubrovnik) , Dijana Grizelj Kalčić (dijanag@bolnica-du.hr) (Opća bolnica Dubrovnik) , Antonija Mustapić (antonijam2@gmail.com) (Opća bolnica Dubrovnik) , Dagmar Guberinić (guberinic.dagmar@gmail.com) (Opća bolnica Dubrovnik) , Dragana Kontić (gagakonti@gmail.com) (Opća bolnica Dubrovnik)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Hemoragična bulozna purpura Henoch Schönlein - prikaz bolesnika

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

HS purpura ili IgA vaskulitis čest je sistemni vaskulitis malih krvnih žila kože, zglobova, gastrointestinalnog trakta, bubrega. Rijetka kožna manifestacija HSP su hemoragične bule i vezikule, učestalost u 2% oboljele djece.

Prikaz bolesnika prikaz

Prikazat ćemo 4,5 godišnjeg dječaka s poteškoćama u razvoju primljenog prvog dana bolesti s purpuričnim osipom na nogama, bolnim otokom skočnih zglobova i stopala. Tijekom hospitalizacije je afebrilan, imao je i otok koljena, povremeno blaže bolove u trbuhu. 3. dana na potkoljenicama se pojavljuju hemoragične bule i vezikule sa sukrvavom sekrecijom. Na nadlaktici na mjestu manžete tlakomjera pojavio se otok i hematom. U laboratorijskim nalazima blaže su povišeni parametri upale, uredan broj trombocita i koagulogram, blago povišen C3, uredna elektroforeza ,imunodifuzija, CIC, RF i AST-0. Imao je pozitivan ANA IIF i anti Pm-Scl, ANCA negativan. Krv je bila pozitivna u 3 uzorka stolice, UZV trbuha je opisan uredan. Urin višekratno kontroliran uredan. Iz obriska grla izoliran je piogeni streptokok. Liječen je penicilinskim peroralnim pripravkom 10 dana . Za bolove u zglobovima pio je ibuprofen, za hemoragične bulozne kožne lezije u početku je dobijao metilprednizolon iv. potom prednizon 2 mg/ kg peroralno uz gastroprotekciju na što je nastupila njihova regresija. phD nalaz bioptata bulozne kožne lezije odgovora leukocitoklastičnom vaskulitisu malih krvnih žila čime je potvrđena dijagnoza HS purpure. Otpušten je 12-og dana, u terapiji prednizon, ukupno 4 tj. uz postupno smanjivanje doze do ukidanja.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Hemoragične bulozne kožne lezije u tijeku HSP nisu česte u dječjoj dobi. U većini slučajeva nisu udružene sa sistemnom zahvaćenošću i nemaju težu prognostičku vrijednost. Prije početka liječenja kortikosteroidima potrebno je učiniti biopsiju bulozne kožne lezije. Kod našeg pacijenta daljim praćenjem nije bilo povrata bolesti, zaostalih kožnih lezija niti bubrežnih komplikacija. Ima poz. ANA IIF i anti Pm-Scl što treba kontrolirati, za sada nema znakova upalne reumatske bolesti.#13 Infarkt slezene u tijeku akutne infekcije Epstein Barr virusom-prikaz bolesnika

karmen Đonlagić Ljubenko (karmen.donlagic@gmail.com) (Opća bolnica Dubrovnik) , Mirza Spahić (dr.mirza.spahic@gmail.com) (Opća bolnica Dubrovnik) , Božo ćurčija (bozo.curcija1@gmail.com) (Opća bolnica Dubrovnik) , Samira Knežević (samira.knezevic.rijeka@gmail.com) (Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Infarkt slezene u tijeku akutne infekcije Epstein Barr virusom-prikaz bolesnika

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Vrlo rijetka komplikacija akutne EBV infekcije je infarkt slezene. Do njega može doći zbog hipercelularnosti pulpe, povećane potrebe za kisikom, promjene u mikrocirkulaciji slezene uzrokovanoj ishemijom, hiperkoagulabilnosti, povećane proizvodnje citokina, agregacije trombocita.

Prikaz bolesnika prikaz

Prikazat ćemo slučaj infarkta slezene u tijeku akutne EBV infekcije u pacijenta dob 17,5 god. do sada zdrav, bez kroničnih bolesti u obitelji. Javlja se obiteljskom liječniku zbog vrućice, kašlja, grlobolje i bola pod lijevim rebrenim lukom.U laboratorijskim nalazima blago su povišeni parametri upale, snižen broj trombocita, u DKS atipični limfociti, povišene su aminotransferaze i pozitivna heterofilna antitijela. Nakon 2 tjedna učinjen je UZV trbuha. Opisana je hepatosplenomegalija sa 2 žarišta u slezeni, sumnja na infarkt ili hematom. Na MSCT abdomena viđeno je više hipovaskularnih žarišta slezene i jedna hipodenzna gušća kolekcija, potvrđena dijagnoza infarkta slezene. Nakon mjesec dana pod nadzorom pedijatra prati se pad aminotransferaza. Serologija na Citomegalovirus i Toxoplasmu gondii je negativna, EBV akutna infekcija, PCR EBV je negativan. Na MRI slezene ( 1,5 mj. od početka bolesti) zona infarkta i lamelarni subkapsularni hematom su u resorpciji.Dalje se nadzire na UZV. UZV srca i RTG pluća su opisani uredni.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Obradom smo isključili druge moguće uzroke infarkta slezene :hiperkoagulabilnost, maligne bolesti, mijeloproliferativne bolesti, mijelodisplastični sindrom, cirozu jetre, pankreatitis, kronične autoimune bolesti, antifosfolipidni sindrom, endokarditis. Kod našeg pacijenta nije bila potrebna specifična terapija. U nalazima za izdvojiti ima pozitivan ANA (IIF) i PR-3 ANCA ,do sada bez znakova vaskulitisa i upalne reumatske bolesti ali zahtjeva daljnji nadzor imunologa.#14 Kongenitalni mezoblastični nefrom -prikaz bolesnika

Karmen Đonlagić Ljubenko (karmen.donlagic@gmail.com) (Opća bolnica Dubrovnik) , Petra Đapić (petra.dapic@gmail.com) (Opća bolnica Dubrovnik)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Kongenitalni mezoblastični nefrom -prikaz bolesnika

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

CMN je rijedak tumor bubrega u dječjoj dobi, učestalost 3-4 % . Obično se otkrije do navršene prve godine života. Najčešće se prezentira abdominalnom masom, rjeđe hematurijom, proteinurijom, hipertenzijom, poliurijom,hiperkalcemijom . Nije udružen sa sindromima niti anomalijama tipičnim za Wilmsov tumor. Prema phD nalazu 3 su tipa: Klasični tip -prognostički povoljan ( 25% oboljelih, dob ispod 3 mjeseca) Celularni tip - agresivniji s elementima malignosti, recidiva i metastaza (65% oboljelih, dob preko 3 mjeseca) Miješani tip -kombinacija klasičnog i celularnog tipa (10%)

Prikaz bolesnika prikaz

15 mjesečna djevojčica hospitalizirana je zbog prve febrilne urinarne infekcije uzrokovane Escherichiom coli. Na prijemu je bila urednog kliničkog statusa.U laboratorijskim nalazima su bili povišeni upalni parametri, uredna bubrežna funkcija. Započeto je liječenje ceftriaksonom parenteralno. Na UZV desnog bubrega, u srednjoj trećini, prikazala se homogena tumorska lezija koja se utiskivala u bubrežni parenhim. Ostali abdominalni parenhimni organi su bili urednog UZV prikaza. Radi dalje hematoonkološke obrade i liječenja djevojčica je dogovorno upućena na Kliniku gdje je završeno antibiotsko liječenje. MRI abdomena je potvrdio ekspanzivnu, solidnu tumorsku leziju na desnom bubregu te je po dovršetku obrade postavljena indikacija za kirurško liječenje. Tumor je parcijalnom desnostranom nefrektomijom uklonjen u potpunosti. Njegov phD nalaz citološki i imunohistokemijski je odgovarao mezoblastičnom nefromu. Kemoterapija nije bila potrebna .

Abstract prikaz bolesnika zaključak

U naše pacijentice CMN je otkriven slučajno u dobi od 15 mjeseci tijekom liječenja febrilne urinarne infekcije. Liječenje CMN je operativno: najčešće radikalna nefrektomija, parcijalna nefrektomija ( u naše pacijentice), enukleacija tumora. Potrebno je višegodišnje hematoonkološko praćenje. Preko 2 god. od dijagnoze i operacije pacijentica je urednih nalaza.#15 Zadovoljstvo djece i adolescenata oboljelih od dijabetesa melitusa tip 1 s korištenjem uređaja za intermitentno skeniranje glukoze u intersticijskoj tekućini

Emina Cerić (eminaceric2009@hotmail.com) (KBC Zagreb, Rebro)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Zadovoljstvo djece i adolescenata oboljelih od dijabetesa melitusa tip 1 s korištenjem uređaja za intermitentno skeniranje glukoze u intersticijskoj tekućini

Uvod

Uređaji za intermitentno skeniranje glikemije u intersticijskoj tekućini (isCGM) značajno olakšavaju svakodnevnu skrb o šećernoj bolesti tip 1 (DM1) u djece i adolescenata. Omogućuju bezbolnu kontrolu razina glikemije te neograničen broj mjerenja te se sastoji od senzora postavljenog u potkožno masno tkivo i čitača. Uloga medicinske sestre je edukacija djece i roditelja o načinu postavljanja i radu te prednostima i nedostacima uređaja.

Cilj

Cilj je bio utvrditi da li su djeca i adolescenti oboljeli od DM1 zadovoljni korištenjem isCGM uređaja i olakšava li im provođenje svakodnevnih postupaka vezanih za regulaciju bolesti.

Metode i ispitanici

Istraživanje je provedeno na 108 ispitanika u dobi od 10 do 18 godina koja se liječe na Klinici za pedijatriju KBC Zagreb kod kojih je prethodno postavljena dijagnoza DM1 te je započeta terapija inzulinom. Ispitivanje je provedeno anketom. Istraživanje je bilo anonimno.

Rezultati

Subjektivno zadovoljstvo korištenjem uređaja navelo je 93,52% ispitanika. Kao najveću prednost korištenja isCGMS ispitanici su naveli više podataka o mjerenju (57,41%), manju bolnost (41,67%), rano prepoznavanje hipoglikemije (32,41%) i lakše prepoznavanje hiperglikemije (26,85%). Kao najvažnije funkcionalnosti uređaja ispitanici su naveli mogućnost neograničenog mjerenja glikemija (33,33%), krivulje kretanja šećera i analiza trendova (23,15%) i informacije o šećerima tijekom noći (18,52%). Poboljšanje regulacije DM1 uz korištenje isCGM uočilo je 72,22% ispitanika, i to kao bolji glikolizirani hemoglobin, manje oscilacija glikemije i manje hipoglikemija i hiperglikemija. Kao najveće nedostatke uređaja ispitanici su naveli netočno mjerenje, transparentnost u pogreškama u samokontroli dijabetesa i veliku količinu podataka koji čine dodatno opterećenje. Većina ispitanika (97,22%) bi preporučilo korištenje uređaja FreeStyle Libre vršnjacima oboljelim od dijabetesa.

Rasprava i zaključak

Dostupnost uređaja za isCGM donijelo je brojne prednosti oboljelima od DM1 u svakodnevnom zbrinjavanju bolesti što povećava zadovoljstvo bolesnika ali i roditelja i smanjuje opterećenje u svakodnevnim postupcima samokontrole.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#16 Poremećaji hranjenja u dječjoj i predadolescentnoj dobi

Zvijezdana Tirić (zvijezdana.tiric@gmail.com) (KBC ZAGREB, Rebro)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Poremećaji hranjenja u dječjoj i predadolescentnoj dobi

Uvod

Većina djece kroz svoj razvoj prolazi barem kratak period u kojem postoje teškoće u prehrani i hranjenju. Tri su osnovna tipa poremećaja hranjenja kod adolescenata: anoreksija i bulimija nervoza te kompulzivno prejedanje. U radu su navedene klasifikacije, vrste, simptomi i način liječenja za svaki pojedini navedeni poremećaj. U razvoju poremećaja hranjenja bitnu ulogu imaju biološki, psihološki i socijalni faktori.

Cilj

Cilj zdravstvene njege kod svih bolesnika oboljelih od nekog od navedenih poremećaja u prehrani je dovesti ga do što bržeg osamostaljenja i što većeg stupnja zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba. Medicinska sestra ima veliku ulogu u psihološkoj podršci bolesniku i obitelji jer poznaje psihosocijalni aspekt bolesnika koji su suočeni s ovim poremećajima

Metode i ispitanici

Najčešći poremećaji kod djece vezani uz prehranu su: ekstremna izbirljivost, pika (jedenje nejestivog), infantilna anoreksija, ruminacija (često pogrešno zamijenjeno povraćanjem i češće kod dojenčadi), odbijanje hrane, gubitak apetita, proljev, opstipacija, mršavost, pretilost. U predadolescentnoj dobi mogu se također javiti neki od navedenih poremećaja uz koje ubrajamo još i anoreksiju nervozu, bulimiju te prejedanje

Rezultati

Medicinska sestra u sklopu tima ima osobito važnu ulogu provodeći najveći dio svog radnog vremena u blizini oboljelih. Time, uz znanje i iskustvo, s bolesnicima stvara jedan odnos povjerenja i međusobnog dogovaranja oko problema.

Rasprava i zaključak

Poremećaji hranjenja kod male djece znatno se razlikuju od onih koji su ušli u pubertetsko razdoblje i adolescenciju. Mala djeca nisu svjesna što znači zdravo i pravilno se hraniti. Najčešće se povode svojim željama zbog čega mogu biti izuzetno izbirljivi te konzumirati samo određene namirnice. Stoga je zadaća roditelja da prate i provjeravaju kako se dijete hrani, što sve jede i voli jesti, da li ima redovite stolice, a osim toga važno je da ih na vrijeme educiraju i ukažu na važnost zdrave i pravilne prehrane kako bi od malih nogu znali razlikovati dobru od loše hrane i navika.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#17 Kombinacija glomerularnih, vaskularnih i tubularnih biljega u ranom otkrivanju bubrežnoga oštećenja u djece sa šećernom bolesti tipa 1

IVANA TRUTIN (ivana.trutin@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Kombinacija glomerularnih, vaskularnih i tubularnih biljega u ranom otkrivanju bubrežnoga oštećenja u djece sa šećernom bolesti tipa 1

Uvod

Dijabetička bolest bubrega (DBB) vodeći je uzrok završnoga stadija bubrežne bolesti, a albuminurija se smatra ranim pokazateljem bubrežnoga oštećenja u oboljelih od šećerne bolesti tipa 1 (ŠB-1). Nalazi biopsija bubrega učinjenih 1,5–2,5 godina nakon početka bolesti, a u djece koja su i dalje bila normoalbuminurična, pokazuju strukturne promjene u smislu zadebljanja glomerularne i tubularne bazalne membrane, a regresija u normoalbuminuriju u već albuminurične djece dovodi u pitanje albuminuriju kao rani pokazatelj razvoja DBB-a.

Cilj

Cilj je ovog istraživanja izrada klinički uporabljivog modela koji bi se temeljio na povezanosti cistatina C u serumu, doplerskog renalnog indeksa otpora (RI) i Kidney injury molecule-1 (KIM-1) u urinu sa standardnim pokazateljima bubrežne funkcije, a radi određivanja optimalnog modela za rano otkrivanje DBB-a

Metode i ispitanici

. U istraživanje je uključeno 75 djece i adolescenata oboljelih od ŠB-1 sa normoalbuminurijom i urednom bubrežnom funkcijom u dobi od 10 do 18 godina te 75 zdrave djece u kontrolnoj skupini

Rezultati

Rezultati upućuju na povišeni KIM-1 u urinu i RI u oboljelih od ŠB-1 u usporedbi s metabolički zdravom populacijom, bez pozitivne korelacije s albuminurijom, što upućuje na tubularnu fazu bubrežnoga oštećenja kao vrlo ranu i zasebnu pojavu, neovisno o glomerularnom oštećenju i pojavi mikroalbuminurije (MA). U ovom istraživanju doplerski RI viši je u oboljele djece i koristan je za procjenu ranih hemodinamskih promjena u pretkliničkoj fazi ranoga bubrežnoga oštećenja. Dislipidemija (viši trigliceridi i niži HDL kolesterol), viši serumski kreatinin i doza inzulina povezani su s povećanim rizikom od razvoja MA-e i DBB-a, a ujedno i s povećanim rizikom od razvoja ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti, što je značajno za planiranje preventivnih i terapijskih intervencija

Rasprava i zaključak

normoalbuminurična djeca oboljela od ŠB-1 s urednom bubrežnom funkcijom imaju promjene koje upućuju na rano bubrežno oštećenje, a određivanje vrijednosti serumskoga cistatina C, KIM-1 u urinu i doplerskog RI-ja zajedno značajno je u budućem preventivnom i terapijskom djelovanju.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#18 ZBRINJAVANJE DJECE S TEŠKIM TJELESNIM OZLJEDAMA TIJELA USLIJED NESRETNOG DOGAĐAJA

HELENA HINIĆ (hpincic@gmail.com) (KBC ZAGREB) , IVANA RADIĆ (ivanakarlo@gmail.com) (KBC ZAGREB)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

ZBRINJAVANJE DJECE S TEŠKIM TJELESNIM OZLJEDAMA TIJELA USLIJED NESRETNOG DOGAĐAJA

Uvod

Ozljede su danas u razvijenim zemljama jedne od vodećih uzroka smrtnosti i invalidnosti u pedijatrijskoj dobi. Učinkovitost zdravstvene službe ovisi o kvaliteti zbrinjavanja ozlijeđenih, a rezultati zbrinjavanja su najbolji pokazatelji kvalitete rada bolničke ustanove. Pojam politrauma označava tešku tjelesnu ozljedu najmanje dviju tjelesnih regija, gdje najmanje jedna ozljeda ili kombinacija više njih ugrožava život. Osnovni princip liječenja teško ozlijeđene djece počinje na mjestu nezgode, traje tijekom transporta, a nastavlja se u bolnici. Bolničko razdoblje liječenja djece s teškim tjelesnim ozljedama obuhvaća period od prva tri sata po dolasku u bolnicu i u tom periodu se nastavlja s reanimacijom uz istovremeno obavljanje laboratorijskih i dijagnostičkih pretraga.

Cilj

Prikazati važnost pravovremene pružene sestrinske skrbi u svrhu što kvalitetnijeg ishoda liječenja i oporavka.

Metode i ispitanici

Zbrinjavanje dvoje djece koja su doživjela teške tjelesne ozljede tijela uslijed nesretnog događaja. Riječ je o djevojčici u dobi od 10 godina koja je liječena u jedinici intenzivnog liječenja nakon traumatske semiamputacije desne natkoljenice i potkoljenice, ozljede perianalne i perigenitalne regije, a nakon kirurškog zahvata i amputacije desne noge uz formiranje bipolarne sigmoideostome. Drugi pacijent je dječak u dobi od 9 godina koji je primljen u jedinicu intenzivnog liječenja zbog ozljeda zadobivenih eksplozijom petarde u šaci, u zatvorenom prostoru.

Rezultati

Retrogradno će se prikazati rezultati dobiveni iz medicinske dokumentacije pacijenata.

Rasprava i zaključak

Kvalitetna edukacija zdravstvenih djelatnika, pridržavanje algoritama prilikom zbrinjavanja pacijenta te rad na kvaliteti pružanja zdravstvene njege u jedinicama intenzivnog liječenja su potrebne mjere da bi se prevenirala smrtnost. Prijem djeteta sa teškim tjelesnim ozljedama zahtjeva timski pristup i razvijene komunikacijske vještine kako bi se u vrlo kratkom vremenskom periodu mogle donijeti teške odluke koje se temelje na znanju i iskustvu.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#19 PEDIJATRIJSKA PALIJATIVNA SKRB: DJECA-PALIJATIVNI BOLESNICI NA REHABILITACIJI U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE S ASPEKTA KLINIČKOG PSIHOLOGA

BRANKA LELJAK (branka.leljak@sbkt.hr) (SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

PEDIJATRIJSKA PALIJATIVNA SKRB: DJECA-PALIJATIVNI BOLESNICI NA REHABILITACIJI U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE S ASPEKTA KLINIČKOG PSIHOLOGA

Uvod

PEDIJATRIJSKA PALIJATIVNA SKRB JE POTPUNA BRIGA O TIJELU, UMU I DUHU TEŠKO BOLESNOG DJETETA I UKLJUČUJE POTPORU CIJELOJ OBITELJI. NJEZIN CILJ JE POSTIZANJE NAJBOLJE KVALITETE ŽIVOTA DJETETA I NJEGOVE OBITELJI. ONA POČINJE S POSTAVLJANJEM DIJAGNOZE, PRUŽA SE TOKOM LIJEČENJA KOJEM JE SVRHA IZLIJEČENJE BOLESTI I NASTAVLJA SE KAO PODRŠKA TIJEKOM ŽALOVANJA NAKON SMRTI DJETETA. PEDIJATRIJSKA PALIJATIVNA SKRB JE POTREBNA U STANJIMA KOJA SE OBIČNO SVRSTAVAJU U ČETIRI SKUPINE: - STANJA ZA KOJA POSTOJI LIJEČENJE, ALI JE ONO PONEKAD NEUSPJEŠNO, KAO NPR. MALIGNA OBOLJENJA. - STANJA GDJE JE PREURANJENA SMRT GOTOVO NEIZBJEŽNA, KAO NPR. CISTIČNA FIBROZA. - NEIZLJEČIVA PROGRESIVNA STANJA, KAO NPR. MIŠIĆNA DISTROFIJA. - IREVERZIBILNA, NEPROGRESIVNA STANJA, KAO NPR. TEŠKE TRAUME MOZGA, CEREBRALNA PARALIZA, TUMORI MOZGA, MOŽDANO KRVARENJE.

Cilj

UTVRDITI BROJ I STRUKTURU PALIJATIVNIH BOLESNIKA DJEČJE DOBI KOJI SU SE TIJEKOM 2022. GODINE NALAZILI NA REHABILITACIJI U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE, ODNOSNO KOJI SU UDOVOLJAVALI JEDNOM OD ČETIRI KRITERIJA ZA UTVRĐIVANJE STANJA PEDIJATRIJSKOG PALIJATIVNOG BOLESNIKA.

Metode i ispitanici

METODA SELEKCIJE I STATISTIČKE OBRADE PODATAKA PRIKUPLJENIH ANALIZOM MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PACIJENATA NA BOLNIČKOM LIJEČENJU U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U 2022. GODINI. ISPITANICI SU PACIJENTI U DOBI OD GODINU DANA DO 18 GODINA ŽIVOTA NJIH UKUPNO 255.

Rezultati

OD UKUPNO 255 PACIJENATA NJIH 57 JE UDOVOLJAVALO JEDNOM OD NAVEDENA ČETIRI KRITERIJA, ODNOSNO 22%. NAJVIŠE JE UDOVOLJAVALO KRITERIJU IREVERZIBILNOG, NEPROGRESIVNOG STANJA (CEREBRALNA PARALIZA, TRAUME MOZGA), ODNOSNO 50 ILI 19, 6 %, TE KRITERIJU NEIZLJEČIVA PROGRESIVNA STANJA (MIŠIĆNA DISTROFIJA) NJIH 7 ILI 2,7%.

Rasprava i zaključak

TOKOM MEDICINSKE REHABILITACIJE REDOVITO SE U REHABILITACIJSKOM TRETMANU NALAZE DJECA KOJA UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE STANJA PEDIJATRIJSKOG PALIJATIVNOG BOLESNIKA. STOGA JE ,POTREBNO OSVIJESTITI MOGUĆNOST DA SU DJECA-PALIJATIVNI BOLESNICI U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU, PA TAKO I U PROCESU REHABILITACIJE, SVAKODNEVNO PRISTUNI. NUŽNO JE NAVEDENU ČINJENICU IMPLEMENTIRATI U REHABILITACIJSKI I CJELOKUPNI TRETMAN MOGUĆIH PEDIJATRIJSKIH PALIJATIVNIH BOLESNIKA, UVAŽAVAJUĆI SPECIFIČNOSTI PRISTUPA I BRIGE ZA ISTE.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#20 Incidencija alergijske reakcije na pegiliranu asparaginazu u liječenje akutne limfoblastične leukemije kod djece

Matej Jelić (matejjelic1@gmail.com) (KBC Zagreb) , Maja Pavlović (drmaja.pavlovic@gmail.com) (KBC Zagreb) , Lucija Mucavac (ljelinic@yahoo.com) (KBC Zagreb) , Sara Dejanović Bekić (dejanovic.sara@gmail.com) (KBC Zagreb) , Zrinko Šalek (zrinko.salek@gmail.com) (KBC Zagreb) , Daniel Turudić (danielturudic@gmail.com) (KBC Zagreb) , Ernest Bilić (ernestbilic@gmail.com) (KBC Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Incidencija alergijske reakcije na pegiliranu asparaginazu u liječenje akutne limfoblastične leukemije kod djece

Uvod

Akutna limfoblastična leukemija je najčešća maligna bolest dječje dobi. Liječi se prema internacionalnim protokolima u kojima je asparaginaza jedan od najvažnijih lijekova. Postoje tri formulacije lijeka dostupne u Hrvatskoj: E. Coli asparaginaza, pegilirana asparaginaza (trenutno lijek prvog izbora) i Erwinia asparaginaza. Zbog bakterijskog podrijetla, asparaginaza pokazuje svojstvo imunogenosti te kod određenog postotka pacijenata dolazi do stvaranja protutijela što se kod određenog broja pacijenata očituje klinički manifestnom alergijskom reakcijom. Dio pacijenata, usprkos protutijelima, ne razviju kliničku manifestnu reakciju što se u literaturi naziva tiha inaktivacija. Za prepoznavanje tihe inaktivacije, potrebno je praćenje aktivnosti asparginaze.

Cilj

Cilj ovog istraživanja je ispitati učestalost alergijske reakcije na pegiliranu asparaginazu.

Metode i ispitanici

U istraživanje ćemo uključiti sve pacijente liječene na Zavodu za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju KBC Zagreb u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2022. godine. Iz medicinske dokumentacije ćemo prikupiti podatke o rizičnoj skupini i je li pacijent imao alergijsku reakciju na pegiliranu asparaginazu.

Rezultati

U navedenom periodu liječeno je 65 pacijenata s akutnom limfoblastičnom leukemijom od kojih je 16 imalo alergijsku reakciju na pegiliranu asparaginazu (24,6%). Od 40 pacijenata liječenih prema protokolu za standardni / intermedijarni rizik, 7 pacijenata je imalo alergijsku reakciju (17,5%), dok je od 25 pacijenata liječenih prema protokolu za visoki rizik, 9 pacijenata imalo alergijsku reakciju (36%).

Rasprava i zaključak

Iz rezultata istraživanja vidimo da je alergijska reakcija na pegiliranu asparaginazu značajan problem koji se javlja tijekom liječenja akutne limfoblastične leukemije. S obzirom na manjak, ali i značajno veću cijenu na tržištu, i uz činjenicu da dio pacijenata razvije alergijsku reakciju i na Erwinia asparaginazu, nužno je pronaći alternativni način kako primijeniti planirane doze asparaginaze jer je u nekoliko istraživanja dokazano slabije preživljenje ako terapija asparaginazom nije provedena prema protokoku. Jedna od alternativa koja se počela primjenjivati je desenzitizacija na pegiliranu asparaginaze i za sada pokazuje zadovoljavajuće uspjehe.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#21 Zbrinjavanje dojenčeta s Noonan sindromom- prikaz slučaja

Ivana Leljak (leljakivana5555@gmail.com) (Dječja bolnica Srebrnjak) , Helena Boltižar (boltizar.helena@gmail.com) (Dječja bolnica Srebrnjak) , Marija Petrić (marija.petric1997@gmail.com) (Dječja bolnica Srebrnjak)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Zbrinjavanje dojenčeta s Noonan sindromom- prikaz slučaja

Uvod

Sindrom Noonan je genetski nasljedni poremećaj koji nastaje autosomno dominantno ili kao mutacija de novo. Učestalost ovog sindroma je 1:1500 do 1:2500 živorođene djece. Očituje se karakterističnim stigmama lica i tijela, niskim rastom, te prirođenim srčanim greškama. Najčešće prirođene srčane greške su stenoza pulmonalnog zaliska i hipertrofija miokarda.

Cilj

U ovom radu predstaviti ćemo prikaz slučaja tromjesečnog ženskog dojenčeta sa sindromom Noonan primljenog na odjel intenzivnog liječenja radi bronhiolitisa. Dojenče dolazi izrazito lošeg općeg stanja, plavičastih okrajina, marmorizirane kože, dispnoično te dehidrirano. Uvidom u acidobazni status, prema odredbi liječnika, dojenče se stavlja na terapiju kisikom, kontinuiranu nadoknadu intravenske tekućine uz monitoring. Od prirođenih srčanih grešaka, dojenče ima hipertrofiju lijevog ventrikla miokarda te otvorene fetalne komunikacije. Tijekom hospitalizacije dolazi do razvoja paroksizmalne tahikardije dokazano snimkom EKG-a. Zbog karakteristične konstitucije sindroma Noonan zahvati podraživanja nervusa vagusa nisu bili prvi izbor, te se primjenjuje intravenozno adenozin. Nakon primjene lijeka trenutno dolazi do pozitivnog ishoda, odnosno sinus ritma te daljnjeg oporavka dojenčeta.

Metode i ispitanici

/

Rezultati

/

Rasprava i zaključak

Liječenje i prognoza zahtjeva multidisciplinarno praćenje, suportivnu skrb i simptomatsko poboljšanje pripadajućih komorbiditeta.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#22 Tečaj: Suvremene spoznaje o dojenju za „Rodilište prijatelj djece“

Marija Čatipović (mcatipov@gmail.com) (Specijalistička pedijatrijska ordinacija Marija Čatipović) , Zrinka Puharić (zpuharic@vuh.hr) (Veleučilište u Bjelovaru, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek) , Milan Stanojević (mstanoje29@yahoo.com) (Centar za majku i dijete "Gineko")

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Tečaj: Suvremene spoznaje o dojenju za „Rodilište prijatelj djece“

Uvod

Zdravstveni djelatnici svojim ponašanjem i stavovima značajno utječu na odluku majke o dojenju. Savjeti i stavovi zdravstvenih djelatnika nisu uvijek usklađeni s preporukama UNICEF-a i WHO-a o načinu i vremenu započinjanja dojenja, isključivom dojenju i trajanju ukupnog dojenja. Zamjetan je i nedostatak vještina u rješavanju teškoća uspostave i održavanja dojenja kod dijela zdravstvenih djelatnika. U Bjelovaru je u ožujku 2023. godine održan trodnevni tečaj edukacije o dojenju za zdravstvene djelatnike.

Cilj

Cilj rada je bio utvrditi učinkovitost trodnevnog tečaja za zdravstvene djelatnike o dojenju.

Metode i ispitanici

Test provjere znanja sastojao se od 30 pitanja s više ponuđenih odgovora za svako pitanje (maksimalni broj bodova = 30). Prva provjera znanja učinjena je prije edukacije 09.03.2023, a druga provjera po završenoj edukaciji 11.03.2023. Prvom ispunjavanju testa pristupilo je 85 ispitanika , drugom 79, oba testa je ispunilo 75 ispitanika. Ispitanici su bili zdravstveni djelatnici i studenti Stručnog studija sestrinstva Veleučilišta u Bjelovaru. Razlika rezultata ispitanika prije i nakon ispitivanja je pokazala normalnu distribuciju, bez odstupajućih rezultata, te je u analizi razlika rezultata testa prije i poslije edukacije korišten t-test

Rezultati

Većina ispitanika su bili zdravstveni djelatnici u radnom odnosu (70,67%), a ostali (29,33%) su bili studenti. Među studentima 6 (27,27%) ispitanika nije završilo srednju školu zdravstvenog smjera. Dob ispitanika se kretala između 20 i 62 godine, s aritmetičkom sredinom dobi 30,33 godine (SD 10,12). Rezultati ispitanika su bili bolji nakon provedene edukacije (M prije = 23,29, SD = 4,05; M poslije = 28,12, SD = 2,52), a razlika je bila visoko statistički značajna (p ˂ 0,00).

Rasprava i zaključak

Provedenim ispitivanjem potvrđena je značajna promjena znanja ispitanika o dojenju nakon tečaja Suvremene spoznaje o dojenju za „Rodilište prijatelj djece“. Edukacija o dojenju je potrebna svim zdravstvenim djelatnicima koji rade s roditeljima i djecom, a posebno zdravstvenim djelatnicima više i visoke stručne spreme bez srednjoškolskog obrazovanja u školama zdravstvenog smjera.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#23 Kompleksnost rada medicinske sestre/tehničara u Zavodu za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju djece

Sindy Budimir (sindy_bubka@hotmail.com) (KBC Zagreb) , Senka Besedić (senka.besedic@gmail.com) (KBC Zagreb)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Kompleksnost rada medicinske sestre/tehničara u Zavodu za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju djece

Uvod

Rad medicinske sestre/tehničara u Zavodu obuhvaća široko područje koje zahtjeva adekvatnu edukaciju koja omogućuje djelatnicima uspješan odgovor na sve izazove kojima su izloženi u svom radu. Zbrinjavanje nefroloških, dijaliznih i transplantiranih bolesnika vrlo je kompleksno. Zahtjeva dobru procjenu stanja bolesnika, kompetentnost medicinske sestre/tehničara, njihovu pravovremenu reakciju te primjenu znanja. Često obuhvaća provođenje peritonejske dijalize, hemodijalize i plazmafereze u Jedinici intenzivnog liječenja.

Cilj

Prikazati kompleksnost rada nefrološke medicinske sestre/tehničara u Zavodu za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju djece te istaknuti važnost edukacije i potrebe za multidisciplinarnim pristupom.

Metode i ispitanici

Kompleksnost rada u Zavodu očituje se širokim područjem rada koji obuhvaća adekvatno uzimanje uzorka urina za mikrobiološku analizu, prikupljanje 24h urina, uvođenje urinarnog katetera, intermitentnu kateterizaciju mokraćnog mjehura, ispiranje mjehura, aplikaciju adekvatne terapije (intravezikalno, intraperitonealno). Obuhvaća njegu djeteta na peritonejskoj dijalizi/hemodijalizi, njegu peritonejskog i centralnog venskog katetera, provođenje kontinuirane i intermitentne dijalize, plazmafereze, hemodijalize uz ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO), njegu različitih stoma, drenova te postoperativnu njegu lumbosakralne meningomijelokele. Potrebno je kontinuirano praćenje vitalnih funkcija, bilance unosa i iznosa tekućine, diureze i tjelesne težine, uočavanje novonastalih promjena na koži, poremećaja svijesti. Osim navedenog, medicinska sestra/tehničar asistiraju pri ultrazvučnim pretragama, biopsiji bubrega, lumbalnoj punkciji, urodinamskom ispitivanju, mikciometriji te sudjeluju u zbrinjavanju bolesnika po završetku pojedinih pretraga. U cjelokupnom radu od izuzetne važnosti je edukacija medicinskih sestara/tehničara, edukacija roditelja i djece starijeg uzrasta.

Rezultati

Uspješno provođenje zdravstvene njege bolesnika te pružanje kvalitetne edukacije roditelja i djece većeg uzrasta.

Rasprava i zaključak

Provođenje zdravstvene njege nefroloških, dijaliznih i transplantiranih bolesnika vrlo je kompleksno te zahtjeva multidisciplinarni pristup. Timski rad i razvijenost komunikacijskih vještina uz adekvatmu edukaciju imaju važnu ulogu u uspješnom provođenju zdravstvene njege, liječenju i sprječavanju komplikacija.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#24 Uloga brzog „point-of-care“ testa u probiru na celijakiju među studentskom populacijom

Mario Mašić (mmasic2@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Domagoj Buljan (domagoj.buljan23@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Iva Hižar Gašpar (Ivahizar@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Tena Matek (tena.matek@hotmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Laura Mayer (mayerlaura007@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Antonija Mrla (amrla@sfzg.hr) (Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Maja Pučić (pucicmaja@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Domagoj Šarić (dodsaric@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Duje Škaričić (skaricicduje@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Uloga brzog „point-of-care“ testa u probiru na celijakiju među studentskom populacijom

Uvod

Prevalencija celijakije u europskoj populaciji iznosi približno 1%, a podaci o prevalenciji u Hrvatskoj su oskudni te prema dostupnoj literaturi iznose od 0,2 - 0,5%.

Cilj

Cilj istraživanja bio je odrediti prevalenciju celijakije uporabom brzog „point-of-care“ testa (POCT) među studentskom populacijom.

Metode i ispitanici

Kao pilot istraživanje u sklopu Interreg DTP „CD SKILLS“ projekta organizirano je dobrovoljno testiranje studenata na tri lokacije u gradu Zagrebu. U svrhu probira, korišten je imunokromatografski „lateral-flow“ test (Biocard Celiac Test), dizajniran za detekciju imunoglobulin A (IgA) protutijela protiv tkivne transglutaminaze (anti-tTG) iz pune kapi krvi. Ispitanici su prethodno testiranju ispunili anamnestički upitnik kako bi utvrdili postojanje tegoba, pridružene bolesti i obiteljsku anamnezu na celijakiju. Ranije dijagnosticirana celijakija i prehrana bez glutena bile su isključujući kriterij za testiranje.

Rezultati

U istraživanje je uključeno 711 ispitanika (75% ženski spol) srednje dobi 22 godine. Od ukupnog broja, 22% ispitanika bilo je bez tegoba. U simptomatskih ispitanika, najčešći simptom bio je osjećaj nadutosti (58%), zatim recidivirajući bolovi u abdomenu (43%), kronični umor (41%), opstipacija (21%), recidivirajuće afte (16%), anemija (7%), kronični proljev (7%) te recidivirajuće povraćanje (3%). Srodnika oboljelog od celijakije u prvom koljenu imalo je 3% ispitanika. Od pridruženih bolesti, 5% ispitanika boluje od autoimunog poremećaja štitnjače, 0.6% od dijabetesa te 0.4% od izoliranog nedostatka IgA protutijela. Konačno, dva ispitanika (0,28%) imala su pozitivan POCT te su upućeni na daljnju gastroenterološku obradu (serologija, endoskopija s biopsijom tankog crijeva) kojom im je dijagnosticirana celijakija. Oba ispitanika su imala simptome (nadutost, kronični umor i opstipacija vs. recidivirajuće afte i nadutost).

Rasprava i zaključak

Prevalencija celijakije u našem istraživanju iznosi 0,28% ili 1:355 studenata. Međutim, kako je više od tri četvrtine ispitanika imalo simptome koji upućuju na celijakiju, moguće je da su studenti koji imaju gastrointestinalne tegobe bili motiviraniji sudjelovati u probiru te da bi stvarna prevalencija u ovoj populaciji mogla biti niža od dobivene.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#25 Razlike u pridržavanju bezglutenske prehrane između odrasle i dječje populacije oboljelih od celijakije

Mario Mašić (mmasic2@gmail.com) (Referentni Centar za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Sara Sila (sara.sila0810@gmail.com) (Referentni Centar za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Referentni Centar za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječje bolesti Zagreb; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Razlike u pridržavanju bezglutenske prehrane između odrasle i dječje populacije oboljelih od celijakije

Uvod

Liječenje celijakije podrazumijeva doživotnu bezglutensku prehranu. Postotak bolesnika koji se strogo pridržava preporučenog liječenja znatno varira među zemljama te u dječjoj dobi iznosi od 40 do 90%.

Cilj

Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti postoji li razlika u pridržavanju bezglutenske prehrane između oboljelih odraslih bolesnika i djece koja boluju od celijakije.

Metode i ispitanici

Biagijev upitnik je pouzdana metoda provjere pridržavanja stroge bezglutenske prehrane. Ispitanici s rezultatom od 0-I ne pridržavaju se stroge bezglutenske prehrane, s rezultatom II se pridržavaju, ali s pogreškama koje zahtijevaju korekciju, a ispitanici s rezultatima III-IV strogo se pridržavaju preporučene bezglutenske prehrane. Upitnik je podijeljen članovima udruga pacijenata (ukupno 405 elektroničkih mail adresa), a odgovorilo je 48% oboljelih od celijakije, od toga 58% kao sami bolesnici i 42% roditelja u ime djece s celijakijom.

Rezultati

U istraživanju smo analizirali odgovore 110 odraslih osoba (84% ženskog spola; srednje dobi 40 godina) i 84 djece (57% ženskog spola; srednje dobi 11 godina). Prema rezultatima Biagijevog upitnika, 94% djece strogo se pridržava bezglutenske prehrane (Biagi III-IV), u usporedbi s 83% odraslih ispitanika (p ˂ 0,05). Značajno više djece se pridržava bezglutenske prehrane (p ˂ 0,05). Nije zabilježen niti jedan odgovor djeteta koje uzima gluten u normalnim porcijama ili često (Biagi 0), ali 6% djece uzima gluten rijetko (Biagi I), u usporedbi s 4 i 9% odraslih osoba. Nije pronađena značajna razlika u spolu i pridržavanju bezglutenske prehrane (p ˃ 0,05), kao niti razlika između pridržavanja prehrane i redovitosti gastroenteroloških kontrola i pregleda (p ˃ 0,05). Međutim, djeca su značajno redovitija na gastroenterološkim pregledima u odnosu na odraslu populaciju (98% vs. 67%, p ˂ 0,05).

Rasprava i zaključak

Stroga bezglutenska prehrana trenutačno je jedini oblik liječenja celijakije te je potrebno uložiti više napora u poboljšanje pridržavanja bezglutenske prehrane, osobito u odrasloj populaciji bolesnika oboljelih od celijakije.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#26 Biagi upitnik - alat za procjenu pridržavanja bezglutenske prehrane u djece s celijakijom

Mario Mašić (mmasic2@gmail.com) (Referentni centar za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječe bolesti Zagreb) , Iva Hojsak (ivahojsak@gmail.com) (Referentni centar za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječe bolesti Zagreb; Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmajera u Osijeku; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Mia Šalamon Janečić (miasalamon@hotmail.com) (Referentni centar za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječe bolesti Zagreb) , Tena Niseteo (tniseteo@gmail.com) (Referentni centar za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječe bolesti Zagreb; Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Sara Sila (sara.sila0810@gmail.com) (Referentni centar za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječe bolesti Zagreb) , Zrinjka Mišak (zrinjka.miask@gmail.com) (Referentni centar za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječe bolesti Zagreb; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Biagi upitnik - alat za procjenu pridržavanja bezglutenske prehrane u djece s celijakijom

Uvod

Liječenje celijakije podrazumijeva strogu, doživotnu bezglutensku prehranu, a postotak bolesnika koji se pridržava preporučenog liječenja u pedijatrijskoj populaciji oboljelih iznosi od 40 do 90%.

Cilj

Cilj istraživanja bio je procijeniti pridržavanje stroge bezglutenske prehrane u bolesnika koristeći Biagijev upitnik, uz određivanje serumske razine protutijela protiv tkivne transglutaminaze (anti-tTG).

Metode i ispitanici

Proveli smo prospektivno istraživanje u trajanju od dvanaest mjeseci (studeni 2021. - studeni 2022.). U istraživanje su uključeni bolesnici koji boluju od celijakije i pridržavaju se bezglutenske prehrane duže od dvije godine. Tijekom redovnog kontrolnog pregleda primijenjen je Biagijev upitnik te su određene vrijednosti anti-tTG-a iz seruma bolesnika. Ispitanici s Biagijevim rezultatom od 0-I ne pridržavaju se stroge bezglutenske prehrane, s rezultatom II se pridržavaju, ali s pogreškama koje zahtijevaju korekciju, a ispitanici s rezultatima III-IV strogo se pridržavaju preporučene bezglutenske prehrane.

Rezultati

U istraživanje je uključen 81 bolesnik (66% ženskog spola), srednje dobi 11,6 godina (3,25-19,3 godina) i medijanom trajanja bezglutenske prehrane 4 godine (2-16,8 godina). Prema Biagi upitniku, 84% naših bolesnika pridržava se stroge bezglutenske prehrane (Biagi III-IV). U bolesnika koji se ne pridržavaju stroge prehrane (Biagi 0-II), 77% ima razine anti-tTG protutijela u normalnom referentnom rasponu. Nema značajne razlike između pridržavanja bezglutenske prehrane i spola (p ˃ 0,05), pridržavanja i trajanja bezglutenske prehrane (p ˃ 0,05), niti pridržavanja i kliničke slike prilikom postavljanja dijagnoze (asimptomatski probir vs simptomatski bolesnici (p ˃ 0,05)). Međutim, značajno veći broj bolesnika kojima je dijagnoza postavljena u mlađoj dobi ( ˂ 6 godina) strogo se pridržava bezglutenske prehrane (p=0,03).

Rasprava i zaključak

Zaključno, većina naših bolesnika pridržava se stroge bezglutenske prehrane (84%). Tri četvrtine bolesnika koji se ne pridržavaju preporučenog liječenja ne bi uspješno prepoznali samo određivanjem razine anti-tTG protutijela. Potrebno je dodatno educirati bolesnike dijagnosticirane u školskoj dobi te razviti strategiju uključivanja osjetljivijih bioloških markera za određivanje izloženosti glutenu u praćenju bolesnika s celijakijom.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#27 Vremenski trendovi u prevalenciji alergijskih bolesti u gradu Zagrebu tijekom 16-godišnjeg razdoblja

Iva Topalušić (iva.topalusic89@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Asja Stipić Marković (asjastipic90@gmail.com) (Specijalna bolnica za plućne bolesti)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Vremenski trendovi u prevalenciji alergijskih bolesti u gradu Zagrebu tijekom 16-godišnjeg razdoblja

Uvod

Alergijske bolesti u suvremenim društvima predstavljaju najčešće kronične bolesti dječje dobi. Dosadašnje epidemiološke studije Republiku Hrvatsku su svrstale među zemlje s umjerenom prevalencijom alergijskih bolesti, no suvremeni su epidemiološki podaci i za našu zemlju i za Europu oskudni. U gradu Zagrebu je prevalencija astme 2002. godine među školskom djecom bila 6%, alergijskog rinitisa (AR) 12,1%, a atopijskog dermatitisa (AD) 7,8 %.

Cilj

Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi vremenske trendove u prevalenciji alergijskih bolesti u gradu Zagrebu tijekom 16-godišnjeg razdoblja.

Metode i ispitanici

U studiju je uključeno 1047 djece dobi 10-11 godina tijekom školske godine 2001./2002. te 454 djece tijekom školske godine 2017/2018. Podaci o simptomima astme, AR-a i AD-a, kao i okolišnim čimbenicima obiteljskoj atopijskoj anamnezi prikupljeni su pomoću standardiziranog upitnika Međunarodne studije alergije i astme u djece. Učinjen je kožni ubodni test standardnim setom inhalacijskih alergena. Statistička analiza provedena je pomoću programa SPSS software (26.0, SPSS Inc., Chicago, IL, SAD. Razlike između prevalencije alergijskih simptoma izračunate su pomoću Z-testa, uz statistički značajan p ˂ 0,05. Povezanost okolišnih čimbenika s alergijskim simptomima određena je pomoću multivarijatne logističke regresije, sa snagom povezanosti izraženom omjerom šansi (OR, od engl. odds ratio) i 95% intervalom pouzdanosti (CI, od engl. confidence interval).

Rezultati

Nije zabilježena statistički značajna promjena u prevalenciji simptoma astme (trenutni simptomi 5.7%) tijekom promatranog razdoblja. Statistički je značajno porasla prevalencija AR-a (trenutni simptomi 35%) i AD-a (trenutni simptomi 18 %) (p ˂ 0,001). Prevalencija alergijske senzibilizacije nije se promijenila, no peludi su postale dominantni senzibilizirajući alergeni. Ekspozicija plijesni i alergenima psa bila je čimbenik rizika za simptome astme (OR 14,505, OR 2,033), a alergenima mačke čimbenik zaštite u AR-u (OR 0,277). Obiteljska atopijska anamneza bila je čimbenik rizika za sva tri alergijska entiteta.

Rasprava i zaključak

Tijekom 16-godišnjeg perioda prevalencija AR-a i AD-a je značajno porasla, dok je prevalencija astme ostala stabilna.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#28 Učinkovitost obiteljskog probira na celijakiju - rezultati prospektivne studije

Mario Mašić (mmasic2@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ante Mazalin (amazalin1@gmail.com) (Dom zdravlja Petrinja, Sisačko-moslavačko županija) , Oleg Jadrešin (oleg.jadresin@gmail.com) (Referentni centar za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječe bolesti Zagreb) , Iva Hojsak (ivahosjak@gmail.com) (Referentni centar za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječe bolesti Zagreb; Medicinski fakultet, Sveučilište Josip Jurja Strossmayera Osijek; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Ana Močić Pavić (amocicpavic@gmail.com) (Referentni centar za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječe bolesti Zagreb) , Mia Šalamon Janečić (miasalamon@hotmail.com) (Referentni centar za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječe bolesti Zagreb) , Sanja Kolaček (sanja.kolacek@gmail.com) (Referentni centar za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječe bolesti Zagreb; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Referentni centar za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječe bolesti Zagreb; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Učinkovitost obiteljskog probira na celijakiju - rezultati prospektivne studije

Uvod

Prevalencija celijakije u srodnika u prvom koljenu razlikuje se među zemljama i kreće se između 5 do 20%, od čega je većina dijagnosticiranih bolesnika asimptomatska.

Cilj

Cilj istraživanja bio je utvrditi prevalenciju celijakije u prvih srodnika oboljelih od celijakije.

Metode i ispitanici

Proveli smo prospektivno istraživanje u razdoblju od siječnja 2005. do travnja 2021. godine, tijekom kojeg smo 251 bolesniku dijagnosticirali celijakiju. Od toga je 28 pronađeno obiteljskim probirom prethodno dijagnosticiranih bolesnika te su izostavljeni iz analize. Isključeno je 21 dijete zbog nepoznate obiteljske anamneze ili prekida praćenja u ustanovi. Konačno, u istraživanje je uključeno ukupno 202 bolesnika i njihovih obitelji. Prema važećim smjernicama, prvim srodnicima je preporučena HLA (humani leukocitni antigen) tipizacija te serološko testiranje.

Rezultati

Ukupan broj članova obitelji bio je 634 (bez bolesnika), od kojih je probirom obuhvaćen 251 član (40%). U njih 224 (35%) učinjena je HLA tipizacija, a u 27 osoba (4%) učinjeno je samo serološko testiranje. Konačno, 51 kompletna obitelj (25%) obuhvaćena je HLA probirom: 5 obitelji prije 2012. (8%) i 46 nakon 2012. (32%), p ˂ 0,01. Preporučeni probir nije učinjen u 56 obitelji (27%); u 37 (18%) probir nije preporučen, a u ostalih (30%) učinjen je djelomično, tj. samo u nekih članova obitelji. Iako se udio obitelji koje nisu dobile pismenu preporuku za probir smanjio nakon 2012. godine, razlika nije statistički značajna (p ˃ 0,05). Dijagnoza celijakije postavljena je u 23 člana obitelji (4% svih članova obitelji, 9% obuhvaćenih probirom), 9 prije i 14 nakon 2012.; p ˃ 0,05. Celijakija je definitivno isključena u 14% članova obitelji, tj. u HLA-DQ2 i DQ8 negativnih osoba.

Rasprava i zaključak

U našoj studiji, u 9% članova obitelji obuhvaćenih probirom postavljena je dijagnoza celijakije. Zbog visokog rizika za razvitak bolesti, preporuka o probiru ne smije izostati, a potrebno je dodatno motivirati članove obitelji da dovrše probir na celijakiju.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#30 Mentalno zdravlje djece i adolescenata oboljelih od malignih bolesti

Selma Islamčević (selma.islamcevic@gmail.com) (Klinički bolnički centar Zagreb) , Ana Marenić (ana.marenic13@gmail.com) (Klinički bolnički centar Zagreb) , Matea Palčić (matea.markovic@gmail.com) (Klinički bolnički centar)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Mentalno zdravlje djece i adolescenata oboljelih od malignih bolesti

Uvod

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji definicija mentalnog zdravlje nije samo odsustvo poremećaja ili bolesti već predstavlja stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresovima, može biti produktivan i sposoban je pridonositi svojoj zajednici. Osim toga, dobro mentalno zdravlje je temelj koji omogućuje djeci i mladima da ostvare vlastite potencijale.

Cilj

Cilj rada je prikazati iskustva u pružanju psihosocijalne podrške djetetu oboljelom od maligne bolesti i njegovoj obitelji, a usmjerena je na ublažavanje fizičkog, psihološkog i socijalnog stresa. Mentalno zdravlje i psihosocijalne potrebe ne smiju biti zanemarene u cjelokupnom procesu liječenja. U svakodnevnom radu vodimo se prema europskim standardima skrbi koji uključuju kliničkog psihologa, socijalnog radnika, socijalnog pedagoga i nastavnika/terapeuta za igru a po potrebi psihijatra ili psihoterapeuta. Medicinske sestre su zdravstveni profesionalci koji s oboljelom djecom provode najviše vremena, pa samim time često su prve koje uočavaju promjene u mentalnom zdravlju.

Metode i ispitanici

Prema dostupnim podacima u Republici Hrvatskoj svaki drugi dan jedno dijete oboli od maligne bolesti. Suočavanje s dijagnozom maligne bolesti jednako teško pada odraslima i djeci. Osim početnog šoka, roditelji i djeca često navode osjećaje i doživljaje poput ljutnje, tuge, nevjerice i anksioznosti.

Rezultati

Liječenje od malignih bolesti obilježeno je dugotrajnim boravkom u bolnici i izbivanjem iz dosadašnjeg okruženja doma, škole ili vrtića, razdvajanjem od obitelji i prijatelja, promjenama u fizičkom izgledu i svakodnevnom funkcioniranju te iziskuje usvajanje novih navika i obrazaca ponašanja.

Rasprava i zaključak

Proaktivnim djelovanjem znatno se doprinosi kvaliteti života djeteta i obitelji što pozitivno utječe na prihvaćanje dijagnoze i tijeka liječenja. Ono uključuje planiranu socijalnu i psihološku skrb, detaljno informiranje o bolesti, liječenju i pravima koju obitelj može ostvariti. Samo multidisciplinarnim pristupom može se ostvariti pružanje kvalitetne skrbi djeci a osim toga, potrebno je osvijestiti važnost dobrog mentalnog zdravlja u cjelokupnom društvu.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#31 ISKUSTVA RODITELJA DJECE OBOLJELIH OD MALIGNIH BOLESTI USLIJED COVID-19 ZDRAVSTVENE KRIZE

Sara Lulić Kujundžić (sara.lulic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zavod za onkologiju i hematologiju) , Jasminka Stepan (jasminka.stepan@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Gordana Buljan Flander (gordana.flander79@gmail.com) (Privatna praksa) , Mia Roje Đapić (miarojedapic@gmail.com) (Poliklinika za djecu i mlade grada Zagreba) , Tanja Hačko (thacko@yahoo.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

ISKUSTVA RODITELJA DJECE OBOLJELIH OD MALIGNIH BOLESTI USLIJED COVID-19 ZDRAVSTVENE KRIZE

Uvod

Nošenje s malignom bolešću djeteta uključuje kontinuirani osjećaj straha i zabrinutosti od strane roditelja te promjenu cjelokupne obiteljske dinamike, ali i prekid svakodnevnih životnih aktivnosti, kako za roditelja tako i za dijete, i izvan konteksta globalne pandemije. Pojava COVID-19 zdravstvene krize iznenadno je donijela zahtjevne popratne faktore koje od roditelja maligno oboljele djece zahtijevaju dodatnu adaptaciju, povećanu informiranost i brigu vezanu uz dodatne načine zaštite djeteta i utjecaje na zdravlje, ali i osjećaje usamljenosti, izoliranosti i odvojenosti od obitelji.

Cilj

Cilj ovog istraživanja bio je istražiti iskustva roditelja maligno oboljele djece uslijed COVID-19 zdravstvene krize te konkretne potrebe u svrhu pomoći i poboljšanja kvalitete života.

Metode i ispitanici

Polustrukturirani intervjui s desetero roditelja djece oboljele od malignih bolesti uključenih u aktivno liječenje pri Klinici za dječje bolesti Zagreb, koji imaju iskustva liječenja i prije pandemije.

Rezultati

Rezultati pokazuju da roditelji maligno oboljele djece imaju: (1) dodatne izvore stresa vezano za zaštitu djece od zaraze COVID-19 virusom; (2) pojačan doživljaj izolacije, nedostatka socijalne podrške; (3) doživljaj brige za stanje drugog roditelja i ostale članove obitelji; (4) teškoće nošenja s gubitcima uobičajenih aktivnosti i života oboljelog djeteta; (5) osjećaj pojačane ovisnosti o drugima; (6) potrebe za pravovremenim informacijama, razumijevanjem, edukacijom okoline i psihosocijalnom podrškom.

Rasprava i zaključak

Identificirani su dodatni izvori stresa povezani sa zaštitom od virusa, poput povećanog straha i osjećaja odgovornosti u zaštiti djeteta od virusa COVID-19 u isto vrijeme i želje za druženjem. Osjećaj zabrinutosti i krivnje prema drugim važnim članovima obitelji pogoršao je njihovu psihičku prilagodbu zbog manjka mogućnosti suočavanja. Na pitanje o korisnim resursima i prijedlozima, roditelji ističu pravovremeno dobivanje informacija i podršku. Stručnjaci trebaju ublažiti učinke krize što je više moguće. Svaki osjećaj za strukturu i rutinu, mogućnosti za tjelesnU aktivnost, redovitu razmjenu informacija i normalizaciju, kao i osnaživanje i mogućnosti socijalizacije unutar nekog epidemiološkog okvira donijele bi puno bolju prilagodbu i suradnju.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#32 UČESTALOST CELIJAKIJE U GASTROENTEROLOŠKOJ AMBULANTI KOD DJECE SA SIMPTOMIMA KOJI UKAZUJU NA CELIJAKIJU

Tena Matek (zrinjka.misak@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Laura Mayer (mayerlaura007@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Iva Hojsak (ivahojsak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ana Močić Pavić (amocicpavic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Oleg Jadrešin (oleg.jadresin@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Mia Šalamon Janečić (miasalamon@hotmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Sanja Kolaček (sanja.kolacek@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

UČESTALOST CELIJAKIJE U GASTROENTEROLOŠKOJ AMBULANTI KOD DJECE SA SIMPTOMIMA KOJI UKAZUJU NA CELIJAKIJU

Uvod

Celijakija se može prezentirati različitim simptomima i smjernice Europskog (ESPGHAN) i Hrvatskog (HDPGHP) društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu savjetuju testiranje djece s određenim tegobama, ali i asimptomatske djece koja su pod povećanim rizikom.

Cilj

Cilj ovog istraživanja bio je izračunati prevalenciju celijakije među djecom koja su se u gastroenterološkoj ambulanti prezentirala sa simptomima koji upućuju na ovu bolest.

Metode i ispitanici

Retrospektivnom studijom obuhvaćeni su svi pacijenti koji su od ožujka 2020. do veljače 2022. prvi puta posjetili pedijatrijsku gastroenterološku ambulantu Klinike za dječje bolesti Zagreb, a uključeni su svi oni koji su imali neki od simptoma: bol u trbuhu, proljev, opstipacija, nedostatno napredovanje, gubitak na tjelesnoj masi, povraćanje, abdominalna distenzija i/ili anemija. Uključeno je 1469 simptomatskih pacijenata, kojima je, sukladno smjernicama ESPGHAN-a i HDPGHP-a, savjetovano serološko testiranje za celijakiju.

Rezultati

Od ukupno 1469 simptomatskih pacijenata, 1101 pacijent (576 djevojčica, 52%) učinio je savjetovano serološko testiranje i odazvao se na kontrolni pregled. Celijakija je dijagnosticirana kod 17 pacijenata (2%) (10 djevojčica, 59%). Najčešće prijavljivani simptom bio je bol u trbuhu (51% sve djece, 47% djece s potvrđenom celijakijom). Nije pronađena značajna razlika u dobi, spolu i broju simptoma među pacijentima kojima je dijagnosticirana celijakija i onih kojima nije. Također, nije bilo značajne razlike u učestalosti pojave boli u trbuhu, povraćanja i proljeva. Međutim, uočena je značajna razlika u pojavnosti abdominalne distenzije i anemije (p ˂ 0,001). Celijakija je potvrđena u 10% anemične djece i 6% djece s abdominalnom distenzijom. Nadalje, celijakija je dijagnosticirana u 2% pacijenata s povraćanjem i proljevom te 1% pacijenata s bolovima u trbuhu, opstipacijom, gubitkom na tjelesnoj masi i slabijim napredovanjem.

Rasprava i zaključak

Učestalost celijakije kod djece koja dolaze u gastroenterološku ambulantu sa simptomima koji ukazuju na celijakiju je 2%. Najveći rizik imaju pacijenti kod kojih su zabilježene anemija ili abdominalna distenzija.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#33 BIRATI MUDRO U PEDIJATRIJI - CHOOSING WISELY

Jelena Benčić (jelenab0911@gmail.com) (Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Aida Mujkić Klarić (amujkic@snz.hr) (Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

BIRATI MUDRO U PEDIJATRIJI - CHOOSING WISELY

Uvod

Veće dijagnostičke i terapijske mogućnosti doprinijele su poboljšanju zdravlja djece. Uz sve veću dostupnost zdravstvenih usluga, pedijatri imaju važnu ulogu u uspostavljanju ravnoteže između rizika i koristi mogućih pretraga i liječenja. Birati mudro-Choosing Wisely je inicijativa Europske pedijatrijske akademije za poboljšanje kvalitete pedijatrijske skrbi smanjenjem nepotrebnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

Cilj

Kako bi se stekao uvid u situaciju diljem Europe i šire provedeno je istraživanje među pedijatrima o stavovima o najčešćim i najvažnijim problemima koji uključuju pretjerane i nepotrebne medicinske postupke u dijagnostici i terapiji.

Metode i ispitanici

Anonimnu online anketu ispunilo je ukupno 2 511 pedijatara, 30 iz Hrvatske (80% žene). 76,6% ispitanika iz Hrvatske u dobi je 31 – 60 godina, 66,7% pedijatri su s užom specijalizacijom, 26,7% ispitanika iz primarne zdravstvene zaštite bez uže specijalizacije. Ispitanici su ispunjavali upitnik odabirom ponuđenih odgovora.

Rezultati

Kao najvažniji i najčešći problem istaknuto je rutinsko antibiotsko liječenje akutne upale srednjeg uha u djece iznad 6 godina, zatim uporaba antibiotika širokog spektra, u djece hospitalizirane zbog izvanbolnički stečene upale pluća. Kao treći, i najvažniji i najčešći, izdvaja se rana intravenska antibiotska terapija u novorođenčadi dobrog općeg stanja s izoliranim čimbenikom rizika za razvoj sepse umjesto kliničkog praćenja i naknadne odluke o mogućoj farmakoterapiji. Rutinska primjena antibiotika u novorođenčadi s malom vjerojatnošću bakterijske infekcije opisana je kao četvrti najvažniji, a peti najčešći problem. Kao četvrti najčešći problem odabrana je rutinska primjena kortikosteroida ili bronhodilatatora u dojenčadi s bronhiolitisom, a kao peti najvažniji problem odabrano je propisivanje lijekova za kašalj i prehladu za respiratorne infekcije u male djece.

Rasprava i zaključak

Medicinsko djelovanje koje uključuje pretjerane i nepotrebne medicinske postupke u pedijatrijskoj dijagnostici i terapiji vrlo je raširen problem u svijetu i Hrvatskoj. Često je povezano s pretjeranom uporabom antibiotika. Postoji potreba edukacije o ovom problemu te češće primjene pažljivog čekanja-Watchful Waiting kako bi se poštivao osnovni etički postulat primum nil nocere.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#34 NORMALIZACIJA PROTUTIJELA NA TKIVNU TRANSGLUTAMINAZU KOD PACIJENATA S CELIJAKIJOM NAKON UVOĐENJA BEZGLUTENSKE PREHRANE

Laura Mayer (zrinjka.misak@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Tena Matek (tena.matek@hotmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Iva Hojsak (ivahojsak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Oleg Jadrešin (oleg.jadresin@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ana Močić Pavić (amocicpavic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Mia Šalamon Janečić (miasalamon@hotmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Sanja Kolaček (sanja.kolacek@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

NORMALIZACIJA PROTUTIJELA NA TKIVNU TRANSGLUTAMINAZU KOD PACIJENATA S CELIJAKIJOM NAKON UVOĐENJA BEZGLUTENSKE PREHRANE

Uvod

Učinkovitost odgovora na bezglutensku prehranu kod pacijenata s celijakijom procjenjuje se na temelju nestanka simptoma i normalizacije seroloških nalaza.

Cilj

Cilj ove stude bio je utvrditi stopu normalizacije protutijela na tkivnu transglutaminazu (anti-tTG) kod djece s celijakijom nakon što su započeli bezglutensku prehranu, u odnosu na spol, dob, anti-tTG titar i prisutnost simptoma pri dijagnozi.

Metode i ispitanici

Ova retrospektivna studija uključila je 97 uzastopnih novo dijagnosticiranih pacijenata s celijakijom (medijan dobi 8 godina; 37% dječaka) dijagnosticiranih i praćenih od 2018. do 2022. godine. Celijakija je dijagnosticirana prema smjernicama Europskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu. Serološki nalazi određivani su tijekom dvije godine ili manje ako se titar anti-tTG ranije normalizirao. Visoki titri anti-tTG-a definirani su kao ˃ 10x gornja granica normale, a niski kao ˂ 10x gornja granica normale. Vrijeme do normalizacije anti-tTG-a procijenjeno je Kaplan-Meier krivuljom.

Rezultati

U vrijeme dijagnoze, 68 pacijenata (70%) imalo je visok titar anti-tTG. Nakon dvije godine praćenja 20% pacijenata nije normaliziralo titar anti-tTG (1 s niskim, 15 s visokim anti-tTG, p ˂ 0,01). Pacijenti s niskim titrovima normalizirali su protutijela značajno ranije od onih s visokim anti-tTG (p ˂ 0,01). Ukupno, 35% pacijenata normaliziralo je anti-tTG tijekom 6 mjeseci, 68% tijekom prve godine i 80% u dvije godine nakon dijagnoze. Nakon 6 mjeseci bezglutenske prehrane, anti-tTG bio je normalan kod 22% pacijenata s početno visokim anti-tTG nasuprot 66% onih s niskim anti-tTG (p ˂ 0,01), a na kraju prve godine kod 55% nasuprot 94% (p ˂ 0,01). Stopa normalizacije anti-tTG nije se razlikovala između dječaka i djevojčica, različitih dobnih skupina te simptomatskih i asimptomatskih pacijenata (sve p ˃ 0,01).

Rasprava i zaključak

Dvije trećine pacijenata s celijakijom normaliziraju svoje vrijednosti anti-tTG tijekom prve godine nakon uvođenja bezglutenske prehrane, iako početne visoke vrijednosti anti-tTG-a pri dijagnozi zahtijevaju više vremena za normalizaciju.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#36 Povezanost kvalitete spavanja i konzumacije mediteranske prehrane u roditelja djece s kroničnim bolestima

Marija Ljubičić (marija.ljubicic.zadar@gmail.com) (Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije) , Ivana Kolčić (ikolcic@mefst.hr) (Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet; Visoko učilište Algebra Zagreb)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Povezanost kvalitete spavanja i konzumacije mediteranske prehrane u roditelja djece s kroničnim bolestima

Uvod

Uslijed stalne skrbi za dijete, roditelji djece s kroničnim bolestima mogu doživjeti stalnu napetost koja se može negativno odraziti na životne navike, poput narušenog sna i neadekvatne prehrane, s posljedično narušenom percepcijom zdravlja i dobrog osjećanja

Cilj

Studija je imala za cilj usporediti kvalitetu spavanja i konzumaciju mediteranske prehrane u roditelja djece s dijabetesom tipa 1, roditelja djece s teškoćama u razvoju i roditelja djece urednog razvoja.

Metode i ispitanici

Istraživanje je obuhvatilo roditelje djece s dijabetesom tipa 1 (N = 43), poremećajem spektra autizma (N = 36), cerebralnom paralizom (N = 20), Down sindromom (N = 36) te roditelje djece urednog razvoja (N = 82). Povezanost kvalitete spavanja, dnevne pospanosti i konzumacije mediteranske prehrane procijenjena je korištenjem linearnih regresijskih modela.

Rezultati

Roditelji djece s dijabetesom (β = 0,30; p ˂ 0,001), poremećajem spektra autizma (β = 0,19; p = 0,007) i Down sindromom (β = 0,19; p = 0,010) imali su lošiju kvalitetu spavanja u odnosu na roditelje djece bez kroničnog stanja. Majke su pokazale lošiju kvalitetu spavanja u odnosu na očeve (β = 0,22; p = 0,011), dok je mlađa dob roditelja bila povezana s lošijom kvalitetom spavanja (β = -0,17; p = 0,011). Također, slabije pridržavanje principa mediteranske prehrane bilo je povezano s lošijom kvalitetom spavanja u roditelja (β = -0,14; p = 0,028). Dnevna pospanost i slabija kvaliteta spavanja bile su pozitivno povezane (β = 0,18; p = 0,005).

Rasprava i zaključak

Brojne studije potvrđuju dobrobit konzumacije mediteranske prehrane jer obiluje melatoninom, serotoninom, vitaminom D i drugim sastojcima koji mogu poboljšati kvalitetu spavanja. Javnozdravstveni programi usmjereni na promjenu životnih navika trebali bi prioretizirati konzumaciju zdrave prehrane, bolju kvalitetu spavanja, kao i osnaživanje kapaciteta za nošenje sa stresnim načinom života, čime će se preventivno djelovati i spriječiti negativne zdravstvene ishode ove vulnerabilne populacije.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#37 Plućna toksičnost nakon autologne transplantacije krvotvornih matičnih stanica

Nuša Matijašić Stjepović (nusa.matijasic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Monika Hirtz (hirtz.mo@gmail.com) (Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije) , Izabela Kranjčec (izabela.kranjcec@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Aleksandra Bonevski (a.bonevski@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Jasminka Stepan Giljević (jasminka.stepan@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Gordana Jakovljević (gordanajakovljevic@yahoo.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ivan Pavić (ipavic01@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Maja Bosanac (majabosanac.bj@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Plućna toksičnost nakon autologne transplantacije krvotvornih matičnih stanica

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Plućno oštećenje nerijetka je posljedica antineoplastičnog liječenja. Bleomicin, busulfan, ciklofosfamid, gemcitabin i derivati nitrozoureje najčešći su uzročnici. Raznovrsni patofiziološki mehanizmi rezultiraju heterogenom kliničkom slikom. Visokorezolucijska kompjuterizirana tomografija (HRCT) obično otkriva zasjenjenja poput „mliječnog stakla“. Difuzijski kapacitet za ugljični monoksid (DLCO) biva snižen, dok spirometrija ukazuje na restriktivne smetnje ventilacije. Imunofenotipska osobitost stanica bronhoalveolarnog lavata (BAL-a) jest predominacija citotoksičnih limfocita. Liječenje je potporno, uz kortikosteroide.

Prikaz bolesnika prikaz

Slučaj 1. Šesnaestogodišnji mladić s metastatskim rabdomiosarkomom liječen je CWS-2009 protokolom. Provedena je visokodozažna terapija busulfanom/melfalanom te autologna transplantacija krvotvornih matičnih stanica (auto-TKMS), tri mjeseca nakon koje razvija zaduhu. Testovi plućne funkcije ukazali su na intersticijsku plućnu bolest. Imunofenotipizacijom limfocita BAL-a dobiven je karakteristični obrazac za lijekovima izazvano oštećenje te je započeto liječenje kortikosteroidima, s povoljnim odgovorom. Uslijed povrata osnovne bolesti, bolesnik je preminuo godinu dana od auto-TKMS. Slučaj 2. Petnaestogodišnjak s Ewingovim sarkomom zdjelice multimodalno je liječen, nakon čega je uslijedila kemoterapija busulfanom/melfalanom i auto-TKMS. U sklopu kontrolne obrade utvrđena je intersticijska plućna bolest s obostranim pleuralnim izljevima, uz razvoj plućne hipertenzije. Uzimajući u obzir rezultate učinjene obrade, uključujući povišeni udio citotoksičnih limfocita u BAL-u, postavljena je dijagnoza difuzne plućne ozljede uzrokovane vjerojatno busulfanom, te je liječen metilprednizolonom, s kliničkim poboljšanjem. Nažalost, uslijed diseminacije osnovne bolesti, mladić je naposlijetku preminuo. Slučaj 3. Šesnaestogodišnja djevojka, s povratom Hodgkinovog limfoma, uvedena je u remisiju kemoterapijom II linije, što je konsolidirano visokodozažnom terapijom (karmustin, citarabin, melfalan, etopozid). Mjesec dana od auto-TKMS razvija zaduhu, s progresijom do dišnog zatajenja. CT-om se prikazala konsolidacija bazalnih plućnih segmenata. Opsežnom obradom isključena je infektivna etiologija stanja i postavljena dijagnoza plućne ozljede uzrokovane citostaticima, potvrđeno promptnim kliničkim poboljšanjem na primjenu kortikosteroida.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Ovim primjerima ukazujemo na važnost ranog prepoznavanja plućne toksičnosti uzrokovane citostaticima u pacijenata nakon auto-TKMS, koji čine posebno rizičnu skupinu s obzirom na opterećenost visokim dozama provocirajućih agensa i nerijetko izloženosti zračenju.#38 Teški jetreni oblik histiocitoze Langerhansovih stanica – terapijski izazov

Aleksandra Bonevski (a.bonevski@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Nuša Matijašić Stjepović (nusa.matijasic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Oleg Jadrešin (oleg.jadresin@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Mia šalamon Janečić (miasalamon@hotmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ana Močić Pavić (amocicpavic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Teški jetreni oblik histiocitoze Langerhansovih stanica – terapijski izazov

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Histiocitoza Langerhansovih stanica (LCH) rijetka je bolest heterogene kliničke prezentacije i nepredvidivog ishoda, koja nastaje klonalnim umnažanjem CD1a+/CD207+ dendritičkih stanica. Prirođeni oblik LCH najčešće je obilježen kožnim lezijama samoograničavajućeg tijeka, no mogući su refraktorni oblici bolesti s višeorganskom proširenošću i smrtnim ishodom. Rizičnim organima smatraju se jetra, slezena i koštana srž, a novije studije upućuju na povezanost BRAF-V600E mutacije i težeg, relapsirajućeg fenotipa.

Prikaz bolesnika prikaz

Muško dojenče upućeno je dermatologu u dobi od 5 tjedana zbog brojnih eritematoznih papula po trupu i udovima, prisutnih od rođenja. Patohistološkom, imunohistokemijskom i molekularnom analizom bioptata kože postavljena je dijagnoza LCH s BRAF-V600E mutacijom. Opsežnom onkološkom obradom utvrđeno je da se radi o izoliranoj kožnoj formi bolesti, a lezije su se postupno u potpunosti povukle na lokalnu primjenu kortikosteroida. No, u bolesnikovoj dobi od 16 mjeseci postavljena je sumnja na novonastalu jetrenu infiltraciju bolešću, što se prezentiralo hepatomegalijom, porastom koncentracija jetrenih enzima, bez hiperbilirubinemije i uz urednu jetrenu sintetsku funkciju. Magnetnorezonantnom kolangiopankreatografijom (MRCP-om) prikazana su proširenja intrahepatalnih žučnih vodova i periportalne proliferativne lezije, karakteristične za osnovnu bolest, što je potvrđeno analizom bioptata jetre. Započeto je liječenje I linijom terapije sukladno LCH-IV protokolu, a zatim je uslijed progresije bolesti nastavljeno II linijom liječenja. U tijeku terapije održavanja II linije uvedeno je i ciljno liječenje vemurafenibom, sve bez značajnog terapijskog učinka. Stoga je provedena III linija liječenja, kombinacijom kladribina i citarabina, uz vemurafenib između kemoterapijskih ciklusa, koji su bili komplicirani razdobljima dugotrajne hematološke aplazije. Čitavo vrijeme dobivao je ursodeoksikolnu kiselinu i vitamine topive u mastima. U trenutku pisanja sažetka bolesnik, sada četverogodišnji dječak, u terapiji je održavanja vemurafenibom, a ponovljeni nalazi patohistološke analize bioptata jetre i pozitronske emisijske tomografije (PET/CT) isključili su aktivnu jetrenu bolest.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

U bolesnika s visokorizičnom LCH dokazan je potencijalno kurativni učinak kladribina i citarabina, nažalost vrlo mijelotoksične kombinacije kemoterapeutika, uz ciljnu terapiju vemurafenibom.#39 Prezentirajući simptomi u djece sa zloćudnim tumorima lokomotornog sustava – desetogodišnje iskustvo Referentnog centra za liječenje solidnih malignih tumora dječje dobi

Maja Pavlović (majap007@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Marta Grgat (marta.grgat@gmail.com) (Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje bolesti Gornja Bistra) , Izabela Kranjčec (izabela.kranjcec@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Aleksandra Bonevski (a.bonevski@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Jasminka Stepan Giljević (jasmika.stepan@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Prezentirajući simptomi u djece sa zloćudnim tumorima lokomotornog sustava – desetogodišnje iskustvo Referentnog centra za liječenje solidnih malignih tumora dječje dobi

Uvod

zloćudni mezenhimalni tumori mišićno-koštanog sustava (sarkomi kostiju i mekih tkiva) čine 13 % svih tumora dječje dobi.

Cilj

prikazati inicijalnu kliničku sliku djece sa sarkomima.

Metode i ispitanici

iz medicinske dokumentacije prikupljeni su epidemiološki i klinički podaci (simptom, trajanje, lokalizacija, trauma, proširenost bolesti) 91 djece liječenih u Klinici za dječje bolesti Zagreb u intervalu 2013.-2022. zbog koštanih (skupina 1) ili mekotkivnih sarkoma (skupina 2).

Rezultati

većina pacijenata pripada skupini 1 (N = 70; 76,92%), od čega 36 (51,71%) s dijagnozom osteosarkoma i 34 (48,57%) Ewingovog sarkoma. Prevladavaju dječaci (N = 39; 55,72%); prosječne dobi 12,26 godina (medijan 16, raspon 3-16). U skupini 2 (N = 21) najviše je djece s rabdomiosarkomom (N = 12; 57,14%), prevladavaju djevojčice (N = 11; 52,38%) prosječne dobi 9,14 godina (medijan 10, raspon 0-17). U prvoj skupini najčešći inicijalni simptom je bol (N = 64; 91,43%), potom ograničenje pokreta/funkcije (N = 32; 45,71%), oteklina (N = 31; 44,28%) i vrućica (N = 11; 15,71%). U drugoj skupini je najučestaliji simptom oteklina (N = 18; 85,71%), zatim bol (N = 9; 42,85%), podjednako ograničenje pokreta/funkcije i vrućica (N = 4; 19%). Trajanje simptoma u obje skupine je podjednako (prosječno 3,25, odnosno 2,47 mjeseci, medijan 2 mjeseca, raspon 0 – 18 (12)). Najčešće lokalizacije u obje skupine su: natkoljenica (27,14%; 23,8%), zdjelica (25,71%; 28,57%), nadlaktica (17,14%; 4,76%), potkoljenica (12,85%; 23,8%); najrjeđe toraks (12,85%; 14,28%) i podlaktica (4,28%, 4,76%). Proširenost bolesti pri dijagnozi bila je registrirana u 18 pacijenata prve skupine (25,71%) i 6 druge skupine (28,57%). Povezanost s prethodnom traumom značajna je u prvoj skupini (N = 18; 25,71%).

Rasprava i zaključak

raspodjela prema dijagnozi (osim veće pojavnosti Ewingovog sarkoma), dobi, spolu, lokalizaciji, prezentirajućim simptomima te prisutnosti metastaza na početku liječenja u ovom istraživanju usporediva je s podacima iz literature.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#40 Karakteristike, liječenje i ishod bolesnika s hemolitičko-uremijskim sindromom tijekom COVID-19 pandemije

Lovro Lamot (lovro.lamot@gmail.com) (KBC Zagreb) , Ivan Jakopčić (ijakopcic@gmail.com) (KBC Zagreb) , Maša Davidović (lavic7@gmail.com) (KBC Zagreb) , Maja Ban (maja_ban@yahoo.com) (KBC Zagreb) , Hana Matković (hana.matkovic@gmail.com) (KBC Zagreb) , Ivanka Kos (ivankakos137@gmail.com) (KBC Zagreb) , Zoltan Prohazska (prohaszka.zoltan@med.semmelweis-univ.hu) (Semmelweis University Budapest) , Kristina Vrljičakl (krvljicak@yahoo.com) (KBC Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Karakteristike, liječenje i ishod bolesnika s hemolitičko-uremijskim sindromom tijekom COVID-19 pandemije

Uvod

Globalna pandemija COVID-19 utjecala je na pojavnost i način prijenosa infektivnih bolesti, pri čemu se SARS-CoV-2 povezuje gotovo sa svim tjelesnim sustavima i mehanizmima, uključujući i one koji stoje iza trombotske mikroangiopatije (TMA).

Cilj

Prikazati karakteristike, manifestacije i ishod liječenja djece s hemotlitičko-uremijskim sindromom (HUS) tijekom COVID-19 pandemije.

Metode i ispitanici

Retrospektivna studija bolesnika s HUS-om liječenih u Zavodu za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Klinike za pedijatriju KBC Zagreb od veljače 2020. do veljače 2023.

Rezultati

Od 15 bolesnika (medijan dobi 17 mjeseci, 11 Ž), 5 je imalo HUS povezan sa Shiga toksinom (STEC), 1 sa Streptococcus pneumoniae, 2 uz COVID-19, 1 uz influenza A, a 1 uz ParvoB19 virus. Patogene varijante otkrivene su u 2, varijante nepoznata značaja (VUS) uz čimbenike rizika u 1, a samo čimbenici rizika u 4 bolesnika. Najčešći inicijalni simptomi bili su povraćanje (67%), proljev (60%) te vrućica (53%). SŽS bio je zahvaćen u 3, pluća u 2 te gušterača u 1 bolesnika. Nadomještanje bubrežne funkcije bilo je potrebno u 5, a plazmafereza u 9 bolesnika. Liječenje inhibitorima komplementa započeto je u 5 bolesnika (4 Ravulizumab, 1 Eculizumab) tijekom prvog tjedna bolesti (5 dana medijan) te nastavljeno ≥6 mjeseci u 2. Osim bolesnice s SP HUS-om koja je razvila kroničnu bubrežnu bolest, svi su imali povoljan ishod uz normalizaciju hemoglobina za 28, trombocita 7 te kreatinina 15 dana (medijan). U periodu praćenja (8 mjeseci medijan) nisu zabilježeni relapsi bolesti ni nuspojave liječenja.

Rasprava i zaključak

Tijekom COVID-19 pandemije došlo je do povećanja učestalosti drugih oblika HUS-a koji se ne povezuju sa STEC-om, već su potaknuti različitim virusima. Takve bolesnike liječili smo inhibitorima komplementa do prispijeća nalaza genetskog testiranja, a u slučaju otkrića patogenih varijanti i dulje, uz odličan odgovor i bez značajnijih nuspojava. Naši rezultati stoga ukazuju da bi liječenje C5 inhibitorima mogla biti dobra terapijska opcija za HUS potaknut virusom.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#41 Perzistentna disfunkcija jednjaka u dječaka s gastroezofagealnom refluksnom bolesti i novonastalim eozinofilnim ezofagitisom

Stjepan Herceg (stjepan.herceg13@gmail.com) (Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice) , Martina Demaria (martina.demaria2@gmail.com) (Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice) , Barbara Perše (barbara.perse@gmail.com) (Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice) , Orjena Žaja (orjena.zaja@kbcsm.hr) (Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Perzistentna disfunkcija jednjaka u dječaka s gastroezofagealnom refluksnom bolesti i novonastalim eozinofilnim ezofagitisom

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Eozinofilni ezofagitis (EoE) je kronična, imunosno posredovana bolest jednjaka karakterizirana histološki eozinofilnom upalom. Klinička prezentacija dobno je ovisna uz tipične simptome otežanog gutanja, impakcije hrane, žgaravice i boli u prsima. Zbog sličnosti simptoma, EoE može imitirati gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB), iako te dvije bolesti mogu i koegzistirati. Trenutno ne postoji niti jedan neinvazivni biomarker dovoljno osjetljiv za postavljanje dijagnoze ili praćenje aktivnosti EoE, stoga se dijagnoza postavlja endoskopijom uz histološku analizu bioptata.

Prikaz bolesnika prikaz

Dječaka dobi 14 godina pratimo unazad 4 godine zbog perzistirajućih bolova u epigastriju i dispeptičnih tegoba (podrigivanje, žgaravica i recidivirajuće povraćanje). Inicijalno je ezofagogastroduodenoskopijom (EGD) dokazan refluksni ezofagitis te nespecifični gastritis bez kolonizacije Helicobacter pylori ili eozinofilne bolesti. Započeta je ciljana eliminacijska dijeta bez orašida i mlijeka, a zbog nastavka tegoba uvedena terapija inhibitorima protonske pumpe (IPP). Zbog visokih vrijednosti fekalnog kalprotektina učinjena je ileokolonoskopija kojom je isključena kronična upalna bolest crijeva. Zbog moguće interferencije s fekalnim biomarkerom ukinut je IPP s povoljnim odgovorom. Iduće 3 godine, dječak je redovito kontroliran uz povremene relapse dispeptičnih tegoba. Unatoč uputi, nije provodio strogu bezmliječnu prehranu. U 04/2022 zbog intenziviranja tegoba učinjena je 24-satna pH metrija s impedancom kojom je potvrđen kiseli GERB. Uvedena je terapija IPP-om u standardnoj dozi s inicijalno povoljnim učinkom, a potom zbog slabijeg odgovora preporučeno ukidanje istog. U 02/2023 se zbog učestalih relapsa dispeptičkih tegoba indicira reevaluacija. Ponovljenom EGD se ovaj put potvrdi EoE (EREFS 3, 25 eozinofila/vidnom polju i druge tipične histološke promjene). Dječaku je ponovo uveden IPP, sada u visokoj dozi uz adjuvantnu terapiju alginatom te nastavak dijetoterapije sa strogom uputom o pridržavanju bezmliječne prehrane. Prilikom posljednje endoskopske revizije prati se povoljan tijek (EREFS 2, bez eozinofila/vidnom polju).

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Neočekivan tijek potvrđene bolesti treba biti poticaj za daljnju dijagnostiku i reevaluaciju. Posebnost ovog prikaza je u mogućnosti jasnog vremenskog određivanja početka kronične bolesti.#42 Sindrom hipoplastičnog lijevog srca – transplantacija srca kao terapijska opcija zbog zatajenja sistemske klijetke tijekom palijativnog kirurškog liječenja

Karlo Gjuras (karlogjuras4@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Lucija Strmota (lstrmota11@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Daniel Dilber (dilber_daniel@yahoo.com) (Zavoda za pedijatrijsku kardiologiju, Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Sindrom hipoplastičnog lijevog srca – transplantacija srca kao terapijska opcija zbog zatajenja sistemske klijetke tijekom palijativnog kirurškog liječenja

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Sindrom hipoplastičnog lijevog srca (hypoplastic left heart syndrome, HLHS) rijetka je i jedna od najkompleksnijih prirođenih srčanih greška koja je letalna ako se ne liječi. Sindrom karakteriziraju hipoplazija lijeve klijetke, atrezija i/ili stenoza aortnog i/ili mitralnog zaliska te hipoplazija uzlazne i luka aorte.

Prikaz bolesnika prikaz

Dječak je rođen prirodnim putem u 40. tjednu gestacije (AS 10 i 10). S 26 tjedana gestacije postavljena je sumnja na srčanu grešku koja je postnatalno ultrazvučno potvrđena te je dijagnosticiran HLHS (mala mitralna valvula, hipoplastični lijevi ventrikul, aortna stenoza i hipoplastični transverzalni luk aorte). Novorođenče je bilo dobrog općeg stanja, a u statusu se izdvajao sistolički šum II/VI. S 3 tjedna života učinjena je operacija po Norwoodu s atrioseptektomijom i mBT shuntom. Funkcija subklaviopulmonalnog spoja procijenjena je dobrom, bez opstrukcije sistemskog protoka krvi. Kao komplikaciju pacijent je razvio parezu lijevog ošita. S navršenih 5 mjeseci učinjena je druga palijativna operacija po Glennu. Postoperativni tijek zakomplicirao se respiratornom infekcijom te je zabilježen parcijalni epileptički napadaj. U dobi od 3,5 godine uočena je značajna insuficijencija sistemske trikuspidalne valvule, povišen plućni arterijski tlak i opstrukcija Damus-Kaye-Stanselovog spoja te je za godinu dana taj spoj dilatiran i učinjena je plastika trikuspidalne valvule. Međutim, nakon dva mjeseca verificirana je trikuspidalna regurgitacija visokog stupnja uz lošu sistoličku funkciju sistemske klijetke i povišen plućni arterijski tlak (22 mmHg). Dječak nije bio kandidat za operaciju po Fontanu te je s 5,5 godina rekonstruirana desna grana plućne arterije zakrpom ksenoperikarda i ortotopično transplantirano srce bikavalnom tehnikom.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

U ovome slučaju prikazan je dječak sa 6 godina života kojemu je već prenatalno postavljena sumnja na HLHS te je podvrgnut danas općeprihvaćenom modalitetu palijativnog kirurškog liječenja. Liječenje je išlo po planu sve do operacije po Fontanu od koje se moralo odustati zbog zatajenje sistemske klijetke. Posljednja terapijska opcija ostala je transplantacija srca koja je uspješno učinjena.#43 Ravulizumab je siguran i učinkovit odabir za liječenje djece s atipičnom oblikom hemoilitičko-uremijskog sindroma

Lovro Lamot (lovro.lamot@gmail.com) (KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučlišta u Zagrebu) , Luka Bulić (luka.bulic0302@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučlišta u Zagrebu) , Eva Brenner (evabrenner13@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Ivan Jakopčić (ijakopcic@gmail.com) (KBC Zagreb) , Maša Davidović (lavic7@gmail.com) (KBC Zagreb) , Maja Ban (maja_ban@yahoo.com) (KBC Zagreb) , Ivanka Kos (ivankakos137@gmail.com) (KBC Zagreb) , Hana Matković (hana.matkovic@gmail.com) (KBC Zagreb) , Zoltan Prohazska (prohaszka.zoltan@med.semmelweis-univ.hu) (Semmelweis University Budapest) , Kristina Vrljičak (kvrljicak@yahoo.com) (KBC Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Ravulizumab je siguran i učinkovit odabir za liječenje djece s atipičnom oblikom hemoilitičko-uremijskog sindroma

Uvod

Hemolitičko uremijski sindrom (HUS) predstavlja heterogenu skupinu bolesti različite etiologije i pristupa liječenju, pri čemu se u bolesnika s atipičnim oblicima bolesti (aHUS) uz simptomatske mjere primjenjuje liječenje inhibitorima sustava komplementa (Eculizumab i Ravulizumab).

Cilj

Prikazati karakteristike, nuspojave i ishod liječenja Ravulizumabom u djece s aHUS-om.

Metode i ispitanici

Retrospektivna studija bolesnika s aHUS-om koji su primili ≥3 doze Ravulizumaba nakon čega su praćeni ≥3 mjeseca u Zavodu za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Klinike za pedijatriju KBC Zagreb.

Rezultati

Uključena su 4 bolesnika (3 Ž) mediana dobi 61,5 mjeseci. Inicijalni simptomi bolesti bili su temperatura u 4, povraćanje u 3, te proljev i/ili mučnina u 2 bolesnika. Svi su imali povišen CRP (median 18,1 mg/L), LDH (2241 U/L) i kreatinin (130 umol/L), sa sniženim hemoglobinom (67 g/L), trombocitima (19,5 x10e9) i haptoglobinima, te shizocitima i znakovima poremećaja alternativnog puta sustava komplement. Nadalje, 3 bolesnika imala su proteinuriju (2 nefrotskih razmjera). Opsežna mikrobiološka obrada otkrila je SARS-CoV-2 u 2 te influenza A u 1 bolesnika. Plazmafereza i nadomještanje bubrežne funkcije primijenjeni su u 1 bolesnika. Median primjene Ravulizumaba bio je 5 dana nakon nastupa bolesti, uz što su referentne vrijednosti trombocita, hemoglobina i kreatinina dostignute za 6, 31 i 37 dana. Genetska analiza otkrila je patogene ili vjerojatno patogene varijante u 2 te varijante nepoznatog značaja u 3 bolesnika, dok su 3 imala čimbenike rizika za razvoj aHUS-a. Medijan praćenja iznosi je 5 mjeseci, tijekom čega je jedna bolesnica razvila eozinofiliju ( ˃ 3.7 x10e9/L) uz porast PR3 i MPO ANCA antitijela.

Rasprava i zaključak

Ravulizumab je doveo do poboljšanja u svih bolesnika, bez obzira na predisponirajući okidač i genetiku. Uz standardnu profilaksu nisu zabilježene infektivne bolesti, dok se eozinofilija djelomično može objasniti atopijskom dijatezom, no kao i za stvaranje ANCA antitijela, potrebno je razmotriti moguću ulogu Ravulizumaba.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#44 Primjena izvantjelesne membranske oksigenacije u Zavodu za intenzivnu pedijatriju KBC-a Split

Branka Polić (branka.polic1@gmail.com) (KBC Split) , Joško Markić (josko.markic@gmail.com) (KBC Split) , Tanja Kovačević (tanjakovacevic74@yahoo.com) (KBC Split) , Tatjana Ćatipović Ardalić (tatjana.ardalic13@gmail.com) (KBC Split)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Primjena izvantjelesne membranske oksigenacije u Zavodu za intenzivnu pedijatriju KBC-a Split

Uvod

Izvantjelesna membranska oksigenacija (engl. extracorporeal membrane oxygenation, ECMO) je vrsta liječenja koja se primjenjuje kada funkcija srca i pluća zataji, a svi konvencionalni postupci liječenja su neučinkoviti. U bolesnika s teškim zatajenjem pluća ECMO omogućava izmjenu plinova, a u zatajenju srca izmjenu plinova i održavanje krvotoka.

Cilj

Prikazati ishod liječenja djece kod koje su primijenjeni ECMO postupci u Zavodu za intenzivnu pedijatriju KBC-a Split.

Metode i ispitanici

Uključena su sva djeca s ECMO potporom liječena u Zavodu, od kolovoza 2016. do svibnja 2023. Primijenjena je deskriptivna statistika.

Rezultati

ECMO postupak je primjenjen u šestero djece, a četvero su muškog spola. U četvero djece je primijenjen tijekom kardiopulmonalnog oživljavanja, a zbog srčanog zastoja koje je nastupilo izvan bolnice. U jednog djeteta srčano zatajenje je nastalo zbog miokardne disfunkcije i ventrikularne tahikardije, a u tijeku hospitalizacije. U petero djece kod koje je ECMO primjenjen zbog zatajenja srca uzroci su bili: dilatativna kardiomiopatija u dvoje djece, aritmogena displazija također u dvoje djece i u jednog djeteta restriktivna kardiomiopatija. Jedno dijete je imalo zatajenje pluća zbog obostrane upale i teškog akutnog respiratornog distres sindroma, a u tijeku sepse. Dvoje djece sa srčanim zastojem koji je nastao izvan bolnice je umrlo u prvih 48 sati. Četvero djece na ECMO potpori nakon stabilizacije je premješteno u KBC Zagreb gdje je nastavljeno liječenje, a jedno dijete je umrlo nakon dva mjeseca zbog mnogih komplikacija. Od troje djece koja su preživjela, jednom djetetu je transplantirano srce, a jednom pluća.

Rasprava i zaključak

ECMO postupak spašava život kada svi konvencijonalni terapijski postupci liječenja zatajenja srca ili pluća zakažu. Osobito treba istaknuti nužnost primjene ECMO postupka tijekom kardiopulmonalnog oživljavanja. Također, od ključne važnosti za preživljenje i bolji neurološki ishod je što brža primjena učinkovitih postupaka kardiopulmonalnog oživljavanja.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#45 Karakteristike, manifestacije i ishod cistične bolesti bubrega u djece: retrospektivni pregled 112 bolesnika praćenih u referentnom centru za pedijatrijsku nefrologiju

Lovro Lamot (lovro.lamot@gmail.com) (KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Sara Grlić (saragrlic2@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Viktorija Gregurović (viktorija.gregurovic10@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučlišta u Zagrebu) , Mislav Martinić (mislavmartinic@gmail.com) (KBC Zagreb) , Luka Lovrenčić (luka.lovrencic@kbc-zagreb.hr) (KBC Zagreb) , Ivan Jakopčić (ijakopcic@gmail.com) (KBC Zagreb) , Hana Matković (hana.matkovic@gmail.com) (KBC Zagreb) , Maja Ban (maja_ban@yahoo.com) (KBC Zagreb) , Maša Davidović (lavic7@gmail.com) (KBC Zagreb) , Ivanka Kos (ivankakos137@gmail.com) (KBC Zagreb) , Kristina Vrljičak (kvrljicak@yahoo.com) (KBC Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Karakteristike, manifestacije i ishod cistične bolesti bubrega u djece: retrospektivni pregled 112 bolesnika praćenih u referentnom centru za pedijatrijsku nefrologiju

Uvod

Bubrežne ciste prisutne su u bolestima heterogene etiologije i mehanizama, gdje mogu dovesti do teških poremećaja funkcije bubrega i drugih organa. Kako bi točnije predvidjeli te odgodili takav neželjeni ishod i nastup završnog stadija kronične bubrežne bolesti (KBB), postoji potreba za njihovom detaljnijom karakterizacijom.

Cilj

Prikazati karakteristike, manifestacije i ishod cistične bolesti bubrega u djece.

Metode i ispitanici

U ovo retrospektivno istraživanje uključena su djeca praćena u Klinici za pedijatriju KBC Zagreb od srpnja 2011. do ožujka 2023. zbog cistične bolesti bubrega.

Rezultati

Od ukupno 112 djece (54 djevojčice), bubrežne ciste otkrivene su prenatalno u 54, perinatalno u 14 te nakon prvog mjeseca života u 44 (medijan 6 godina). Dijagnozu multicistične displastične bolesti (MCDK) imalo je 52, autosomno dominantne (ADPKD) 19 te autosomno recesivne (ARPKD) policistične bolesti 16, Tuberozne skleroze (TS) 3, Joubertovog sindroma (JS) 2, Bardet-Bidelovog sindroma (BBS) 2, Juvenilne nefronoftize (JN) 2 te trisomije 13 1 dijete. Izoliranu cistu imalo je 15 djece. Obiteljska anamneza bila je pozitivna u 29 djece, a mutacije su dokazane u 15/20 testiranih. U vrijeme postavljanja dijagnoze 51 dijete imalo je simptome, najčešće distenziju (21%) i bol (15%) u abdomenu, a 7 ih je razvilo tijekom praćenja. KBB zbog cisti razvilo je 17 djece, a završni stadij 13, pri čemu je medijan od postavljanja dijagnoze iznosio 116 mjeseci za 4 ARPKD bolesnika, 64 za 4 MCDK, 34,5 za 2 JS, 141 za BBS, 162 za NPH te 241 za TS. Koordinirana tranzicija u odraslu skrb provedena je u 8 bolesnika (medijan 18 godina).

Rasprava i zaključak

Rezultati našeg istraživanja pokazuju da su sva djeca koja su razvila završni stadij KBB imala karakteristične manifestacije već pri postavljanju dijagnoze, što ukazuje na važnost detaljne obrade i praćenja djece s bubrežnom cistom. Usprkos nedostacima, prikazana kohorta predstavlja najveću do sada opisanu u Republici Hrvatskoj te može pridonijeti unapređenju skrbi za ovu izazovnu skupinu bolesnika.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#46 Tumori srca u desetogodišnjem razdoblju Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb

Kristina Kljaić (kljaic.kristina@gmail.com) (KBC Zagreb) , Daniel Dilber (dilber_daniel@yahoo.com) (KBC Zagreb) , Dalibor Šarić (saric.dalibor@gmail.com) (KBC Zagreb) , Dorotea Bartoniček (dorotea.bartonicek@gmail.com) (KBC Zagreb) , Marina Mihalec (mmkcarmen@gmail.com) (KBC Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Tumori srca u desetogodišnjem razdoblju Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb

Uvod

Srčani tumori rijetke su, ali klinički značajne benigne ili maligne primarne/sekundarne novotvorine s mogućim ishodištem u svim srčanim strukturama.

Cilj

Cilj ovog istraživanja je učiniti njihov desetogodišnji presjek u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb.

Metode i ispitanici

U ovu retrospektivnu studiju uključeni su pacijenti Klinike praćeni u razdoblju od 1/2012 do 12/2022 zbog tumora srca, njih 30. Podaci su dobiveni uvidom u bolnički informatički sustav i bolničku arhivu te analizirani metodama deskriptivne statistike. Dio ispitanika iz pojedinih analiza je isključen zbog tehničkih poteškoća u prikupljanju podataka i/ili nastavka praćenja u drugim zdravstvenim ustanovama.

Rezultati

U desetogodišnjem razdoblju u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb zbog tumora srca praćeno je 13 djevojčica i 17 dječaka. Dijagnoza je postavljena u 16 djece. Vodećom dijagnostičkom metodom pokazao se fetalni ultrazvuk (11/20). Riječ je isključivo o primarnim benignim novotvorinama. U većine (19/30) ispitanika riječ je o multiplim tumorima lokaliziranima u lijevom ventrikulu (20/30) i interventrikularnom septumu (17/30), i to o rabdomiomima (21/26), te je učinjenom obradom dokazana tuberozna skleroza (19/27). Poremećaji srčanog ritma verificirani su u 7/22 ispitanika, pridruženu srčanu grešku imalo je njih 6/25. Hemodinamsku značajnost pokazalo je 6/22 tumora, a promjerom su najveći bili fibromi. Sirolimus je primijenjen u 2/22, everolimus u 3/22, a operativno liječenje provedeno je u 4/28 ispitanika. U većine (16/24) došlo je do nestanka ili regresije veličine tumora.

Rasprava i zaključak

Tumori srca u najvećeg broja djece samoliječiva su bolest. Usprkos tome, nužno je bolesnike redovito pratiti radi ranog prepoznavanja znakova hemodinamske ugroze te započeti pravovremeno liječenje. Tu se sve veća uloga pridaje imunomodulatornoj terapiji koja je, u našoj studiji, vrlo malo primjenjivana. Obzirom na navedeno te u svrhu prevencije invazivnih postupaka liječenja, neophodno je razmotriti njenu učestaliju primjenu te nastaviti kliničke studije u tom smjeru. Također je, obzirom na najveću učestalost primarnih tumora srca u djece s tuberoznom sklerozom, vrlo važno u novodijagnosticiranih navedenu bolest isključiti.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#47 Vršnjačko nasilje u srednjoškolskoj dobi

Alen Sadiković (alen.sadikovic@gmail.com) (Opća bolnica dr.Ivo Pedišić)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Vršnjačko nasilje u srednjoškolskoj dobi

Uvod

Vršnjačko nasilje pojam je koji se, nažalost, danas sve više čuje u medijima, školskim preventivnim programima, ali i svakodnevnim razgovorima. Ponekad je teško razumjeti taj pojam iako nam se čini jasan.Da bismo razumjeli vršnjačko nasilje, potrebno je poznavati razvojnu psihologiju s posebnim naglaskom na adolescentsko doba. Kako je riječ o tzv. formativnim godinama, u tom periodu nužno je kontinuirano educirati i preventivno djelovati među mladim po pitanju vršnjačkog nasilja.

Cilj

Proučiti svijest adolescenata o nasilju, utvrditi učestalost nasilnih ponašanja među srednjoškolcima, istražiti modele prevencije i podizanje svijesti o vršnjačkom nasilju.

Metode i ispitanici

U školskoj godini 2019./2020. 189 učenika srednjih škola od 14 do 19 godina, ispunilo je anketni upitnik „Nasilje u srednjoj školi“.

Rezultati

Učenici su predominantno bili strukovnih škola te drugih i četvrtih razreda. Više od 80% učenika ima 2 ili više prijatelja (P = 0,004) koje češće izviještavaju o nasilju (19%). O nasilju je 16% učenika izvjesilo roditelje, manje učenici drugih razreda u odnosu na ostale (P = 0,004). Nikada nije bilo zlostavljano 71% učenika, a većina učenika nije doživila ismijavanja ili zadirkivanja (61%) niti isključivanja iz grupe (68%). Većina učenika nisu bili pogođeni, udareni ili zaključani u zatvoren prostor (81%, P = 0,04). Povećani udio učenika iskusili su širenje laži jednom ili dvaput (42%, P= 0,01), dok većina nije primijetila otuđenje novca, prijetnje ili neželjene radnji. Kod 47% ispitanika nasilnik se nalazio u njihovom razredu, a omjeri po spolu nasilnika bili su podjednaki. Zlostavljanje je trajalo uglavnom 1-2 tjedna (58%), ali je kod 17% ispitanika trajalo nekoliko godina. U većini slučajeva učenici nemaju bojazan od bivanja zlostavljanima (71%, P = 0,03).

Rasprava i zaključak

Nedovoljna edukacija, potreba za uklapanjem u društvo blokiraju djelovanje protiv vršnjačkog nasilja, posebice kod promatrača nasilja. Učenici većinom nasilje smatraju ono fizičko te rijeđe prijavljuju nasilje. Nastavnici i drugo osoblje trebali bi se više uključiti u borbu protiv vršnjačkog nasilja.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#48 Anaplastični ependimom gradusa III- rijedak uzrok hipertenzitivnog hidrocefalusa u dojenčeta: prikaz slučaja

Lea Šarić (lea99saric@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) , Jelena Roganović (roganovic.kbcri@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Anaplastični ependimom gradusa III- rijedak uzrok hipertenzitivnog hidrocefalusa u dojenčeta: prikaz slučaja

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Anaplastični ependimom svojim rastom i mass efektom može izazvati vitalno ugrožavajuće komplikacije. Cilj prikaza slučaja je osvijestiti postojanje rijetkih neoplastičnih tvorbi pri simptomima povišenog intrakranijalnog tlaka koje mogu izazvati hernijaciju mozga. Rano postavljanje sumnje, adekvatnim dijagnostičkim metodama i pravovremenim terapijskim tretmanom mogu dovesti do potpunog izlječenja, a izostanak hitnog postupka liječenja predisponira potencijalni smrtni ishod.

Prikaz bolesnika prikaz

Djevojčica M.T. (4mj) upućena je od strane liječnika primarne zdravstvene skrbi zbog povećanja opsega glave uz znakove povišenog intrakranijskog tlaka. Fizikalnim pregledom uočava se pogled zalazećeg sunca, naglašeniji vaskularni crtež kranija, napete, široko otvorene fontanele iznad nivoa okolnih kostiju. Orijentacijskim UTZ-om mozga verificirao se izraziti hidrocefalus uz lijevostranu tvorbu sa značajnim mass-efektom. CT mozga pokazao je ekspanzivnu tvorbu lijeve hemisfere s posljedičnim hipertenzivnim hidrocefalusom. Pomoću hitnog MSCT mozga supratentorijalno lijevo temporoparijetalno potvrđena je velika, relativno dobro ograničena, ekspanzivna tvorba. Komore su potisnute u kontralateralnu stranu čime je stvorena subfalcijalna hernijacija od 11 mm. Indicirano je operacijsko liječenje te postavljenje vanjske drenaže. S obzirom na sumnju na rijetku neoplazmu konzilijarno je preporučena daljnja obrada u KBC Zagreb kamo je djevojčica premještena istoga dana. Učinjena je totalna ekstirpacija tumora, a PDH nalazom verificiran je anaplastični ependimom III. stupnja. Postoperativni tijek bio je kompliciran uz trombozu transverzalnog i sigmoidnog sinusa, te s cerebralnim sindromom gubitka soli. Nakon postoperativnog oporavka pacijentica je premještena na Kantridu radi primanja adjuvantne kemoterapije prema HIT 2000 protokolu. Danas je pacijentica M.T. djevojčica starosti 8 godina, urednog psihomotoričkoga razvoja s remisijom bolesti.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Anaplastični ependimom je rijedak tumor potencijalne genetske podloge koji daje široki prostor istraživanju, a uz adekvatno liječenje kirurškim zahvatom i kombinacijom kemoterapije prema propisanim protokolima, moguće je potpuno izliječenje bolesti uz minimalne neurološke sekvele. Upravo zbog toga važno je prevenirati akutne komplikacije, na isti pravovremeno posumnjati te na vrijeme započeti tretman liječenja.#49 Tuberkuloza u obitelji - možemo li je izliječiti?

Stella Uremović (stellamlinaric@gmail.com) (Dječja bolnica Srebrnjak) , Giorgie Petković (gpetkovic@bolnica-srebrnjak.hr) (Dječja bolnica Srebrnjak) , Ivana Maloča-Vuljanko (imaloca@bolnica-srebrnjak.hr) (Dječja bolnica Srebrnjak) , Zrinka Kačić-Miličić (zmilicic@bolnica-srebrnjak.hr) (Dječja bolnica Srebrnjak)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Tuberkuloza u obitelji - možemo li je izliječiti?

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Tuberkuloza je kronična infektivna bolest koja najčešće zahvaća pluća, a uzrokovana je s Mycobacterium tuberculosis. Većina djece zarazi se bliskim kontaktom sa zaraženim ukućanom, kapljičnim putem. Tuberkuloznu infekciju definira pozitivan kožni tuberkulinski ili IGRA test (Interferon Gamma Release Assay) bez drugih kliničkih i dijagnostičkih promjena, dok su kod aktivne tuberkuloze pluća prisutni simptomi i/ili radiološke promjene na plućima uz mikrobiološku potvrdu uzročnika.

Prikaz bolesnika prikaz

Prikazane su tri obitelji s ponavljajućom tuberkulozom, u razdoblju od travnja 2014. do siječnja 2023. godine, a djeca su liječena u Dječjoj bolnici Srebrnjak. Genotipizacijom izoliranih mikobakterija dokazani su identični sojevi bacila unutar pojedine obitelji. U prvoj obitelji majka je oboljela od tuberkuloze prije rođenja djece, a otac i djeca 2021. godine. Vjerojatno se radi o prijenosu tuberkuloze unutar iste obitelji uslijed neadekvatnog provođenja terapije majke. U drugoj obitelji roditelji su 2015. godine liječili plućnu, a dječak latentnu tuberkulozu. Majka je ponovno oboljela 2019. godine, kada je kod dječaka isključena aktivna bolest. Otac i dječak oboljeli su od plućne tuberkuloze 2022. godine. Kod dječaka se može raditi o reaktivaciji prethodno aktiviranog infekta nakon provedene profilaktičke terapije ili ponovnoj reinfekciji od bolesnog oca. U trećoj obitelji majka je 2013. godine liječena zbog plućne, a dječak zbog latentne tuberkulozne infekcije. Sedam godina kasnije dječak je obolio od aktivne tuberkuloze pluća te se vjerojatno radi o reaktivaciji prethodnog infekta nakon provedene profilaktičke terapije.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Liječenje tuberkuloze je multidisciplinarno i dugotrajno. Važno je rano prepoznati bolest, učiniti klinički pregled i dijagnostičku obradu svih ukućana te liječiti tuberkuloznu infekciju i bolest. Potrebno je redovno provođenje terapije kombinacijom antituberkulotika te pridržavanje epidemioloških mjera zbog smanjenja rizika od nastanka rezistentnih sojeva i širenja infekcije.#50 Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života djece sa cističnom fibrozom

Tomislava Milinković (tomislavamesic.tm@gmail.com) (Klinički bolnički centar Zagreb) , Tamara Horaček (tamara.horacek88@gmail.com) (Klinički bolnički centar Zagreb) , Marina Lovrić (miskovicmarina1@gmail.com) (Klinički bolnički centar Zagreb)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života djece sa cističnom fibrozom

Uvod

Cistična fibroza progresivna je genetska bolest koja uzrokuje trajne infekcije pluća. S vremenom ograničava sposobnost disanja. Koronavirusna bolest infektivna je bolest uzrokovana virusom SARS-CoV-2. Pandemija bolesti COVID-19 ima psihosocijalne posljedice na sveukupno svjetsko stanovništvo, a na djecu utječe na individualnoj, obiteljskoj i društvenoj razini.

Cilj

Cilj istraživanja je ispitati je li bolest COVID-19 utjecala na kvalitetu života djece oboljele od cistične fibroze. Usporediti kvalitetu života djece oboljele od cistične fibroze u odnosu na zdravu djecu u vrijeme pandemije bolesti COVID-19.

Metode i ispitanici

U istraživanju su sudjelovali roditelji djece oboljele od cistične fibroze kao eksperimentalne skupine koji se liječe u KBC-u Zagreb i roditelji zdrave djece kao kontrolne skupine. Istraživanje je provedeno u vremenskom razdoblju od svibnja do rujna 2021. godine.

Rezultati

Ispitanici iz kontrolne skupine su izjavili da se 70% zdrave djece manje druži za vrijeme pandemije u odnosu na 82% djece sa cističnom fibrozom. Fizičkom aktivnošću se manje bavi 49% zdrave djece u odnosu na 36% djece sa cisticnom fibrozom. 52% zdrave djece i 67% djece s cisticnom fibrozom rjeđe pohada vrtić ili školu.

Rasprava i zaključak

Analiza rezultata pokazala je da, iako postoji određena razlika u kvaliteti života djece s cističnom fibrozom u odnosu na zdravu djecu i roditelje, obje skupine smatraju da je kvaliteta života djece uslijed pandemije koronavirusne bolesti lošija, ona nije statistički značajna.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#51 Trombocitopenije u djece – petogodišnje iskustvo tercijarnog centra

Monika Hirtz (hirtz.mo@gmail.com) (Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije) , Izabela Kranjčec (izabela.kranjcec@gmail.com) (Zavod za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom „Mladen Ćepulić“, Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Nuša Matijašić Stjepović (nusa.matijasic@gmail.com) (Zavod za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom „Mladen Ćepulić“, Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Domagoj Buljan (domagoj.buljan23@gmail.com) (Zavod za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom „Mladen Ćepulić“, Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Trombocitopenije u djece – petogodišnje iskustvo tercijarnog centra

Uvod

Trombocitopenija je ponekad slučajan nalaz u asimptomatskog djeteta, dok u imunoj trombocitopeniji (ITP), čestom obliku trombocitopenije dječje dobi, može biti praćena kožnim i sluzničkim krvarenjima. ITP se najčešće javlja u dobi 1-6 godina, u većini slučajeva je blaga i samolimitirajuća, dok u 20-30% djece poprima perzistentni (3-12) ili kronični oblik ( ˃ 12 mjeseci). Uz pažljivo praćenje, kortikosteroidi i imunoglobulini (IVIG) najčešći su pristup liječenju novodijagnosticirane ITP.

Cilj

Prikazati petogodišnje iskustvo dijagnosticiranja, praćenja i liječenja trombocitopenije u djece u Zavodu za onkologiju i hematologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Metode i ispitanici

Pretražena je medicinska dokumentacija neonkoloških pacijenata dobi 0-18 godina, oba spola, s vrijednostima trombocita ˂ 150x10^9/L, zbrinutima u Zavodu 1.1.2018.-31.12.2022. Prikupljeni su epidemiološki i klinički podaci (etiologija, prethodna bolest ili cijepljenje, simptomatologija, dijagnostika, hospitalizacija, terapija), provedena je deskriptivna statistika.

Rezultati

U istraživanje je uključeno 55 pacijenata, od čega 35 dječaka, medijan dobi 12.5 godina (0-17.5). Imuna etiologija postavljena je u 84.6% slučajeva (N=46), uz pozitivna antitroimbocitna antitijela u 76.1% (N=35). U 20% djece bolest je poprimila perzistentni, a u polovice (52.7%) kronični oblik, medijan praćenja 1.5 godina. Pojavi bolesti je u 52.7 % (N=29) slučajeva prethodila akutna infekcija, od čega u 30.1% (N=9) COVID-19. U 2 slučajeva ITP je povezana s MoPaRu cjepivom. Simptomatska ITP, najčešće s blagim krvarenjima, zabilježena je gotovo u polovice slučajeva (43.6%), a bolničko liječenje zahtijevala je trećina pacijenata (32.7%). U 2/3 slučajeva djeca nisu aktivno liječena, dok su svi preostali primali IVIG (100%), a četvrtina (23.5%) i kortikosteroide.

Rasprava i zaključak

Prema rezultatima našeg istraživanja dob prve prezentacije ITP-a je viša od prosjeka, stoga i broj kroničnih slučajeva. Literaturno preferirani pristup pažljivog praćenja ujedno je i naša institucijska praksa, dok su najčešće primjenjivana terapija prve linije IVIG, s dobrim rezultatima i zadovoljavajućim sigurnosnim profilom.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#52 Inicijalna klinička prezentacija abdominalnih tumora u dječjoj dobi – trogodišnje iskustvo jednog centra

Nada Rajačić (nada.rajacic@kdb.hr) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Branka Zadro (brankazadro2009@gmail.com) (Dom zdravlja Zagreb Zapad) , Jasminka Stepan Giljević (jasminka.stepan@kdb.hr) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Inicijalna klinička prezentacija abdominalnih tumora u dječjoj dobi – trogodišnje iskustvo jednog centra

Uvod

Tumori trbuha u dječjoj dobi rijetke su bolesti koje mogu dovesti do značajnog morbiditeta ili završiti fatalno. Radi postizanja optimalnog ishoda, pravovremeno prepoznavanje i upućivanje na dodatne pretrage iznimno je važno.

Cilj

Radi se o analizi kliničke prezentacije i inicijalnih laboratorijskih nalaza kod novootkrivenih bolesnika s navedenom dijagnozom.

Metode i ispitanici

Učinjen je retrospektivan pregled baza podataka Zavoda za onkologiju i hematologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb u periodu od početka 2020. do kraja 2022.

Rezultati

Ukupno je bilo 26 bolesnika (46% dječaka i 54% djevojčica). Kod 12 bolesnika radilo se o Wilmsovom tumoru (46%), a kod njih 10 o neuroblastomu (39%). Ostali uključeni tumori su rijetki tumori bubrega i jedan ganglioneurom (15%), dok su iz analize isključeni tumori zametnih stanica, sarkomi i karcinomi. Prosječna dob kod postavljanja dijagnoze iznosi 2.8 godina (medijan 1.6). Najčešće je tumor otkriven slučajno, dok se od simptoma i znakova bilježe prema redu učestalosti: bolovi u trbuhu, palpabilna tvorba, abdominalna distenzija, vrućica, uroinfekcija i makrohematurija. Jedno dijete prezentiralo se respiratornim afektivnim krizama. Kod svakog drugog registrirana je sekundarna hipertenzija. U rezultatima inicijalnih laboratorijskih pretraga prosječna vrijednost sedimentacije je uredna (19,5; medijan 11 mm/3.6 ks), prosječna vrijednost hemoglobina također (114; medijan 112 g/L). Prosječna vrijednost laktat dehidrogenaze je uvećana - 434 U/L kod Wilmsovog tumora (medijan 387 U/L) i 511,5 U/L kod neuroblastoma (medijan 320 U/L). Povišene prosječne vrijednosti neuron specifične enolaze i feritina nalaze se i kod Wilmsovog tumora i kod neuroblastoma, no obje su veće kod posljednjeg. Vrijednosti vanilmandelične i homovanilinske kiseline u porciji urina bile su dostupne za ukupno 21 bolesnika, s povišenim vrijednostima isključivo kod neuroblastoma.

Rasprava i zaključak

Pažljiva i po potrebi ponavljana palpacija trbuha treba biti neizostavan dio kliničkog pregleda, zajedno s mjerenjem krvnoga tlaka jer može dovesti do pravovremenog postavljanja sumnje na tumorsku masu u trbuhu kada dijete treba žurno uputiti na dodatne laboratorijske i radiološke pretrage.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#53 Inovativna združena analiza genoma - od tika do razjašnjenja genetičke podloge na primjeru djeteta s torzijskom distonijom tipa 1

Petra Gojković (the.pgojkovic@gmail.com) (Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) , Karlo Čuljak (culjak88@gmail.com) (Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije) , Mario Ćuk (mcuk@kbc-zagreb.hr) (Klinički bolnički centar Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Inovativna združena analiza genoma - od tika do razjašnjenja genetičke podloge na primjeru djeteta s torzijskom distonijom tipa 1

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

TOR1A (torsin family 1 member A) je gen s uputom za protein Torsin-1A koji pripada porodici AAA adenozin-trifosfataza. Eksprimiran je u području substantia nigra pars compacta bazalnih ganglija mozga. Torzijska distonija tipa 1 je izolirana distonija s ranim početkom. Radi se o nevoljnim kontrakcijama mišića koje uzrokuju ponavljajuće i često uvijajuće pokrete ili položaje zahvaćenih dijelova tijela uključujući tremor, pokrete lica i očnih kapaka slične tikovima te tortikolis. Nasljeđuje se autosomno dominantno sa smanjenom penetrantnošću. Potomci osobe koja ima patogenu varijantu TOR1A imaju 50% šanse za nasljeđivanje varijante, a ako su ju naslijedili imaju 30% šanse za razvoj kliničkih problema. Obično se javlja u djetinjstvu ili adolescenciji. Klinički tijek i prezentacija su vrlo heterogeni. Težina bolesti varira čak i unutar iste obitelji. Moguće je prenatalno testiranje.

Prikaz bolesnika prikaz

Analizirali smo genom muškog djeteta u dobi od 13 godina s nerazjašnjenim tikovima, nevoljnim pokretima glave, povremenom dizartrijom i ispuštanjem neartikuliranih zvukova, neobičnim obrascem noćnog disanja te pozitivnom obiteljskom anamnezom (slične tegobe je imao djed po ocu). Prvi simptomi su počeli u dobi od 10 godina kao spontani trzaji glavom koji bi se pojavljivali nakon duljeg vremena provedenog igrajući računalne igrice. Potom je prebolio virusni meningoencefalitis što je dovelo do značajnog pogoršanja kliničke slike. U dobi od 12 godina javljaju se tikovi/grčevi usnicama praćeni ispuštanjem neobičnih zvukova („prrr“). Tikovi su se češće javljali i bili su izraženiji, posebice nakon konkretnije fizičke aktivnosti (trening nogometa). Kognitivno je u skladu s dobi.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Kliničkim promišljanjem o genotipu, monoalelnoj mutaciji u genu TOR1A u kontekstu pacijentova fenotipa i pozitivne obiteljske anamneze zaključujemo da je ova vjerojatno patogena varijanta uzrok torzijske distonije tipa 1. Liječenje uključuje antikolinergike, baklofen i benzodiazepine, a za liječenje žarišnih simptoma injekcije botulinum toksina. Postoji mogućnost duboke moždane stimulacije (DBS) globus pallidus internus (GPi).#54 SPECIFIČNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE NAKON TRANSPLANTACIJE PLUĆA U DJECE

Đurđica Sofić (petrovicdurdica67@gmail.com) (Klinički bolnički centar zagreb) , Anita Planinić (planinic.anita@gmail.com) (Klinički bolnički centar Zagreb) , Jadranka Plantak (jplantak123@gmail.com) (Klinički bolnički centar Zagreb)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

SPECIFIČNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE NAKON TRANSPLANTACIJE PLUĆA U DJECE

Uvod

Transplantacije pluća u djece provode se od 1980-ih, a danas se pedijatrijska transplantacija pluća smatra prihvaćenom terapijom u pomno odabrane djece sa završnom fazom parenhimskih i vaskularnih plućnih bolesti, osiguravajući preživljavanje i bolju kvalitetu života. Pri procjeni svakog pedijatrijskog kandidata za transplantaciju pluća, dijete i obitelj moraju biti odgovarajuće informirani i dovoljno educirani. Iako proces transplantacije i poslijetransplantacijske skrbi u ovoj posebnoj dobnoj skupini nosi jedinstvene izazove, postoje brojni dokazi koji sugeriraju da su ishodi slični onima u odraslih.

Cilj

Cilj rada je prikazati zbrinjavanje i skrb za dječaka koji je prvo dijete u Republici Hrvatskoj kojemu su transplantirana pluća.

Metode i ispitanici

Za izradu rada će se koristiti podaci iz stručne literature vezane za transplantaciju pluća u djece, kao i podaci iz bolničkog informacijskog sustava vezani za prije i poslijeoperacijski tijek dječaka nakon transplantacije pluća.

Rezultati

Tijekom višemjesečne skrbi za dječaka s primarnom dijagnozom akutne limfatične leukemije i GVHD-om pluća kao posljedicom bolesti, dječak je upisan na transplantacijsku listu čekanja organa, a nakon dva mjeseca je uslijedila transplantacija. Poslijeoperacijsko zbrinjavanje se, uz sudjelovanje multidisciplinarnog tima, provodilo na Odjelu za intenzivno liječenje djece. Nakon razdoblja intenzivne skrbi i odvikavanja od respiratora, dječak je dobrog općeg stanja premješten na Odjel za respiracijske bolesti KBC-a Zagreb.

Rasprava i zaključak

Transplantacije pluća u djece se u svijetu uspješno provode kod svih dobnih skupina, s ohrabrujućim ishodima. Specifični pedijatrijski aspekti transplantacije pluća su nedostatak odgovarajućih donorskih organa za manju djecu te psihosocijalni aspekti i uputa liječenja nakon transplantacije. U republici Hrvatskoj su 2022. godine prvi puta transplantirana pluća djetetu, a uz skrb stručnjaka iz različitih područja medicine dječak je nakon otpusta iz bolnice i rehabilitacije u toplicama, otpušten na kućnu njegu.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#55 Nova mutacija u tri sestre s autosomno dominantnom polističnom bolešću bubrega

Lea Oletić (leaoletic@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice) , Tamara Nikuševa-Martić (tamara.nikuseva.martic@mef.hr) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Ivana Trutin (ivana.trutin@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Nova mutacija u tri sestre s autosomno dominantnom polističnom bolešću bubrega

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Autosomno dominantna policistična bolest bubrega (ADPKD) najčešća je genetska bolest bubrega. Uzrokovana je mutacijama gena PDK1 i rjeđe PDK2, s 50% šasom za nasljeđivanje bolesti u djece, stoga je često zahvaćeno više članova obitelji.

Prikaz bolesnika prikaz

Zbog pozitivne obiteljske anamneze (otac s blagim ADPKD, baka s progresivom bolesti bubrega sa završnim stadijem bubrežne bolesti 50. godini) ciljanim pregledom u tri seste (4, 8 i 10 godina) dijagnosticirana je policistična bolest bubrega, autosomno dominantna s obzirom na način nasljeđivanja i kliničku sliku. Sve tri sestre imaju normalnu funkciju bubrega; dvije su bez komplikacija bolesti. Kod najstarije oboljele sestre evidentiran je izostanak noćnog pada krvnog tlaka 24-satnim ambulantnim mjerenjem krvnog tlaka, bez indikacije za uvođenje terapije. Genetičko testiranje otkrilo je do sada neregistriranu mutaciju PKD1 c.11803del, p.(Ala3935Profs*10) u dvije sestre, a budući da kod treće sestre nije otkrivena nikakva mutacija u genu PKD1, napravljen je panel za cistične bolesti bubrega čiji su rezulatati u izradi. Fenotipska varijabilnost bolesti ovisi o samoj mutaciji, PKD1 mutacija povezana je s težom kliničkom slikom. Intrafamilijarna fenotipska varijabilnost nedovoljno je objašnjena, uzrokovana je okolišnim čimbenicima i genetski modificirajućim čimbenika (položaj mutacije PKD1 prema medijanom položaja ili polimorfizam ACE gena u nekim rasama). Zato je predviđanje tijeka bolesti izazovno, osobito kod pacijenata bez otkrivene mutacije kao kod srednje sestre. Mutacija u njezinom slučaju mogla bi biti mozaicizam kod oca koji nosi PKD1 mutaciju tako da se samo neke od kopija određenog haplotipa PKD1 prenose, a ostale su normalne ili de novo mutacije. Sekvencioniranjem sljedeće generacije teško se otkriva mozaicizam ako je udio varijantnog alela manji od 5%, dok bi se budućim testiranjem uzoraka iz različitih tkiva stopa detekcije mozaicizma mogla povisiti. Intrafamilijarna varijabilnost predstavlja izazov osbito u slučajevima mozaicizma niske razine.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Identifikacija i razumijevanje potencijalnih genetskih i okolišnih modifikatora bolesti obećavaju u budućnosti i potencijalno ciljanu terapiju ADPKD u djece.#56 Djevojčica s mikrohematurijom – biosija bubrega ili genetsko testiranje ili oboje?

Lea Oletić (leaoletic@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice) , Tamara Nikuševa-Martić (tamara.nikuseva.martic@mef.hr) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Danica Galešić Ljubanović (danica.ljubanovic@mef.hr) (KB Dubrava, Medecinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Ivana Trutin (ivana.trutin@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Djevojčica s mikrohematurijom – biosija bubrega ili genetsko testiranje ili oboje?

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Mikrohematurija je simptom brojnih benignih i ozbiljnih stanja uključujući infekcije mokraćnog sustava, neravnotežu minerala u urinu, maligne lezije, strukturne anomalije urinarnog trakta, glomerulonefritisa ili nasljednih bolesti bubrega, uključujući policističnu bolest bubrega i Alportov sindrom. Potrebana je obrada djece s perzistentnom mikrohematurijom, posebice ako se pronađe visok krvni tlak, abnormalne pretrage urina i krvi, obiteljska povijest bolesti bubrega ili proteinurija.

Prikaz bolesnika prikaz

Djevojčica u dobi od 11 godina posljednje je četiri godine praćena zbog slučajno otkrivene asimptomatske mikrohematurije (6-10 eritrocita/ vidno polje velikog povećanja) tijekom upisa u školu. Učinjen laboratorijska obrada kao i ultrazvuk bubrega, bili su uredni. Tijekom perioda praćenja, mikrohematurija glomerularnog podrijetla trajno postoji, uz pojavu i trajanje proteinurije tijekom više od šest mjeseci (7.5 mg/m2/h), stoga je izvršena dijagnostička biopsija bubrega. Bubrežno tkivo bilo je uredno svjetlosnom mikroskopijom, a imunofluorescencija negativna. Na elektronskoj mikroskopiji zabilježena je značajna varijacija debljine glomerularne bazalne membrane (160 – 470 nm, artitmetička sredina 274 nm, standardna devijacija 62 nm) s fokalnim raslojavanjem (Slika 1) zbog čega je postavljena radna dijagnoza Alportovog sindroma. Metoda sekvenciranja sljedeće generacije (NGS) korištena na panelu za progresivne bolesti bubrega nije pokazala mutacije koje uzrokuju Alportov sindrom. Utvrđena je genetska varijanta LAMB2 c.5039C ˃ T (p.Ala1680Val), koja je potencijalno odgovorna za abnormalnosti glomerularne bazalne membrane što dovodi do perzistentne hematurije i proteinurije. Stanje pacijentice u ovom trenutku nije zahtijevalo aktivno liječenje. U razdoblju praćenja od godinu dana pacijentica je nastavila s normalnom funkcijom bubrega bez značajne proteinurije i znakova arterijske hipertenzije, ostala je samo mikrohematurija. Provedene su opsežne pretrage u potrazi za dodatnim karakteristikama Alportovog sindroma, koje nisu pronađene; djevojčica ima uredan vid i sluh kao i neurološki razvoj.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Budući da je ishod i dugoročni utjecaj utvrđenih varijanti na bubrežnu funkciju neizvjestan, redovito nefrološko praćenje pacijentice je neophodno kako bi se pravodobno identificirao i spriječio napredak do terminalne bubrežne bolesti.#57 Renovaskularna hipertenzija u 11-godišnjeg dječaka

Lea Oletić (leaoletic@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice) , Dražen Perkov (drazen.perkov@outlook.com) (KBC Zagreb) , Branimir Čulo (branimirculo@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice) , Kristina Vrljičak (kvrljicak@yahoo.com) (KBC Zagreb) , Lovro Lamot (lovro.lamot@gmail.com) (KBC Zagreb) , Ivana Trutin (ivana.trutin@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Renovaskularna hipertenzija u 11-godišnjeg dječaka

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Arterijska hipertenzija (AH) rastući je problem u dječjoj populaciji, ponajprije u formi primarne ili esencijalne hipertenzije. Sekundarna hipertenzija češći je uzrok ako je dijete mlađe ili je hipertenzija višeg stupanja. Tada treba posumnjati na renalne parenhimske bolesti, renovaskularne, kardijalne ili endokrine bolesti.

Prikaz bolesnika prikaz

Dječak u dobi 11 godina, obrađen je zbog epizoda glavobolje i vrtoglavice praćene tahikardijom. Inicijalnom obradom utvrđene su povišene vrijednosti krvnog tlaka (150-160/110-120 mm/Hg), a kontinuiranim mjerenjem arterijskog tlaka (KMAT) utvrđena je teška ambulatorna hipertenzija. Ultrazvučnim pregledom bubrega isključene su bubrežne parenhimske bolesti. Daljnom obradom isključeni su endokrinološki uzroci AH, fenotipski su isključeni sindomi povezani sa arterijskom hipertenzijom. Utvrđena je povišena vrijednost aldosterona uz povišeni renin. Registrirana je hipertrofija lijevog ventrikla kao posljedica hipertenzije, bez drugih oštećenja ciljnih organa. Doplerom renalnih arterija desno prikazuje se parvus tardus spektar uz uredne indekse otpora. CT angiografijom utvrđena je kritična stenoza desne renalne arterije, uz dvostruku renalnu arteriju lijevo. Uredan nalaz MR angiografije mozga i imunološki nalazi nisu upućivali na vaskulitis i promjene u smislu aneurizmatskih proširenja ili stenoza cerebralnih krvnih žila. Simptomatsko liječenje započelo je uvođenjem antihipertenzivne terapije, a uzročno perkutanom transluminalnom angioplastikom gdje je učinjena dilatacija balonom glavnog stabla desne renalne arterije. Po učinjenom zahvatu kontrolni KMAT pokazuje izvrsno reguliran arterijski tlak uz uredne parametre bubrežne funkcije. Renovaskularna hipertenzija rijedak je, ali važan uzročnih AH u djece koji se može liječiti. Stenoza renalne arterije dovodi do hipoperfuzije bubrega s posljedičnom aktivacijom renin-angiotenzin-aldosteron sustava i teške AH. Uzroci stenoze renalne arterije u djece su fibromuskularna displazija, neurofibromatoza tip 1, Williamsov sindrom, Takayasu arteritis. DSA je zlatni standard u postavljanju dijagnoze, a endovaskularni pristup je prvi izbor u liječenju dok manji broj pacijenata zahtijeva kiruško liječenje.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Dijagnostika, liječenje i praćenje pacijenata s ovim rijetkim uzrokom arterijske hipertenzije u djece zahtijeva multidisciplinarni pristup pedijatrijskih nefrologa, kardiologa, neurologa, intervencijskih radiologa i vaskularnih kirurga.#58 Sindrom aktivacije makrofaga u djece sa sistemskim tipom juvenilnog idiopatskog artritisa – može li se predvidjeti?

Nastasia Kifer (nastasia.ce@gmail.com) (Klinika za pedijatriju KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu) , Mario Šestan (mario.sestan@gmail.com) (Klinika za pedijatriju KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu) , Martina Held (martinaheld17129@gmail.com) (Klinika za pedijatriju KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu) , Domagoj Kifer (domagoj.kifer@gmail.com) (Farmaceutsko biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zavod za biofiziku) , Marijan Frković (mfrkovic1@gmail.com) (Klinika za pedijatriju KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu) , Marija Jelušić (marija.jelusic.drazic@gmail.com) (Klinika za pedijatriju KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Sindrom aktivacije makrofaga u djece sa sistemskim tipom juvenilnog idiopatskog artritisa – može li se predvidjeti?

Uvod

Sindrom aktivacije makrofaga (MAS) ozbiljna je komplikacija sistemskih upalnih poremećaja, koji se najčešće javlja u sistemskom tipu juvenilnog idiopatskog artritisa (sJIA). Disfunkcionalni imuni odgovor uzrokuje hipersekreciju proinflamatornih citokina koja može biti životno ugrožavajuća.

Cilj

Odrediti laboratorijske predskazatelje razvoja MAS-a u oboljelih od sJIA.

Metode i ispitanici

Retrospektivno su prikupljeni podaci djece oboljele od sJIA Referentnog centra za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju. Laboratorijski podaci su prikupljeni na početku hospitalizacije (T1) i prije uvođenja imunosupresivne terapije (T2), tada bez simptoma MAS-a. Bolesnici su podijeljeni ovisno o tome jesu li ili nisu razvili MAS tijekom daljnjeg tijeka bolesti. Analizirani su feritin, AST, ALT gGT, LDH, trigliceridi, fibrinogen, D-dimeri, CRP, hemoglobin, broj leukocita, neutrofila i trombocita.

Rezultati

Analizirali smo laboratorijske podatke 32 bolesnika, od kojih je 5 razvilo MAS. 59% bolesnika je bilo muškog spola, bez razlike u spolu nakon podjele u dvije skupine. Medijan (raspon) dobi bolesnika s MAS-om je bio 1,24 (1,2- 16,9) godina, a bez MAS-a 10,6 (0,87-17,4) godina. Na početku hospitalizacije nije bilo razlike u laboratorijskim podacima između dviju skupina. Razine feritina bile su statistički značajno više u drugom mjerenju prije uvođenja imunosupresivne terapije kod bolesnika koji su kasnije razvili MAS (p = 0,003, medijan 3411,8 ug/L vs 314,35ug/L), kao i razine AST-a (p = 0,014, medijan 67 UI/L vs 27 UI/L). Hemoglobin je bio značajno niži u skupini koja je kasnije razvila MAS (p = 0,022, medijan 90 g/L vs 105 g/L). Pri analizi same veličine promjene laboratorijskih nalaza od T1 do T2 između dviju grupa nije uočena značajna razlika.

Rasprava i zaključak

Feritin, AST i hemoglobin pokazali su se značajnima u bolesnika koji su razvili MAS te bi mogli imati ulogu predskazatelja onih oboljelih od sJIA kojima prijeti razvoj MAS-a. Veće istraživanje je potrebno kako bi se istražila mogućnost primjene ovih laboratorijskih parametara i njihove točne vrijednosti kao predskazatelja MAS-a.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#59 Klasifikacijski kriteriji za sistemski tip juvenilnog idiopatskog artritisa

Martina Held (martina.held@mef.hr) (Zavod za kliničku imunologiju, reumatologiju i alergologiju, Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb) , Mario Šestan (mario.sestan@gmail.com) (Zavod za kliničku imunologiju, reumatologiju i alergologiju, Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb) , Nastasia Kifer (nastasia.ce@gmail.com) (Zavod za kliničku imunologiju, reumatologiju i alergologiju, Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb) , Iva Rukavina (iva_rukavina@hotmail.com) (Zavod za kliničku imunologiju, reumatologiju i alergologiju, Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb) , Marijan Frković (mfrkovic1@gmail.com) (Zavod za kliničku imunologiju, reumatologiju i alergologiju, Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb) , Marija Jelušić (marija.jelusic@mef.hr) (Zavod za kliničku imunologiju, reumatologiju i alergologiju, Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Klasifikacijski kriteriji za sistemski tip juvenilnog idiopatskog artritisa

Uvod

Sistemski tip juvenilnog idiopatskog artritisa (sJIA) je bolest složene patogeneze koja u svom početku uključuje pojačanu aktivaciju prirođene imunosti po čemu pripada autoinflamatornim bolestima. U približno 10-25% djece sJIA komplicira životno ugrožavajuće stanje - sindrom aktivacije makrofaga (MAS).

Cilj

Usporediti različite klasifikacijske kriterije za sJIA te prikazati kliničke i laboratorijske značajke oboljelih.

Metode i ispitanici

Obuhvaćena su djeca s dijagnozom sJIA u razdoblju od 2001. do 2022. prema tri klasifikacije: ILAR, Yamaguchi i predloženoj PRINTO. Podaci su prikazani opisno, a razlike između varijabli analizirane pomoću Fisherovog egzaktnog testa i Mann-Whitneyjevog testa.

Rezultati

sJIA je dijagnosticiran u 56 bolesnika, 36 dječaka i 20 djevojčica, prosječne dobi 9.3±5.7 u trenutku dijagnoze bolesti. Primjenom ILAR kriterija dijagnozu sJIA zadovoljava 47 bolesnika (83,9%), 50 bolesnika (89,3%) zadovoljava Yamaguchi dok PRINTO klasifikacijske kriterije zadovoljavaju svi bolesnici. Sva tri velika PRINTO kriterija: vrućicu, artritis i osip ima 29 bolesnika (51,8%); 18 bolesnika (32,1%) imalo je vrućicu s artritisom uz barem neki od 2 mala kriterija (limfadenopatija, hepatomegalija, splenomegalija, serozitis, leukocitoza ˃ 15x109/L) dok je 9 bolesnika (16,1%) imalo vrućicu s osipom uz barem 2 mala kriterija. Pulsnu terapiju glukokortikoida primao je 41 bolesnik (73,2%), 28 bolesnika (50%) liječeno je metotreksatom, a 14 bolesnika (25%) biološkom terapijom (inhibitorima interleukina-1 i interleukina-6). Intravenske imunoglobuline (IVIG) primalo je 8 bolesnika (14,3%), a imunosupresivnu terapiju 6 bolesnika (10,7%). Prema EULAR/ACR/PRINTO kriterijima iz 2016. godine najtežu komplikaciju bolesti – MAS je razvilo sveukupno 10 bolesnika (17,8%). Takvi bolesnici češće su liječeni biološkom terapijom (p=0.011) i IVIG-om (p=0.027).

Rasprava i zaključak

Uspoređujući tri klasifikacije za sJIA utvrdili smo razliku u broju bolesnika koji bi zadovoljili kriterije za dijagnozu bolesti što ponajprije proizlazi od artritisa koji je neophodan dijagnostički kriterij u ILAR, ali ne u Yamaguchi i PRINTO klasifikaciji. Primjena potonjih kriterija omogućuje postavljanje dijagnoze u početnoj fazi bolesti kod prevladavajućih autoinflamatornih obilježja što pruža više terapijskih mogućnosti.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#60 Deep venous thrombosis in children with malignant diseases

Marta Despotović (despotovicmarta@gmail.com) (Faculty of Medicine, University of Rijeka, Croatia) , Jelena Roganović (roganovic.kbcri@gmail.com) (Faculty of Medicine, University of Rijeka; Department of Pediatrics, Clinical Hospital Center Rijeka)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Deep venous thrombosis in children with malignant diseases

Uvod

Deep venous thrombosis (DVT) is increasingly being diagnosed in children with malignancies. The etiology is multifactorial and includes congenital and acquired prothrombotic factors.

Cilj

To investigate prothrombotic risk factors, localization, therapeutic approach, and complications of DVT and antithrombotic therapy in children with malignant diseases, and to compare the obtained results with available literature.

Metode i ispitanici

Eight oncology patients (5 boys and 3 girls) wit DVT treated at the Department of Pediatrics, Clinical Hospital Center Rijeka, Croatia, between January 1, 2006, and December 31, 2021, were included in the study. All patients had implanted central venous catheters (CVC).

Rezultati

The mean age was 10.4 years (range 3 months – 17.5 years). DVT was the most frequent in children with acute lymphoblastic leukemia, The most common risk factors for DVT were the presence of CVC (100% of patients), blood group A and/or B (75%), congenital thrombophilia (62.5%), concomitant use of multiple prothrombotic drugs (62.5%), and age over 10 years (50%). Four (50%) patients had CVK-related thrombosis. The therapy of choice was low molecular weight heparin (LMWH), with achieved complete venous recanalization in 75% of patients. In 2 cases of therapeutic failure, mechanical thrombectomy was performed. Two patients had postthrombotic syndrome, and recurrent thrombosis was observed in 2 patients.

Rasprava i zaključak

Treatment-related outcomes, treatment adverse effects, and postthrombotic complications in our study are consistent with published data. Given an increased risk and the multifactorial etiology of DVT in children with malignant diseases, individual and careful assessment for risk factors, and timely diagnosis and intervention are essential.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#61 Terapija sekukinumabom u djevojčice sa sindromom Netherton

Iva Bator (iva.topic.w@gmail.com) (Dom zdravlja Zagreb zapad) , Nives Pustišek (pustisek.nives@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16) , Suzana Ožanić Bulić (suzanaozanic@hotmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16) , Tena Niseteo (tniseteo@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16) , Sara Sila (sara.sila0810@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16) , Sanja Kolaček (sanja.kolacek@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16) , Ingeborg Barišić (barisicingeborg@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16) , Alenka Gagro (alenka.gagro@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Terapija sekukinumabom u djevojčice sa sindromom Netherton

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Nethertonov sindrom (NS) je rijedak autosomno recesivni poremećaj keratinizacije obilježen eritrodermijom (ichtyosis linearis circumflexa), abnormalnostima kose (trichorrhexis invaginata), atopijskim manifestacijama i imunodisregulacijom. Bolesnici u ranom djetinjstvu imaju visoki rizik od životno ugrožavajućih komplikacija kao što su hipernatremijska dehidracija, poremećaj termoregulacije, infekcije, alergije i slabije napredovanje. NS uzrokuju mutacije u genu SPINK5 (5q31- q32) koji kodira inhibitor kožnih serinskih proteaza LEKTI, čiji manjak dovodi do prematurne deskvamacije i ozbiljnih defekata kožne barijere. Specifična terapija ne postoji, potrebna je intenzivna njega kože uz multidisciplinarno praćenje, a u nekih i nadomjesna terapija imunoglobulinima. Rezultati istraživanja patogeneze bolesti o važnosti signalnog puta IL-17/IL-36 u NS-u upućuju na moguću korist anti-citokinske terapije u njezinu liječenju.

Prikaz bolesnika prikaz

NS u naše bolesnice prezentirao se u ranom dojenačkom razdoblju generaliziranom eritrodermijom, suhoćom i ljuštenjem kože, hipernatremijskom dehidracijom, nenapredovanjem na tjelesnoj masi te ponavljajućim teškim kožnim i sistemskim infekcijama. Dijagnoza je potvrđena genetičkim testiranjem u inozemnom centru. U dobi 6 mjeseci započeta je nadomjesna terapija intravenskim imunoglobulinima kroz 2,5 godine. Iako više nije imala težih infekcija, i dalje se pratilo značajno zaostajanje u rastu, kao i slab utjecaj lokalne terapije na kožu. Kasnije je razvila i visoka IgE protutijela te senzitizaciju na brojne prehrambene alergene, kao i anafilaksiju na proteine jajeta. S obzirom na pojedinačne opisane slučajeve poboljšanja na primjenu antagonista IL-17A (sekukinumab) u NS-u, u dobi 3,5 godine započeli smo terapiju tim lijekom u dosadašnjem trajanju od 1,5 godine. Na primjenu sekukinumaba značajno su se poboljšale kožne promjene, nije imala težih infekcija niti drugih nuspojava. I dalje se prati zaostajanje u rastu uz poboljšanje na centili tjelesne mase.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Prikazali smo moguću terapijsku ulogu inhibicije signalnog puta IL-17A u teškom obliku NS-a. Klinički odgovor na tu terapiju bio je zadovoljavajući, ali ne i potpun, te je u naše bolesnice potrebno razmotriti i druge terapijske opcije.#62 Motoričke kompetencije djece i adolescenata

Borislav Valjan (boris.valjan@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Motoričke kompetencije djece i adolescenata

Uvod

Nedostatak tjelesne aktivnosti ne samo da je ekonomski problem u razvijenom svijetu nego je važan čimbenik kod nastanka niza kroničnih oboljenja, morbiditeta i preuranjene smrti. Stoga je nedostatak motoričkih sposobnosti i vještina (u daljnjem tekstu kompetencija) u djece i adolescenata javnozdravstveni problem u cijelom svijetu. Motoričku kompetenciju probati ćemo shvatiti kao sposobnost pojedinca da integrira svoje sposobnosti i vještine u različite motoričke radnje koje su adaptabilne, eficijentne i usmjerene ka cilju. Ono što znamo sa sigurnošću da motorička kompetencija najprije proizlazi iz grubih motoričkih radnji.

Cilj

Razvoj motoričkih kompetencija tijekom djetinjstava ovisi o mnogo faktora jedni su biološki dok drugi okolišni. Znamo da se temeljne vještine kretanja usvajaju u ranom i srednjem djetinjstvu te će iste te vještine postati preteča specijaliziranim vještinama kretanja i sporta. Danas mnoga djece ne posjeduju odgovarajuće motoričke kompetencije primjerene dobi tako da iza 10 godine pri ulasku u adolescenciju nemaju odgovarajuću razinu istih.

Metode i ispitanici

Djeca s niskom razinom grube motoričke sposobnosti obično imaju nižu razinu kardio-respiratorne sposobnosti i povećan indeks tjelesne mase.

Rezultati

Djeca s niskim motoričkim kompetencijama često konzumiraju manje aktivan način života, a tako se nastavljaju ponašati i u odrasloj dobi. To znači da rana izgradnja motoričkih vještina značajno utječe na tjelesnu aktivnost u odrasloj dobi. Stoga se smatra da bi vrtići i škole trebali provoditi planirane i pojačane programe tjelesne aktivnosti kao strategiju za promicanje razvoja motoričkih kompetencija i odabir poticajnog stila života koji će dijete usmjeriti prema želji za vještinama kretanja. Jer tjelesno neaktivni roditelji imaju tendenciju odgajati tjelesno neaktivnu djecu. Ovakvo zatvaranje kruga tj prijenosa stila ponašanja na slijedeću generaciju stvara međugeneracijski ciklus lošeg tjelesnog i mentalnog zdravlja.

Rasprava i zaključak

Možemo zaključiti kako je razvoj motoričkih kompetencija u ranim fazama razvoja djeteta od velikog značaja za opče zdravlje stanovništva ali i za socioekonomski aspekt kako pojedinca tako i šire zajednice i društva.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#63 Dugoročno praćenje neurološkog razvoja terminske djece rođene s asimetričnim intrauterinim zastojem u rastu

Andrea šimić Klarić (andreaklaric28@gmail.com) (Medicinski fakultet Osijek, OŽB Požega) , Helena Tesari Crnković (tesari_helena@yahoo.com) (OŽB Požega) , Zdravko Kolundžić (zdravko.kolundzic@uniri.hr) (Studij logopedije, Sveuličište u Rijeci) , Slavka Galić (slavka.galic@gmail.com) (Učiteljski fakultet, Sveučilište u Slav Brodu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Dugoročno praćenje neurološkog razvoja terminske djece rođene s asimetričnim intrauterinim zastojem u rastu

Uvod

Intrauterini zastoj u rastu (IUGR) je posljedica nemogućnosti fetusa da ostvari genetski potencijal rasta. Definira se kao porođajna masa ispod 10. centile za gestacijsku dob, spol i paritet, a nastaje kao prilagodba fetusa nepovoljnim unutarmaterničnim uvjetima. Osnovni patofiziološki mehanizam kod IUGR je kronična hipoksija, a promjene nastale tijekom trudnoće, epigenetski utječu na reprogramiranje organskih sustava, što se očituje odstupanjima u odrasloj dobi. Naše istraživanje u prvom dijelu provedeno je kod 50-ero terminske djece rođene s asimetričnim IUGR, u dobi od 5-6 godina, pri čemu su uočena odstupanja koordinacije, fine motorike, te veća količina pridruženih pokreta u skupini djece s IUGR. Skupina djece s IUGR uspoređena je sa skupinom od 50-ero djece rođene s urednom porođajnom masom, te su izjednačeni s obzirom na dob, spol i stupanj obrazovanja majke. Fina motorika bila je varijabla koja je najviše razlikovala dvije skupine djece.

Cilj

Cilj ovog istraživanja bio je nastavak praćenja terminske djece rođene s asimetričnim IUGR s obzirom na razvoj motoričkih funkcija.

Metode i ispitanici

Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine. Prvu skupinu čine djeca u dobi od 12 do 13 godina rođena s porođajnom masom ispod 10. centila za gestacijsku dob, spol i paritet, a druga skupina su djeca rođena s urednom porođajnom masom, izjednačena s prvom skupinom djece s obzirom na dob, spol i stupanj obrazovanje majke. Ispitanici i kontrolna skupina djece pregledani su neurološkim pregledom po Hadders Algra.

Rezultati

Uočena su odstupanja u koordinaciji (p 0,01) i veća količina pridruženih pokreta (p 0,34) u skupini djece s IUGR u odnosu na kontrolnu skupinu djece. U finoj motorici nije bilo statistički značajne razlike među skupinama.

Rasprava i zaključak

Dugoročnim praćenjem motoričkih funkcija djece s IUGR, uočeno je da sazrijevanjem središnjeg živčanog sustava dolazi do poboljšanja u finoj motorici. S druge strane, poteškoće koordinacije i veća količina asociranih pokreta ostaju prisutni i u adolescentnoj dobi.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#64 Sindrom gornjeg medijastinuma uzrokovan ne-Hodgkinovim limfomom: prikaz slučaja

Gaia Bellesi (gaiajbellesi@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) , Jelena Roganović (roganovic.kbcri@gmail.com) (Klinički Bolnički Centar Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Sindrom gornjeg medijastinuma uzrokovan ne-Hodgkinovim limfomom: prikaz slučaja

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Cilj: Prikazati slučaj pedijatrijske pacijentice sa sindromom gornjeg medijastinuma (SGM) kod koje je citološkom analizom pleuralnog i perikardijalnog izljeva postavljena preliminarna dijagnoza T-staničnog ne-Hodgkinovog limfoma (T-NHL) i zbog životne ugroženosti započeta kemoterapija s izvrsnim odgovorom.

Prikaz bolesnika prikaz

Pacijentica u dobi od 15 godina pregledana je u hitnoj pedijatrijskoj ambulanti zbog nespecificiranog gubitka svijesti. Pet dana pred prijam žalila se na šum u ušima, vrtoglavicu, noćno znojenje, difuzne bolove u trbuhu i povraćanje, uz suh kašalj na dan prijama. Zbog brzog pogoršanja kliničkog stanja s cijanozom i hipoksijom zaprimljena je u Jedinicu intenzivnog liječenja. Slikovne pretrage pokazale su uvećanu sjenu medijastinuma te obilan perikardijalni i pleuralni izljev. Uz intenzivne potporne mjere liječenja, učinjena je hitna perikardiocenteza i pleuralna drenaža. Citološkom analizom izljeva postavljena je dijagnoza T-NHL-a te je bez histološke potvrde uvedena kemoterapija prema EURO-LB 02 protokolu, s izvrsnim odgovorom. Pet godina nakon završetka liječenja pacijentica je u kontinuiranoj kompletnoj remisiji.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Zaključak: SGM je hitno stanje u pedijatrijskoj onkologiji. Brz razvoj tipičnih simptoma i znakova SGM-a kod djeteta treba pobuditi kliničku sumnju na medijastinalni tumor. U ovakvim slučajevima životne ugroženosti, uz intenzivne mjere liječenja, potrebno je započeti antitumorsku terapiju na osnovi preliminarne dijagnoze bez histološke potvrde. Rano prepoznavanje i adekvatno zbrinjavanje SGM-a od presudne je važnosti za povoljan ishod.#65 Zdrave navike počinju rano: pravilna prehrana djece u dječjem vrtiću

Martina Mišetić Marković (martina.misetic@hotmail.com) (Dječji vrtić Pčelica) , Jasna Pačavar Popović (sele.popovic@gmail.com) (Dječji vrtić Pčelica) , Petra Mirošević (p.mirosevic1@gmail.com) (Dječji vrtić Pčelica)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Zdrave navike počinju rano: pravilna prehrana djece u dječjem vrtiću

Uvod

Dječji vrtić Pčelica iz Mokošice ove se godine po prvi put uključio u obilježavanje Tjedna zdravlja u vrtiću čija je tema bila “Zdrava prehrana”. Aktivno se u obilježavanje uključila skupina Feralić dobno mješovitog uzrasta od 3 do 7 godina njih 24. Kako bi djeci ponudili što kvalitetniji sadržaj tjedan je započeo osmišljavanjem jelovnika i provedbom niza tematskih aktivnosti na zadane teme. Kroz raznovrsne aktivnosti na teme djeca su u okviru svojih mogućnosti bila aktivno uključena u sam proces pripreme hrane što ih je na najprirodniji način privuklo da se upoznaju, istraže ali i da kušaju nove namirnice, stekla spoznaje koje namirnice su najbolje za rast i razvoj, koje namirnice čuvaju zdravlje i kako složiti pjat pravilne prehrane koji će davati energiju tijekom cijelog dana. Upoznali su se i s obrocima, s vrstama namirnica i brojnim drugim dobrobitima koje pruža hrana.

Cilj

Cilj nam je bio zajedno s djecom ali i njihovim obiteljima osvijestiti važnost brige o zdravlju i naučiti nove načine kako približiti zdrave navike, te proširiti spoznaje o namirnicama koje su najbolje za rast i razvoj, koje namirnice čuvaju zdravlje i kako složiti pjat pravilne prehrane koji će davati energiju tijekom cijelog dana. Uskladiti prehranu djece s novim prehrambenim preporukama. Promicati pravilnu prehranu i unaprijediti kvalitetu prehrane s ciljem održavanja dobrog zdravlja i sprečavanja bolesti povezanih s načinom prehrane. Osuvremeniti i obogatiti dječje jelovnike.

Metode i ispitanici

Ispitanici su nam bili djeca dobno mješovitog uzrasta od 3-7 godina. za provedbu tjedna zdrave prehrane u vrtiću roditelji su dali svoju suglasnost, a po završetku istog su ispunili anketni upitnik.

Rezultati

Rezultati ankete su potvrdili da nas roditelji podržavaju, što ćemo i prikazati u prezentaciji.

Rasprava i zaključak

Prehrana djeteta u vrtiću nije samo zadovoljavanje dnevnih energetskih i nutritivnih potreba već je značajni dio odgojno-obrazovnog procesa u kojem dijete stječe znanja,vještine i sposobnosti te formira stavove o važnosti prehrane.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#66 UTJECAJ PANDEMIJE NA PORAST PREVALENCIJE NEONATALNOG APSTINENCIJSKOG SINDROMA (NAS)

Koraljka Manestar Rukavina (kmanestar.rukavina@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Maja Ješić (mjesic23@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Davor Romić (davorromic@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Suzana Fučkor (suzif16@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Maja Zaninović (zaninovicmaja@yahoo.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Dorotea Drašković (vukelic.dorotea@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Branimir Peter (branimir.peter@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Iva Bilić Čače (ivabiliccace@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

UTJECAJ PANDEMIJE NA PORAST PREVALENCIJE NEONATALNOG APSTINENCIJSKOG SINDROMA (NAS)

Uvod

Bolesti ovisnosti su globalni javnozdravstveni i socioekonomski problem i u konstantnom su porastu, a od njih nije izuzeta ni populacija trudnica. U tim slučajevima novorođenče je pasivni ovisnik, ovisnost je stečena tijekom trudnoće, a prekidom pupčane vrpce prestaje dotok sredstva ovisnosti i razvoja neonatalnog apstinencijskog sindroma (NAS). Istraživanja pokazuju da je oko 275 milijuna ljudi širom svijeta ovisno o nekom obliku nedozvoljenih supstanci. U Hrvatskoj 1.6% hospitalizirane novorođenčadi ima dijagnozu NAS-a. Početkom 2020. godine, svijet je pogodila pandemija Covid-19 koja je djelovala na sve aspekte života stanovništva. Tijekom pandemije zbog povećanih utjecaja društvenih i ekonomskih stresora, prisutnog straha i panike u društvu, došlo je do povećanja u prijavljenim stopama upotrebe droga i predoziranja.

Cilj

Cilj našeg rada je usporediti prenatalnu izloženost novorođenčadi izložene opioidima prije i tijekom pandemije, te procjena utjecaja pandemije na porast učestalosti neonatalnog apstinencijskog sindroma.

Metode i ispitanici

Analizirani su podaci prikupljeni u KBC Rijeka. Kohorta prije Covid-19 definirana je novorođenčadi rođenom od 01.01.2013. do 31.12.2019., a kohorta Covid-19 novorođenčadi rođenim od 01.01.2020. do 31.12.2022. godine. Uključena su novorođenčad izložena opoidnim sredstvima ovisnosti.

Rezultati

Rezultati istraživanja pokazuju da je tijekom pandemije Covid-19 prevalencija novorođenčadi s neonatalnim apstinencijskim sindromom porasla za 10% svake godine, u usporedbi s 5,7% svake godine u kohorti prije Covid-19. Taj trend se djelomično može objasniti postupnim porastom prevalencije u posljednjih 10 godina, a djelomično većom potrošnjom opioidnih lijekova u pandemiji. Također, s obzirom na opterećenje bolničkih sustava tijekom pandemije, možemo pretpostaviti da zapravo sve ovisnice (i trudnice) nisu bile pravovremeno prijavljene na liječenje.

Rasprava i zaključak

Preventivnim mjerama, prvenstveno edukacijom trudnica i ranim prepoznavanjem znakova ovisnosti trudnica i liječenjem ovisnosti za vrijeme trudnoće može se utjecati osim na zdravlje novorođenčadi i na smanjenje troškova bolničkog liječenja. Dugoročni ishodi neonatalnog apstinencijskog sindroma nedovoljno su istraženi u RH, te se moraju uzeti u obzir u kontekstu više pojedinačnih, obiteljskih i društvenih čimbenika.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#67 MCPggaac haplotype following atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS) - the experience of three South Eastern European countries

Danko Milošević (danko.milosevic@zg.t-com.hr) (Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana) , Daniel Turudić (danielturudic@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Danka Pokrajac (dankapokrajac@hotmail.com) (Klinika za pedijatriju, Sveučilišni klinički centar Sarajevo) , Dino Kasumović (dino.kasumovic9@gmail.com) (Zavid za nefrologiju, Klinika za unutarnje bolesti, Klinička bolnica Dubrava) , Velibor Tasić (vtasic2003@gmail.com) (University Children’s Hospital, Faculty of Medicine, Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Skopje, North Macedonia) , Zoltán Prohászka (prohaszka.zoltan@med.semmelweis-univ.hu) (Semmelweis University, Third Department of Internal Medicine, Hungary)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

MCPggaac haplotype following atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS) - the experience of three South Eastern European countries

Uvod

We present a retrospective multicenter study of eight pediatric aHUS cases with the MCPggaac haplotype collected from three different countries: Croatia, Bosnia, Herzegovina, and North Macedonia.

Cilj

Follow-up evaluation of patients with MCPggaac haplotype with/without complement inhibition therapy.

Metode i ispitanici

MCPggaac haplotype was found to be in the majority among aHUS mutations in regional populations.

Rezultati

All aHUS onset started at an average age of 44 months (median 33, IQR 24.5 – 66 months). The average follow-up time was 202 months (median 184, IQR 135.5 – 279 months). Two patients were transferred to adult care. The median age of the second onset was 67.5 months (median 62, IQR 34 – 96 months), and complement blockade was applied at the age median of 92 months (IQR 36-252 months) with an average number of relapses before complement blockade with eculizumab at 2.8 episodes. All patients in whom the decision for complement blockade was made after a careful assessment of the individual clinical status, laboratory evaluation and confirmed by genetic analysis. The average time of onset of proteinuria was after the 4.4th relapse without therapy. Due to the inaccessibility to complement blockade therapy, one child has 11 relapses and now has renal insufficiency starting after 7th relapse. Most of the relapses occurred within an average of 22.16 months (median 17.5, minimum 8 months, and 48 months maximum) since the first next onset of the disease (6/8 patients), as shown by the Kaplan-Meier survival curve.

Rasprava i zaključak

Although MCPggaac haplotype onset and relapse can achieve remission by renal replacement therapy without complement inhibition, the disease can relapse quickly. If complement inhibition is not applied within 4-5 relapses, proteinuria, and chronic renal failure will occur. aHUS caused by the MCPggaac haplotype do not require immediate complement blockade. MCPggaac haplotype leaves sufficient time to evaluate the correct application of complement blockade.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#68 IgA nephropathy with bilateral hydrocalycosis

Danko Milošević (danko.milosevic@zg.t-com.hr) (Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana) , Boris Adašević (boris.adasevic@gmail.com) (Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana) , Daniel Turudić (danielturudic@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Ivana Sosa Filjak (ivanasosa@ymail.com) (Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana) , Goran Roić (Goran.Roic@kdb.hr) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

IgA nephropathy with bilateral hydrocalycosis

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Presentation of a child with IgA nephropathy and bilateral hydrocalycosis, with consideration of treatment options

Prikaz bolesnika prikaz

In a previously healthy six-year-old child, the appearance of macrohematuria and proteinuria suddenly occurs without worsening the overall renal function. The initial diagnosis showed IgA nephropathy, histologically consistent with focal segmental necrotizing glomerulonephritis and cellular crescents in 17.5% of glomeruli. She was treated with corticosteroid and supportive therapy, after which proteinuria normalized, but microhematuria remained. Already at that time, bilateral cystic changes of all calyces of both kidneys were noticed, which proved to be permanent on ultrasound examination of the kidney imaging. Kidney scintigraphy with Tc-99m DMSA after one year showed multiple "cold" zones of both kidneys, more on the left kidney. Functional magnetic resonance urography (fMRU) at the age of 14 revealed bilateral hydrocalycosis. Global renal function remained stable within normal GFR for now.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Even today, there is still no approved and effective therapy for IgA nephropathy. The possible treatment with dapagliflozin or sparsentan is considered with IgA nephropathy progression. Regarding the treatment of hydrocalycosis, many questions remain open. Potential endoscopic treatment is not an option. We are open to suggestions.#69 Sideropenična anemija u djece - iskustvo primarne zdravstvene zaštite

Ivana Kušić (ivana.kusic2@gmail.com) (Dom zdravlja Krapinsko zagorske županije) , Lovorka Vrančić-Škof (lovorka.vrancic.skof@gmail.com) (Specijalistička ordinacija obiteljske medicine dr.Vrančić-Škof) , Izabela Kranjčec (izabela.kranjcec@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Institut za tumore) , Nuša Matijašić Stjepović (nusa.matijasic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Institut za tumore) , Domagoj Buljan (domagoj.buljan23@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Institut za tumore)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Sideropenična anemija u djece - iskustvo primarne zdravstvene zaštite

Uvod

Manjak željeza najčešći je uzrok anemije u djece, a neliječen, mogući je uzrok usporenog psihomotoričkog rasta i razvoja, kao i povećanog rizika od infekcija. Prevalencija sideropenične anemije (SA) u Europi u djece rane predškolske dobi varira 3 - 48%, a prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) u hrvatskoj pedijatrijskoj populaciji procjenjuje se na oko 25%, dakle, aktualan je javnozdravstveni problem.

Cilj

Utvrditi učestalost i karakteristike SA u dojenčadi, djece predškolske i školske dobi u ordinaciji obiteljske medicine.

Metode i ispitanici

Provedeno je opservacijsko, presječno istraživanje na populaciji pacijenata 0-18 godina u ambulanti obiteljske medicine u Velikom Trgovišću, Krapinsko-zagorska županija. Iz zdravstvenih kartona djece sa SA zabilježeni su dob pri postavljanju dijagnoze, etiologija i propisana terapija. U skupini dojenčadi evidentirana je praksa probira SA.

Rezultati

Od 258 djece predškolske i školske dobi u 31 (12%) je postavljena dijagnoza anemije, češće u djevojčica (N=18, 58%), najčešće u dobnoj skupini 6-13 godina (N=13), prosječna dob postavljanja dijagnoze 9 godina. Etiologija je evidentirana u 10 djece (32%), te je osim infekcije, najčešće bila prekomjerna menstruacija. Terapija je uvedena u 20 djece (64.5%), u polovice djece kapima željezov(II)sulfata. U dojenčadi (N=12, 50% dječaka) probir na SA učinjen je u 83% pacijenata (N=10), određivanjem vrijednosti Hb, prosječno u 6. mjesecu života, a kriterij SA (Hb ˂ 110 g/L) zadovoljen je u 2 djece (16.7%), uz uvođenje peroralne terapije u obliku otopine željezov(II)sulfata.

Rasprava i zaključak

Rezultati našeg istraživanja upućuju na prevalenciju SA u dojenčadi i djece nešto niže od procjene SZO. S obzirom na visok postotak dojenčadi obuhvaćen probirom, svijest o važnosti ranog otkrivanja i liječenja SA radi prevencije dugotrajnih posljedica među liječnicima primarne zdravstvene zaštite je prisutna i svakodnevna praksa zadovoljavajuća.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#70 Probir, prevencija i liječenje sideropenične anemije u dojenčadi

Pamela Sue Shoda Garcia (pam_shoda@hotmail.com) (Dom zdravlja Zagrebačke županije) , ivana Jambrišak (Jambrisakivana@gmail.com) (Dom zdravlja Zagrebačke županije) , Izabela Kranjčec (izabela.kranjcec@gmail.com) (Zavod za onkologiju i hematologiju, Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Nuša Matijašić Stjepović (nusa.matijasic@gmail.com) (Zavod za onkologiju i hematologiju, Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Domagoj Buljan (domagoj.buljan23@gmail.com) (Zavod za onkologiju i hematologiju, Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Probir, prevencija i liječenje sideropenične anemije u dojenčadi

Uvod

Sideropenična anemija (SA) najčešća je nutritivna anemija u djece, a poglavito su rizične skupine dojenčad i djeca do 2 godine, kao i adolescenti. S obzirom na dokazane negativne posljedice SA na razvoj djeteta, međunarodne smjernice daju jasne upute o vremenu laboratorijskog probira u dojenčadi te profilaksi SA u rizičnim skupinama.

Cilj

Istražiti praksu prevencije, probira i liječenja SA u dojenčadi u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite (PZZ).

Metode i ispitanici

Analizirani su medicinski kartoni pacijenata pedijatrijske ambulante Doma zdravlja Zagrebačke županije- Ispostava Dugo Selo, rođenih 1.1.2021.-31.12.2021. Zabilježeni su epidemiološki (spol), klinički i laboratorijski podaci (dob pri određivanju vrijednosti hemoglobina (Hb), vrijednost Hb, prisutnost infekcije, propisana terapija željezom uz trajanje, profilaksa željezom uz razlog, upućivanje hematologu).

Rezultati

Od sveukupno 194 dojenčadi (53% dječaka) u manje od pola (46.9%) provjerena je vrijednost hemoglobina tijekom prve godine života, prosječno u 7. mjesecu (27.3% bez učinjene pretrage, 25.7% nakon dojenaštva). Vrijednost Hb ˂ 110 g/L (prosječno 102.6) zamijećena je u 14.3% testirane dojenčadi, u više od dvije trećine slučajeva tijekom akutne infekcije. U trećine djece sa zabilježenom anemijom propisana je peroralna supstitucija željezom, uglavnom u obliku dekstriferon sirupa, prosječnog trajanja 4 mjeseca. U 7 djece (2 blizanca, 4 nedonoščadi, 1 nedostašće) provođena je profilaksa SA kapima željezo-(II)-sulfata od najranije dobi. Hematologu na daljnju obradu anemije nitko nije upućen.

Rasprava i zaključak

Unatoč činjenici da Hrvatska pripada zemljama u kojima je SA od umjerenog društvenog značenja, a neliječena SA u djece je povezana s lošim neurokognitivnim ishodima, rezultati našeg istraživanja pokazuju da se u većine dojenčadi sistematičan probir na SA ne provodi. Univerzalni laboratorijski skrining savjetuje se učiniti u dobi 9-12 mjeseci, a profilaksu u rizičnih skupina provoditi od 1. mjeseca. Kontinuirana edukacija pedijatara PZZ o važnosti prevencije i probira SA u djece i dalje je, dakle, od iznimne važnosti.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#71 Tiha ciroza u djevojčice s dizartrijom

Stjepan Herceg (stjepan.herceg13@gmail.com) (Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice) , Martina Demaria (martina.demaria2@gmail.com) (Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice) , Barbara Perše (barbara.perse@gmail.com) (Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice) , Maša Malenica (masa.malenica@kbcsm.hr) (Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice) , Orjena Žaja (orjena.zaja@kbcsm.hr) (Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Tiha ciroza u djevojčice s dizartrijom

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Neurološka prezentacija Wilsonove bolesti (WD) rijetka je u pedijatrijskoj populaciji. Za razliku od jetrene prezentacije, Kayser–Fleischerov prsten gotovo je uvijek prisutan kod pacijenata s neurološkom slikom. Dijagnoza WD temelji se na kliničkoj slici, slikovnoj i laboratorijskoj obradi (aminotransferaze, ceruloplazmin i kupriurija). Slijedom recentnih smjernica uz potvrdu mutacije nije nužna biopsija jetre.

Prikaz bolesnika prikaz

Prethodno zdrava, 13-godišnja djevojčica upućena je neuropedijatru zbog dugotrajne dizartrije, hipersalivacije i tremora ruku. Zbog bicitopenije je u drugoj ustanovi načinjena široka hematološka obrada bez potvrde etiologije. Nikada nije imala simptome/znakove jetrene bolesti. Kod prijema je imala duboku bicitopeniju, poremećaj koagulacije, hipoalbuminemiju i vrlo nizak ceruloplazmin. Aminotransferaze su bile neupadljive. Hitnom magnetskom rezonancijom (MR) mozga uočene su simetrične lezije bazalnih ganglija i moždanog debla koje uz obostrani Kayser-Fleischerov prsten pobude sumnju na WD. Utrazvučno se utvrde značajne difuzne promjene jetrenog tkiva uz regenerativne nodule, splenomegaliju i suspektnu portalnu hipertenziju. Dijagnoza WD potvrdi se temeljem penicilaminskog testa i homozigotne mutacije H1069Q. Stupanj fibroze jetre odredi se fiberscan-om i MR-om abdomena, dok se ezofagogastroduodenoskopijom potvrde varikoziteti jednjaka (Baveno I-stupanj). Zbog mogućih nuspojava nije uveden beta blokator. Obzirom na duboku bicitopeniju postupno je uz titraciju uvedena dvojna terapija, reduciranom dozom penicilamina uz cink acetat. Tijekom iduće dvije godine prati se povoljan klinički tijek, smanjenje neuroloških tegoba, bez progresije varikoziteta. Prilikom posljednje hospitalizacije (03/2023) perzistira bicitopenija uz oporavak koagulacije, bez naznaka nuspojava terapije. Neuroradiološki je prisutna jasna kontinuirana regresija lezija (putamen, kaput nuklei kaudati i talamus) dok se ehografski stječe dojam povoljne dinamike promjena jetrenog tkiva.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Unatoč cirozi jetre u trenutku postavljanja dijagnoze, naša pacijentica se inicijalno prezentirala isključivo neurološkim simptomima. Suprotno prognozama, dobra kontrola bolesti dovela je do kliničkog poboljšanja i regresije promjena na mozgu i jetri. Ovim prikazom željeli smo podsjetiti na mogućnost ‘tihog’ razvoja ciroze i otvoriti pitanje uvrštavanja analize aminotransferaza u sistematske preglede zdrave djece.#72 Multidisciplinarni pristup pacijentima sa aorto-pulmonalnim spojem- prikaz 12-godišnjih rezultata

Dorotea Šijak (dora.peta@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb) , Dalibor Šarić (saric.dalibor@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb) , Daniel Dilber (dilber_daniel@yahoo.com) (Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb) , Dorotea Bartoniček (dorotea.bartonicek@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb) , Marina Mihalec (mmkcarmen@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb) , Darko Anić (darkoanic@yahoo.com) (Klinika za kardijalnu kirurgiju, KBC Zagreb) , Dražen Belina (drazen.belina@hotmail.com) (Klinika za kardijalnu kirurgiju, KBC Zagreb) , Željko Đurić (zeljko.djurich@gmail.com) (Klinika za kardijalnu kirurgiju, KBC Zagreb) , Toni Matić (madtmatic@yahoo.com) (Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb) , Filip Rubić (filiprubic@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb) , Milivoj Novak (milivoj.novak@kbc-zagreb.hr) (Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Multidisciplinarni pristup pacijentima sa aorto-pulmonalnim spojem- prikaz 12-godišnjih rezultata

Uvod

Najčešće izvođeni aorto-pulmonalni spoj u novorođenčadi s cijanotičnim kongenitalnim srčanim greškama, nedvojbeno je modificirani Blalock-Thomas-Taussigin spoj (mBTTS), a prvi je učinjen 1944. godine.

Cilj

Glavni cilj istraživanja bio je prikazati preoperativne i postoperativne rizične čimbenike povezane s ukupnim morbiditetom i mortalitetom.

Metode i ispitanici

Uključeno je bilo 68 novorođenčadi, s dijagnozama poput plućne atrezije, tetralogije Fallot te trikuspidne atrezije, podvrgnute formiranju aorto-pulmonalnog spoja, u periodu 1. siječnja 2011.-30. lipnja 2022. godine. Glavni preoperativni parametri bili su: gestacijska dob, koagulacija, malformacijski sindrom, veličina aorto-pulmonalnog spoja i tjelesna masa te trajanje izvantjelesne cirkulacije. Postoperativno za izdvojiti su hematokrit, transfuzije, parcijalni tlakovi plinova, inotropna i vazoaktivna potpora te UZV srca. Pokazatelji kompliciranog tijeka i povećanog rizika za smrtni ishod bili su rana reoperacija, stopa infekcije te potreba za kardiopulmonalnom reanimacijom.

Rezultati

Ukupno 41 muške i 27 ženske novorođenčadi, dobi 2 dana do 9 mjeseci, TM od 2,1 kg do 7,3 kg, podijeljeno je na one postoperativno u potpunosti ovisne o aorto-pulmonalnom spoju (58,8%) i one s anterogradnim plućnim protokom uz spoj (41,2%). U 70,5% novorođenčadi spoj je bio promjera 3,5 mm. Prosječno trajanje mehaničke ventilacije iznosilo je 6,3 dana (152 h). Dobivena smrtnost iznosila je 25%, od čega je 76,5% pacijenata umrlo u ranom postoperativnom periodu. Vodeći direktni uzrok smrti bio je sindrom niskog srčanog izbačajnog volumena (58,8%), 11,8% su bili uzrokovani trombozom aorto-pulmonalnog spoja, a preostali smrtni ishodi bili su nekardijalne etiologije. Reviziju kirurškog zahvata zahtijevalo je 36,3% pacijenata. Najčešća prirođena srčana greška je bila plućna atrezija (N=25, 36,8%), zatim DORV s teškom plućnom stenozom (N=11, 16,2%).

Rasprava i zaključak

Integrativni preoperativni i postoperativni multidisciplinarni pristup ključan je za postizanje najboljeg mogućeg ishoda formiranja aorto-pulmonalnog spoja. Naši dobiveni rezultati upućuju na neprekidnu potrebu za preciznom i pravovremenom procjenom čimbenika rizika koji mogu biti fatalni, a isključivo se mogu pokušati prevenirati mudrim promišljanjem i djelovanjem koje je uvijek nekoliko koraka ispred.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#73 Utjecaj atopijskog dermatitisa i kortikofobije na kvalitetu života obitelji oboljelog djeteta

BLAZENKA KLJAIĆ BUKVIC (blazenka.bukvic@gmail.com) (Opća bolnica Dr Josip Benčević) , MARIO BLEKIĆ (blekic1978@yahoo.com) (Opća bolnica Dr Josip Benčević, Ulica Andrije Štampara 42, 35000 Slavonski Brod) , Marija Pečnjak (mpecnjak@gmail.com) (Opća bolnica Dr Josip Benčević, Ulica Andrije Štampara 42, 35000 Slavonski Brod)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Utjecaj atopijskog dermatitisa i kortikofobije na kvalitetu života obitelji oboljelog djeteta

Uvod

Atopijski dermatitis (AD) je upalna bolest kože, koja s obzirom na kronično, recidivirajući tijek i težinu simptoma, te sudjelovanju cijele obitelji u njezi i liječenju oboljelog djeteta, može utjecati na kvalitetu života obitelji oboljele djece

Cilj

Istražiti utjecaj AD u djeteta, kao i utjecaj kortikofobije na kvalitetu života obitelji u kojoj dijete odrasta.

Metode i ispitanici

U presječno istraživanje uključena su djeca oboljela od atopijskog dermatitisa i njihovi roditelji. Težina i proširenost atopijskog dermatitisa samoprocijenjena je od strane roditelja primjenom Skale za samoprocjenu atopijskog dermatitisa (eng. Patient Oriented-Scoring of Atopic Dermatitis PO-SCORAD). Izraženost kortikofobije procijenjena je primjenom Skale za procjenu straha od primjene lokalnih kortikosteroida (eng. Topical Corticosteroid Phobia, TOPICOP). Primjenom Upitnika za obiteljski dermatološki indeks kvalitete života (eng. Family Dermatology Life Quality Index, FDQLI) procijenjen je utjecaj AD na kvalitetu života obitelji oboljelog djeteta.

Rezultati

U istraživanju je sudjelovalo 330 roditelja, s predominacijom majki (99.4%), i isti broj djece (median dobi 3 godine, interkvartilni raspon 1.5–5 godina). Vrijednosti medijana PO SCORAD i skale TOPICOP iznosili su: 19.1 (IQR 13.6–24.1) i 58.3 (IQR 41.7–72.2. Medijan skale FDQLI iznosio je 12 (IQR 7–16). Multivarijatnom linearnom regresijom analiziran je utjecaj nezavisnih varijabli kao što su godine života roditelja i djece, spol djeteta, obiteljska anamneza za alergije, mjesto stanovanja, stupanj edukacije roditelja, pridružene alergijske bolesti, PO SCORAD i TOPICOP na FDQLI. Značajan model je činila dob roditelja (kao protektivni čimbenik), SCORAD i TOPICOP, koji zajedno objašnjavaju 26,1 % varijabilnosti FDQLI.

Rasprava i zaključak

Atopijski dermatitis djeteta, njegova težina i roditeljski strah od primjene lokalnih kortikosteroida, narušavaju kvalitetu života obitelji u kojoj dijete odrasta.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#74 Različita etiologija teške hiperkalcemije u dojenačko doba - prikaz dvaju bolesnika

Ivana Plašćar Jadreškić (ipjadreskic@gmail.com) (Istarski domovi zdravlja) , Đurđica Košuljandić (dr_djuke7@net.hr) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Srećko Severinski (sreckoseverinski@yahoo.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Ivona Butorac Ahel (ivonabuah@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Različita etiologija teške hiperkalcemije u dojenačko doba - prikaz dvaju bolesnika

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Hiperkalcemija je rijetko stanje koje se u dojenačko doba očituje nespecifičnim simptomima i može se lako previdjeti. Prikazat ćemo dva dojenčeta s teškom hiperkalcemijom različite etiologije i naglasiti važnost ranog prepoznavanja i liječenja hiperkalcemije.

Prikaz bolesnika prikaz

Oba dojenčeta su se očitovala odbijanjem obroka i značajnim gubitkom na tjelesnoj masi zbog čega je uzorkovan urin. Zbog postavljene dijagnoze afebrilne urinarne infekcije upućeni su nefrologu koji je ultrasonografski u oba dojenčeta utvrdio obostranu nefrokalcinozu. U devet mjesečnog dojenčeta za koje je od ranije poznato da boluje od Williams-Beurenovog sindroma dokazana je teška hiperkalcemija od 4.27 mmol/L (normalan raspon 2.15 - 2.80 mmol/L) uz hiperkalciuriju (kalcij/kreatinin 4.8 mmol/mmol, normalan raspon 0.68 - 2.20 mmol/mmol), suprimiran PTH i normalna razina vitamina D. U drugog dojenčeta je utvrđena teška hiperkalcemija od 4.73 mmol/L, hiperkalciurija (3.08 mmol/mmol) uz suprimiran PTH i nemjerljivo visok vitamin D ( ˃ 385.5 nmol/L). Nakon što su u drugog bolesnika isključeni drugi češći uzroci dojenačke hiperkalcemije, genetskim je testiranjem utvrđena mutacija CYP24A1 gena te je potvrđena dijagnoza idiopatske infantilne hiperkalcemije. U oba dojenčeta je započeto liječenje hiperkalcemije hiperhidracijom i forsiranom diurezom što nije značajno smanjilo hiperkalcemiju. Jednokratna primjena zolendronske kiseline normalizirala je vrijednost kalcija unutar 24 sata u oba bolesnika. Po otpustu iz bolnice u oba bolesnika se provodi prehrana sa smanjenim unosom kalcija. Nije bilo novih epizoda hiperkalcemije i hiperkalciurije, ali sonografski znakovi nefrokalcinoze perzistiraju.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Na hiperkalcemiju treba posumnjati u dojenčadi koja odbijaju obroke, povraćaju i ne napreduju na tjelesnoj masi.#75 Transverzalni mijelitis – dijagnostički izazovi

Iva Šeparović (celic.iva@gmail.com) (Uhc Sestre milosrdnice) , Monika Kukuruzovic (monika.kukuruzovic@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice) , Tena Trbojevic (tenatrbojevic@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice) , Masa Malenica (malenicamasa96@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Transverzalni mijelitis – dijagnostički izazovi

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Transverzalni mijelitis je rijetka, stečena, imunološki posredovana fokalna demijelinizirajuća, parcijalna ili totalna, ozljeda leđne moždine. Kliničke manifestacije su varijabilne, uključuju slabost ekstremiteta, senzorne deficite, te autonomnu disfunkciju. Dijagnostički kriteriji se temelje na kliničkoj prezentaciji, neuroradiološkoj evaluaciji, laboratorijskoj analizi te isključenju drugih bolesti. Prikazujemo mladića s monoparezom i hemihipotrofijom desne ruke s radiološkim korelatom demijelinizirajuće lezije leđne moždine sugestivne za transverzalni mijelitis.

Prikaz bolesnika prikaz

Zdrav mladić, 17 godina s jednostranom slabosti i hipotrofijom muskulature desne nadlaktice uz normorefleksiju trajanja dva mjeseca. Negirana trauma, uredan cjepni status. Mjesec dana prije simptoma prebolio blažu respiratornu infekciju sa spontanim oporavkom, 4 mjeseca ranije cijepljen drugom dozom cjepiva protiv COVID-19. Inicijalno je miografijom nađen jače izraženi gubitak motoneurona u mišiću ticepsa brachii desno (long head), a neurografijom uredna brzinu provodljivosti uz nižu amplitudu motornih vlakna n.ulnarisa i n. radijalisa desno. Magnetskom rezonancom neuroaksisa se vizualizira manja hiperintenzivna promjena u meduli spinalis dorzomedijalno od C3-C4 do C4-C5 s povećanjem na kaudalnijim razinama do gornjeg dijela trupa C6, mjestimično zauzimajući veliki dio medule spinalis u centralnom dijelu. Ultrazvučni pregled desnog ramena uredan. Širi hematološko - biokemijski nalazi uredni. Oftalmološki nalaz uredan. Analiza likvora uredna. Šira serološka obrada na infektivne čimbenike je bila neinformativna. PCR na enteroviruse negativan. Antigangliozidna i akvaporinska protutijela, oligoklone vrpce te protutijela na mijelinski oligodendrocitni glikoprotein također nisu nađena. Antitumorski faktori uredni, probir na imunoreumatološke i sistemne bolesti negativan. Neurofiziološki testovi uredni. Provedena je kortikosteroidna pulsna terapija uz suportivno liječenje vitaminima B i fizikalnu terapiju te dolazi do postepenog oporavka.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Opisani slučaj idiopatskog transverzalnog mijelitisa u pedijatrijskog bolesnika adolescentne dobi, vjerojatno posljedično imunološkom odgovoru na nedokazan antecedentni postinfekcijski čimbenik. Dijagnostičko – terapijski pristup bolesniku s fokalnom demijelinizirajućom lezijom središnjeg živčanog sustava predstavlja izazov, posebno u slučaju rjeđih sindroma i prezentacija s nedeterminiranim etiološko-vremenskim slijedom te odgođenim početkom neurološke obrade. Važna je pravovremena dijagnoza i longitudinalno praćenje.#76 Nova missense varijanta u genu KIF1A kod bolesnice s NESCAV sindromom

Ivona Sansović (ivona.sansovic@kdb.hr) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Znanstveni centar izvrsnosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za reproduktivnu i regenerativnu medicinu (CERRM), Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, član ERN grupe) , Ingeborg Barišić (barisicingeborg@gmail.com) (Znanstveni centar izvrsnosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za reproduktivnu i regenerativnu medicinu (CERRM), Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, član ERN grupe) , Leona Morožin Pohovski (Leona.Morozin@kdb.hr) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Znanstveni centar izvrsnosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za reproduktivnu i regenerativnu medicinu (CERRM), Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, član ERN grupe) , Ljubica Odak (ljubica.odak7@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Znanstveni centar izvrsnosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za reproduktivnu i regenerativnu medicinu (CERRM), Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, član ERN grupe) , Katarina Vulin (katarina_vulin@yahoo.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Znanstveni centar izvrsnosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za reproduktivnu i regenerativnu medicinu (CERRM), Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, član ERN grupe)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Nova missense varijanta u genu KIF1A kod bolesnice s NESCAV sindromom

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Sindrom neurodegeneracije i spastičnosti sa ili bez cerebelarne atrofije i korteksnog vidnog oštećenja (NESCAV sindrom) je neurodegenerativni poremećaj s pojavom simptoma u dojenačkoj ili ranoj dječjoj dobi. Posljedica je patogenih heterozigotnih varijanti gena KIF1A (Kinesin Family Member 1A) koje se nasljeđuju autosomno dominantno. Fenotip i prezentacija KIF1-vezanih poremećaja vrlo su varijabilni. NESCAV sindrom obilježava globalno razvojno zaostajanje s poteškoćama u hodanju zbog progresivne spastičnosti koja uglavnom zahvaća donje udove i često dovodi do gubitka samostalnog kretanja. Uočava se hipotonija trupa i hiperrefleksija, a često i distonija. Postoje varijabilno izražene intelektualne poteškoće, kašnjenje govora i smetnje u učenju i /ili ponašanju. MRI mozga često pokazuje progresivnu atrofiju malog mozga i korpus kalozuma. Može se očitovati i kao fenotip nalik Rettovom sindromu.

Prikaz bolesnika prikaz

Djevojčica rođena u terminu, imala perinatalna asfiksiju, reanimirana (APGAR 6/8). Sada u dobi 16 godina sa spastičnom tetraparezom, hipotonijom, stereotipijama ruku, torakalnolumbalnom skoliozom, nerazvijenim govorom i težim intelektualnim poteškoćama, koja ima atrofične promjene malog mozga. Analizom kliničkog egzoma nađena je, dosad neopisana, heterozigotna missense varijanta c.356T ˃ C (p.Ile119Thr) gena KIF1A. On kodira motorni protein koji igra važnu ulogu u transportu prekursora sinaptičkih vezikula duž aksona. Radi se o vjerojatno patogenoj varijanti koja se nalazi u važnoj motoričkoj domeni proteina (14 in silico testova predviđa patogeni utjecaj ove varijante).

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Missense varijante u motoričkoj domeni KIF1A u pravilu imaju simptome zahvaćenosti središnjeg živčanog sustava, odnosno NESCAV fenotip. S obzirom da djevojčica ima niz simptoma iz KIF1A-vezanog spektra vjerojatno je novootkrivena missense varijanta uzrok njene kliničke slike. Ovaj rad je primio potporu Znanstvenog centra izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicine, Republika Hrvatska, i Europske unije kroz Europski fond za regionalni razvoj, pod ugovorom KK.01.1.1.01.0008, projekt "Reproduktivna i regenerativna medicina - istraživanje novih platformi i potencijala".#77 Povezanost polimorfizama gena za glutation S-transferazu (GST) s kliničkim značajkama IgA vaskulitisa

Ana Juras (ajuras@kbc-zagreb.hr) (Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb) , Martina Held (martina.held@mef.hr) (Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb) , Mario Šestan (mario.sestan@gmail.com) (Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb) , Nastasia Kifer (nastasia.ce@gmail.com) (Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb) , Saša Sršen (sasasrsen@yahoo.co.uk) (Klinika za pedijatriju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Klinički bolnički centar Split, Split) , Matej Šapina (sapina.matej@yahoo.com) (Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za pedijatriju, Medicinski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Osijek) , Sanda Huljev Frković (sanda.huljev@gmail.com) (Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb) , Marijan Frković (mfrkovic1@gmail.com) (Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb) , Alenka Gagro (alenka.gagro@gmail.com) (Klinka za dječje bolesti Zagreb, Medicinskog fakulteta Sveučilište Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku, Zagreb) , Kristina Crkvenac Gornik (kcrkvena@kbc-zagreb.hr) (Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb) , Marija Jelušić (marija.jelusic@mef.hr) (Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Povezanost polimorfizama gena za glutation S-transferazu (GST) s kliničkim značajkama IgA vaskulitisa

Uvod

U patogenezi IgA vaskulitisa (IgAV) važnu ulogu imaju i varijante gena izvan HLA sustava. Glutation S-transferaze (GST) su metabolički enzimi uključeni u stanične procese detoksikacije potencijalno toksičnih i karcinogenih spojeva. Delecije u GST smanjuju detoksikacijsku aktivnost čime povećavaju sklonost raznim bolestima.

Cilj

Istražiti utjecaj genskih polimorfizama GSTA1, GSTM1, GSTP1 i GSTT1 za sklonost obolijevanju od IgAV-a.

Metode i ispitanici

Klinički podaci prikupljeni su iz baze podataka bolesnika s IgAV-om iz tri hrvatska pedijatrijska reumatološka centra. Za izolaciju DNA iz pune krvi korišten je Flexigene DNA set (Qiagen). Prisutnost polimorfizama za GSTM1 i GSTT1 utvrđena je metodom lančane reakcije polimerazom u bolesnika i kontrola. Genotipizacija GSTA1 i GSTP1 rađena je primjenom metode PCR-RFLP (eng. Polymerase Chain Reaction – Restriction Fragment Length Polymorphism).

Rezultati

Istraživanje je obuhvatilo 124 bolesnika s IgAV-om, 67 djevojčica i 57 dječaka, s rasponom dobi od 6,3 (4,3-8,2) godina u trenutku dijagnoze te 168 kontrolnih ispitanika koji se po dobi i spolu nisu razlikovali od bolesnika. Svi bolesnici imali su purpurični osip, 85,5% imalo je artritis i/ili artralgije, 36,3% imalo je zahvaćen gastrointestinalni (GI) sustav dok se kod 29,8% bolesnika razvio IgA vaskulitis nefritis (IgAVN). Uočena je statistički značajna razlika u učestalosti genotipova GSTP1 Ile/Ile (48,33% u odnosu na 22,62%, p ˂ 0,001) i Leu/Ile (4,17% u odnosu na 28,57%, p ˂ 0,001) između bolesnika i kontrola. Veća učestalost nultog GSTM1 genotipa uočena je u bolesnika s IgAV-om koji su imali zahvaćen GI sustav u usporedbi s bolesnicima bez zahvaćenog GI sustava (52,2% u odnosu na 28,6%, p=0.014). Genotip GSTP1 Val/Val značajnije se pojavljivao u bolesnika koji su razvili urološke komplikacije bolesti (akutni skrotum) (60% u odnosu na 40%, p=0,037).

Rasprava i zaključak

Ispitivani GSTP1 polimorfizmi pokazali su moguću povezanost s većom individualnom sklonošću za oboljevanje od IgAV-a. Čini se da su varijante u GSTM1 genotipovima uključene u patogenezu GI manifestacija bolesti. Potpora: Hrvatska zaklada za znanost IP-2019-04-8822.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#78 Pneumokokni hemolitičko-uremijski sindrom u djeteta kompliciran kardiorespiratornim arestom

Lucija Strmota (lstrmota11@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Karlo Gjuras (karlogjuras4@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Lorna Stemberger Marić (lmaric@bfm.hr) (Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević")

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Pneumokokni hemolitičko-uremijski sindrom u djeteta kompliciran kardiorespiratornim arestom

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Atipični hemolitičko-uremijski sindrom (aHUS) rijetka je trombotična mikroangiopatija i među vodećim uzrocima akutnog bubrežnog oštećenja u pedijatrijskoj populaciji. Karakterizirana je trijasom simptoma: mikroangiopatskom hemolitičkom anemijom, trombocitopenijom i zatajenjem bubrega. Jedan od uzroka mogu biti bakterije, a među njima najčešći je pneumokok koji proizvodi neuraminidazu.

Prikaz bolesnika prikaz

21-mjesečni dječak zaprimljen je u Kliniku za infektivne bolesti tri dana nakon potvrđenog RSV bronhiolitisa. Pri ponovnom dolasku bio je tahidispnoičan, febrilan, lošeg općeg stanja te 91% oksigeniran na sobnom zraku. Radiološki je potvrđena pneumonija s izljevom, a u pleuralnom punktatu i brisu nazofarinksa dokazan je Streptococcus pneumoniae serotip 3. Započeta je terapija ceftriaksonom i klindamicinom uz suportivnu terapiju. Drugi dan boravka postao je oliguričan, a treći anuričan uz razvoj edema i pogoršanje općeg stanja. Zbog navedene kliničke prezentacije, praćene anemijom uz znakove hemolize (Hb 61 g/L, LDH 6458 U/L), fragmentiranim eritrocitima u razmazu, trombocitopenijom (najniža vrijednost 16x10⁹/L) u laboratorijskim nalazima, postavljena je sumnja na hemolitičko-uremijski sindrom. Započeta je obrada s ciljem dokazivanja tipičnih (Shiga-toksin producirajuće bakterije) uzročnika i atipičnih uzroka (ADAMTS 13 aktivnost, aktivnost komplementa, genska analiza). Tijek liječenja komplicirao se kardiorespiratonim arestom tijekom provođenja prve plazmafereze. Dječak je reanimiran, intubiran te je nastavljeno s mehaničkom ventilacijom uz vazoaktivnu potporu noradrenalinom. Učinjena je i kontinuirana venovenska hemodijafiltracija te tri plazmafereze s humanim albuminima. 24. dana boravka otpušta se dobrog općeg stanja i održane diureze, no uz i dalje prisutne laboratorijske znakove bubrežnog oštećenja.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Pneumokok je uzročnik 5-10% svih HUS-a, odnosno 40% atipičnih. Mortalitet je manji od 5%, no dugoročne bubrežne komplikacije prate se u 5-20% pacijenata. Kod dječaka je izoliran serotip 3 koji nije sadržan u cjepivu koje se prima prema kalendaru cijepljenja u Hrvatskoj, a izaziva teške pneumonije i empijeme. Iako se čini da incidencija pneumokoknog HUS-a pada nakon uvođenja cjepiva, još uvijek se pojavljuje zahvaljujući neuspješnoj imunizaciji i serotipovima koji nisu pokriveni cjepivom.#79 NESPECIFIĆNI BRONHOPROVOKATIVNI TEST METAKOLINOM

Tonka Crnogorac (tcrnogorac@bolnica-srebrnjak.hr) (DB Srebrnjak)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

NESPECIFIĆNI BRONHOPROVOKATIVNI TEST METAKOLINOM

Uvod

SAŽETAK Nespecifični bronhoprovokativni test metakolinom Bronhalna hiperreaktivnost je svojstvo dišnih putova da pojačano reagiraju na minimalne količine nespecifičnog podražaja, koji u zdravih ispitanika ne može izazvati suženje dišnih putova. Klinički testovi za ispitivanje bronhalne hiperrekativnosti temelje se na spoznaji da je razlika u ponašanju dišnih putova osobe s bronhalne hiperreaktivnosti prema zdravom ispitaniku samo kvantitativne naravi. Stupanj reaktivnosti dišnih putova se općenito podudara s razinom upale (tzv. surogatni marker upale) i kliničkim stupnjem težine bolesti Kako je u nekim slučajevima astmu teško dijagnosticirati, nespecifični testovi bronhoprovokacije pokazali su se kao izvrstan dijagnostički alat. Bitno je naglasiti kako se sva bronhoprovokacijska testiranja izvode se u remisiji bolesti, pri normalnoj funkciji pluća. 12.svibanj.2023. Tonka Crnogorac Gl.ing.Odjela za plućnu dijagnostiku

Cilj

DIJAGNOSTIKA ASTME U DJECE

Metode i ispitanici

BPT METAKOLINOM PACIJENTI,DJECA KOJA SE LIJEČE U DB SREBRNJAK

Rezultati

DOKAZANA HIPERREAKTIVNOST UPUĆUJE NA ASTMU.

Rasprava i zaključak

Kako je u nekim slučajevima astmu teško dijagnosticirati, nespecifični testovi bronhoprovokacije pokazali su se kao izvrstan dijagnostički alat. Bitno je naglasiti kako se sva bronhoprovokacijska testiranja izvode se u remisiji bolesti, pri normalnoj funkciji pluća.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#80 Utjecaj COVID-19 infekcije u trudnice na ishod trudnoće i rani novorođenački tijek

Iva Vrsaljko (vrsaljko.iva@gmail.com) (KBC Rijeka) , Davor Romić (davorromic@gmail.com) (Dom zdravlja Primorsko-goranske županije) , Ema Šlabek (ema.slabek311@gmail.com) (KBC Rijeka) , Koraljka Manestar Rukavina (kmanestar.rukavina@gmail.com) (KBC Rijeka) , Iva Bilić Čače (ivabiliccace@gmail.com) (KBC Rijeka)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Utjecaj COVID-19 infekcije u trudnice na ishod trudnoće i rani novorođenački tijek

Uvod

Utjecaj COVID-19 infekcije u trudnice na tijek i način dovršenja trudnoće te rani novorođenački ishod predmet je recentnih istraživanja. Pristup medicinskog osoblja COVID pozitivnoj (COVID+) trudnici i njenom novorođenčetu mijenjao se tijekom pandemijskih mjeseci, sukladno aktualnim smjernicama.

Cilj

Istražiti utjecaj akutne COVID-19 infekcije u trudnoći na tijek i ishod trudnoće te zdravlje novorođenčeta u ranom postnatalnom periodu tijekom pandemijske 2022.godine.

Metode i ispitanici

Retrospektivno je analizirana medicinska dokumentacija u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, sveukupno 68 trudnica i njihove terminske novorođenčadi rođene tijekom 2022. godine. Slučajnim su odabirom izdvojene 34 COVID+ trudnice i 34 COVID- trudnice i njihova novorođenčad. Analizirani su parametri od strane trudnice (dob, paritet, komorbiditeti, komplikacije trudnoće, lijekovi u trudnoći, status imunizacije), parametri poroda (način dovršenja poroda, izgled polodove vode, primjenjene mjere reanimacije novorođenčeta na porodu, laboratorijski nalazi iz uzorka krvi pupkovine, Apgar bodovi te novorođenčeta (antropometrijski, prijem u neonatalnu jedinicu intenzivnog liječenja (NICU), tjelesna temperatura pri prijemu, vrijednosti laboratorijskih i mikrobioloških analiza, primjena terapije, postavljanje centralnog venskog puta, načn ishrane, razvoj bolesti, nalaz UTZ mozga, novorođenački probiri, duljina hospitalizacije) Dobiveni su podaci analizirani statistički

Rezultati

Usporedbom dvaju skupina ne postoji statistički značajna razlika u životnoj dobi trudnica i paritetu, komorbiditetima, komplikacijama, primjeni lijekova u trudnoći. Razvidna je statistički značajna razlika u provedenom cijepljenju majki između dvije ispitivane skupne- u skupini COVID+ trudnica/majki statistički je značajno veći broj onih koje nisu cijepljene. Nema statistički značajne razlike u donošenju odluke o indukciji poroda, prosječnoj gestacijskoj dobi antropometrijskim mjerama novorođenčadi među skupinama, mjerama prihvata novorođenčadi na porodu. Statistički značajno više novorođenčadi COVID+ majki hospitalizirano je u NICU, češće su podvrgnuti dijagnostičkim postupcima (laboratorijska obrada), no bez značajnosti u pojavnosti patoloških stanja u ranoj novorođenčačkoj dobi.

Rasprava i zaključak

Akutna COVID infekcija trudnice utječe na pristup novorođenčadi u smislu povećanog opreza medicinskog osoblja koje rezultira porastom hospitalizacija i povećanjem opsega dijagnostičkih obrada.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#81 Nekrotizirajući enterokolitis u nedonoščeta s Covid-19 infekcijom

Marcela Ilijić Krpan (marcela.ilijic@gmail.com) (Klinika za ženske bolesti i porode KBC Zagreb) , Dubravka Bačaj Ivanić (bacaj@hotmail.com) (Klinika za ženske bolesti i porode KBC Zagreb) , Mirta Starčević (mirta_ps@yahoo.com) (Klinika za ženske bolesti i porode KBC Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Nekrotizirajući enterokolitis u nedonoščeta s Covid-19 infekcijom

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Korona virusna bolest u novorođenčadi uglavnom je asimptomatska ili blagog kliničkog tijeka, no opisani su i vrlo rijetki slučajevi teških ekstrapulmonalnih manifestacija uključujući i nekrotizirajući enterokoitis (NEK).

Prikaz bolesnika prikaz

Trudnica s akutnom Covid-19 infekcijom rodila je s navršenih 34 tjedna trudnoće u osobnom automobilu pred ulazom u rodilište. Bio je to drugi porod inače zdrave majke, iz redovito kontrolirane i do tada uredne trudnoće. Žensko nedonošče rodne mase 2200g i duljine 44cm zaprimljeno je na Odjel za intenzivno liječenje umjereno pothlađeno (taxil 34,6°C), no dobrog općeg stanja. Rana postnatalna adaptacija protekla je uredno, hranjenje majčinim mlijekom se odvijalo bez poteškoća. Započeta je dvojna empirijska antibiotska terapija (ampicilin i gentamicin). U petom danu života djevojčica je postala septična s kliničkim, laboratorijskim (max CRP 49,5 mg/L) i radiološkim znacima NEK-a (pneumatoza stijenke descendentnog i sigmoidnog kolona). Bakteriološkim pretragama izolirana je E.coli u pojedinim brisevima, dok je hemokultura ostala sterilna. Uz potporne mjere liječenja i ciljanu antibiotsku terapiju (meropenem) tijek liječenja je bio povoljan i bez komplikacija. Višestrukim, ponavljanim PCR testiranjima (1., 4., 14. dan života) u djevojčice je dokazana Covid-19 infekcija, no nije razvila kliničke respiratorne manifestacije, a sam način prijenosa infekcije s majke ostao je nerazjašnjen. Zbog sumnje na moguću korona virusnu etiologiju NEK-a učinjena je dodatna dijagnostika (PCR testiranje uzoraka krvi i stolice), no nalazi su bili negativni. Patohistološki pregled posteljice pokazao je karakteristične promjene u Covid-19 infekciji (multipli infarkti). Otpuštena je kući 21. dan života urednog kliničkog statusa, konačno negativnog brisa nazofarinksa, a pozitivnih IgG i IgM antitijela na SARS-CoV-2.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Prikazali smo slučaj asimptomatske korona virusne infekcije u nedonoščeta koje je vrlo rano po porodu razvilo NEK. Premda testiranjem nije dokazana viremija u krvi, odnosno prisustvo virusa u stolici, a time i potvrda Covid-19 infekcije kao direktnog uzroka NEK-a; u kontekstu promjena posteljice možemo smatrati da je pogodovala njegovu razvoju.#82 BCG (Bacillus Calmette-Guerin) CIJEPLJENJE NOVOROĐENČADI „ZAŠTO JE MOJE DIJETE CJEPLJENO U RODILIŠTU?“

Rebeka Jill Horenec (rebeka.jill6@hotmail.com) (Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb) , Martina Đaković (dakovicmartina99@gmail.com) (Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb) , Eugenija Franić (franiceugenija@gmail.com) (Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb) , Ivana Brcko (ivanabrcko1@gmail.com) (Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

BCG (Bacillus Calmette-Guerin) CIJEPLJENJE NOVOROĐENČADI „ZAŠTO JE MOJE DIJETE CJEPLJENO U RODILIŠTU?“

Uvod

Cijepljenje je provedeno prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti odlukom Ministarstva zdravlja, a sukladno Trogodišnjem programu cjepljenja u Republici Hrvatskoj od 2022. do 2024. godine. BCG cjepivom cijepe se djeca rođena u rodilištima. Na mjestu cijepljenja se, za dva do tri tjedna, pojavljuje crvenkasta papula koja tijekom osmog tjedna nakon cijepljenja zacijeli ostavljajući malen ožiljak. Pripada najsigurnijim cjepivima i vrlo se rijetko javljaju blaže reakcije poput alergijske reakcije. Kroz majčino mlijeko, osim svih hranjivih sastojaka za rast i razvoj dijete dobiva i dozu pojačavanja imuniteta. No osim toga, cijepljenje djece je poželjno kako bi njihov imunološki sustav skroz ojačao i kako bi se aktivno borio protiv virusa i bakterija i raznih bolesti. Važna je uloga educiranih zdravstvenih djelatnika, posebno medicinskih sestara/tehničara koji su u neposrednom kontaktu s roditeljima, u provođenju dodatnih metoda edukacije roditelja u svrhu boljeg razumijevanja nedoumica u vezi kalendara cijepljenja.

Cilj

Roditeljima su danas dostupne mnoge informacije i njihovi se stavovi i razmišljanja kao i zablude mogu pobiti samo čvrstim i točnim informacijama. Medicinska sestra mora raspolagati sa stručnim, medicinskim i znanstveno potvrđenim informacijama, a isto tako biti u korak sa stavovima roditelja i opće populacije kako bi mogla ulazi u razgovore s istima te imati pravovaljane informacije kako bi mogla promovirati cijepljenje.

Metode i ispitanici

U Klinici za ženske bolesti i porode, Kliničkog bolničkog centra Zagreb, prikupljeni su podaci o broju živorođene djece u periodu od 2019. do 2022. godine.

Rezultati

Pokazalo se kako trend odbijanja ili odgađanja cjepljenja novorođenčeta u rodilištu raste iz godine u godinu. 2019. godine rođeno je 3 755 djece od kojih 12 nije cjepljeno dok 2022. godine od 3 604 djece 24 nije cjepljeno zbog osobnih razloga roditelja, neznanja, neupućenosti, biološke terapije majke.

Rasprava i zaključak

Trend ne cijepljenja djece kao i kampanje protiv cijepljenja dovode do sve manje procijepljenosti djece kao i do pojave zaraznih bolesti.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#83 Kronično bubrežno zatajenje kao posljedica nefrotskog sindroma - prikaz slučaja

Sara Kolić (sara.kolic2002@gmail.com) (KBC Zagreb) , Marina Perla (marina.perla7@gmail.com) (KBC Zagreb) , Senka Besedić (senka.besedic@gmail.com) (KBC Zagreb)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Kronično bubrežno zatajenje kao posljedica nefrotskog sindroma - prikaz slučaja

Uvod

Nefrotski sindrom je bolest glomerula koju karakteriziraju proteinurija, hipoalbuminemija, edemi, hipertenzija i hiperlipidemija. U slučajevima gdje nema imunološkog odgovora na terapiju dolazi do zatajenja bubrežne funkcije.

Cilj

Prikazati slučaj nefrotskog sindroma koji dovodi do kroničnog bubrežnog zatajenja, a samim time do potrebe za provođenjem bubrežne nadomjesne terapije.

Metode i ispitanici

Prikaz slučaja: Udomljeni dječak u dobi od sedamnaest mjeseci premješta se iz Opće bolnice Varaždin u Klinički bolnički centar Zagreb zbog sumnje na nefrotski sindrom. Učinjena biopsija bubrega koja upućuje na bolest minimalnih promjena. Započinje se liječenje kortikosteroidima, 20% Humanim albuminima i diureticima, kasnije, ciklofosfamidom zbog rezistencije na kortikosteroidnu terapiju. Nakon nekoliko mjeseci ponovno hospitaliziran u KBC Zagreb zbog pogoršanja osnovne bolesti, razvoja edema i opstruktivnog bronhitisa koji dovode do respiratornog zatajenja. Premješta se u Jedinicu intenzivnog liječenja gdje se mehanički ventilira uz nezadovoljavajuću diurezu, proteinuriju, makrohematuriju, hipertenziju te se provodi kontinuirana hemodijaliza. Učini se rebiopsija i postavlja peritonejski kateter. Kroz izvjesno vrijeme dolazi do stabilnosti stanja bolesnika te se premješta na odjel, vrši se edukacija udomiteljice za adekvatno izvođenje peritonejske dijalize, potom otpušta kući. Nadalje, hospitaliziran u nekoliko navrata zbog recidivirajućih opstruktivnih bronhitisa i peritonitisa. Provodi se reedukacija udomiteljice. S obzirom na česte peritonitise uzrokovane istom bakterijom odluči se zamijeniti peritonejski kateter i postaviti centralni venski kateter za provođenje hemodijalize. Hemodijaliza se provodi uz određene komplikacije do uspostave novog peritonejskog katetera.

Rezultati

Idealan ishod liječenja istaknutog bolesnika bila bi uspješna transplantacija.

Rasprava i zaključak

Liječenje kronične bubrežne bolesti zahtijeva multidisciplinarni pristup, te primjenu raznih metoda liječenja. Neophodna je stalna procjena stanja, pravovremeno uočavanje pogoršanja bolesti te sprečavanje mogućih komplikacija. Važna je kontinuirana edukacija medicinskih sestara/tehničara, roditelja i djece većeg uzrasta, dobra međusobna komunikacija kako bi ishod liječenja bio što uspješniji.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#84 Prevencija lošeg držanja tijela od strane medicinske sestre/tehničara

Adnan Balic (ado79balic@gmail.com) (Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo) , Zineta Mulaosmanovic (m-zinka@hotmail.com) (Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Prevencija lošeg držanja tijela od strane medicinske sestre/tehničara

Uvod

Nepravilno držanje je česta pojava, a javlja se u velikom broju djece školske dobi. Uzrokovano je, među ostalim, dugotrajnim sjedenjem, nošenjem teške školske torbe, manjkom tjelesne aktivnosti, te naglim rastom tijela u adolescenciji.Nepravilno držanje tijela može uzrokovati bolove u vratu, leđima, ramenima, nogama, a povezuje se i s glavoboljom, umorom i stresom. Dugoročno može dovesti do ozbiljnih mišićno-koštanih poremećaja. Nepravilno držanje najbolje se može ispraviti jačanjem mišića odnosno tjelesnom aktivnošću. Djeci se preporuča bavljenje tjelesnom aktivnošću najmanje 60 minuta dnevno. Plivanje, trčanje, vožnja bicikla samo su neki od preporučenih aktivnosti. Starija djeca i adolescenti mogu naučiti vježbe medicinske gimnastike i nakon nekoliko dana uz terapeuta, kasnije sami doma vježbati. Potrebno je izbjegavati dugotrajno sjedanje, posebno ispred računala ili uz mobilne uređaje. Čitanje sitnih slova sa zaslona mobitela osim što uništava vid, jako loše djeluje na vratnu kralježnicu. Oprezno treba pristupiti i izboru školske torbe, te pravilnom načinu nošenja iste. Puna školska torba ne bi smjela težiti više od 10 % tjelesne težine učenika (npr. učenik težak 25 kg ne bi smio nositi torbu težu od 2.5 kg). Zbog velikog broja djece sa nepravilnim držanjem i posljedicama koje slijede uloga medicinske sestrena ovom polju je nemjerljiva. Stoga je reakcija na ovu problematiku tretirana u našim dispanzerima gdje je korona prekinula ovaj kontinuitet. uspostavljanje ovie prakse sa ovom populacijom je imperativ našega rada.

Cilj

Pokazati provedene aktivnosti do pandemije i vraćanje dobre prakse nakon pandemije.

Metode i ispitanici

Korisnici naših usluga u procesu preventivnih aktivnosti na ispravljanju nepravilnog držanja tijela provođenih u predškolskom i školskom dispanzeru.

Rezultati

Predstaviti dostignute rezultate u dispanzerima od strane medicinskih sestara.

Rasprava i zaključak

Raspravu i zaključke izvući iz sličnih aktivnosti provođenih od strane drugih autora.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#85 Videourodinamika sa kontrastnom mikcijskom urosonografijom

Dora Pišpek (dora.pispek@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Mirjana Stanić (0203mstanic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Videourodinamika sa kontrastnom mikcijskom urosonografijom

Uvod

Videourodinamika nam pruža uvid u funkciju donjeg mokraćnog sustava i daje nam informacije o kapacitetu mokraćnog mjehura, osjetu, rastezljivosti, intravezikalnim tlakovima u fazi punjenja i mokrenja, protoku mokraće, ostatnom urinu i aktivnosti vanjskog sfinktera uretre. Kontrastna mikcijska urosonografija potvrđuje ili isključuje postojanje vezikouretralnog refluksa bez korištenja ionizirajućeg zračenja.

Cilj

Pravodobnom dijagnozom poremećaja na razini mjehura te utvrđivanjem prisutnosti refluksa osigurava se adekvatna terapija, sve u cilju sprečavanja narušavanja bubrežne funkcije.

Metode i ispitanici

Koristi se metoda cistometrije uz elektromiografiju sfinktera (pressure flow EMG studija) te kontrastna mikcijska urosonografija bez zračenja. Pretraga se izvodi kod djece sa poremećajima mokrenja koji se mogu prezentirati kao i zadržavanje mokraće, inkontinencije, neurogenog mjehura te kod djeteta sa sumnjom na anatomsku, neurogenu ili funkcionalnu opstrukciju.

Rezultati

U 2022. godini napravili smo 55 videourodinamika sa UZV-om, 56 videourodinamika sa kontrast specifičnom ultrazvučnom cistografijom te 183 kontrastnih mikcijskih urosonografija. Od 183 ispitanika kod 72 utvrđena je prisutnost refluksa, dakle 111 ispitanika imalo je uredan nalaz, bez refluksa.

Rasprava i zaključak

Spajanjem dvije invazivne pretrage u jednu postiže se puno bolja suradnja sa djecom i roditeljima, dobivamo kompletnu dijagnostičku obradu bitnu za odabir terapijskog pristupa. Neki od pristupa su watchful waiting, endoskopsko liječenje, farmakološki pristup ili kombinacija metoda liječenja, ovisno o stupnju refluksa. Rezultatima iz 2022. godine možemo vidjeti uspješnost liječenja i praćenja obzirom na odsutstvo refluksa kod čak 111 ispitanika.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#86 Prikaz bolesnika s multiplim nodoznim promjenama na plućima- novotvorina, autoimuna bolest ili infekcija?

Ante Vidović (ante.vidovic@kbcsm.hr) (Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice) , Ivana Radoš (ivana.rados@kbcsm.hr) (Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice) , Renata Vrsalović (renata.vrsalovic@kbcsm.hr) (Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice) , Srđan Roglić (sroglic@bfm.hr) (Klinika za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević”) , Nada Rajačić (nada.rajacic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Mandica Vidović (mandica.vidovic@kbcsm.hr) (Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice) , Ingrid Sitaš (ingrid.sitas@kbcsm.hr) (Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Prikaz bolesnika s multiplim nodoznim promjenama na plućima- novotvorina, autoimuna bolest ili infekcija?

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Infektivna mononukleoza (IM) uzrokovana Epstein Barr virusom (EBV) ima raznoliku kliničku sliku, od vrućice, faringitisa, limfadenopatije, splenomegalije i umora do rupture slezene i neuroloških simptoma. U literaturi se sve češće pojavljuju opisi težih oblika u adolescenata, ali rijetko s nodoznim promjenama na plućima koje imaju vrlo široku diferencijalnu dijagnozu. Ona uključuje novotvorine, mikobakterijske ili gljivične infekcije te sarkoidozu, hipersenzitivni pneumonitis, sistemski eritemski lupus (SLE) i Sjögrenov sindrom. Donosimo prikaz bolesnika s IM i multiplim nodoznim promjenama na plućima s ishodom liječenja.

Prikaz bolesnika prikaz

Dječak u dobi od 13 godina liječen je u Klinici za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice zbog kašlja koji se pogoršavao, grlobolje i umora bez povišene temperature. Obradom su uočene anemija, limfocitoza uz reaktivne limfocite, blago povišeni upalni parametri te povišeni jetreni enzimi. U statusu: hiperemično ždrijelo, tonzile prekrivene fibrinskom mrežicom uz uredan auskultatorni nalaz na plućima. Na rendgenogramu prsnih organa dva nodozna zasjenjenja u desnom plućnom krilu te je u terapiju uveden azitromicin. Unatoč terapiji, kontrolni laboratorijski nalazi pokazuju povišene upalne parametre, transaminaze i limfocitozu uz perzistirajuće promjene na kontrolnom rendgenogramu pluća. Učinjen je CT prsnih organa koji pokaže 5 nodoznih lezija u plućima uz blagu splenomegaliju. Hematološkom obradom isključena je maligna bolest, a širokom imunološkom obradom, zbog pozitivnog nalaza ekstraktibilnog nuklearnog antigena, hipersenzitivni pneumonitis, sarkoidoza, SLE i Sjögrenov sindrom. U međuvremenu je serološkim testom potvrđena akutna EBV infekcija te se u konzultaciji s infektologom odluči za simptomatsko liječenje i redovito praćenje od strane hematoonkologa i reumatologa. Na kontrolnom CT-u nakon 6 mjeseci opisuje se potpuna regresija promjena, uredni su svi laboratorijski nalazi uključujući i imunološke te klinički status.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Multiple pulmonalne lezije pluća u sklopu EBV infekcije kod imunokompetentnog bolesnika su izuzetno rijetke. Vjerojatni patofiziološki mehanizam je imunološki posredovana reakcija, terapijski pristup je konzervativan, ali je potrebno praćenje zbog povećanog rizika razvoja autoimunosnih bolesti poput SLE.#87 Limfopoetin strome timusa u serumu kao biomarker astme u djece

Renata Vrsalović (rvrsalovic@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, KBC Sestre milosrdnice) , Iva Mihatov Štefanović (imihatov1@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, KBC Sestre milosrdnice) , Peter Korošec (peter.korosec@klinika-golnik.si) (University Hospital of Respiratory and Allergic Diseases Golnik) , Urška Bidovec-Stojkovič (Urska.Bidovec-Stojkovic@klinika-golnik.si) (University Hospital of Respiratory and Allergic Diseases Golnik) , Sabina Škrgat (sabina.skrgat@kclj.si) (Pulmonary Department, University Medical Centre Ljubljana)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Limfopoetin strome timusa u serumu kao biomarker astme u djece

Uvod

Astma je kronična upalna bolest dišnih putova karakterizirana predominacijom pomagačkih limfocita T2. Limfopoetin strome timusa (TSLP) je citokin epitelnog podrijetla, pripada skupini alarmina, ima ključnu ulogu u regulaciji imunosnog odgovora tipa 2, a sve je više dokaza o njegovoj ulozi i u T2 niskoj astmi. Malo je istraživanja o ulozi TSLP-a u astmi dječje dobi.

Cilj

Cilj istraživanja je utvrditi postoje li razlike u koncentracijama TSLP u serumu djece s astmom i zdrave djece, te postoji li povezanost između koncentracija TSLP-a u serumu i fenotipa astme ili aktivnosti bolesti.

Metode i ispitanici

Uključeno je ukupno 207 ispitanika s astmom i 100 zdravih ispitanika u dobi od 1 do 13 godina. Serumska koncentracija TSLP-a izmjerena je metodom ELISA koristeći Human TSLP ELISA Kit (abcam, ab155444). U 23 ispitanika ispitali smo koncentraciju TSLP-a i tijekom akutne egzacerbacije astme (uz stabilnu fazu astme). Fenotipovi astme definirani su kao alergijski (132 bolesnika), nealergijski (30 bolesnika) i inducirani virusnom infekcijom (45 bolesnika).

Rezultati

Koncentracija TSLP-a u serumu statistički je značajno veća u ispitanika s astmom u usporedbi sa zdravim ispitanicima (p ˂ 0,05). Nije nađena statistički značajna razlika (p ˃ 0,05) u koncentraciji TSLP-a u serumu između tri različita fenotipa astme (alergijska astma, astma inducirana virusnim infekcijama i nealergijska astma). Nije bilo značajne korelacije između koncentracija TSLP-a i FEV1pred% (r = 0,01, p ˃ 0,05). U akutnoj egzacerbaciji astme koncentracije TSLP-a nisu bile značajno drugačije nego u stabilnoj fazi bolesti (p ˃ 0,05).

Rasprava i zaključak

Djeca oboljela od astme imaju značajno veću koncentraciju TSLP-a u serumu u usporedbi sa zdravom djecom. Koncentracija TSLP-a u serumu nije biomarker egzacerbacije bolesti u djece. Različiti fenotipovi astme imaju sličan profil koncentracije TSLP-a u serumu i čini se da TSLP nije koristan biomarker u fenotipizaciji astme u djece.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#88 Prevalencija i obrazac nasljeđivanja rekurentnih CNV-a u 15q11.2 (BP1-BP2)

Leona Morožin Pohovski (leona.morozin@kdb.hr) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ana-Maria Meašić (anamariameasic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Adriana Bobinec (abobinec06@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ivona Sansović (ivona.sansovic@kdb.hr) (Klinika za dječje bolesti Zagreb,) , Katarina Vulin (katarina.vulin@kdb.hr) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ljubica Odak (ljubica.odak7@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Prevalencija i obrazac nasljeđivanja rekurentnih CNV-a u 15q11.2 (BP1-BP2)

Uvod

Rekurentne promjene broja kopija (CNV engl. copy number variation) u kromosomskoj regiji 15q11.2 između točke loma 1 (BP1) i točke loma 2 (BP2) imaju značajnu pojavnost u općoj populaciji, što čini 15q11.2 BP1-BP2 najučestaliji lokus s promjenjivim brojem ponavljanja.

Cilj

Analiza rezulta promjene broja kopija u kromosomskoj regiji 15q11 BP1-BP2 iz skupine od 2370 pacijenata s neurorazvojnim poremećajima.

Metode i ispitanici

Svi bolesnici su prije genetičkog testiranja pregledani od strane kliničkog genetičara. Analiza genoma je provedena medodom komparativne genomske hibridizacija (CMA engl. chromosomal microarray) korištenjem Agilent 60K oligonukleotidnim mikropostrojem (SurePrint G3 Unrestricted CGH ISCA v2).

Rezultati

Analiza rezultata provedena u 2370 bolesnika s neurorazvojnim poremećajima je utvrdila CNV u 15q11.2 (BP1-BP2) kod 24 bolesnika (1%). Otkriveno je 12 duplikacija i 12 delecija. Kod 14 bolesnika (58,3%) CMA analiza roditelja je pokazala da je 15q11.2 CNV promjena nasljeđena. Parentalna 15q11 CNV utvrđena je u 8 duplikacija i 6 delecija. Duplikacija je također otkrivena i kod jednog zdravog člana obitelji.

Rasprava i zaključak

Prevalencija od 1% ukazuje da je 15q11.2 BP1-BP2 CNV jedna od najčešćih citogenomskih promjena u populaciji. Više od polovice aberacija je naslijeđeno, što ukazuje da se ovaj CNV značajno prenosi od roditelja. Potrebno je daljnje genetičko i epigenetičko istraživanje kako bi se u potpunosti procijenio utjecaj 15q11.2 (BP1-BP2) CNV na složenu etiologiju NDD-a. Ovaj rad je primio potporu Znanstvenog centra izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu, Republika Hrvatska, i Europske unije kroz Europski fond za regionalni razvoj, pod ugovorom KK.01.1.1.01.0008, projekt "Reproduktivna i regenerativna medicina - istraživanje novih platformi i potencijala".

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#89 Preventivne aktivnosti med.sestre/tehnicara u svrhu unapredenja zdravlja djece i adolescenata

Ademir Spahic (dado1spahic@gmail.com) (Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo) , Zineta Mulaosmanovic (m-zinka@hotmail.com) (Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Preventivne aktivnosti med.sestre/tehnicara u svrhu unapredenja zdravlja djece i adolescenata

Uvod

Dječiji uzrast podrazumjeva svu djecu od rođenja do završetka škole. Djeca predškolskog i školskog uzrasta su vrlo osjetljiva na razne bolesti. Neke bolesti su specifične za taj uzrast pa govorimo da se radi o bolestima školskog uzrasta. Bolesti u ovom uzrastu su najčešće akutnog karaktere i poslije njihove pojave i adekvatnog liječenja, najčešće dolazi do potpunog izlječenja i bez posljedica. Mnoge bolesti ovog uzrasta poslije preboljevanja ostavljaju i trajni imunitet. Nažalost, neke bolesti ako se na vrijeme ili neadekvatno ne liječe, ostavljaju i trajne posljedice. Dužnost zdravstvenih profesionalaca je obezbijediti nophodne uslove za normalan rast i razvoj i što bolje liječenje ako dođe do pojave bolesti. Zdravstveni sistem je dužan osigurati adekvatne i redovne ljekarske preglede, gdje su obavezni da planiramo preventivne aktivnosti u svrhu zaštite i unapređenja zdravlja ove najznačajnije populacije. Planirane aktivnosti provoditi sa dinamikom od prije pandemije covid-19.CILJ. Kompentencije i obrazovanje u sestrinstvu su dostigle nivo kvalitetnog provođenja preventivno-promotivnih aktivnosti što je i svrha ovoga rada.

Cilj

Analizom potreba i stanja u dispanzerima za školsku populaciju kreiranim programima djelovati preventivno u narednom periodu na određene pojave u ovoj populaciji.

Metode i ispitanici

Obuhvatiti djecu u manjoj grupi na predškolskom (3-5 pacijenata sa roditeljima) i školskom dispanzeru u grupi od (5-10 pacijenata sa roditeljima naravno uz dobrovoljni pristanak)Obuhvatiti djecu u manjoj grupi na predškolskom (3-5 pacijenata sa roditeljima) i školskom dispanzeru u grupi od (5-10 pacijenata sa roditeljima naravno uz dobrovoljni pristanak)

Rezultati

Po dobivenim rezultatima planirati prezentaciju. Prikazati rezultate uz pregledne članke koji tretiraju ovu tematiku iz domena preventivnih aktivnosti medicinskih sestara iz zemalja u okruženju

Rasprava i zaključak

Uz pregled sličnih aktivnosti voditi raspravu i napraviti zaključke. Komparacijom rezultata unaprijediti buduće aktivnosti.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#90 Potrebe preomotivno-preventivnih aktivnosti u predskolskom uzrastu

Adnan Balic (ado79balic@gmail.com) (Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo) , Zineta Mulaosmanovic (m-zinka@hotmail.com) (Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Potrebe preomotivno-preventivnih aktivnosti u predskolskom uzrastu

Uvod

Prve godine života smatraju se najvažnijim periodom rasta i razvoja djeteta. Politike su usmjereni na jačanje porodice kroz razvoj aktivnosti koje podstiču odgovorno i zdravo roditeljstvo, jačanje integrisanog pristupa ranom rastu i razvoju djece kroz jačanje postojeće uloge medicinskih sestara i zdravstvenog sistema u ovom segmentu. Uviđa se nesrazmjer između potrebe i stvarnog stanja na terenu budući da su anketirane ustanove odgovorile da je prevenciju neophodno primarno raditi sa djecom i mladima sa mentalnim poteškoćama, dok se sa druge strane prevencija najviše radi sa odraslim korisnicima i zdravom populacijom djece i mladih u školama i vrtićima. Takođe se uočava nedovoljan broj preventivno-promotivnih programa usmjerenih prema ovoj najnježnijoj populaciji. Postoje mnogobrojni dokazi da promotivni programi iz oblasti mentalnog zdravlja u predskolskom dobu , kada se dobro implementiraju, mogu osigurati dugotrajne koristi , uključujući emocionalno i socijalno funkcioniranje kao unapređenje izvedbe u školi. Uticati na faktore rizika koji utiču da djeca mogu imati loše mentalno zdravlje se temelji na rezultatima istraživanja koji pokazuju koliko često i pod kojim uvjetima će se pojaviti poteškoće s mentalnim zdravljem. Poznavanje što više vrsta faktora koji stavljaju djecu u rizik od poteškoća s mentalnim zdravljem, pomaže zdravstvenim stručnjacima da planiraju i razvijaju vrste podrške i resurse da bi mogli rano intervenirati i poboljšati mentalno zdravlje djece.

Cilj

Planiranjem promotivnih programa iz domene mentalnog zdravlja djece i roditelja, kojih zbog korona virusa nije bilo z zadnjih tri godine gdje se može postići dosta rezultata u cilju suporta za uključivanje u predskolske i skolske ustanove.

Metode i ispitanici

Planiramo ciljano pozivati roditelje koji bi uz pristanak učestvovali u ovakvim programima. Nakon rada sa pojedincima planiramo raditi sa manjim grupama djece i roditelja ( do 3 roditelja sa djecom)

Rezultati

koje dobijemo u periodu maj-oktobar budemo predstavili na ovom skupu.

Rasprava i zaključak

Također kroz raspravu ćemo predstaviti nase rezultate i slične radove koji su već rađeni.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#91 Anoreksija nervoza u doba pandemije COVID 19 - stvarnost u Kliničkom bolničkom centru Rijeka

Karmela Antolović (karmela.antolovic@gmail.com) (Opća bolnica Zadar) , Ilarja Serini (ilarjas@gmail.com) (Dom zdravlja Primorsko- goranske županije) , Kristina Baraba Dekanić (kristinabd@medri.uniri.hr) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Tanja Kosec (tanja.kosec@uniri.hr) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Goran Palčevski (goran.palcevski@medri.uniri.hr) (Klinički bolnički centar Rijeka)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Anoreksija nervoza u doba pandemije COVID 19 - stvarnost u Kliničkom bolničkom centru Rijeka

Uvod

Pandemija Sars-CoV-2 virusa predstavila je velik izazov za zdravstveni sustav i mentalno zdravlje djece i adolescenata. Porasla je potreba za psihološkom potporom, uz porast poremećaja prehrane u djece i adolescenata. Anoreksija nervoza (AN) je poremećaj hranjenja koji uključuje promijenjenu percepciju vlastitog izgleda, narušen odnos prema hranjenju, restrikciju hranjenja i kompenzacijska ponašanja što rezultira značajnim gubitkom tjelesne mase. Kao posljedica javljaju se brojne po život opasne komplikacije, uključujući bradikardiju. Za stupnjevanje težine anoreksije se uz bradikardiju koriste i DSM-5 kriteriji po kojima se anoreksija svrstava u 4 kategorije ovisno o indeksu tjelesne mase (ITM): umjerena, umjereno teška, teška i ekstremna AN.

Cilj

Utvrditi incidenciju i težinu kliničke prezentacije novootkrivenih AN u pandemijskom razdoblju (2020.-2022.) u odnosu na godine prije pandemije (2017.-2019.).

Metode i ispitanici

Provedena je retrospektivna kohortna studija od 2017.-2022. godine koja je obuhvaćala novodijagnosticirane AN u Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Pratilo se postoji li razlika u ITM i pulsu kod dijagnoze AN prije i za vrijeme pandemije. Podaci su obrađeni uz korištenje Shapiro-Wilk W i chi- squared testova.

Rezultati

U periodu istraživanja ukupno je 60 novooboljelih, od čega 42 u pandemijskim godinama što predstavlja značajan porast. Prema dobnoj i spolnoj strukturi novooboljelih nema značajnih razlika između pandemijskog i prepandemijskog razdoblja. Gledajući vrijednost ITM u skupini teške anoreksije zamjećuje se četverostruki porast, dok se u skupini umjerene i umjereno teške bilježi dvostruki odnosno trostruki porast. U skupini ekstremno teške AN nije zamijećen signifikantni porast oboljelih. Također, nije zamjećena signifikantna razlika u vrijednostima pulsa prije i za vrijeme pandemije.

Rasprava i zaključak

Rezultati ovog istraživanja ukazuju na porast novo dijagnosticiranih AN u pandemijskim godinama, s najvećim porastom u skupini teških anoreksija. Stoga je nužno dodatno povećati svjesnost svih uključenih u liječenje i dijagnostiku AN, osobito u pandemijsko doba. Potrebno je provesti istraživanje na većem uzorku kako bi se potvrdili dobiveni rezultati.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#92 COVID-19 I MULTISISTEMSKI UPALNI SINDROM KOD DJECE

Amira Smajilovic (amirasmajilovic2903@gmail.com) (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu) , Elma Mrkulic (elmamrkulic@gmail.com) (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

COVID-19 I MULTISISTEMSKI UPALNI SINDROM KOD DJECE

Uvod

Poremecaji uzrokovani COVID-19 i pracenje mjere suzbijanja ove bolesti uticu na djecu,porodice i sire okruzenje. Zarazne bolesti kao sto je virus mogu poremetit okruzenje u kojem djeca rastu i razvijaju se. Karantin i mjere izolacije u kucama,objektima i odredjenim zonama mogu imati negativan uticaj na djecu i njihove porodice. Posebno su izlozena riziku djeca i porodice koje su zbog drustveno-ekonomske iskljucenosti vec ugrozene ili ove koji zive u prenatrpanim sredinama. Dolazi do uznemirenosti djece zbog smrti i gubitka dragih i bliskih osoba, povecan nivo stresa usljed izolacije, panike u zajednici, smanjeni prihodi u porodici pri tom i smanjena nemogucnost brige o zdravlju. Potrebno je zagovaranje besplatnog pristipa zdravstvenoj zastiti za ugrozenu djecu i njihove porodice. Mogucnost sigurne i redovne komunikacije izmedju djece i roditelja. Saradnja kako bi se osigurala djeci prilagodjena mjesta za pranje ruku. Covid-19 uglavnom pogadja pluca te prolongirani respiratorni simptomi nisu neuobicajni. Miokarditis se pojavljuje 60% slučajeva bez obzira na tezinu bolesti tokom infekcije. Simptomi miokarditisa ukljucuju bol u prsima, otežano disanje, iregularnu srcanu akciji te slabost. Gubitak njuha, kao zastitini mehanizam. Djeca nakon preboljele bolesti mogu osjecati promjene vezane za paznju komunikaciju, diskretne promjene u govoru, motorici i raspolozenju, krajnja iscrpljenost. Unatoc nerijetko tezoj klinickoj slici vecina djece ima povoljan tok oporavka.

Cilj

Predstaviti saznanja tokom rada sa djecom u izolatoriju Kliničkog centra Sarajevo.

Metode i ispitanici

Djeca koja su prošla kroz covid odjel i njihovi roditelji-skrbnici.

Rezultati

Istraživanje koje smo proveli predstavićemo na Vašem kongresu.

Rasprava i zaključak

Naše istraživanje smo poredili sa drugim autorima i sličnim radovima te smo na osnovu dobivenih saznanja formirali zaključke.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#93 Prevencija lošeg držanja tijela kod djece od strane medicinske sestre/tehničara

Zineta Mulaosmanovic (m-zinka@hotmail.com) (Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo) , Elma Mrkulić (elmamrkulic@gmail.com) (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Prevencija lošeg držanja tijela kod djece od strane medicinske sestre/tehničara

Uvod

Nepravilno držanje je česta pojava, a javlja se u velikom broju djece školske dobi. Uzrokovano je, među ostalim, dugotrajnim sjedenjem, nošenjem teške školske torbe, manjkom tjelesne aktivnosti, te naglim rastom tijela u adolescenciji.Nepravilno držanje tijela može uzrokovati bolove u vratu, leđima, ramenima, nogama, a povezuje se i s glavoboljom, umorom i stresom. Dugoročno može dovesti do ozbiljnih mišićno-koštanih poremećaja. Nepravilno držanje najbolje se može ispraviti jačanjem mišića odnosno tjelesnom aktivnošću. Djeci se preporuča bavljenje tjelesnom aktivnošću najmanje 60 minuta dnevno. Plivanje, trčanje, vožnja bicikla samo su neki od preporučenih aktivnosti. Starija djeca i adolescenti mogu naučiti vježbe medicinske gimnastike i nakon nekoliko dana uz terapeuta, kasnije sami doma vježbati. Potrebno je izbjegavati dugotrajno sjedanje, posebno ispred računala ili uz mobilne uređaje. Čitanje sitnih slova sa zaslona mobitela osim što uništava vid, jako loše djeluje na vratnu kralježnicu. Oprezno treba pristupiti i izboru školske torbe, te pravilnom načinu nošenja iste. Puna školska torba ne bi smjela težiti više od 10 % tjelesne težine učenika (npr. učenik težak 25 kg ne bi smio nositi torbu težu od 2.5 kg). Zbog velikog broja djece sa nepravilnim držanjem i posljedicama koje slijede uloga medicinske sestrena ovom polju je nemjerljiva. Stoga je reakcija na ovu problematiku tretirana u našim dispanzerima gdje je korona prekinula ovaj kontinuitet. uspostavljanje ovie prakse sa ovom populacijom je imperativ našega rada.

Cilj

Pokazati rezultate provedenih aktivnosti na prevenciji nepravilnog držanja tijela školske populacije od strane medicinskih sestara do pandemije i vraćanje dobre prakse nakon pandemije.

Metode i ispitanici

Korisnici naših usluga-djeca u procesu preventivnih aktivnosti na ispravljanju nepravilnog držanja tijela provođenih u predškolskom i školskom dispanzeru.

Rezultati

Predstaviti dostignute rezultate u dispanzerima od strane medicinskih sestara u nasoj ustanovi. Porediti rezultate sa rezultatima drugih ili sličnih istraživanja.

Rasprava i zaključak

Zaključke izvući iz komparacije sa rezultatima sličnih istraživanja provođenih od strane drugih autora .

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#94 Zdravstvena njega djeteta s vezikokutanom stomom

Ružica Pranjić (ruzicapranjic92@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Dubravka Đurkin (dubravka.durkin@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Zdravstvena njega djeteta s vezikokutanom stomom

Uvod

Stoma je grčka riječ, a znači otvor. Vezikokutana stoma se kirurški izvodi zbog nemogućnosti fiziološkog mokrenja. Paul Mitrofanoff prvi opisuje izvođenje kontinentalne cistostomiju pomoću apendiksa po kome je postupak i nazvan. Pri postavljanju vezikokutane stome mogu se koristiti: apendiks, transverzalni ileum, uretralni kanal, režanj želučane stijenke, režanj stijenke mjehura, kanal prepucija. Moguće su komplikacije poput stenoze stome, pojava kamena te uroinfekcije. Za suzbijanje pojave infekcija izuzetno je bitna toaleta vezikostome/katetera, pregled stome, ispiranje mjehura te procjena boli. Yang Monti je tehnika u kojoj se koristi transverzalni ileum prilikom izvođenja vezikokutane stome, a spomenut ćemo i tzv. kanal Malone kod kojeg se koristi apnediks radi uspostave komunikacije između vanjske trbušne stijenke i debelog crijeva radi pristupačnije i jednostavnije primjene klizme.

Cilj

Pražnjenje mokraćnog mjehura drugim putem, umjesto putem uretre.

Metode i ispitanici

Djeca u invalidskim kolicima (parapareza), s neurogenim mjehurom

Rezultati

Uspješno postavljanje Mitoffanof, Yang-Monti i tzv. Malone kanala

Rasprava i zaključak

Postavljanje vezikokutane stome po Mitrofanoffu veliko je dostignuće urološke rekonstruktivne kirurgije koje će povećati kvalitetu života djetetu, ali i njihovim roditeljima. Svako dijete koje se priprema za ovakvu vrstu operativnog zahvata često je djelomično ili potpuno ovisno o drugoj osobi. Izuzetno je bitna komunikacija i suradnja između medicinske sestre, liječnika i roditelja. Potrebno je uključiti i nutricionista, fizioterapeuta, psihoterapeuta te radnog terapeuta.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#95 PRIKAZ SLUĆAJA: REZISTENCIJA NA TIROIDNE HORMONE - THRB

Gabrijela Krajinović (gabrijela.krajinovic1@gmail.com) (OB"Dr.Josip Benčević", Odjel za pedijatriju) , Maja Stanić (majaroko@gmail.com) (OB"Dr.Josip Benčević",Odjel za pedijatriju) , Igor Marjanac (igor.marjanac@gmail.com) (KBC Osijek, Klinika za pedijatriju) , Ivan Krajinović (ivan.krajinovic1967@gmail.com) (OB"Dr.Josip Benčević",Odjel za pedijatriju) , Dubravka Mitrović Dittrich (gabrijela.krajinovic1@gmail.com) (OB"Dr.Josip Benčević",Odjel za pedijatriju)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

PRIKAZ SLUĆAJA: REZISTENCIJA NA TIROIDNE HORMONE - THRB

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Rezistenzija na tiroidne hormone , THRB-ima visoke vrijednosti T3 i T4, uz uredne ili blago povišene vrijednosti TSH. Riječ je o selektivnoj pituitarnoj rezistenciji na tiroidne hormone koja je karakterizirana rezistencijom u pituitarnoj žlijezdi, a ne u perifernim tkivima. Fenotip THRB je šarolik- guša, tahikardija, hiperaktivnost, odgođeno koštano dozrijevanje i slušne anomalije. Najčešći simptomi su guša i tahikardija. Simptomi se javljaju zbog niske TH aktivnosti u TRb tkivima ( TRb1- jetra, bubreg, štitnjača), TRb2- retina, kohlea i hipofiza) i TH prekomjerne izloženosti TRa u tkivima ( mozak, kost srce). Kod većine pacijenata liječenje nije potrebno, svakako nije potrebno tireostaticima , a može se liječiti tahikradija -daju se beta adrenergički blokatori.

Prikaz bolesnika prikaz

Dječak u dobi od 13.5 godina prati se u našim ambulantama od 2018. godine kada je prvi put upućen radi zadebljanog vrata i povišenih vrijednosti fT4 2.48 ng/dl i fT3, 8.13 pg/ml , uz uredne vrijednosti TSH. Kratko je liječen Athyrazolom. Tijekom 2021. je hospitaliziran umor, lupanje srca, smetnje koncentracije i proljevaste stolice. IZ obiteljske anamneze - otac i baka - Euthyrox, a brat mlađi 2 godine ima iste simptome i slične nalaze . Rođen iz uredne trudnoće i poroda, urednog psihomotornog razvoja, nije teže bolovao. Kod prijema u bolnicu puls 100/min, štitnjača Ib, U terapiju smo uveli Atenolol 25 mg, koji je uzimao 3 mj. fT3 13.22[pmol/L], fT4 24.60[pmol/L], TSH 1.05[mIU/L], antiTG 0.8[IU/ml], antiTPO 0.7[IU/ml], anti TSH R ˂ 0.8, Kasnije je kontroliran sluh koji je uredan, koštana zrelost odgovara dobi , holter EKG - prosječno frekvencija 95/min, oftalmološki nalaz uredan. Uzorak krvi smo poslali u Blueprint Genetics - gdje je dokazana mutacija THRB c.1354C ˃ T,p.(pro452Ser), heterozigot, nasljeđuje se AD i AR. U tijeku je analiza bratovog uzorka krvi.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Ispravnom dijagnozom ovog poremećaja izgbjegavamo pogrešno liječenje tireostaticima ,a kod odraslih nerijetko i tiroidekotmiju. Pratimo rast i psihički razvoj.#96 ZBRINJAVANJE GASTROSHIZE BEZ KIRURŠKOG ŠIVANJA

Ivana Sabolić (sabolici@gmail.com) (KBC Zagreb) , Miram Pasini (miram.pasini@gmail.com) (KBC Zagreb) , Dino Papeš (dinopapes@gmail.com) (KBC Zagreb) , Stanko Ćavar (stankocavar1@gmail.com) (KBC Zagreb) , Marina Stilinović (mstilino@gmail.com) (KBC Zagreb) , Tomislav Luetić (tluetic@mef.hr) (KBC Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

ZBRINJAVANJE GASTROSHIZE BEZ KIRURŠKOG ŠIVANJA

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Gastroshiza je kongenitalna anomalija prednjeg trbušnog zida i čini potpuni defekt trbušne stijenke kroz koju izlaze trbušni organi. Tradicionalno, gastroshiza se liječi redukcijom trbušnog sadržaja u trbušnu šupljinu i primarnim kirurškim zatvaranjem defekta trbušne stijenke. Kada primarno zatvaranje nije moguće zbog nedovoljne veličine trbušne šupljine, gastroshiza se zbrinjava postupnom redukcijom evisceriranih trbušnih organa, a potom se učiniti odgođeno kirurško zatvaranje defekta trbušne stijenke. Za primarno ili odgođeno kirurško zbrinjavanje gastroshize potrebna je barem jedna opća anestezija, a uz to je i povećan rizik od sindroma abdominalnog kompartmenta. Posljedica kirurškog zbrinjavanja može biti i loš estetski rezultat poslijeoperacijskog ožiljka. Kako bi se navedene komplikacije izbjegle, uvedena je nova metoda zbrinjavanje defekta trbušne stijenke bez kirurškog šivanja (engl. sutureless closure).

Prikaz bolesnika prikaz

Zbrinjavanje defekta trbušne stijenke bez kirurškog šivanja izvodi se postavljanjem pupkovine preko defekta trbušne stijenke nakon redukcije evisceriranih organa u trbušnu šupljinu. Redukcija evisceriranih organa se može učiniti odmah po rođenju ili postupno koristeći silos vrećicu. Defekt prekriven pupkovinom se potom prekrije okluzivnom oblogom (npr. Tegaderm). Obloge se mijenjaju svakih 4-5 dana dok ne dođe do potpune epitelizacije na mjestu postavljene pupkovine. Navedeni zahvat se može izvesti u jedinici intenzivnog liječenja i bez uvođenja novorođenčeta u opću anesteziju. U slučaju da nakon epitelizacije defekta trbušne stijenke gastroshize zaostane pupčana kila, naknadno se može učiniti umbilikoplastika.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Predosti zbrinjavanje gastroshize bez kirurškog šivanja koristeći pupkovinu su jednostavna tehnika, smnajnen rizik od povećanja intrabdominalnog tlaka te estetski prihvatljiviji izgled ožiljka i položaj pupka u središnjoj liniji. Uz to, zahvat se može izvesti uz analgeziju s ili bez sedacije i bez potrebe za uvođenjem novorođenčeta u opću anesteziju. Neophodno je da se nakon rođenja uz standardno zbrinjavanje gastroshize sačuva dužina pupkovine od barem 10 cm kako bi se mogao ispuniti veći ili manji defekt trbušne stijenke te da se pupkovina održava vlažnom.#97 HNF1B nefropatija

Ivana Štrk Romić (strkivana@gmail.com) (Opća bolnica Pula, Odjel za pedijatriju) , Slaven Abdović (sabdovic@mef.hr) (Klinika za pedijatriju, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16) , Martin Ćuk (martin.cuk@kdb.hr) (Klinika za pedijatriju, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

HNF1B nefropatija

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

HNF1B nefropatija je rijetka, autosomno dominantna bolest uzrokovana mutacijom HNF1B gena eksprimiranog tijekom embriogeneze. Klinička prezentacija je heterogena no karakterističan fenotip su bilateralno hiperehogeni bubrezi u fetusa a postnatalno razvoj cistične i tubulointersticijske bubrežne bolesti sporo progresivnog tijeka. Moguće su i ekstrarenalne manifestacije od kojih je najčešća MODY tip 5.

Prikaz bolesnika prikaz

Prikazujemo slučaj dvogodišnje djevojčice sa kroničnom bubrežnom bolesti i mutacijom HNF1B gena. Fetalnom ultrasonografijom su u 34. tjednu gestacije prikazani uvećani, hiperehogeni bubrezi te obostrana hidronefroza, uz primjerenu količinu plodne vode. Postnatalni nalaz bio je indikativan za displaziju-potvrđena je obostrana, difuzna hiperehogenost parenhima sa odsutnom kortikomedularnom diferencijacijom i blaga dilatacija pijelona. Naknadnom obradom isključeni su vezikoureteralni refluks i ekstrarenalne malformacije. Sonografski se od 4. mjeseca života pratio postepen razvoj obostranih, multiplih kortikalnih cista, koje nakon dojenačke dobi nisu progredirale u broju i veličini. Od navršene prve godine života ima blago povišene vrijednosti ureje i kreatinina uz uredan sediment urina i odsutnost proteinurije. Obiteljska anamneza ukazuje samo na prisutnost solitarne bubrežne ciste u majke i djeda po ocu. Na osnovi navedenog, postavljena je sumnja na ranu prezentaciju autosomno dominantne policistične bolesti bubrega sa potencijalnom de novo mutacijom. Međutim, genetskom analizom identificirana je heterozigotna nonsense varijanta HNF1B c.28 ˃ T, klasificirana kao vjerovatno patogena a koja do sada nije zabilježena u medicinskoj literaturi. Aktualno, pacijentica ima blago sniženu bubrežnu funkciju (KBB stadij G2, eGFR 88 ml/min/1.73 m2) te povišene vrijednosti urata (362 μmol/L). Urednog je rasta i razvoja te trenutno nema znakova zahvaćenosti drugih organskih sustava. Predviđeno je genetsko testiranje i savjetovanje obitelji.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

U diferencijalnoj dijagnozi antentalnog nalaza hiperehogenih bubrega potrebno je uzeti u obzir mutacije HNF1B gena koje su danas prepoznate kao vodeći monogenski uzrok kongenitalnih bubrežnih anomalija. Budući da je značajan postotak (50%) mutacija de novo i obiteljska anamneza često negativna, za potvrdu dijagnoze neophodna je genetska analiza.#98 KETOACIDOZA I DOBNA RASPODJELA U NOVOOTKRIVENIH BOLESNIKA S DIJABETES MELITUSOM TIP 1 TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19

Maja Vinković (maja.vinkovic22@gmail.com) (KBC Zagreb) , Ana Bogdanić (abogdani@gmail.com) (KBC Zagreb) , Katja Dumić Kubat (katja.dumic@gmail.com) (KBC Zagreb, Medicinski fakultet Zagreb) , Duje Braovac (dbraovac@gmail.com) (KBC Zagreb) , Anita Špehar Uroić (anspehar@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Petra Hodak (petra_hodak@hotmail.com) (KBC Zagreb) , Nevena Krnić (nevena@krnich.com) (KBC Zagreb, Medicinski fakultet Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

KETOACIDOZA I DOBNA RASPODJELA U NOVOOTKRIVENIH BOLESNIKA S DIJABETES MELITUSOM TIP 1 TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19

Uvod

Podaci u literaturi ukazuju na povećan rizik dijabetičke ketoacidoze (DKA) u novootkrivenih pedijatrijskih bolesnika s dijabetes melitusom tip 1 (DM1) tijekom pandemije COVID-19. Mogući uzroci su prekasno otkrivanje, otežan pristup zdravstvenoj skrbi i psihološki učinci pandemije.

Cilj

Ispitati karakteristike novootkrivenih DM1 bolesnika u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb tijekom i prije pandemije COVID-19.

Metode i ispitanici

Pandemijsku grupu (PG) činili su bolesnici otkriveni od 3/2020.-3/2022., a kontrolnu (KG) bolesnici otkriveni od 3/2012.-3/2020. Prikupljeni su podaci prilikom otkrivanja: dob, spol, laboratorijski parametri (pH, HCO3, HbA1c), pridružene bolesti (celijakija, autoimuni tiroiditis) i pozitivna antitijela gušterače.

Rezultati

U studiju je uključeno 444 ispitanika (PG: 107 bolesnika, 57M/50Ž, KG: 337 bolesnika, 191M/146Ž). Nije pronađena značajna razlika između PG i KG s obzirom na: dob (9.2/8.9 godina), spol, učestalost DKA (44.9/40.4%) ili težinu (blaga: 15.2/13.8%; umjerena: 15.2/13.5; teška: 13.3/12.3%), HbA1c (11.5/11.2%), učestalost primitaka u jedinicu intenzivnog liječenja, učestalost celijakije (5.6/3.0%), autoimunog tiroiditisa (15.0/22.0%) ili udjela negativnih protutijela gušterače (6.8/4.5%). Tijekom pandemije utvrđena je značajno veća učestalost DM1 u djece ˂ 5 godina (PG 32.7%/KG 20.5%, p=0.005) te osobito djece ˂ 2 godine (PG 12.1%/KG 6.2%, p=0.045). Dobna raspodjela PG/KG: ˂ 2 godine 12.1/6.2%, 2-5 godina 20.6/14.2%, 5-11 godina 26.2/41.8%, 11-18 godina 41.1/37.7%. Nije bilo razlike u učestalosti ili težini DKA između PG i KG prema dobnim skupinama. Nije nađena razlika u dobi, spolu, učestalosti i težini DKA između 1. i 2. pandemijske godine.

Rasprava i zaključak

Unatoč pandemiji COVID-19 nije utvrđena povećana učestalost ili težina DKA u novootkrivenih bolesnika. Tijekom pandemije je zabilježen povećani udio bolesnika ˂ 5 godina, osobito ˂ 2 godine, no bez veće učestalosti DKA u bilo kojoj dobnoj skupini. Potrebno je praćenje tijekom duljeg razdoblja i na većem broju ispitanika kako bi se razjasnio učinak pandemije COVID-19 na pojavu i akutne komplikacije DM1 te utvrdio mogući utjecaj COVID-19 na pojavnost DM1 u mlađoj životnoj dobi.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#99 Nekrotizirajuća pneumonija u sklopu primarne plućne tuberkuloze

Nives Živković (niveszivkovic93@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju) , Ivan Bambir (ivan_bambir@hotmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju) , Nevenka Cigrovski (nevenka.cigrovski@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju) , Anamarija Čavčić (acavcic79@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju) , Marijan Frković (mfrkovic1@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju) , Marija Jelušić (marija.jelusic.drazic@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju) , Drago Ćaleta (drcaleta@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Nekrotizirajuća pneumonija u sklopu primarne plućne tuberkuloze

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Tuberkuloza je kronična infektivna bolest uzrokovana Mycobacterium tuberculosis koja najčešće pogađa pluća, a karakterizira ju granulomska upala i stanično posredovana preosjetljivost. Iako joj je incidencija u razvijenim zemljama u opadanju, ona je i dalje na svjetskoj razini jedan od vodećih uzroka smrti među infektivnim bolestima. Konačan ishod liječenja ovisi o ranom prepoznavanju bolesti, započinjanju liječenja i suradljvosti bolesnika u uzimanju dugotrajne kombinirane terapije.

Prikaz bolesnika prikaz

Riječ je o sedamnaestogodišnjem mladiću, doseljeniku iz DR Kongo koji se prezentirao pojavom hemoptoe i hemoptize, radi čega se javio u hitnu ambulantu naše Klinike. Od ostalih simptoma izdvajaju se rekurentna vrućica, uz prolongirani nadražajni kašalj i umor. Učinjen je hitni MSCT toraksa na kojem se opisuje nekrotizirajuća pneumonija. Na temelju mikrobiološke obrade (iskašljaj na BK: Pozitivan) dokazana je infekcija Mycobacterium tuberculosis. Započeta je kombinirana terapija antituberkuloticima (izonijazid, rifampicin, pirazinamid i etambutol) uz simptomatsko liječenje i oksigenoterapiju. Zbog primarne plućne tuberkuloze mladić je dogovorno premješten na Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ na nastavak liječenja. Terapiju je primao do ukupno 50 dana, uz koju dolazi do postupne regresije respiratornih simptoma, kao i poboljšanja radiološkog nalaza pluća i laboratorijskih nalaza. Tijekom boravka rađeni su iskašljaji na BK u više navrata, no međutim tek u posljednjem uzorku nisu detektirani acidorezistentni bacili. Otpušten je kući uz preporuku uzimanja navedene kombinirane terapije kroz još 10 dana, a zatim nadalje nastaviti sa uzimanjem stabilizacijske terapije (rifampicin i izonijazid). Duljina trajanja druge faze liječenja ovisiti će o nalazima kontrolnih kultura.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

U našeg pacijenta radilo se o tuberkulozi pluća (dobro osjetljiv M. tuberculosis), s razvojem nekroze plućnog tkiva i formiranjem kavitacija. Premda se posljednjih godina u RH bilježi pad broja oboljelih od tuberkuloze, s obzirom na porast imigrantske populacije, kod kojih je nerijetko cijepni status nepoznat i dalje treba stalno misliti na mogućnost razvoja infekcije tuberkulozom kod upala pluća nejasne etiologije!#100 Plućne manifestacije u bolesnika sa sistemskim bolestima veziva

Nives Živković (niveszivkovic93@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju) , Mario Šestan (mario.sestan@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju) , Drago Ćaleta (drcaleta@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju) , Marijan Frković (mfrkovic1@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju) , Marija Jelušić (marija.jelusic.drazic@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Plućne manifestacije u bolesnika sa sistemskim bolestima veziva

Uvod

Sistemske bolesti veziva (sistemski eritemski lupus (SLE) i juvenilni dermatomiozitis (JDM))multisistemske su kronične bolesti koje zahvaćaju sve organe, no plućne manifestacije ovih bolesti u dječjoj dobi nisu detaljno opisane u literaturi u usporedbi s odraslom populacijom.

Cilj

Cilj istraživanja bio je ispitati učestalost plućnih manifestacija, vrijeme razvoja simptoma od postavljanja dijagnoze, kao i razvoj kroničnih plućnih manifestacija u bolesnika sa SLE-om i JDM-om.

Metode i ispitanici

Uključena su djeca koja boluju od SLE-a i JDM-a,a koja su liječena u Referentnom centru za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju u razdoblju 2000. – 2022. Podaci su prikupljeni iz medicinske dokumentacije (elektroničke i papirnate).

Rezultati

Istraživanje je obuhvatilo 83 bolesnika sa SLE-om (61 djevojčica i 22 dječaka) i 37 bolesnika s JDM-om (21 djevojčica i 16 dječaka),a medijan (raspon) dobi pri dijagnozi kod pacijenata s SLE-om iznosio je 14 (6 - 17)dok kod pacijenata s JDM-om 9 (2 – 16) godina. U šestero bolesnika sa SLE-om došlo je do razvoja plućnih manifestacija: pneumonije, pleuralnog izljeva, prolongiranog nadražajnog kašlja i kronične intersticijske bolesti pluća, a u osmero bolesnika s JDM-om razvila se pneumonija, atelektaze i intersticijska bolest pluća. U četvero bolesnika sa SLE-om plućne manifestacije razvile su se u periodu od 5 godina od postavljanja dijagnoze, a u dvoje u periodu od 6 i 7 godina dok su se u sedmero bolesnika s JDM-om razvile u periodu od 5 godina od postavljanja dijagnoze, a u jednog u periodu od 9 godina. Jedna bolesnica sa SLE-om razvila je kroničnu intersticijsku bolest pluća uz SLICC/ACR indeks oštećenja pluća 1/5. Jedan bolesnik s JDM-om razvio je intersticijsku bolest pluća uz MDI pulmonary damage indeks 1/4.

Rasprava i zaključak

Zaključno, plućne manifestacije sistemskih bolesti veziva u djece rijetke su i vrlo rijetko dolazi do oštećenja pluća, međutim, primjećujemo kako je u bolesnika s težom kliničkom slikom i višom aktivnošću bolesti u trenutku postavljanja dijagnoze veća prevalencija istih.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#101 Analiza kliničkog egzoma u skupini pedijatrijskih bolesnika s nasljednom distrofijom mrežnice

Adriana Bobinec (abobinec06@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ana-Maria Meašić (anamaria.measic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ivona Sansović (Ivona.Sansovic@kdb.hr) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ljubica Odak (ljubica.odak7@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Katarina Vulin (katarina_vulin@yahoo.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Analiza kliničkog egzoma u skupini pedijatrijskih bolesnika s nasljednom distrofijom mrežnice

Uvod

Progresivna disfunkcija i/ili degeneracija fotosenzitivnih stanica oka, štapića i čunjića, dovodi do razvoja nasljednih distrofija mrežnice (NDM) koje se očituju simptomima slabljenja vida i u konačnici vode do sljepoće. NDM čine genetički i fenotipski heterogenu skupinu poremećaja, a jedan od najzastupljenijih oblika NDM-a s incidencijom od 1:4000 je pigmentna retinopatija. NDM se dijele na nesindromske (retinitis pigmentosa, distrofija čunjića i štapića, Leberova kongenitalna amauroza) i sindromske poremećaje (npr. Bardet-Biedlov, Joubertov, Senior-Lokenov ili Usherov sindrom), a pokazuju različite obrasce nasljeđivanja. Mutacije koje se povezuju s razvojem ovih poremećaja dosad su pronađene u više od 300 različitih gena.

Cilj

Metodom sekvenciranja nove generacije (engl. NGS) istražiti genetičku pozadinu NDM-a u skupini pedijatrijskih bolesnika.

Metode i ispitanici

Kod 35 bolesnika s uputnom dijagnozom NDM-a napravljeno je sekvenciranje kliničkog egzoma (engl. CES) korištenjem TruSightOne Sequencing kita. Pritom je analizirano ukupno 4800 klinički relevantnih gena s posebnim osvrtom na gene za koje je poznato da se povezuju s kliničkom slikom NDM-a. Prosječna dob ispitanika bila je 12 godina (raspon od 4 do 17 godina).

Rezultati

U ukupno 69% bolesnika pronađene su različite patogene varijante među kojima su najčešće bili zahvaćeni geni ABCA4 (3) i MFRP (3). Varijante od nepoznatog značenja otkrivene su kod 14% bolesnika, a kod njih 17% nisu pronađene varijante u genima povezane s kliničkom slikom. Ukupno 88% bolesnika imalo je nesindromski oblik bolesti, dok je kod preostalih 12% bolesnika dokazano sindromsko oboljenje.

Rasprava i zaključak

Molekularna genetička analiza NGS metodom kod bolesnika koji boluju od NDM-a pokazala se uspješnom u postavljanju točne kliničke dijagnoze te je omogućila preciznije genetičko savjetovanje. NGS se pokazao kao efikasna metoda za određivanje dijagnoze u 69% slučajeva. Ovaj rad je primio potporu Znanstvenog centra izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicine, Republika Hrvatska, i Europske unije kroz Europski fond za regionalni razvoj, pod ugovorom KK.01.1.1.01.0008, projekt "Reproduktivna i regenerativna medicina - istraživanje novih platformi i potencijala".

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#102 Terapijska hipotermija u asfiktične novorođenčadi

Aleksandra Čabrijan Mavrinac (a.cabrijan96@gmail.com) (KBC Rijeka)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Terapijska hipotermija u asfiktične novorođenčadi

Uvod

Terapijska hipotermija je terapija izbora u prvih 6 sati života za novorođenčad sa novorođenačkom encefalopatijom. Provodi se kroz 72 sata hlađenjem novorođenčeta 33-35°C. Indicirana je u liječenju umjerene i teške hipoksično ishemijske encefalopatije te je jedina dostupna i efektivna neuroprotektivna terapija. Uređaji za hipotermiju rade po principu regulacije temperature rashladne tekućine u omotaču prema očitanoj rektalnoj temperaturi novorođenčeta.

Cilj

Cilj terapijske hipotermije je prvenstveno smanjenje odumiranja neurona te smanjivanje njihovih metaboličkih potreba. Također, smanjenje nastalog edema mozga te smanjenje upalnih odgovora organizma. U kliničkom smislu, cilj je smanjiti broj konvulzija i sa tim apoptozu neurona.

Metode i ispitanici

ne

Rezultati

ne

Rasprava i zaključak

U rutinskoj kliničkoj praksi, protokol za uključivanje djeteta u terapijsku hipotermiju nije smišljen da obvezuje, već da pomogne u odlukama. Centar u kojem se provodi terapijska hipotermija mora biti opremljen prostorno i tehnološki (ventilatori, uređaji za pothlađivanje i neurodijagnostiku, MRI). Također je važna je kontinuirana edukacija zdravstvenog osoblja je ključan element u kvalitetnom pružanju ovakve terapijske intervencije. Mnogobrojne studije ukazuju na smanjenje rizika smrti i teške invalidnosti kod djece u dobi 18-22 mjeseci koja su liječena ovom metodom. Unatoč svim potencijalnim komplikacijama. protektivna korist terapijske hipotermije za budući neurološki razvoj asfiktičnog djeteta je veća od potencijalne opasnosti.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#103 KVALITETA ŽIVOTA POVEZANA SA ZDRAVLJEM U BOLESNIKA S ATREZIJOM JEDNJAKA

Dora Škrljak Šoša (dskrljaksosa@gmail.com) (KBC Zagreb) , Ivana Sabolić (sabolici@gmail.com) (KBC Zagreb) , Marina Stilinović (mstilino@gmail.com) (KBC Zagreb) , Dorian Tješić Drinković (dorian.td@gmail.com) (KBC Zagreb) , Lana Omerza (lanamadercic@yahoo.com) (KBC Zagreb) , Miram Pasini (miram.pasini@gmail.com) (KBC Zagreb) , Ana Špoljarić (ana.spoljaric2@gmail.com) (KBC Zagreb) , Dino Papeš (dinopapes@gmail.com) (KBC Zagreb) , Stanko Ćavar (stankocavar1@gmail.com) (KBC Zagreb) , Tomislav Luetić (luetict@gmail.com) (KBC Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

KVALITETA ŽIVOTA POVEZANA SA ZDRAVLJEM U BOLESNIKA S ATREZIJOM JEDNJAKA

Uvod

Rezultati brojnih istraživanja pokazuju da kvaliteta života povezana sa zdravljem (engl. Health-Related Quality of Life, HRQoL) može biti smanjena u bolesnika rođenih s atrezijom jednjaka.

Cilj

Istraživanje je provedeno kako bi se procijenila HRQoL kod bolesnika rođenih s atrezijom jednjaka i utvrdila povezanost klinički i sociodemografskih čimbenika s HRQoL.

Metode i ispitanici

Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 Generic Core Scale (PedsQL) korišten je za procjenu HRQoL u bolesnika s atrezijom jednjaka. Bolesnici u dobi od 5 do 18 godina i njihovi roditelji pozvani su na sudjelovanje u istraživanju. Ispitivali smo postoji li povezanost dobi bolesnika, spola bolesnika, gestacijske dobi, rodne mase, pridruženih anomalija, vrste operacije, postojanja simptoma i razine obrazovanja roditelja s procjenom HRQoL bolesnika i procjenom roditelja. U statističkoj obradi uz deskriptivnu statistiku primijenjen je t-test i Kruskal-Wallis test (p ˂ 0,05).

Rezultati

U istraživanju su sudjelovala 43 bolesnika i njihovi roditelji. U ukupnoj procjeni ispitivanih aspekata zdravlja nije bilo statistički značajne razlike u procjeni skupine bolesnika i skupine roditelja (srednja vrijednost: bolesnici 84 vs. roditelji 82, p ˃ 0.05). Procjena fizičkog zdravlja je bila podjednaka kod bolesnika i njihovih roditelja (srednja vrijednost: bolesnici 79 vs. roditelji 82, p ˃ 0.05). Psihosocijalno zdravlje značajno su bolje procijenili bolesnici nego roditelji (srednja vrijednost: bolesnici 87 vs. roditelji 82, p=0,011). Statistički značajna povezanost sa smanjenom HRQoL utvrđena je za pridužene anomalije i višu razinu obrazovanja roditelja u procjeni roditeljske skupine (p ˂ 0,05). U procjeni skupine bolesnika nije nađena značajna povezanost kliničkih i sociodemografskih čimbenika s HRQoL.

Rasprava i zaključak

Procjena kvalitete života u domeni psihosocijalnog funkcioniranja od strane bolesnika je bolja nego procjena od strane njihovih roditelja. Rezultati u roditeljskoj skupini ukazuju na povezanost smanjene kvalitete života s priduženim anomalijama njihovog djeteta i višom razinom obrazovanja roditelja.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#104 Važnost dijagnosticiranja maskirane hipertenzije u pretile djece i adolescenata

Iva Škorić (ivaskoric@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice, Zagreb) , Ines Vidatić (ines.vidatic@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice) , Bernardica Valent Morić (bvmoric@hotmail.com) (KBC Sestre milosrdnice)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Važnost dijagnosticiranja maskirane hipertenzije u pretile djece i adolescenata

Uvod

Maskirana hipertenzija (MH) definirana je urednim vrijednostima arterijskog tlaka (BP) u ambulanti ili kod kuće, a hipertenzijom u kontinuiranom 24-satnom mjerenju arterijskog tlaka (KMAT). Prevalencija među djecom i adolescentima je oko 10%, a veća je među pretilima. Poznato je da MH i pretilost doprinose većem kardiovaskularnom riziku i nepovoljnom ishodu u odrasloj dobi.

Cilj

Odrediti prevalenciju MH u skupini pretile djece i adolescenata, bez komorbiditeta. Istaknuti razlike u vrijednostima BP između djece normalne tjelesne težine i pretilih te utvrditi postoje li parametri u KMAT-u koji bi mogli predvidjeti maskiranu hipertenziju.

Metode i ispitanici

U studiju presjeka uključen je 161 ispitanik, u dobi od 7 do 18 godina, neovisno o spolu, kojem je izmjeren tlak ambulantno te učinjen KMAT. Podaci su obrađeni uz uporabu software-a SPSS inačica 20.0. Razina statističke značajnosti određena je s p ˂ 0.05.

Rezultati

119 (73.91%) ispitanika bilo je pretilo, a 42 (26.09%) su imali urednu tjelesnu masu. MH je imalo 27.73% (33) pretilih, te svega 4.76% (2) onih uredne tjelesne mase. Kategorizacijom pretilih prema Z-vrijednosti indeksa tjelesne mase (ITM) pokazalo se da 50% ispitanika sa Z-vrijednosti iznad 3.55 ima MH. Pretili s MH imali su statistički značajno viši sistolički i dijastolički ambulantni BP (p = 0.002, p = 0.003) i dnevne i noćne sistoličke i dijastoličke vrijednosti tlaka u KMAT-u (p ˂ 0.001) u odnosu na pretile bez MH. Dnevna sistolička varijabilnost i jutarnji skok tlaka bili su značajno viši među pretilima s MH (p = 0.001; p = 0.003). Visok postotak prekoračenja za sistolu danju (engl. BP load) povezan je s pojavom MH (p ˂ 0.017).

Rasprava i zaključak

Visoko normalan ambulantni BP i visoka Z-vrijednost za ITM u pretilih pacijenata, upozoravajući su znakovi za MH. Pojedini parametri u KMAT-u pretilih pacijenata mogli bi nam pomoći predvidjeti rizik za nepovoljan ishod.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#105 X-vezana agamaglobulinemija prezentirana agranulocitozom u devetnaestomjesečnog dječaka

Vlatka Maretić (vlatka.maretic@gmail.com) (OB Dubrovnik) , Alenka Gagro (alenka.gagro@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Marija Radonić (radonic.marija@gmail.com) (OB Dubrovnik) , Dijana Grizelj Kalčić (dijagri1@yahoo.com) (OB Dubrovnik)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

X-vezana agamaglobulinemija prezentirana agranulocitozom u devetnaestomjesečnog dječaka

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

X–vezana agamaglobulinemija je obilježena nepostojanjem limfocita i niskom ili nikakvom razinom imunoglobulina, što vodi k ponavljajućim bakterijskim infekcijama. Liječi se nadomjesnom terapijom imunoglobulinima. Brza i racionalna upotreba odgovarajućih antibiotika za svaku infekciju je presudna. Postavljanjem rane dijagnoze i primjerenim liječenjem prognoza je dobra.

Prikaz bolesnika prikaz

Dječak u dobi od 19 mjeseci pregledan je inicijalno u lokalnoj bolnici zbog febriliteta, eritematoznih papula i vezikula na stopalima, afti na sluznici usne šupljine i vrlo malih tonzila bez eksudata. Laboratorijskom obradom verificirani su povišeni upalni parametri, uz leukopeniju i agranulocitozu, te izraženu hipogamaglobulinemiju. Od infekcija ranije je imao pijelonefritis uz naknadno dokazan obostrani vezikoureteralni refluks 2. stupnja, preseptalni celulitis i COVID-19 blažeg tijeka. Započeta je empirijska dvojna antibiotska terapija, te je dječak premješten u tercijarni centar radi daljnje obrade. Antineutrofilna antitijela bila su negativna. Protočna citometrija periferne krvi pokazala je <1% CD19+ stanica, uz uredan broj T-limfocita. Primio je supstituciju imunoglobulinima. Molekularno - genetičkom analizom kodirajuće regije gena BTK u bolesnika i obitelji utvrđeno je da je bolesnik hemizigot za mutaciju koja se povezuje s pojavom X-vezane agamaglobulinemije, a majka i sestra su nositeljice mutacije. Nastavljena je redovita supstitucija imunoglobulinima koje dječak prima svaka 4 tjedna, a značajnije neutropenije nisu dokazane tijekom dosadašnjeg praćenja.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Ciljana anamneza, detaljan fizikalan pregled i osnovne laboratorijske i imunološke pretrage mogu uspješno postaviti sumnju na prirođene poremećaje imunosti. Za konačnu potvrdu primarne imunodeficijencije potrebna je molekularno – genetička analiza.#106 Duchenneova mišićna distrofija- iskustvo tercijarnog centra

Ivana Trivić Mažuranić (ivana.trivic.0@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ivana Đaković (mejdeni@yahoo.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Lana Lončar (lanamatec@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Andrijana Pilon Far (apilon31@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Sanja Pejić Roško (sanja.rosko@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ljubica Odak (ljubica.odak7@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Vlasta Đuranović (vlasta.duranovic2@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Jadranka Sekelj Fureš (jadrankasekelj@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Duchenneova mišićna distrofija- iskustvo tercijarnog centra

Uvod

Duchenneova mišićna distrofija (DMD) nastaje uslijed mutacija u distrofinskom genu, smještenom na kromosomu Xp21 te se nasljeđuje X-vezano recesivno. Mutacije u genu dovode do gubitka ekspresije proteina distrofina koji omogućuje stabilnost i urednu funkciju miofibrila. Klinički simptomi i znakovi bolesti najčešće se zamjećuju nakon treće godine života.

Cilj

Cilj ovog rada bio je istražiti demografska i klinička obilježja u djece s DMD-om, opseg i rezultate poduzete dijagnostičke obrade i liječenja.

Metode i ispitanici

U retrospektivno opservacijsko istraživanje uključena sva djeca kojima je dijagnoza DMD-a postavljena u Klinici za dječje bolesti Zagreb u razdoblju od siječnja 2010. do prosinca 2022. godine.

Rezultati

U navedenom razdoblju dijagnoza DMD-a postavljena je u 22 djece (srednja dob pri postavljanju kliničke sumnje 5.3±3.3 godine, srednja dob pri prispijeću genetičke potvrde dijagnoze 5.6±3.8 godine, 1 djevojčica). Devetero dječaka upućeno je pedijatrijskom neurologu zbog prolongiranog povišenja vrijednosti kreatin kinaze, njih sedmero zbog zaostajanja u psihomotornom razvoju, četvero zbog simptoma i znakova bolesti tipičnih za mišićnu distrofiju, a dvoje djece je upućeno po postavljanju istovjetne dijagnoze u brata. U sklopu složene dijagnostičke obrade, u svih je ispitanika učinjeno genetičko testiranje. U većine ispitanika, njih 13-ero, genetska mutacija otkrivena je metodom višestrukog umnažanja vezanih proba, u njih sedmero metodom sekvenciranja DMD gena, dok je u dvoje ispitanika korištena višestruka lančana reakcija polimerazom. Najčešće detektirane mutacije bila su delecije egzona 48-51 (4 slučaja) te delecije egzona 3 i 4 (3 slučajeva). Svi pacijenti uključeni su u dugoročno, multidisciplinarno praćenje i liječenje (prosječno vrijeme praćenja 44.3±17.2 mjeseca). U njih 12-ero uvedena je peroralna kortikosteroidna terapija, dok je kod jednog dječaka dokazana je nesmislena mutacija u egzonu 12 te je uvedeno ciljano liječenje atalurenom. Sedmero ispitanika izgubilo je samostalnu pokretljivost u prosječnoj dobi 11.5 godina, a kod osmero ispitanika zabilježene su značajne restriktivne smetnje ventilacije.

Rasprava i zaključak

Rano i ispravno postavljanje dijagnoze vodi ka ranom, ispravnom i uspješnijem liječenju.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#107 COVID-19 i odgovor djecijeg imunoloskog sistema

Amira Smajlovic (amirasmajlovic2903@gmail.com) (Klinicki centar Univerziteta u Sarajevu) , Zineta Mulaosmanovic (m-zinka@hotmail.com) (Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

COVID-19 i odgovor djecijeg imunoloskog sistema

Uvod

Poremecaji uzrokovani COVID-19 i pracenje mjere suzbijanja ove bolesti uticu na djecup,orodice i sire okruzenje. Zarazne bolesti kao sto je virus mogu poremetit okruzenje u kojem djeca rastu i razvijaju se. Karantin i mjere izolacije u kucama,objektima i odredjenim zonama mogu imati negativan uticaj na djecu i njihove porodice. Dolazi do uznemirenosti djece zbog smrti i gubitka dragih osoba, povecan nivo stresa usljed izolacije,panike u zajednici, smanjeni prihodi u porodici pri tom i smanjena mogucnost brige o zdravlju. Mogucnost sigurne i redovne komunikacije izmedju djece i roditelja. Covid-19 uglavnom pogadja pluca te prolongirani respiratorni simptomi nisu neuobicajni. Miokarditis se pojavljuje 60% oboljelih bez obzira na tezinu bolesti tijekom infekcije. Simptomi miokarditisa ukljucuju bol u prsima, iregularnu srcanu akciji te slabost cijelog organizma. Gubitak mirisa i okusa i pad imunološkog sistema kao zastitnog mehanizma. Djeca nakon preboljele bolesti mogu osjecati promjene vezane za paznju i komunikaciju, diskretne promjene u govoru, motorici i raspolozenju gdje je u konačnici dijete krajnje iscrpljeno. Unatoc klinickoj slici vecina djece ima povoljan tok oporavka. Od samog početka pandemije koronavirusne bolesti bilo je jasno kako djeca obično nemaju simptome ili se prezentiraju vrlo blagim simptomima nakon zaraze s virusom SARS-CoV-2. U skladu s time, recentni podaci ukazuju na to kako je učestalost teških i smrtonosnih slučajeva bolesti kod djece i mladih osoba izrazito rijedak te iznosi otprilike 0,003 posto. Ipak, kako se COVID-19 može manifestirati na različite načine, ono što može zabrinjavati i kod djece jest aktivacija produljene upalne reakcije.

Cilj

Prikazati pokazatelje odgovora djecijeg imunoloskog sistema u tokom infekcije covid-19 u izolatoriju Klinickog centra u Sarajevu.

Metode i ispitanici

Djeca koja su inficirana virusom SARS-CoV-2 u odredenom vremenskom periodu su praćena sa potrebnim parametrima istrazivanja

Rezultati

Rezultati dobiveni ce biti predstavljeni na ovom skupu

Rasprava i zaključak

Rasprava i zaključci ce se nametnuti iz poredenja rezultata sa rezultatima dostignutim od strane drugih autora.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#108 Intraperikardijalna primjena alteplaze u djeteta s gnojnim perikarditisom

Kristina Kljaić (kljaic.kristina@gmail.com) (KBC Zagreb) , Ivan Jakopčić (ijakopcic@gmail.com) (KBC Zagreb) , Miran Cvitković (mcvitkov@kbc-zagreb.hr) (KBC Zagreb) , Sandro Dessardo (sandro.dessardo@gmail.com) (KBC Zagreb) , Toni Matić (madtmatic@yahoo.com) (KBC Zagreb) , Filip Rubić (filiprubic@gmail.com) (KBC Zagreb) , Vanja Zvonar (vanja.zvonar@gmail.com) (KBC Zagreb) , Dorotea Bartoniček (dorotea.bartonicek@gmail.com) (KBC Zagreb) , Dalibor Šarić (saric.dalibor@gmail.com) (KBC Zagreb) , Dražen Belina (drazen.belina@hotmail.com) (KBC Zagreb) , Ines Bartulović (hminess@yahoo.com) (KBC Osijek) , Igor Berecki (igor.berecki@gmail.com) (KBC Osijek) , Darjan Kardum (darjankardum@gmail.com) (KBC Osijek) , Tihana Nađ (tihana.nad5@gmail.com) (KBC Osijek) , Vanja Ille Matić (vanja.ille@gmail.com) (KBC Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Intraperikardijalna primjena alteplaze u djeteta s gnojnim perikarditisom

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Gnojni perikarditis rijetka je, ali potencijalno smrtonosna komplikacija pneumonije. Zbog prevencije razvoja fibroze i konstriktivnog perikarditisa, osnova liječenja perikardijalna je drenaža uz sistemsku uporabu antibiotika. Prikazujemo pacijenticu s perikarditisom i empijemom pleure, nastalima na bazi pneumokokne pneumonije i sepse, koju smo dodatno liječili intraperikardijalnom primjenom alteplaze.

Prikaz bolesnika prikaz

Djevojčica u dobi od 2 godine, koja do sada nije teže bolovala, liječena je u KBC-u Osijek zbog lijevostrane pneumokokne pneumonije i sepse komplicirane empijemom lijeve i likvidopneumotoraksom desne pleure. Započeta je antibiotska terapija ceftriaksonom uz obostranu torakalnu drenažu i intrapleuralnu primjenu alteplaze lijevo. Trećeg dana boravka dolazi do kliničkog pogoršanja sa znakovim krvotočnog urušaja te je ultrazvukom dokazan perikardijalni izljev širine 2 cm ispunjen gustim fibrinskim naslagama uz znakove prijeteće tamponade srca. Djevojčica je intubirana, te je nakon punkcije perikarda premještena u KBC Zagreb. Zbog potpore cirkulacije započeta je inotropna potpora adrenalinom. MSCT toraksa pokazao je perikardijalni izljev širine 2 cm i opsežnu obostranu pneumoniju s plućnom embolijom donjeg lijevog režnja. Minimalnim kirurškim pristupom drenirali smo 50 ml gnojnog izljeva s velikim fibrinskim naslagama. Zbog nekontrolirane upale perikarda, trećeg postoperativnog dana započeta je intraperikardijalna primjena alteplaze (20 ml otopine koncentracije 5mg/ml uz klemanje drena na 4 sata nakon primjene) kroz ukupno četiri dana uz obilnu dnevnu drenažu od 150 ml na perikardijalni dren i kompletno razrješenje perikardijalnog izljeva. Desetog dana boravka djevojčica je u dobrom stanju premještena na plućni odjel.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Intraperikardijalna primjena fibrinolitika predstavlja dodatnu terapiju gnojnog perikarditisa. Odabir fibrinolitika, doziranje i trajanje terapije temelje se na rijetkim prikazima pacijenata u dostupnoj literaturi. U našem slučaju primjena je bila sigurna, s dobrim lokalnim učinkom, a bez utjecaja na sistemsku koagulaciju. Shodno pozitivnom odgovoru i izostanku komplikacija, nužno je razmotriti njezinu učestaliju primjenu u liječenju agresivnih oblika gnojnog perikarditisa.#109 REUMATOLOŠKE MANIFESTACIJE U DJECE S KRONIČNOM UPALNOM BOLEŠĆU CRIJEVA – ISKUSTVO TERCIJARNOG CENTRA

Katarina Soldan (soldankatarina@gmail.com) (DZ Zagreb-Centar) , Mirna Natalija Aničić (mirnaanicic@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju, Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Lana Omerza (lanamadercic@yahoo.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju, Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu) , Marijan Frković (mfrkovic1@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju, Referentni centar za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Mario Šestan (mario.sestan@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju, Referentni centar za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Duška Tješić-Drinković (duska.td@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju, Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Jurica Vuković (juricav1961@yahoo.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju, Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Marija Jelušić (marija.jelusic.drazic@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju, Referentni centar za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Irena Senečić-Čala (isenecic@yahoo.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju, Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

REUMATOLOŠKE MANIFESTACIJE U DJECE S KRONIČNOM UPALNOM BOLEŠĆU CRIJEVA – ISKUSTVO TERCIJARNOG CENTRA

Uvod

Ekstraintestinalne manifestacije (EIM), a najčešće mišićno-koštane, nerijetko prate kroničnu upalnu bolest crijeva (IBD). Ako se pravovremeno ne prepoznaju i liječe, mogu rezultirati strukturalnim oštećenjima i invaliditetom te značajno smanjiti kvalitetu života.

Cilj

Odrediti učestalost reumatoloških manifestacija u djece s IBD-om te istražiti ulogu ultrazvuka u otkrivanju promjena na zglobovima i prije pojave simptoma.

Metode i ispitanici

Riječ je o pilot transverzalnom ispitivanju u koje su uključeni bolesnici s dokazanim IBD-om. Reumatološka obrada obuhvaćala je detaljan klinički pregled te ultrazvuk perifernih zglobova, kojim se pratilo moguće postojanje izljeva i hipertrofije sinovije te doplerski protok.

Rezultati

Uključeno je osamnaest bolesnika, 12 muškog i 6 ženskog spola, s medijanom (rasponom) dobi 16 (10-20) godina, s medijanom (rasponom) trajanja bolesti 16 (0,17-17) godina, pri čemu je bilo 6 bolesnika s ulceroznim kolitisom, 8 bolesnika s Crohnovom bolešću i 4 s nerazvrstanim kolitisom. Deset bolesnika nije imalo znakova zahvaćenosti lokomotornog sustava uz uredan klinički pregled. Ostalih 8 imalo je povremene ili trajne simptome, a pregledom u njih 6 bila je smanjena inklinacija kralježnice, dok su 2 bolesnika imala promijenjen status perifernih zglobova. Od 9 bolesnika u aktivnoj fazi bolesti troje ih je imalo simptome zahvaćenosti lokomotornog sustava, a od njih 9 u remisiji, petero ih je imalo simptome. Ultrazvučno je pregledano 16 bolesnika: u njih 11 nalaz je bio uredan, a u 5 je potvrđen izljev u barem jednom zglobu (u jednog bolesnika presimptomatski). Nisu nađene druge UZV promjene. Djeca s duljim trajanjem bolesti ( ˃ 10 godina) te s ulceroznim kolitisom (5 od 6 bolesnika), češće su imala UZV promjene na zglobovima.

Rasprava i zaključak

Dobiveni rezultati ukazuju na važnost provođenja redovitih ali i preventivnih reumatoloških pregleda, kako u bolesnika s tegobama, tako i u asimptomatskih bolesnika. Ultrazvuk zglobova vrijedan je u prepoznavanju početnih strukturalnih promjena te ga je poželjno uključiti u reumatološku obradu svih bolesnika, osobito onih s duljim trajanjem bolesti.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#110 KRONIČNI KAŠALJ U DJECE – TREBAMO LI MISLITI NA REFLUKSOM INDUCIRANE ASPIRACIJE

IVAN PAVIĆ (ipavic01@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , IVA HOJSAK (ivahojsak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , MAJA BOSANAC (majabosanac.bj@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , OZANA HOFMANN JAEGER (ozanahj@gmail.com) (Lječilište Veli Lošinj) , IRENA IVKOVIĆ-JUREKOVIĆ (irenaivkovicjurekovic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , MATEA MELŠA (matea.melsa@gmail.com) (Dom zdravlja Zagreb-Centar) , MARTA NAVRATIL (marta.navratil@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , MANUELA RADIĆ (manuela.radic@outlook.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , ROBERTA ŠARKANJI GOLUB (roberta.sago@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , IVA TOPALUŠIĆ (iva.topalusic89@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

KRONIČNI KAŠALJ U DJECE – TREBAMO LI MISLITI NA REFLUKSOM INDUCIRANE ASPIRACIJE

Uvod

Iako najčešće bezazlen, kronični kašalj (KK) može biti može biti simptom vrlo ozbiljnih stanja koja zahtijevaju opsežniju dijagnostičku obradu. 24satna pH-metrija jednjaka s višekanalnom impedancom (24h pH-MII), te bronhoskopija (BSK) s bronhoalveolarnom lavažom važni su dijagnostički postupci u obradi djece s KK kod koje uobičajenom obradom nismo dokazali uzročno patološko stanje/bolest.

Cilj

Ispitati na mogućnost GER-om induciranih aspiracija kao uzroka KK u djece.

Metode i ispitanici

U istraživanje su uključena djeca s kašljem trajanja dulje od 2 mjeseca kod koje nakon primarne obrade nije dokazano patološkog odstupanja. Učinili smo: BSK s bronhoalveolarnom lavažom, 24h-pH-MII, te citološku i mikrobiološku analizu bronhoalveolarnog lavata (BAL-a).

Rezultati

U ovo istraživanje uključeno je 34 djece [djevojčice/dječaci 20/14; dob: medijan 8.6(0.8-17.9) godina]. Ukupni broj stanica u BAL-u djece s kroničnim kašljem iznosio je: medijan 191 stc/μL(24-12747) uz povećani udio lipidofaga [medijan 5.5%(0-45)]. Patološki gastroezofagealni refluks (GER) je dijagnosticiran u 15%(5/34) djece temeljem same pH-metrije, dok je temeljem impedance patološki GER dijagnosticiran u 53%(18/34) djece. Postotak lipidofaga je statistički značajno veći u djece s patološkim GER-om u usporedbi s djecom kod koje nismo impedancom dokazali GER (median 7.5%(4-45) vs median 5%(0-30); p=0.022). Mikrobiološki pozitivan nalaz BAL-a nađen je u 24% djece; najčešće izolirana bakterija bila je Haemophilus influenzae, potom Moraxella catarrhalis.

Rasprava i zaključak

Bronshoskopijom i citološkom analizom BAL-a djece s KK dobiju se vrlo korisni podaci koji će iskusnog kliničara u kombinaciji s detaljno uzetom anamnezom o pojavnosti tegoba i kliničkim statusom uputiti na najvjerojatniji uzrok KK u djeteta kojem primarnom obradom nismo utvrdili uzroka istog. Rezultati našeg istraživanja pokazuju da GER-om inducirana aspiracija ima važnu ulogu u nastanku KK kod djece, te da u tome sudjeluju ne samo kisele nego i slabo kisele refluksne epizode. Navedeno ukazuje na važnost provođenja pH-metrije u kombinaciji s MII u otkrivanju GER-om induciranih aspiracija kao uzroka KK u djece.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#111 Zašto je potrebno pratiti djecu povećanim rizikom za celijakiju i nakon što su jednom imali negativan rezultat probira? - prikaz četiri pacijenta

Melani Kain (meelica.55@gmail.com) (Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije) , Sanja Kolaček (sanja.kolacek@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Zašto je potrebno pratiti djecu povećanim rizikom za celijakiju i nakon što su jednom imali negativan rezultat probira? - prikaz četiri pacijenta

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Povećani rizik za nastanak celijakije imaju bliski članovi obitelji oboljelih od celijakije, bolesnici s autoimunim bolestima jetre i štitnjače te bolesnici sa sindromom Down, Turner i Williams. Cilj je prikazati četiri pacijentice praćene zbog povećanog rizika za razvoj celijakije i kojima je, iako su u početku imale negativan probir, kasnije postavljena dijagnoza celijakije u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

Prikaz bolesnika prikaz

Prve tri bolesnice praćene su zbog pozitivne obiteljske anamneze, a četvrta zbog sindroma Down. Svima je određen HLA DQ heterodimer koji je bio pozitivan. 1. Prvi serološki probir u dobi 1,5 godine bio je negativan. Praćena tijekom 8 godina, protutijela (na prehrani s glutenom) ponavljano negativna. U dobi 10 godina, anti-tTG-IgA pozitivan, na biopsiji sluznice tankog crijeva Marsh 3A lezija i postavljena je dijagnoza celijakije. 2. U dobi od 16 mjeseci zbog sniženog IgA i povišenog IgG DGP učinjena biopsija tankog crijeva koja je pokazala infiltrativnu leziju - nedovoljno za dijagnozu celijakije i nastavljena je prehrana s glutenom. Nakon 6 mjeseci ponovljena protutijela (DGP-IgG i tTG-IgA) su porasla, ponovljena biopsija sluznice pokazala Marsh 3B leziju u skladu s celijakijom. 3. Prvi probir učinjen u dobi 3 godine bio je negativan. U dobi od 8 godina (cijelo vrijeme na prehrani s glutenom) anti-tTG-IgA visoko pozitivan, ˃ 10x od gornje granice normale, u drugom uzorku pozitivan EMA te je postavljena dijagnoza celijakije. 4. U dobi 3 godine probir je bio negativan i nastavljeno je praćenje i prehrana s glutenom. Nakon 2 godine, anti-tTG ˃ 10x od gornje granice normale uz pozitivan EMA u drugom uzorku i postavljena je dijagnoza celijakije.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Ovim prikazom slučaja pokazali smo da inicijalno negativni nalazi za celijakiju kod djece s povećanim rizikom za razvoj celijakije ne znače da je celijakija isključena, već da se ona može javiti i kasnije tijekom života zbog čega je takve bolesnike nužno pratiti.#112 Cistična fibroza i celijakija u dvije djevojčice

Anđela Bevanda (andjela.bevanda@gmail.com) (Dom zdravlja Zagrebačke županije) , Oleg Jadrešin (oleg.jadresin@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Maja Bosanac (majabosanac.bj@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Cistična fibroza i celijakija u dvije djevojčice

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Cistična fibroza (CF) je autosomno recesivni poremećaj uzrokovan mutacijom gena koji kodira CFTR protein i javlja se u 1:2,500-3,500 živorođene djece. Celijakija je imunološki posredovana bolest koju izaziva gluten u genski predisponiranih osoba, s učestalošću 1% u općoj populaciji. Učestalost celijakije nešto je viša u djece s cističnom fibrozom (1.2-1.4%) i povezuje se s promjenama crijevne permeabilnosti i disbiozom. Cilj ovog rada je prikazati dvije djevojčice s cističnom fibrozom i celijakijom, praćene u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

Prikaz bolesnika prikaz

1. U sedmogodišnje djevojčice je u dobi 11 mjeseci postavljena dijagnoza CF (klinička slika malapsorpcije i učestalih respiracijskih infekcija, kloridi u znoju ˃ 60 mmol/L, fekalna pankreatična elastaza ˂ 15 mcg/g, složeni heterozigot F508del/G542X). U dobi 5 godina je zbog perzistiranja abdominalne distenzije unatoč nadomjesnoj enzimskoj terapiji proširena obrada i postavljena dijagnoza celijakije (tTg IgA ˃ 128 U/L, pozitivna EMA, HLA DQ8). Uvedena je bezglutenska dijeta nakon čega dolazi do regresije distenzije i negativizacije protutijela. 2. U šestogodišnje djevojčice je u dobi 5 mjeseci postavljena dijagnoza CF (klinička slika malapsorpcije i kronične respiracijske bolesti, kloridi u znoju ˃ 60 mmol/L, fekalna pankreatična elastaza ˂ 15 mcg/g, F508del homozigot). Uz nadomjesnu enzimsku terapiju djevojčica ne napreduje adekvatno i u dobi 15 mjeseci postavljena je dijagnoza celijakije (tTG IgA ˃ 128 U/ml). Nakon uvođenja bezglutenske prehrane dijete počinje bolje napredovati i kontrolne su razine protutijela uredne.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Cistična fibroza i celijakija mogu biti prisutne u istog djeteta. S obzirom na vrlo sličnu kliničku sliku, važno je tijekom praćenja djece s cističnom fibrozom misliti na celijakiju i učiniti serološki probir ukoliko simptomi malapsorpcije perzistiraju unatoč odgovarajućoj dozi enzima pankreasa (vjerojatno i redovito periodički).#113 Sustavno uvođenje testa crvenog refleksa u novorođenčadi u KBC Rijeka

Maja Zaninović (zaninovicmaja@yahoo.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Maja Ješić (mjesic23@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Koraljka Manestar Rukavina (kmanestar.rukavina@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Dorotea Drašković (vukelic.dorotea@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Suzana Fučkor (suzif16@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Branimir Peter (branimir.peter@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka) , Iva Bilić Čače (ivabiliccace@gmail.com) (Klinički bolnički centar Rijeka)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Sustavno uvođenje testa crvenog refleksa u novorođenčadi u KBC Rijeka

Uvod

Testiranje crvenog refleksa neinvazivan je pregled kojim se svjetlo iz oftalmoskopa prenosi kroz sve prozirne optičke medije do očnog dna, potom se svjetlost odbija i prenosi natrag do oka ispitivača. Crvenu boju refleksu daju eritrociti u krvnim žilama žilnice koja zajedno s mrežnicom oblaže dno oka. Svaki čimbenik koji ometa ili blokira prijenos svjetlosti kroz ovaj optički put rezultirat će abnormalnošću crvenog refleksa. Ovim pregledom mogu se rano otkriti brojni poremećaji oka, s potencijalno teškim posljedicama za vid, kognitivne funkcije, pa čak i život pacijenta (kongenitalni glaukom, katarakta, retinoblastom, abnormalnosti mrežnice, sistemske bolesti s očnim manifestacijama i visoke refrakcijske greške).

Cilj

Cilj ovoga rada je bio pokazati naše rezultate sustavnog uvođenja testa crvenog refleksa u novorođenčadi.

Metode i ispitanici

Od 1. rujna 2022. godine provodi se indirektna oftalmoskopija u sve novorođenčadi rođene u KBC-u Rijeka. Test izvode pedijatri neonatolozi nakon 48. sata života u sklopu pregleda pred otpust. U slučaju pozitivnog testa refleks je simetrično crveni ili crveno/narančasti, jednak po boji, intenzitetu, veličini i obliku. U slučaju nejasnog testa, pregled ponavlja drugi pedijatar. Kod perzistiranja nejasnog nalaza ili uočenog abnormalnog nalaza indicira se pregled oftalmologa.

Rezultati

U razdoblju od šest mjeseci pregledano je 1058 novorođenčadi. Kod dva novorođenčeta uočen je abnormalan refleks. Kod jednog je zbog odsutnog crvenog refleksa i pozitivne obiteljske anamneze na glaukom indiciran pregled oftalmologa kojim je utvrđen glaukom, dok je kod drugog zbog nejasnog nalaza (svijetložuti refleks obostrano) indiciran pregled oftalmologa kojim nije utvrđena patologija, no preporučeno je daljnje oftalmološko praćenje.

Rasprava i zaključak

Sustavno uvođenje testa crvenog refleksa u novorođenčadi jednostavno je, neinvazivno i lako dostupno, a omogućuje rano otkrivanje asimptomatskih očnih poremećaja čije zakašnjelo liječenje dovodi do značajnog morbiditeta i mortaliteta. Njihovo rano otkrivanje uvelike doprinosi uspjehu liječenja i poboljšanju kvalitete života djeteta.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#114 Imuna trombocitopenija i virusna cjepiva- dvojbe iz svakodnevne prakse

Željka Čilić (zeljkadugandzic94@gmail.com) (Dom zdravlja Zagrebačke županije) , Izabela Kranjčec (izabela.kranjcec@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Nuša Matijašić (zeljkadugandzic94@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Domagoj Buljan (zeljkadugandzic94@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Imuna trombocitopenija i virusna cjepiva- dvojbe iz svakodnevne prakse

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Imunoj trombocitopeniji (ITP) često prethodi akutna virusna infekcija, no ulogu u patogenezi mogu imati i virusna cjepiva. Povezanost ITP-a i MoPaRu cjepiva poznata je zadnja tri desetljeća, dok se unatrag tri godine istražuje veza sa novorazvijenom SARS-CoV-2 vakcinom.

Prikaz bolesnika prikaz

U 1.5-godišnje djevojčice ITP se manifestirala hematomima četiri tjedna po primjenjenom MoPaRu cjepivu, a uz pažljivo praćenje došlo je do spontanog oporavka kroz dva mjeseca. Postavilo se pitanje docjepljivanja pred upis u školu kao i u 6-godišnje djevojčice, koja je razvila ITP neutvrđene etiologije, komplicirane epiduralnim hematomom nakon traume. S obzirom na kronični oblik ITP-a liječen eltrombopagom i zadovoljavajući nalaz serologije, cijepljenje drugom dozom je preporučeno izostaviti. Adolescentici s kroničnim ITP-om date su preporuke za cijepljenje protiv SARS-CoV-2 infekcije uslijed kojeg nije došlo do pogoršanja osnovne bolesti, kao niti tijekom akutne COVID-19 infekcije mjesec dana po drugoj dozi.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

ITP nakon MoPaRu cjepiva javlja se rjeđe nego nakon preboljele rubela i infekcije ospica, obično 4-6 tjedana postvakcinalno, blagog je tijeka i u više od 90% slučajeva spontano regredira kroz 6 mjeseci. Budući da docjepljivanje rijetko uzrokuje relaps, svakako se savjetuje, a u slučaju zadovoljavajućeg nalaza serologije, može biti i izostavljeno. Akutna SARS-CoV-2 infekcija može biti praćena blagom trombocitopenijom i u malom broju slučajeva uzrokovati ITP. Povezanost ITP-a i COVID-19 cjepiva se još istražuje, zabilježena je pri uporabi vektorskog i mRNA cjepiva, unutar tjedan dana od primjene. Budući da je rizik od recidiva ili pogoršanja ITP-a uslijed akutne SARS-CoV-2 infekcije veći nego nakon samog cijepljenja, primo- i revakcinacija se svakako prepručuju, uz pažljivo praćenje vrijednosti trombocita tjedan dana po svakoj primjeni.#115 Iznenađujuća pojava pneumonija uzrokovanih piogenim streptokokom: prikazi slučajeva

Iva Vrsaljko (vrsaljko.iva@gmail.com) (KBC Rijeka) , Kristina Lah Tomulić (klahtomulic@gmail.com) (KBC Rijeka) , Aleksandar Ovuka (aovuka1@gmail.com) (KBC Rijeka) , Srđan Banac (srdan.banac@medri.uniri.hr) (KBC Rijeka)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Iznenađujuća pojava pneumonija uzrokovanih piogenim streptokokom: prikazi slučajeva

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Streptococcus pyogenes grupe A (BHS-A) rijedak je uzročnik domicilne pneumonije u djece. U dostupnoj literaturi opisani su pojedinačni slučajevi. U Klinici za pedijatriju KBC Rijeka u razdoblju od samo 4 mjeseca hospitalizirano je čak četvero djece s teškim domicilnim pleuropneumonijama uzrokovanim BHS-A.

Prikaz bolesnika prikaz

Svih četvero djece (dob 2-9 god.) prezentiralo se akutnom vrućicom uz znakove respiratorne infekcije. Jedno dijete imalo je intenzivnu bol u trbuhu zbog koje je inicijalno hospitalizirano u Klinici za dječju kirurgiju. U jednom slučaju tegobama je prethodila influenca. Sva djeca su kod prijema bila značajno narušenog općeg stanja uz visoke vrijednosti reaktanata upale (CRP 191-284 mg/L) i leukocita (L 17.8-19.6 x 109/L). U jednog djeteta zabilježena je leukopenija (L 3.3 x 109 /L). Kod svih četvero bolesnika došlo je do razvoja komplikacija u vidu pleuralnog izljeva i potrebe za pleuralnom drenažom. U jednom slučaju razvio se empijem pleure što je zahtjevalo intrapleuralnu primjenu fibrinolitika. U jednom slučaju tijek boravka se komplicirao razvojem kateter sepse, uzrokovane Pseudomonasom. U sve djece je PCR dijagnostikom iz pleuralnog izljeva dokazan BHS-A.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

BHS-A vrlo je rijedak uzročnik pneumonija u djece koje su obilježene brzom progresijom i teškom kliničkom slikom uz češći razvoj komplikacija. Ovaj prikaz neuobičajen je zbog pojave većeg broja slučajeva na istom području u vrlo kratkom razdoblju bez obzira na napredak etiološke dijagnostike (PCR). Samo u jednom od opisanih slučajeva potvrđena je primarna infekcija influencom. Tijekom 2022. iz brojnih europskih centara prijavljen je neuobičajen porast kompliciranih pleuropneumonija uzrokovanih BHS-A. Moguće je da su epidemiološke mjere i promjene u stilu života tijekom COVID-19 pandemije izazvale promjenu u imunološkom odgovoru na ranije uobičajene patogene.#116 Nutritivni status pedijatrijskih bolesnika smještenih u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“

Marta Grgat (marta.grgat@gmail.com) (Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“) , Mario Mašić (mmasic2@gmail.com) (Referentni Centar za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Nina Patačko (npatacko@bolnica-bistra.hr) (Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“) , Sara Sila (sara.sila0810@gmail.com) (Referentni Centar za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Viktorija Antolović (vantolovic@bolnica-bistra.hr) (Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Referentni Centar za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječje bolesti Zagreb i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Nutritivni status pedijatrijskih bolesnika smještenih u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“

Uvod

Djeca oboljela od kroničnih bolesti, a posebice bolesnici sa psihomotornim zaostajanjem, pod povećanim su rizikom za razvoj malnutricije.

Cilj

Cilj istraživanja bio je prikazati nutritivni status bolesnika s kroničnim bolestima koji su na dugoročnom liječenju u Specijalnoj bolnici „Gornja Bistra“ (SBGB).

Metode i ispitanici

U opservacijsko istraživanje uključeni su pedijatrijski bolesnici hospitalizirani u SBGB. Uz osnovne podatke (dob, spol, osnovna dijagnoza), za svakog ispitanika određen je dnevni kalorijski unos te je provedeno antropometrijsko mjerenje (tjelesna masa (TM), tjelesna visina/duljina (TV/TD), opseg nadlaktice i nabor tricepsa), uz pripadajuće Z vrijednosti. Energetske potrebe procijenjene su prema formuli za djecu s neurološkim poremećajima ovisno o TV(TD) kako slijedi: 14,7 kcal/cm u bolesnika bez motoričke disfunkcije; 13,9 kcal/cm u pokretnih bolesnika s motoričkom disfunkcijom i 11,1 kcal/cm u nepokretnih bolesnika.

Rezultati

U istraživanje je uključen ukupno 51 bolesnik (55% muškog spola), srednje dobi 7,67 godina (0,42 - 16,92) i srednjeg trajanja hospitalizacije 3,92 godine (0,08 - 16,17). Srednja Z vrijednost za TM iznosila je -4.04 (-16,31 – 1,54), za TV/TD -2.28 (-7.05 – 1.08), za indeks tjelesne mase (ITM) -3.23 (-15,21 – 1,81), za nabor tricepsa -0,63 (-3,54 – 1,64) te za opseg nadlaktice -1,92 (-6,91 – 1,92). Nije pronađena značajna razlika u ukupnom kalorijskom unosu, ITM-u, naboru tricepsa i opsegu nadlaktice u odnosu na spol (p ˃ 0,05). Također, nije pronađena razlika u ukupnom kalorijskom unosu u odnosu na dob, ali bolesnici stariji od 7,6 godina imaju značajno manji ITM, nabor tricepsa i opseg nadlaktice (p ˂ 0,05). Većina bolesnika (75%) imala je zadovoljene procijenjene dnevne kalorijske potrebe.

Rasprava i zaključak

Zaključno, prema rezultatima našeg istraživanja, malnutricija je česta pojava u bolesnika s kroničnim bolestima u SB Gornja Bistra, i to najviše pothranjenost, unatoč adekvatnom dnevnom kalorijskom unosu. Osim određivanja kalorijskih potreba i prilagodbe enteralnog unosa potrebne su dodatne mjere, ili drugačiji izračuni, kako bi se poboljšao nutritivni status ovih bolesnika.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#117 Povezanost duljine hospitalizacije i nutritivnog statusa pedijatrijskih bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti

Marta Grgat (marta.grgat@gmail.com) (Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“) , Mario Mašić (mmasic2@gmail.com) (Referentni Centar za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Nina Patačko (npatacko@bolnica-bistra.hr) (Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“) , Sara Sila (sara.sila0810@gmail.com) (Referentni Centar za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Viktorija Antolović (vantolovic@bolnica-bistra.hr) (Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Referentni Centar za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječje bolesti Zagreb i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Povezanost duljine hospitalizacije i nutritivnog statusa pedijatrijskih bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti

Uvod

Glavni čimbenici koji doprinose povećanom riziku od malnutricije u djece s kroničnim bolestima uključuju stanje kronične upale, prateću anoreksiju te poremećenu digestiju ili apsorpciju hrane.

Cilj

Cilj istraživanja bio je utvrditi povezanost trajanja hospitalizacije s nutritivnim statusom i karakteristikama enteralnog unosa u djece s kroničnim bolestima na dugoročnoj hospitalizaciji u Specijalnoj bolnici Gornja Bistra (SBGB).

Metode i ispitanici

Ovo opservacijsko istraživanje provedeno je u travnju 2023. u SBGB i uključeni su svi hospitalizirani pedijatrijski bolesnici. Uz osnovne podatke (dob, spol, trajanje hospitalizacije, osnovna dijagnoza), određen je način unosa hrane (per os, per os/NGS, NGS, PEG) i primjena enteralnih pripravaka. Učinjena su antropometrijska mjerenja (tjelesna masa (TM), tjelesna visina/duljina (TV/TD), indeks tjelesne mase (ITM), opseg nadlaktice (ON) i nabor tricepsa (NT)) te su izračunate pripadajuće Z vrijednosti.

Rezultati

U istraživanje je uključen ukupno 51 ispitanik (55% muškog spola), srednje dobi 7,67 godina (0,42 - 16,92) i srednjeg trajanja hospitalizacije 3,92 godine (0,08 - 16,17). Najčešće osnovne dijagnoze bile su kongenitalne anomalije (KA; 27%), zatim genetski sindromi (GS; 25%), cerebralna paraliza (CP; 24%), posttraumatska oštećenja (PTO; 18%) i ostale dijagnoze (6%). Pomagala za enteralni unos ima postavljeno 71% djece, od čega najčešće NG sondu (50% svih ispitanika), a samo četvrtina ima postavljen PEG. Medijan NT najveće odstupanje pokazuje u skupini ispitanika s CP, a najmanje u PTO skupini bolesnika (p ˂ 0,01). Djeca koja su na hospitalizaciji dulje od 4 godine imaju značajno manji ITM, NZ i ON (p ˂ 0,05) nego djeca koja su hospitalizirana kraće. Nema značajne razlike u enteralnom unosu u odnosu prema načinu unosa i uzimanju enteralnih pripravaka (p ˃ 0,05).

Rasprava i zaključak

Zaključno, prema rezultatima našeg istraživanja, značajno više bolesnika koji su dugotrajno hospitalizirani je pothranjeno, unatoč primjeni pomagala za enteralno hranjenje i primjeni enteralnih pripravaka. Malnutricija je značajan problem u kroničnih bolesnika dječje dobi, vjerojatno uslijed opterećujućih osnovnih dijagnoza, pripadajućih komorbiditeta i komplikacija.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#118 Karakteristike enteralnog unosa u djece s kroničnim bolestima u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“

Marta Grgat (marta.grgat@gmail.com) (Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“) , Mario Mašić (mmasic2@gmail.com) (Referentni Centar za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Nina Patačko (npatacko@bolnica-bistra.hr) (Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“) , Sara Sila (sara.sila0810@gmail.com) (Referentni Centar za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Viktorija Antolović (vantolovic@bolnica-bistra.hr) (Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Referentni Centar za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinika za dječje bolesti Zagreb i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Karakteristike enteralnog unosa u djece s kroničnim bolestima u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“

Uvod

Osiguranje adekvatnog enteralnog unosa u bolesnika s kroničnim bolestima otežano je brojnim poteškoćama prilikom hranjenja, osobito u djece sa psihomotornim zaostajanjem.

Cilj

Cilj istraživanja bio je utvrditi karakteristike enteralnog unosa u djece s kroničnim bolestima na dugoročnoj hospitalizaciji u Specijalnoj bolnici Gornja Bistra (SBGB).

Metode i ispitanici

U istraživanje su uključeni pedijatrijski bolesnici hospitalizirani u SBGB. Uz osnovne podatke (dob, spol, trajanje hospitalizacije), za svakog je ispitanika određen način enteralnog unosa (per os, per os/NGS, NGS, PEG) te primjena enteralnih pripravaka. Provedena su antropometrijska mjerenja, uključujući tjelesnu masu (TM), tjelesnu visinu/duljinu (TV/TD), indeks tjelesne mase (ITM), opseg nadlaktice i nabor tricepsa te su izračunate pripadajuće Z vrijednosti. Dobiveni podaci analizirani su pomoću alata statističke podrške.

Rezultati

U istraživanje je uključen ukupno 51 bolesnik (45% ženskog spola), srednje dobi 7,67 godina (0,42-16,92) i srednjeg trajanja hospitalizacije 3,92 godine (0,08-16,17). Najčešći način enteralnog unosa bio je putem nazogastrične sonde (NGS; 35%), zatim peroralno (PO; 29%), putem perkutane endoskopske gastrostome (PEG-a; 24%) te kombinacijom PO/NGS (12%). Enteralne pripravke uzima ukupno 57% djece. Nabor tricepsa, opseg nadlaktice i TM u bolesnika koji ne uzimaju enteralni pripravak bili su značajno veći (p ˂ 0,05 za sve varijable). Nije pronađena značajna razlika u ITM-u, naboru tricepsa i opsegu nadlaktice među bolesnicima koji se hrane peroralno i onima koji se hrane putem NGS ili putem PEG-a (p ˃ 0,05), a značajno manje djece koja se hrane peroralno uzima enteralni pripravak (p = 0,005).

Rasprava i zaključak

Zaključno, više od dvije trećine naših bolesnika za osiguranje adekvatnog dnevnog kalorijskog unosa zahtijeva pomagala za enteralno hranjenje (50% NG sondu), dok je u tek četvrtine postavljena gastrostoma. Unatoč primjeni enteralnih pripravaka, većina bolesnika je i dalje značajno pothranjena te je potrebna revizija ukupnog kalorijskog unosa, kao i osiguranje gastrostome u bolesnika koji zahtijevaju dugotrajno enteralno hranjenje.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#119 Uporaba algoritama strojnog učenja u ranoj dijagnostici Raynaudovog sindroma u djece

Daniel Turudić (danielturudic@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Mario Šestan (mario.sestan@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Martina Held (martinaheld17129@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Nikola Škreb (nikola.skreb7@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Marko Barešić (markobaresic@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb) , Nastasia Kifer (nastasia.ce@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Marijan Frković (mfrkovic1@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Jagoda Stipić (jagodastipic@yahoo.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za neurologiju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Danko Milošević (danko.milosevic@zg.t-com.hr) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) , Marija Jelušić (marija.jelusic@mef.hr) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Uporaba algoritama strojnog učenja u ranoj dijagnostici Raynaudovog sindroma u djece

Uvod

Raynaudov fenomen (RF) često se susreće u pedijatrijskoj kliničkoj praksi. Trenutno je jedina općeprihvaćena slikovna metoda u dijagnostici RF-a kapilaroskopija. Međutim, druge dodatne slikovne metode, kao što je kompjutorizirana obojena teletermografija (CCTT), mogu poboljšati točnu klasifikaciju bolesnika s RF-om.

Cilj

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi dijagnostičku točnost dviju slikovnih metoda, kapilarsokopije i CCTT-a, u ranom otkrivanju RF-a.

Metode i ispitanici

Proveli smo retrospektivno presječno istraživanje koristeći nenadzirane klasifikacijske algoritme strojnog učenja za ranu dijagnostiku RF-a.

Rezultati

U istraživanje je uključeno 232 djece sa simptomima RF-a u razdoblju od 2010. do 2021. godine. Medijan (interkvartilni raspon) dobi bio je 15,21 (13,58-16,83) godina, s omjerom djevojčica i dječaka od 3,8:1. U 42,2% djece dijagnosticiran je primarni RF, u 21,6% sekundarni, dok u 36,2% nije bilo uočenog karakterističnog obrasca RF-a (simptomatski RF). Koristili smo tri JCHAIDStar algoritma, koji generiraju stabla odlučivanja, za klasifikaciju djece u podskupine s primarnim, sekundarnim i simptomatskim RF-om. Prvi algoritam koristi CCTT u prvom čvoru, a ostale varijable potrebne za klasifikaciju bolesnika jesu antinuklearna protutijela (ANA) (2. čvor) i protutijela na ekstraktibilne nuklearne antigene (ENA) (3. čvor) te beta-2 glikoproteinska protutijela (β2-GPI). Preciznost JCHAIDStar algoritma uporabom LOOCV unakrsne validacije je visoka za sve grupe (primarni : sekundarni : simptomatski = 95,7% : 89,4% : 89,1%) s ROC područjima ˃ 0,86. Drugi algoritam koristi kapilaroskopiju u prvom čvoru, a u ostalim β2-GPI, ANA i ENA. Preciznost tog algoritma takođe je visoka (primarni : sekundarni : simptomatski = 81.7% : 95.8% : 85.0%) s ROC područjima ˃ 0,82. Treći algoritam objedinjuje CCTT i kapilaroskopiju, uz ENA i IgG kao dodatne varijable uz preciznost 90.8% : 85.5% : 94.6%, i ROC područja ˃ 0.9.

Rasprava i zaključak

Preporučujemo korištenje i kapilaroskopije i CCTT-a u dijagnozi RF-a. Konstruirali smo jednostavne i isplative algoritme za klasifikaciju RF-a koji su primjenjivi u rutinskoj kliničkoj praksi.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#120 Uloga sekvenciranja sljedeće generacije u dijagnostici upalne bolesti crijeva s vrlo ranim početkom - prikaz bolesnika

Mario Šestan (mario.sestan@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Stojka Fustik (stojkaf@yahoo.com) (University Clinic for Pediatrics, Faculty of Medicine, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje) , Nastasia Kifer (nastasia.ce@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Marija Jelušić (marija.jelusic@mef.hr) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Todor Arsov (todor.arsov@ugd.edu.mk) (Faculty of Medical Sciences, University Goce Delchev, Shtip, North Macedonia; The Francis Crick Institute, London, United Kingdom)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Uloga sekvenciranja sljedeće generacije u dijagnostici upalne bolesti crijeva s vrlo ranim početkom - prikaz bolesnika

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Upalna bolest crijeva s vrlo ranim početkom (VEO-IBD) predstavlja skupinu upalnih bolesti crijeva (IBD) koje se javljaju prije 6. godine života. Monogenska etiologija više je zastupljena u bolesnika s VEO-IBD-om i odraz je složenog poremećaja imunosne regulacije, a nerijetko uključuje i obilježja autoinflamatorne bolesti i primarnih imunodeficijencija.

Prikaz bolesnika prikaz

Prikazujemo iznimno rijedak primjer bolesnika s VEO-IBD-om u novorođenačkoj dobi s naglaskom na multidisciplinarni pristup u dijagnostici i liječenju. Bolest je započela febrilitetom u dobi od 3 tjedna, a s dobi od mjesec dana započinju učestale vodenaste stolice s primjesama svježe krvi, uz bolove pri defekaciji. U dobi od 6 tjedana primijećena je manja plitka ulceracija u perianalnoj regiji koja je progredirala u veliku perianalnu fistulu. Iz učinjene laboratorijske obrade izdvajaju se visoki upalni parametri, trombocitoza i anemija. Kolonoskopski je vizualizirana granulirana sluznica kolona bez vidljivih ulceracija i upalnih promjena. Zbog progresije perianalne fistule uz gnojnu sekreciju učinjena je kolostomija, a biopsija sigmoidnog kolona nije pokazala tipične histološke značajke za IBD. Zbog sumnje na autoinflamatornu bolest učinjeno je sekvenciranje panela gena kojim se detektirala patogena varijanta nastala kao rezultat velike delecije u egzonu 3 gena koji kodira za beta podjedinicu B receptora za interleukin 10 (IL10RB). Dodatno, pronađena je i varijanta nesigurna značenja u egzonu 6 istog gena, c.705C ˃ A, koja kodira protein p.His265Gln. Mutacije ILR10B povezane su s autosomno recesivnim VEO-IBD-om. Uz primjenu glukokortikoida u pulsnim dozama dolazi do regresije simptoma, ali se pri pokušaju smanjivanja doze simptomi ponovno javljaju. U skladu s nalazom genske analize pokušana je i terapija anakinrom koja je zbog razvoja nuspojava obustavljena. Provedeno je liječenje transplantacijom krvotvornih matičnih stanica.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Sekvenciranje sljedeće generacije važan je dijagnostički alat u djece s IBD-om s teškim fenotipovima bolesti. VEO-IBD je fenotipski i genski različita bolest od IBD-a u kasnijoj dobi, koja zahtijeva drukčiji pristup u dijagnostici i liječenju.#122 Van Wyk Grumbach sindrom i trisomija 21

Marija Požgaj Šepec (marija.pozgaj@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice, Klinika za pedijatriju) , Lavinia La Grasta Sabolić (lavinia.la.grasta.sabolic@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice, Klinika za pedijatriju) , Gordana Stipančić (gordana.stipancic@gmail.com) (Poliklinika za dječje bolesti Helena) , Suzana Bitanga (uzana.bitanga@hotmail.com) (KBC Sestre milosrdnice, Klinika za pedijatriju) , Orjena Žaja (orjenazf@yahoo.com) (KBC Sestre milosrdnice, Klinika za pedijatriju)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Van Wyk Grumbach sindrom i trisomija 21

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Van Wyk-Grumbachov sindrom (VWGS) uključuje tešku hipotireozu, izoseksualni preuranjeni pubertet, usporenu koštanu dob, hiperestrogenizam, pretpubertalni luteinizirajući hormon (LH) uz koncentraciju folikulostimulirajućeg hormona (FSH) koja je u skladu s početkom puberteta. Bolesnici s Downovim sindromom imaju visoku prevalenciju poremećaja štitnjače. Međutim, koegzistencija VWGS-a i trisomije 21 nije uobičajena. Prikazujemo našu bolesnicu s Downovim sindromom, teškom psihomotornom retardacijom, ekstremnom pothranjenosti i kliničkom slikom VWGS.

Prikaz bolesnika prikaz

Šestogodišnja djevojčica primljena je na Kliniku zbog perikardijalnog izljeva, iznimne pothranjenosti i kliničkih osobina koje su upućivale na Downov sindrom. Djevojčica je rođena u inozemstvu (Kosovo), a prema dostupnoj medicinskoj dokumentaciji nije bilo moguće zaključiti o kojem se osnovnom poremećaju radi. Antropometrijske mjere odgovarale su starijem dojenčetu: tjelesna duljina 73 cm, -8.86 SDS, tjelesna masa 7.015 kg (-12.47 SDS). Koštana dob bila je značajno zaostala i iznosila je 14 mjeseci. Genetska obrada potvrdila je trisomiju 21. Od pridruženih defekata dokazani su obostrana hidronefroza i ventrikularni septalni defekt. Ekstremna pothranjenost, po isključenju drugih uzroka, procijenjena je posljedicom neadekvatne prehrane. Prema rezultatima endokrinoloških pretraga djevojčica je imala tešku, višegodišnju (KD 14 mjeseci), neliječenu primarnu hipotireozu (TSH ˃ 150,000 mIU/L, fT4 ˂ 5.15 pmol/L, fT3 1.7 pmol/L, T3 0.86 nmol/L) uzrokovanu autoimunim tiroiditisom (TGA 34.8 kIU/L, TPO 81.3 kIU/L). Zbog iznimne pothranjenosti i narušenom općeg stanja djeteta nadoknada L-tiroksinom provedena je postepeno kao i realimentacija. Zbog vaginalnog krvarenja u trajanju od 2 dana (bez porasta telarhi) dodatna endokrinološka obrada potvrdila je periferni izoseksualni preuranjeni pubertet (LH ˂ 0.1 IU/L, FSH 6.0 IU/L, E2 131 pmol/L, ultrazvučno vidljiv endometrij od 4mm) u okviru VWGS-a.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

U bolesnica s preuranjenim pubertetom koje su pritom smanjenog rasta u odnosu na genetski potencijal te usporenog koštanog razvoja treba isključiti primarnu hipotireozu koja je osnova za razvoj VWGS-a.#123 Bolest prošlosti? - prikaz dječaka s akutnom reumatskom groznicom

Anđela Bevanda (andjela.bevanda@gmail.com) (Dom zdravlja Zagrebačke županije) , Alenka Gagro (alenka.gagro@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Višnja Tokić Pivac (visnjatokic@yahoo.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Suzana Ožanić Bulić (suzanaozanic@hotmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Bolest prošlosti? - prikaz dječaka s akutnom reumatskom groznicom

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Akutna reumatska groznica (ARG) je multisistemna bolest vezivnog tkiva koju karakteriziraju artritis, karditis, erythema marginatum rheumaticum, potkožni čvorići te upalne promjene bazalnih ganglija. Dijagnoza je klinička, za što koristimo revidirane Jonesove kriterije. Artritis je najčešća manifestacija bolesti, dok je karditis rijeđi, ali opasniji. ARG se pojavljuje 2-3 tjedna nakon upale ždrijela uzrokovane piogenim streptokokom grupe A (BHS-A) u 1-3% bolesnika. Radi se o rijetkoj bolesti što potvrđuju epidemiološki podatci iz 2019. koji navode četiri hospitalizacije zbog ARG u našoj zemlji, s incidencijom od 0,1/100 000.

Prikaz bolesnika prikaz

Sedmogodišnji dječak hospitaliziran je zbog otekline oba koljena i lijevog gležnja, anularnog eritematoznog osipa, febriliteta te hiperemičnog ždrijela. Laboratorijska obrada pokazala je povišene surogatne biljege upale, leukocitozu s neutrofilijom i povišen antistreptolizinski titar. BHS-A u obrisku ždrijela identificiran je imunokromatografskim testom. EKG je pokazao prednji lijevi hemiblok. Isti je uspoređen s EKG-om učinjenim u sportskoj ambulanti mjesec dana prije hospitalizacije koji je bio uredan što je uputilo na povezanost promjena s aktualnom bolesti. Kardijalni markeri bili su uredni, a na ultrazvuku srca opisana je pojačana ehogenost listića aortne valvule uz urednu funkciju zaliska. 24-satnim EKG-om nisu zabilježena druga odstupanja. Rezolucija febriliteta i artritisa nastupila je drugi, a osipa peti dan bolesti. Dječak je inicijalno liječen ceftriaksonom uz desloratadin i analgetsko-antipiretsku terapiju, koja je po postavljenoj dijagnozi ARG promijenjena u fenoksimetilpenicilin do kraja hospitalizacije. U daljem praćenju bolesnik je bez tegoba i redovito dobiva profilaksu benzatin benzilpenicilinom svaka četiri tjedna. S kardiološke strane perzistira prednji lijevi hemiblok u EKG-u te hiperehogeniji rubovi semilunarnih listića aortne valvule na UZV srca.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Akutna reumatska groznica je i dalje prisutna u populaciji i donosi breme mogućih komorbiditeta sa svojim komplikacijama, prvenstveno onim kardijalnim, pa je njeno prepoznavanje i liječenje važno zbog predispozicije za srčanu valvularnu bolest u odrasloj dobi.#124 Interferonopatije: izazovi u dijagnostici i liječenju - prikaz bolesnika

Mario Šestan (mario.sestan@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Mirna Bradamante (mirna.bradamante@kbc-zagreb.hr) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za dermatolovenerologiju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Matej Šapina (sapina.matej@yahoo.com) (Medicinski fakultet, Osijek; Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Osijek) , Marijan Frković (mfrkovic1@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Danica Grgurić (danica.grguric@hotmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Lana Omerza (lanamadercic@yahoo.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Zlatko Marušić (zlatko.marusic@kbc-zagreb.hr) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinički zavod za patologiju i citologiju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Stefano Volpi (stefanovolpi@gaslini.org) (Istituto Giannina Gaslini; Università degli Studi di Genova) , Adriana de Jesus (adriana.almeidadejesus@nih.gov) (National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH) Bethesda) , Raphaela Goldbach-Mansky (raphaela.goldbach-mansky@nih.gov) (National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH) Bethesda) , Marija Jelušić (marija.jelusic@mef.hr) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Interferonopatije: izazovi u dijagnostici i liječenju - prikaz bolesnika

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Interferonopatije jesu novije definirana i prepoznata skupina autoinflamatornih poremećaja obilježenih disregulacijom u signalnom putu interferona tipa I, što dovodi do njegove konstitutivne prekomjerne aktivacije ili pak nedostatne regulacije negativnih mehanizama njegove aktivacije.

Prikaz bolesnika prikaz

Prikazat ćemo bolesnicu koja od novorođenačke dobi boluje od interferonopatije. Podaci su prikupljeni iz medicinske dokumentacije. Bolest je započela odmah nakon rođenja pojavom bolnih eritematoznih potkožnih infiltrata, najprije na licu, a potom na trupu i ekstremitetima uz povremene febrilitete te visoke upalne parametre (hiperferitinemija, hiperkomplementemija, hiperfibrinogenemija, ubrzana sedimentacija, povišen C-reaktivni protein, leukocitoza s neutrofilijom i trombocitozom) uz porast transaminaza te dislipidemiju. Za izdvojiti jest pleocitoza u likvoru s dominacijom monocita, uz izraženu hipoglikorahiju, međutim ekstenzivnom mikrobiološkom obradom nije dokazana infekcija kojom bi se objasnilo protrahirano upalno stanje. Učinjena je biopsija kožnih promjena, a histološki nalaz bioptata odgovara lobularnom panikulitisu. Temeljem kliničke slike, nalaza biopsije kože, isključenja infektivne etiologije bolesti i maligniteta, postavljena je sumnja na autoinflamatornu bolest te je učinjen interferonski potpis koji je pristigao viskopozitivan dok sekvenciranjem imunogenskog panela nisu pronađene klinički signifikantne mutacije povezane s monogenskim autoinflamatornim bolestima. Diferencijalno-dijagnostički najizglednim čine se sindrom CANDLE (engl. Chronic Atypical Neutrophilic Dermatosis with Lipodystrophy and Elevated Temperature) ili NEMO-NDAS (engl. NEMO deleted exon 5–autoinflammatory syndrome). S vremenom dolazi do promjene u kliničkoj slici uz pojavu cikličkih epizoda bolnih grčeva u trbuhu praćenih hematokezijom i proljevastim stolicama. Učinjene su ezofagogastroduodenoskopija te kolonoskopija, a histološki nalaz odgovara akutnom kolitisu uz povišen broj eozinofila (tkivna eozinofilija). Sukladno predminijevanoj dijagnozi započeta je terapija sistemskim glukokortikoidima u postupno smanjujućim dozama uz inhibitor Janus kinaze, baricitinib, pri čemu dolazi do djelomičnog poboljšanja iako ne i potpune uspostave kontrole bolesti.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Interferonopatije tipa I predstavljaju novu skupinu autoinflamatornih poremećaja. Kliničari moraju biti svjesni kliničkih signala poremećaja u putu interferona tipa I kako bi posumnjali na njih i ispravno usmjerili dijagnostičku obradu.#125 Dostupnost genskog testiranja u dijagnostici autoinflamatornih bolesti u Republici Hrvatskoj

Mario Šestan (mario.sestan@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Nastasia Kifer (nastasia.ce@gmail.com) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Kristina Gotovac Jerčić (kristina.gotovac@kbc-zagreb.hr) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Centar za translacijska i klinička istraživanja, Klinički bolnički centar Zagreb) , Tamara Ćutić (tamara.cutic@kbc-zagreb.hr) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Centar za translacijska i klinička istraživanja, Klinički bolnički centar Zagreb) , Fran Borovečki (fran.borovecki@mef.hr) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za neurologiju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Marija Jelušić (marija.jelusic@mef.hr) (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Dostupnost genskog testiranja u dijagnostici autoinflamatornih bolesti u Republici Hrvatskoj

Uvod

Autoinflamatorne bolesti klinički su poremećaji kojima je u podlozi poremećena regulacija prirođene imunosti, a obilježene su kontinuiranom ili ponavljajućom upalom. U svjetlu novih spoznaja govori se o poremećajima imunosne regulacije koji uključuju autoimunosne, autoinflamatorne bolesti i primarne imunodeficijencije jer se u većine bolesti iz ovog spektra u različitom stupnju preklapaju fenotipske značajke navedena tri procesa. Do danas je poznato preko 40 različitih monogenskih autoinflamatornih bolesti te je otkriveno preko 800 genskih varijanti povezanih s autoinflamatornim bolestima.

Cilj

U dijagnostici ovih bolesti posebno mjesto ima genska dijagnostika koja je, osim za potvrdu ili isključivanje dijagnoze, bitna zbog odabira ciljane terapije koja djeluje na signalni put zahvaćen u pojedinoj bolesti.

Metode i ispitanici

Temeljem pregleda literature, istraživanja i usporedbom kliničke prakse iz različitih centara izvrsnosti konstruirali smo imunogenski panel koji sadrži 372 gena povezana s 8 skupina bolesti iz spektra poremećaja imunosne regulacije.

Rezultati

Skupine bolesti obuhvaćene imunogenskim panelom uključuju monogenske autoinflamatorne bolesti, poremećaje imunosne regulacije i srodne bolesti s elementima autoinflamacije (85 gena), primarne imunodeficijencije (129 gena), monogenske oblike sistemskog eritemskog lupusa i bolesti nalik lupusu (90 gena), nedostatak komponenti komplementa i regulatornih proteina (23 gena), hemofagocitnu limfohistiocitozu/sindrom aktivacije makrofaga (9 gena), monogenske vaskulitise i vaskulopatije (8 gena) i ostale bolesti (leukemije, intestinalne inflamacije, autoimune enteropatije) zastupljene s 88 gena. Glavna je indikacija za testiranje prisutnost simptoma koji su kompatibilini za jednu ili više bolesti iz skupine bolesti obuhvaćenih imunogenskim panelom. Varijante utvrđene sekvenciranjem imunogenskog panela mogu se podijeliti na patogene, vjerojatno patogene, varijante nejasnog kliničkog značaja, vjerojatno benigne i benigne. Samo patogene i vjerojatno patogene varijante imaju dijagnostičko i terapijsko značenje.

Rasprava i zaključak

Genski testovi dio su standardne obrade bolesnika sa sumnjom na autoinflamatornu bolest, a genski paneli i sekvenciranje egzoma najprikladniji su za kliničku primjenu. Imunogenski panel omogućuje genski probir koji će poboljšati dijagnostiku, liječenje i prognozu ove skupine bolesnika.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#126 Akutni poststreptokokni glomerulonefritis- ima li novosti u obradi i liječenju?

Borna Biljan (borna.biljan@gmail.com) (KBC Osijek, Klinika za pedijatriju) , Jadranka Arambašić (jadranka.arambasic5@gmail.com) (KBC Osijek, Klinika za pedijatriju) , Ivana Serdarušić (lega.serdarusic@gmail.com) (KBC Osijek, Klinika za pedijatriju) , Krešimir Šantić (santic.kresimir@gmail.com) (KBC Osijek, Klinika za pedijatriju) , Jerko Arambašić (jerko.arambasic@gmail.com) (KBC Osijek, Klinika za unutarnje bolesti)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Akutni poststreptokokni glomerulonefritis- ima li novosti u obradi i liječenju?

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Akutni poststreptokokni glomerulonefritis (APSGN) je bolest karakterizirana oštećenjem glomerula posredovanim imunom reakcijom na streptogene antigene uslijed ranije preboljele infekcije beta hemolitičkim streptokokom grupe A. APSGN se može prezentirati mikro ili makrohematurijom, proteinurijom, edemima, povišenim krvnim tlakom i smanjenom bubrežnom funkcijom. Nekada česta dijagnoza, APSGN je napretkom higijenskih mjera i češćom primjenom antibiotske terapije postao relativno rijedak. Godišnje se u svijetu otkriva tek oko 500 000 novih slučajeva, od čega manje od 10% u razvijenim zemljama.

Prikaz bolesnika prikaz

Kako bi prikazali kliničku prezentaciju te metode obrade i liječenja APSGN, u ovom radu prikazujemo 2 djevojčice u dobi 4 i 6 godina s APSGN. Mlađa se inicijalno prezentirala akutnim febrilitetom uz makrohematuriju i povišenim upalnim parametrima, dok se starija prezentirala makrohematurijom i proteinurijom uz periorbitalne edeme, bez febriliteta. Obje su pacijentice imale pozitivan anamnestički podatak o nedavno preboljeloj infekciji streptokokom, koja je potvrđena povišenim anti-streptolizinskim titrom (ASL-O). Također, obje su imale sniženu vrijednost serumskog komplementa C3 i CH50 uz normalne vrijednosti C4. S obzirom na kliničku sliku i povišene vrijednosti ureje i kreatinina starija pacijentica je bila hospitalizirana, dok je mlađa samo ambulantno praćena. Kod obje su nadzirane bilanca tekućine, diureza i vrijednost krvnog tlaka. Provedena je simptomatska uz antibiotsku terapiju, budući da je stav kako antibiotska terapija u inicijalnoj fazi može pomoći u sprječavanju širenja infekcije i moguće čak i razvoju težeg oblika APSGN. Kod obje je zamijećeno poboljšanje općeg stanja i laboratorijskih parametara, no i dalje traje praćenje putem dnevne nefrološke bolnice.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Iako najčešće blaga i samoograničavajuća bolest, APSGN može dovesti do smanjenja bubrežne funkcije s potrebom za dijalizom, a u vrlo malog broja djece može i progredirati u vrlo opasan brzo progresivni glomerulonefritis. Usprkos svojoj relativnoj rijetkosti, raznoliki pristupi liječenju, povremena spontana pojavljivanja te potencijalno teške posljedice, čine ovu bolest i dalje predmetom zanimanja svih onih koji se bave pedijatrijskom nefrologijom.#127 Ahalazija tip 2 - prikaz 4 pacijenta

Anđela Bevanda (andjela.bevanda@gmail.com) (Dom zdravlja Zagrebačke županije) , Iva Hojsak (ivahojsak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Ana Močić Pavić (amocicpavic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Marko Mesić () (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Ahalazija tip 2 - prikaz 4 pacijenta

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Ahalazija je poremećaj motiliteta jednjaka karakteriziran izostankom relaksacije donjeg ezofagealnog sfinktera (DES). Incidencija ahalazije je 0.18/100 000. Simptomi su disfagija, regurgitacija, retrosternalna bol i gubitak tjelesne mase. Manometrijski ju dijelimo na tip 1 (100% izostanak peristaltike bez panezofagealne presurizacije (PEP)), tip 2 (PEP kod najmanje 20% gutljaja) i tip 3 (najmanje 20% preuranjenih gutanja bez značajne peristaltike). Liječi se pneumatskom dilatacijom, miotomijom ili farmakoterapijom. Cilj je prikazati četiri pacijenta s ahalazijom tip 2 dijagnosticirana u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

Prikaz bolesnika prikaz

Dvanaestogodišnjoj djevojčici s osjećajem mase u grlu, retrosternalnom boli i povraćanjem unatrag 2 godine, obradom se identificira prestenotična dilatacija jednjaka i povišen relaksacijski tlak uz PEP u ˃ 75% gutljaja. Liječena je ezofagomiotomijom. Pothranjenoj četrnaestogodišnjoj djevojčici s anizokorijom učinjena je obrada zbog retrosternalne boli, regurgitacije i povraćanja unatrag godinu dana kojom se identificira distenzija jednjaka i PEP u ˃ 50% gutljaja. Postavljena sumnja na Allgrove sindrom. Liječena dilatacijom, no zbog perzistiranja simptoma planira se miotomija. Jedanaestogodišnjem dječaku s disfagijom unatrag 2 godine obradom je identificirano suženje na gastroezofagealnom spoju (GES) uz urednu manometriju. Zbog perzistiranja tegoba ponovi se obrada kojom je identificiran proširen jednjak uz suženje GES te PEP u ˃ 75% gutljaja. Liječen ezofagokardiomiotomijom. Četverogodišnjem dječaku koji povraća od 7. mjeseca života obradom se verificira suženje donje trećine jednjaka. Manometrijski je odsutna normalna peristaltika jednjaka i relaksacija DES u ˃ 20% gutljaja. Liječenjen blokatorom Ca kanala do kardiomiotomije u dobi 23 mjeseca. Uslijed postoperativnih komplikacija nastala stenoza GES zbog čega su učinjene multiple dilatacije.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Ahalazija je rijetko stanje kod djece koje se često kasno dijagnosticira. Nakon postavljene kliničke sumnje poremećaja gutanja, dijagnoza se potvrđuje manometrijom jednjaka. Liječenje ovisi o vrsti ahalazije, težini kliničke slike i dobi djeteta.#128 MOŽE LI VODA BITI OPASNA? - HIPONATREMIJA S CEREBRALNIM NAPADAJEM UZROKOVANA „TROVANJEM VODOM“

Petra Hodak (petra_hodak@hotmail.com) (Klinika za pedijatriju KBC Zagreb) , Duje Braovac (dbraovac@gmail.com) (Klinika za pedijatriju KBC Zagreb) , Maja Vinković (maja.vinkovic22@gmail.com) (Klinika za pedijatriju KBC Zagreb) , Ivanka Fehir Radanović (ivanka.fhradanovic@gmail.com) (Odjel za pedijatriju, OB Bjelovar) , Ina Valpotić (ina.valpotic@gmail.com) (Odjel za pedijatriju, OB Bjelovar) , Katja Dumić Kubat (katja.dumic@gmail.com) (Klinika za pedijatriju KBC Zagreb, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) , Nevena Krnić (nevena@krnich.com) (Klinika za pedijatriju KBC Zagreb, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

MOŽE LI VODA BITI OPASNA? - HIPONATREMIJA S CEREBRALNIM NAPADAJEM UZROKOVANA „TROVANJEM VODOM“

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Diferencijalna dijagnoza hiponatremije i poliurije u dječjoj dobi obuhvaća širok spektar bolesti različitih organskih sustava. Prekomjerni unos vode rijedak je uzrok hiponatremije u dječjoj dobi. U dojenačkoj dobi najčešće je opisana hiponatremija uzrokovana razrijeđenim adaptiranim mliječnim pripravkom. U adolescenata i odraslih osoba najčešće je posljedica kompulzivnog unosa vode. Kada unos vode premaši ekskrecijsku funkciju bubrega može doći do razvoja hiponatremije.

Prikaz bolesnika prikaz

Prethodno zdrav dječak u dobi 2.5 godine (TM 10.5 kg, -2.49 SD; TD 90cm,+ 0.61 SD) prezentirao se generaliziranim cerebralnim napadajem u trajanju statusa. U laboratorijskim nalazima uzorkovanim tijekom napadaja izdvajala se teška hiponatremija (Na 112 mmol/l) uz uredan kalij, normoglikemiju te nisku specifičnu težinu urina (1.005). Unatrag 9 mjeseci pred primitak je slabije jeo i napredovao na tjelesnoj masi te pio velike količine vode (do 3L/dan) na bočicu. Po primitku je hiponatremija postupno korigirana parenteralnom nadoknadom. Nakon što su obradom isključeni drugi patološki uzroci hiponatremije postavljena je dijagnoza intoksikacije vodom. Dotadašnji unos tekućine na bočicu zamijenjen je pijenjem iz čaše na zahtjev, uz što su se unos tekućine i diureza smanjili (diureza: 10.7mL/kg ˃ 2.6mL/kg/h), povećan je unos hrane, a koncentracije natrija su se normalizirale. Mjesec dana nakon otpusta dječak unosi tekućinu prema osjećaju žeđi, bolje jede, ima prirast na tjelesnoj masi, a koncentracije natrija i specifična težina urina su uredne.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Prekomjeran unos vode u ranoj dječjoj dobi može uzrokovati intoksikaciju vodom zbog nezrele bubrežne funkcije i neadekvatne supresije antidiuretskog hormona. Konzumiranje vode na bočicu bez prethodnog žeđanja može dovesti do simptoma poliurije koja može imitirati druge bolesti, najčešće dijabetes insipidus. Iznimno rijetko, ovakvo stanje može dovesti i do teške hiponatremije. Pedijatri bi trebali bi poznavati ovu problematiku i provoditi edukaciju roditelja o mogućim posljedicama prekomjernog unosa vode.#129 ANAFILAKSIJA U DOJENČETA KAO PRVA MANIFESTACIJA ALERGIJE NA HRANU

Davor Bandić (dr.bandic@gmail.com) (Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar) , Nataša Šarčević (natasa.sarcevic82@gmail.com) (Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

ANAFILAKSIJA U DOJENČETA KAO PRVA MANIFESTACIJA ALERGIJE NA HRANU

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Anafilaksija je definirana kao ozbiljna alergijska reakcija ili reakcija preosjetljivosti, koja je obično brzoga početka i može dovesti do smrti. Patofiziološki mehanizmi su višestruki: imunološki (IgE posredovana, ne-IgE posredovana: IgG posredovana, komplementom posredovana, posredovana toksinima), neimunološki (lijekovi, fizikalni čimbenici: napor, hladnoća, toplina), višestruki (mastocitoza, bolest aktivacije mastocita; napor uz kofaktore–hrana, alkohol, lijekovi), a katkad ostaju neprepoznati (idiopatska anafilaksija). Može se manifestirati različitom kombinacijom od čak oko 40 potencijalnih simptoma i znakova. Dijagnoza se temelji na kliničkim simptomima i znakovima i na detaljnoj anamnezi. U dojenačkoj dobi anafilaksiju može biti teško prepoznati, jer subjektivne simptome kao svrbež, stezanje u grlu, u prsima i druge, dojenčad ne može opisati, a mnogi znaci su nespecifični i vide se i u drugim stanjima (regurgitacija nakon hranjena, crvenilo, promuklost nakon plača, osipi uz virusne infekcije, pospanost nakon hranjenja...). Ključno je provesti pravovremeno liječenje i sačiniti plan daljnjeg postupanja.

Prikaz bolesnika prikaz

Muško dojenče u dobi 7 mjeseci hospitalizirano je radi pojave životno ugrožavajućih znakova neposredno uz obrok žitarica sa voćem (pšenica, jabuka, banana) - kašalj, eritem, urtike, edem uški, povraćanje, disfonija i klonulost. Uz liječenje ponavljanim adrenalinom i.m., metilprednizolonom, dimetindenom i intravenskom infuzijom postupno je došlo do povlačenja svih simptoma. Dijete je na prsima, započeta je dohrana, ima atopijski dermatitis i nije bilo ništa teže bolesno. Obradom je potvrđena alergija na proteine kravljeg mlijeka, i da je ova reakcija po svim kriterijima bila anafilaksija.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Anafilaksija je nedovoljno prepoznata u dojenčadi jer su mnoge epizode upravo prve manifestacije alergije, dojenčad ne može opisati svoje simptome, a mnogi znakovi mogu biti viđeni kod brojnih drugih stanja. Najčešći okidač anafilaksije u dojenčadi je hrana. Liječenje akutne reakcije temelji se na pravovremenom prepoznavanju i brzom liječenju, osobito brzoj primjeni intramuskularnog adrenalina. Smanjivane rizika ponavljanja uključuje utvrđivanje okidača anafilaksije, poduku o izbjegavanju ekspozicije okidačima i odgovarajuća spremnost za liječenje budućih epizoda anafilaksije.#130 Fetalna ehokardiografija- pregled za rano otkrivanje srčanih grešaka, uloga medicinske sestre.

Darija Sudić (darija.sudic@gmail.com) (Dječja bolnica Srebrnjak) , Rajka Lulić Jurjević (kardiologija@bolnica-srebrnjak.hr) (Dječja bolnica Srebrnjak) , Mladen Viljevac (kardiologija@bolnica-srebrnjak.hr) (Dječja bolnica Srebrnjak) , Ivana Drmić (kardiologija@bolnica-srebrnjak.hr) (Dječja bolnica Srebrnjak)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Fetalna ehokardiografija- pregled za rano otkrivanje srčanih grešaka, uloga medicinske sestre.

Uvod

Fetalna ehokardiografija je prenatalni ultrazvučni pregled kojim se dobiva slikovna informacija o detaljnoj strukturnoj građi srca. Prenatalna kardiologija je novija grana u pedijatrijskoj kardiologiji a podrazumijeva praćenje fetalnog srca primjenom ultrazvuka. U Dječjoj bolnici Srebrnjak se radi od 2009. godine a provodi ju pedijatar- subspecijalist dječje kardiologije. Pretraga se može raditi od 16 tjedna trudnoće, pa sve do kraja trudnoće, a idealno je između 24 i 27 tjedna trudnoće.

Cilj

Pregled se izvodi abdominalnom konveksnom sondom i potpuno je bezbolan za majku a bezopasan za fetus. Fetalna ehokardiografija omogućuje rano otkrivanje srčanih grešaka i poremećaja srčanog ritma i time osigurava pravovremeno planiranje poroda i liječenja u bolnici sa adekvatnom neonatalnom i kardiokiruškom skrbi. Roditelje se educira o otkrivenoj srčanoj grešci, rizicima koje takva trudnoća nosi i mogućnostima liječenja i psihološke podrške.

Metode i ispitanici

Na pretragu upućuje ginekolog u slučaju sumnje na srčanu grešku kod fetusa ili nekih drugih fetalnih rizičnih faktora poput kromosopatija, kongenitalne anomalije, jedne umbilikalne arterije, hidropsa, te ako trudnica ima rizični faktor poput preboljenja infektivne bolesti u ranoj gestaciji, izlaganje teratogenim lijekovima, opterećujuće obiteljske anamneze, dijabetesa melitusa, autoimune bolesti. Anomalije u građi srca su najčešće prirođene malformacije sa pojavnošću od 8 na 1000 rođene djece.

Rezultati

U 2022. godini u našoj bolnici je napravljeno 925 fetalnih ehokardiografija a otkrivena je 21 srčana greška.

Rasprava i zaključak

Ova pretraga je od neprocjenjive važnosti u prenatalnoj dijagnostici a svaka otkrivena srčana greška zahtjeva multidisciplinarnu suradnju ginekologa, kardiologa, medicinskih sestara, kirurga i pedijatra kako bi ishod liječenja bio najbolji mogući. U našoj ustanovi medicinska sestra naručuje trudnice na pregled uzimajući anamnestičke podatke poput razloga upućivanja, tjedana trudnoće, prenatalne dijagnostike koja je dosad napravljena te tako određuje hitnost i termin pregleda. Priprema trudnicu psihofizički za pregled, osigurava mirnu i ugodnu okolinu te u slučaju otkrivene srčane greške pruža psihološku potporu i omogućava roditeljima vrijeme za razgovor i pitanja.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#131 Teška koarktacija aorte u devetogodišnjeg dječaka

Dijana Grizelj Kalcic (dijagri1@yahoo.com) (OB Dubrovnik) , Dalibor Šarić (saric.dalibor@gmail.com) (KBC Zagreb) , Dorotea Bartoniček (dorotea.bartonicek@gmail.com) (KBC Zagreb) , Daniel Dilber (dilber_daniel@yahoo.com) (KBC Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Teška koarktacija aorte u devetogodišnjeg dječaka

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Koarktacija aorte je opstrukcijska lezija na istmusu ili luku aorte koja dovodi do smanjenja protoka krvi distalno od suženja. Može se javiti izolirano ili uz druge srčane greške kao što su bikuspidalna aortalna valvula, sindrom hipoplastičnog lijevog srca, anomalije mitralne valvule, ventrikularni septalni defekt. Kliničke manifestacije koarktacije su različite ovisno o stupnju suženja i dobi djeteta. Liječenje je kirurško ili kateterskom intervencijom. Potrebno je daljnje praćenje pacijenta zbog moguće rekoarktacije i razvoja arterijske hipertenzije. Ehokardiografski treba pratiti mjesto bivše koarktacije, uzlaznu aortu, aortalnu valvulu i funkciju lijeve klijetke. Koarktacija aorte je sustavna bolest zbog svojih pridruženih anomalija i utjecaja na druge organske sustave.

Prikaz bolesnika prikaz

Devetogodišnji dječak upućen je na pregled zbog šuma na srcu. U kliničkom statusu primjereno razvijen za dob, sistolički šum II/VI nad prekordijem, slabije palpabilne femoralne arterije. Mjeren je arterijski tlak, desna ruka 136/96 mmHg, lijeva ruka 121/93 mmHg, desna noga 115/79 mmHg, lijeva noga 101/76 mmHg. Elektrokardiografski zapis uredan. Ehokardiografski je nađena koncentrična hipertrofija lijeve klijetke, uredna kontraktilnost klijetki, mitralna insuficijencija 1. stupnja, bikuspidalna aortna valvula, nad silaznom aortom suženje u području istmusa uz obstruktivni protok niskih brzina 2.5-3 m/s (protok s prelijevanjem u dijastoli). MSCT angiografija torakalne aorte je potvrdila prekid početne silazne aorte u području istmusa s razvijenim kolateralnim krvotokom. Dječaku je učinjena resekcija aorte na mjestu koarktacije uz termino-terminalnu anastomozu torakalne aorte upotpunjenu patch plastikom. Ehokardiografski nalaz na mjestu operirane koarktacije bez značajnog ostatnog gradijenta uz neobstruktivan protok. Uvedena je terapija enalapril zbog arterijske hipertenzije. U kontrolnim ehokardiografskim nalazima se prati poboljšanje hipertrofije lijeve klijetke, ostatni gradijent na mjestu operirane koarktacije nepromijenjen.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Namjera rada je upozoriti na važnost detaljnog sistematskog pregleda djece. Kod koarktacije aorte s razvijenim kolateralnim krvotokom djeca mogu biti bez simptoma. Pravodobno dijagnosticiranje i liječenje koarktacije aorte je važno jer djeca s kasno otkrivenom koarktacijom imaju veću incidenciju pridruženih srčanih bolesti.#132 Neutropenia in children: a single-center experience

Martina Zubović (martina.zubovic14@gmail.com) (Faculty of Medicine, University of Rijeka) , Jelena Roganović (roganovic.kbcri@gmail.com) (Faculty of Medicine, University of Rijeka) , Silvije Šegulja (silvije.segulja@gmail.com) (Faculty of Medicine, University of Rijeka) , Nikolina Nadarević () (Department of Pediatrics, Clinical Hospital Center Rijeka)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Neutropenia in children: a single-center experience

Uvod

Neutropenia (defined as an absolute neutrophil count, ANC ˂ 1500 cells/µL) is frequently observed in pediatric practice. The differential diagnosis ranges from transient benign causes of little clinical significance to rare life-threatening conditions.

Cilj

The aim of the study was to characterize demographic features, course and outcome of neutropenic pediatric patients.

Metode i ispitanici

A retrospective review of 57 children (30 boys and 27 girls) with neutropenia who were consecutively admitte at the Division of Pediatric Hematology and Oncology, Department of Pediatrics, Clinical Hospital Centre Rijeka, Croatia, during a 10-year period (2012-2021) was performed.

Rezultati

The mean age of patients was 20.2 months (range 15 days – 12.5 years). On the basis of lowest ANC, 3 (5.3%) patients were categorized as having mild neutropenia (ANC 1000 – 1500/µL), 14 (24.6%) patients had moderate neutropenia (ANC 500 – 1000/µL), and 40 (70.1%) patients had severe neutropenia (ANC ˂ 500/µL). Chronic neutropenia (lasting more than 3 months) was present in 50 (87.7%) patients. Fifty patients underwent testing for antineutrophil antibodies, and 18 (36% of all tested patients) had positive results confirming the diagnosis of autoimmune neutropenia. Nine (15.8%) patients had postinfectious neutropenia, 1 (1.7%) neonatal alloimmune neutropenia, 1 (1.7%) neonatal autoimmune neutropenia, and 1 (1.7%) congenital neutropenia. A specific diagnosis was not established in 27 (47,4%) children. We recorded infection in 18 (31,6%) children during neutropenia, among whom 12 (21,1%) children were prone to recurrent infections. Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) was administered to 17 (29.8%) patients with severe neutropenia. No child was treated prophylactically with G-CSF or antibiotics. Forty-eight (84.2%) patients recovered completely.

Rasprava i zaključak

Neutropenia is most frequently diagnosed in young children. Although majority of children with neutropenia have benign course of the disease thus not requiring medical intervention, we suggest monitoring of all patients until the resolution of the disease.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#134 A Limited Course of Eculizumab in a Child with the Atypical Hemolytic Uremic Syndrome and Pre-B Acute Lymphoblastic Leukemia

Danko Milošević (danko.milosevic@zg.t-com.hr) (Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana) , Daniel Turudić (danielturudic@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Katarina BIlić (ernestbilic@gmail.com) (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet) , Zoltán Prohászka (prohaszka.zoltan@med.semmelweis-univ.hu) (Department of Internal Medicine and Haematology, Semmelweis University) , Ernest Bilić (ernestbilic@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

A Limited Course of Eculizumab in a Child with the Atypical Hemolytic Uremic Syndrome and Pre-B Acute Lymphoblastic Leukemia

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is considered a possible risk for the occurrence of thrombotic microangiopathies.

Prikaz bolesnika prikaz

A 3-year girl was treated for ALL (pre-B ALL immunophenotype, medium-risk group) according to the treatment protocol ALL IC-BFM 2009. Eight months into ALL maintenance therapy, during routine follow-up, we observed a sudden onset of pallor, oliguria, and microhematuria with decreased creatinine clearance. Plasma-free hemoglobin (PLHBB) was elevated alongside lactate dehydrogenase (LDH), as well as reduced platelet, red blood cell (RBC), and reticulocyte count. ADAMTS-13 activity was reduced (40%), with decreased C3 and normal C4. Factor H level was elevated (1248 mg/L), and the terminal pathway activation marker level markedly increased (1315 ng/mL), supporting pathological overactivation of the complement system without the consumption of complement factors. Bilirubin, AST, ALT, GGT, creatinine, d-dimers, fibrinogen, and antithrombin III were elevated before eculizumab treatment and normalized shortly after. Haptoglobin ( ˂ 0.008 mg/dL) was decreased and normalized after four weeks of treatment. 24-h of urine collection showed proteinuria (3.13 g/L), which promptly normalized after eculizumab administration. The girl was initially treated with fresh frozen plasma, periodic RBC transfusions, and single plasmapheresis. Elevated liver enzymes (AST, ALT) and low urine output indicated the need for plasmapheresis. We immediately switched the maintenance therapy with 6-mercaptopurine to cyclophosphamide. The rest of the maintenance therapy was continued. The patient was found to be homozygous for the CFH H3 haplotype (involving the rare alleles of c.-331C ˃ T, Q672Q, and E936D polymorphisms) reported as a risk factor of aHUS

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Close monitoring of hemolysis in children during chemo- and maintenance therapy and post bone marrow transplanted patients may reveal more of these two diseases associations. Complement monitoring should be reserved for selected cases. If complement activation and consumption with terminal complement complex C5b-9 are detected, a short course/long-term eculizumab/ravulizumab administration should be considered#135 Vertikalna transmisija SARS-CoV 2 virusa – prikazi slučajeva

Krešimir Šantić (santic.kresimir@gmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Darjan Kardum (darjankardum@gmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Ivana Serdarušić (lega.serdarusic@gmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Tihana Nađ (tihana.nad5@gmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Hana Dobrić (hanadobric@gmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Vertikalna transmisija SARS-CoV 2 virusa – prikazi slučajeva

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Vertikalna prepartalna transmisija je prijenos bolesti (infekcije) s majke na plod prije porođaja. U dostupnoj literaturi postoje ograničeni i dvojbeni podatci o tome prenosi li se SARS-CoV 2 virus sa trudnice na plod, a tek je nekoliko radova u svijetu u kojima se isto opisuje.

Prikaz bolesnika prikaz

Prikazujemo blizanace, začete postupkom potpomognute oplodnje (IVF+ET), iz održavane visokorizične trudnoće, komplicirane majčinom akutnom COVID-19 infekcijom, lošim općim stanjem majke te razvojem HELLP sindroma. Odlukom ginekološkog tima se u GD 28 tjedana dovrši trudnoća hitnim carskim rezom, porodi se dvoje vitalno ugrožene nedonoščadi (♂ RM 1047 grama, AS 1/7 ; ♀ RM 1122 grama, AS 0/3). Nakon uspješno provedenih mjera reanimacije u rađaonici, nastavi se intenzivno zbrinjavanje u Zavodu za neonatologiju, KBC Osijek. Zbog razvoja RDS-a, endotrahealno se intubiraju, primaju surfaktant te zahtijevaju invazivnu mehaničku ventilaciju. Odmah po porodu je pozitivan PCR na SARS-CoV2 iz brisa nazofarinksa. Klinički nestabilni, zahtijevali su sve mjere intenzivnog liječenja. Klinički tijek je obilježen iznenadnim pogoršanjem stanja u desetom danu života, gotovo identičnog tijeka. Kod oba djeteta se uočava nagli porast upalnih pokazatelja, pad razine stanica sve tri krvne loze te razvoj teške obostrane intersticijske pneumonije i multisustavnog zatajenja organa. Unatoč poduzetim mjerama održavanja života, u međusobnom razmaku od četiri i pol sata, dolazi do smrtnog ishoda kod oba novorođenčeta. Kod oba djeteta je na dan pogoršanja iz krvi izoliran SARS-CoV2 IgM.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Učinci infekcije majke SARS-CoV2 virusom na tijek trudnoće te razvoj fetusa, ali i posljedice koje za sobom donosi nakon preboljenja su i dalje nejasni. Prikazujemo rijedak slučaj vertikalne transmisije SARS-CoV2 virusa sa majke na plod, tijek trudnoće, postupke perinatalne službe i neonatološko zbrinjavanje vitalno ugrožene nedonoščadi sa akutnom SARS-CoV2 infekcijom.#136 Inicijalna skrb i praćenje djece s težim kožnim promjenama kod IgA vaskulitisa

Danica Grgurić (danica.grguric@hotmail.com) (KBC Zagreb) , Jasna Belošević (luja007@hotmail.com) (KBC Zagreb) , željka Bolfan Veljković (teo.veljkovic@gmail.com) (KBC Zagreb) , Luja čabraja (lujacabraja2@gmail.com) (KBC Zagreb) , Ines Stanić (stanic.ines@gmail.com) (KBC Zagreb) , Martina Held (martina.held@mef.hr) (KBC Zagreb) , Mario šestan (mario.sestan@gmail.com) (KBC Zagreb) , Nastasia Kifer (nastasia.ce@gmail.com) (KBC Zagreb) , Marija Jelušić (marija.jelusic.drazic@gmail.com) (KBC Zagreb)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Inicijalna skrb i praćenje djece s težim kožnim promjenama kod IgA vaskulitisa

Uvod

IgA vaskulitis (IgAV) najčešći je sistemski vaskulitis dječje dobi. Prema PRES/PRINTO/EULAR klasifikacijskim kriterijima, od pet je kriterija purpurični osip obvezan za dijagnozu IgAV-a. Osip je najčešće rasprostranjen po donjim ekstremitetima i gluteusima iako može biti proširen i na atipičnim mjestima poput lica, trupa i gornjih ekstremiteta. U najtežim slučajevima mogu biti prisutne ulceracije, nekroze i hemoragijske bule.

Cilj

Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti učestalost i težinu purpuričnog osipa s naglaskom na teže kožne oblike u IgAV-u.

Metode i ispitanici

Retrospektivna analiza podataka bolesnika s IgAV-om dijagnosticiranih i liječenih u Referentnom centru za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju Ministarstva zdravstva RH, u razdoblju od 2009. do 2022. godine, koji su imali teže kožne oblike bolesti.

Rezultati

Od 247 bolesnika s IgAV-om u navedenom razdoblju bilo je 129 dječaka i 118 djevojčica s medijanom (rasponom) dobi u trenutku dijagnoze 6,5 (4,5-8,3) godina. Svi su bolesnici imali purpurični osip. U 135 (54,6%) bolesnika IgAV je i započeo osipom. Purpura je u 105 bolesnika (42,5%) bila generalizirana, a 47 bolesnika (19,1%) imalo je recidive kožnih promjena. 11 bolesnika (4,4%) imalo je najteže kožne promjene u vidu ulceracija i nekroza. Bolesnici s generaliziranom purpurom imali su statistički značajno češće zahvaćen gastrointestinalni sustav u odnosu na bolesnike bez generaliziranog osipa (50,9% u odnosu na 36,3%, p=0,026), kao i pojavu nefritisa (61,1% u odnosu na 37,3%, p=0,003). Bolesnici s ulceracijama i nekrozama češće su trebali liječenje glukokortikoidima (90,9% u odnosu na 53,1%, p=0,026).

Rasprava i zaključak

Učestalost generaliziranog purpuričnog osipa, ulceracija i nekroza u IgAV-u manja je od karakterističnog purpuričnog osipa. Uočili smo da bolesnici s generaliziranim purpuričnim osipom imaju češće zahvaćen gastrointestinalni sustav i veću pojavu nefritisa te da su bolesnici s najtežim kožnim promjenama češće zahtijevali liječenje glukokortikoidima.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#137 Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) caused by warm and cold autoantibodies with complement activation

Danko Milošević (danko.milosevic@zg.t-com.hr) (Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana) , Daniel Turudić (danielturudic@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Sara Dejanović-Bekić (dejanovic.sara@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Lucija Mucavac (ljelinic@yahoo.com) (Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Maja Pavlović (drmaja.pavlovic@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb) , Ernest Bilić (ernestbilic@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) caused by warm and cold autoantibodies with complement activation

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Mixed warm and cold autoantibodies in autoimmune hemolytic anemia (AIHA) targeting erythrocytes (RBCs) and platelets are scarcely reported.

Prikaz bolesnika prikaz

We present a 5-year-old boy with positive both direct and indirect antiglobulin (Coombs) tests. The RBCs were coated with polyspecific positive, warm IgG autoantibodies alongside activated complement components. Plasma containing IgM class autoantibodies were found in 1:64 titers with a wide temperature range (4-37°C). Platelets were also coated with IgM autoantibodies. Classical and alternative complement pathways were reduced, such as C3, C4, ADAMTS13 metalloprotease activity, factor H antigen, complement factor B antigen, and C1q antigen alongside elevated sC5b-9 terminal complement complex. Hematuria and/or proteinuria, reduced diuresis, or elevated serum creatinine were absent. The kidney ultrasound was normal. A combined recent EBV and CMV infection was found. First-line treatment consisted of intravenous methylprednisolone, with a slow steroid reduction until plasmapheresis. After the limited response to corticosteroid therapy, Rituximab was administered once weekly (5 doses total), with vitamins B9 and B12. These strategies also showed limited (partial) therapeutic benefits. The treatment was switched to plasmapheresis (5 cycles in total) and IVIg. This combination significantly improved RBC count and platelet levels, and C3 and C4 levels returned to normal. The follow-up of 2.5 years after treatment shows no sign of relapse. Genetic analysis revealed a rare heterozygous intronic variation (c.600-14C ˃ T), heterozygous Y402H polymorphism of the CFH gene, and c.600-14C ˃ T mutation is located near the 5’ end of exon 6 in the gene encoding the complement C3 protein (C3).

Abstract prikaz bolesnika zaključak

The therapy of AIHA patients with warm and cold autoantibodies is challenging and should be conducted following the recommended protocol. Complement activation with genetic background should be assessed in at least severe warm/cold hemolytic anemias with autoantibodies. We believe that EBV and CMV triggered AIHA, thus activating the complement cascade.#138 POVEZANOST HIPERURICEMIJE SA PRIMARNOM ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM U DJECE

Jadranka Arambašić (arambasic.jadranka@kbo.hr) (KBC Osijek, Klinika za pedijatriju) , Jerko Arambašić (arambasic.jerko@kbco.hr) (Klinika za unutarnje bolesti, KBC Osijek) , Borna Biljan (borna.biljan@gmail.com) (Klinika za pedijatriju, KBC Osijek)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

POVEZANOST HIPERURICEMIJE SA PRIMARNOM ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM U DJECE

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Povišena vrijednost mokraćne kiseline može imati značajnu ulogu u patogenezi primarne, esencijalne hipertenzije (AH). Epidemiološke studije ukazuju na vezu hiperuricemije i AH. Cilj rada je utvrditi koncentraciju mokraćne kiseline i njenu korelaciju s ostalim parametrima u adolescenata dobi 13-17.5 godina sa AH.

Prikaz bolesnika prikaz

Obrađeno je 42-oje djece dobi 13-17.5 godina sa dijagnozom AH. Svima je učinjena adekvatna obrada i postavljena dijagnoza AH. U skupini je bilo 24 dječaka ili 57.1% i 18 djevojčica ili 42,3%, prosječna dob dječaka 15.6 godina, a djevojčica14,3 godina. Procijenjeni su slijedeći parametri: tjelesna težina, indeks tjelesne mase, mokraćna kiselina u serumu i 24-satnoj mokraći, lipidogram, te krvni tak. Za određivanje hiperuricemije koristile su se referentne vrijednosti za dob i spol. Normalna vrijednost mokraćne kiseline u serumu je za adolescente dobi 13-15 godina 183-413 umol/l, za 16-18 godina 124-448umol/l, za adolescentice dobi 13-15 godina 130-378 umol/l, a za 16-18 godina 142-389 umol/l. Rezultati: 17 dječaka (70.8%) sa AH imalo je hiperuricemiju, a njih 8 (33%) imalo je hiperurikozuriju. U skupini djevojčica sa AH 12 (66.7%) je imalo hiperuricemiju, dok su 4 (22.2%) imale hiperurikozuriju. Povećanu tjelesnu masu imalo je 14 dječaka (58.4%) i 13 djevojčica (72.3%). Hiperlipidemiju je imalo 6 dječaka (25%) i 5 djevojčica (27.8%).

Abstract prikaz bolesnika zaključak

: Značajan broj djece sa AH imaju povišenu mokraćnu kiselinu u serumu. Također, 58.4% dječaka i 72.3% djevojčica imaju prekomjernu tjelesnu težinu. Hiperuricemija je u našoj studiji podjednako bila zastupljena u oba spola. U više radova navodi se da su čimbenici rizika za hiperuricemiju u adolescenata muški spol i povećana tjelesna težina. Pretilost je glavni uzrok hiperuricemije i važni su programi za smanjenje tjelesne težine intervencijom u načinu života (dijeta, tjelesna aktivnost i promjene u ponašanju).#139 Doživljaj kvalitete života u obitelji djece i mladih oboljelih od hemofilije

Marija Petrović (ma.forko@gmail.com) (KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju, Zavod za dječju endokrinologiju i dijabetes)

Sažetak za: Kongres medicinskih sestara

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Doživljaj kvalitete života u obitelji djece i mladih oboljelih od hemofilije

Uvod

Hemofilija donekle ograničava kvalitetu života, istovremeno predstavlja priliku da se kroz aktivan pristup bolesti uvedu pozitivne promjene kako bi pojedinac izgradio pozitivnu sliku o sebi i iskoristio maksimum u okvirima vlastitih mogućnosti. Za rezultat dobivamo poboljšanje osobnog zadovoljstva, više razine samopouzdanja, bolju integraciju u društvo, a posljedično pozitivan odgovor na kvalitetu života.

Cilj

Ispitati kvalitetu života djece i mladih oboljelih od hemofilije i njihovih obitelji, te vidjeti razlikuje li se njihova procjena kvalitete života u odnosu na procjenu kvalitete života njihovih roditelja.

Metode i ispitanici

Istraživanje je provedeno anonimnom anketom djece i mladih, te njihovih roditelja, pri Referentnom centru za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica, Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Kvalitetu života ispitanici su procjenjivali koristeći standardiziranu verziju upitnika procjene kvalitete života (Haemo-Qol, 2002.).

Rezultati

U istraživanju je sudjelovalo 30 dječaka oboljelih od hemofilije i 30 roditelja. Djeca procjenjuju da hemofilija u manjoj mjeri utječe na njihovu kvalitetu života u procjeni općeg zdravlja. Rezultati su pokazali da se roditelji i djeca značajno razlikuju samo u procjeni utjecaja hemofilije na emocionalno stanje, u smislu da roditelji procjenjuju da hemofilija u većoj mjeri utječe na emocionalno stanje djece nego što to procjenjuju djeca (p=.006). Djeca koja imaju češća krvarenja utjecaj hemofilije na zdravlje procjenjuju većim. Postoji statistički značajna povezanost između učestalosti krvarenja i procjene utjecaja hemofilije na tjelesno zdravlje (p ˂ 0,01), emocionalno stanje (p ˂ 0,05) i sliku o sebi (p ˂ 0,05). Djeca koja imaju češća krvarenja procjenjuju da hemofilija ima veći utjecaj na funkcioniranje u školi i sportskim aktivnostima (p ˂ 0,05).

Rasprava i zaključak

Roditelji djece oboljele od hemofilije procjenjuju kvalitetu života njihove djece nižom u usporedbi sa samoprocjenama djece. Učestalost krvarenja narušava kvalitetu života djece s hemofilijom u području zdravlja, emocionalnog stanja, slike o sebi i funkcioniranjem u školi i sportskim aktivnostima.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#140 Pleuropneumonije u petogodišnjem razdoblju – iskustva Klinike za pedijatriju, Klinički bolnički centar Osijek

Bojana Olujić (bojana.strajinic@gmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Nora Pušeljić (nora.puseljic@gmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Krešimir Šantić (santic.kresimir@gmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Ema Poznić (ema_poznic@hotmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Paula Ivanšić (paula.ivansic@gmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Ivana Serdarušić (lega.serdarusic@gmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Matej Šapina (sapina.matej@yahoo.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Ines Bartulović (hminess@yahoo.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Igor Berecki (igor.berecki@gmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Tihana Nađ (tihana.nad5@gmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Nikolina Hamidović (nikolinaarambasic@yahoo.com) (Klinički bolnički centar Osijek) , Darjan Kardum (darjankardum@gmail.com) (Klinički bolnički centar Osijek)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Pleuropneumonije u petogodišnjem razdoblju – iskustva Klinike za pedijatriju, Klinički bolnički centar Osijek

Uvod

Posljednje epidemiološke studije invazivnih pneumonija pokazale su tendenciju rasta pojave parapneumoničnog pleuralnog izljeva, uključujući empijem.

Cilj

Opisati opća obilježja, klinički tijek i liječenje djece oboljele od pleuropneumonije u petogodišnjem razdoblju na Odjelu intenzivnog liječenja djece.

Metode i ispitanici

Ispitanici su sva djeca hospitalizirana s pleuropneumonijama od siječnja 2018. do travnja 2023. godine. Podatci su retrospektivno prikupljeni iz medicinske dokumentacije.

Rezultati

U promatranom razdoblju hospitalizirali smo 20 djece s pleuropneumonijama kod kojih je učinjena torakalna drenaža. Medijan dobi bio je 4 godine (IQR 2.9 – 6,5). U mikrobiološki uzorcima uspjeli smo izolirati S. pneumoniae u 5 pacijenata (25 %), kod 4 djece (20%) izolirali smo više vrsta bakterije, a 11 (55%) pacijenata je imalo sterilne izolate. Vodeći simptom bila je tjelesna temperatura >39C koja je bila prisutna kod svih ispitanika u trenutku prijema, potom kašalj 16 (80%), tahidispneja 11 (55%), te simptomi gastrointestinalnog sustava 6 (30%). Prosječno vrijeme trajanja hospitalizacije iznosilo je 24,8 ± 10,9 dana, a prosječno trajanje antibiotske terapije 32 ± 11,2 dana. Najčešća komplikacija bila je nekroza plućnog parenhima (3) te je pronađena statistički značajna razlika u pojavi naveden kompikacije kod djece koja su cjepljena. Ukupno je 8 djece imalo sekvele nakon hospitalizacije a sva su hospitalizirana od 2021. - 2023. tj razdoblju nakon intenzivnih COVID-19 mjera. Najviše sekvela zabilježeno je u grupi djece koja su zahtijevala operativni zahvat dok je najmanje komplikacija zabilježeno u grupi djece koja je primala intrapleuralnu fibrinolitičku terapiju bez potrebe za operativnim zahvatom. Od trajnih posljedica najučestalija je atelektaza koja je zaostala u 4 djece.

Rasprava i zaključak

Povećan broj pleuropneumonija u posljednje dvije godine u skladu je s izvještajima u literaturi koji ovo objašnjavaju dugom imuniteta u eri COVID-19. Povećan broj komplikacija i sekvela u posljednje dvije godine se pripisuju i procjepljivanjem djece 10-valentinim konjugiranim cjepivo koje ne pokriva sve invazivne sojeve.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#141 Trendovi u postavljanju dijagnoze celijakije - kako slijedimo smjernice?

Paola Blagec (blagec.paola@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Vlatka Maretić (vlatka.maretic@gmail.com) (Opća bolnica Dubrovnik) , Ana Močić Pavić (amocicpavic@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Mia Šalamon Janečić (miasalamon@hotmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Oleg Jadrešin (oleg.jadresin@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Sanja Kolaček (sanja.kolacek@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Iva Hojsak (ivahojsak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Zrinjka Mišak (zrinjka.misak@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Trendovi u postavljanju dijagnoze celijakije - kako slijedimo smjernice?

Uvod

Dijagnoza celijakije postavlja se na temelju smjernica Europskog pedijatrijskog društva za gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu prema kojima je, uz određene uvjete, od 2012. kod simptomatskih bolesnika dijagnozu moguće postaviti i bez biopsije, a od 2020. to je moguće i kod asimptomatskih bolesnika.

Cilj

Cilj ovog istraživanja bio je prikazati koliko često dijagnosticiramo celijakiju na temelju biopsije, a koliko na temelju seroloških testova te koliko je pacijenata dijagnosticiranih na temelju biopsije, moglo biti pošteđeno endoskopije.

Metode i ispitanici

U ovo retrospektivno opservacijsko istraživanje uključeni su svi novo dijagnosticirani pacijenti s celijakijom (N=258) Klinike za dječje bolesti Zagreb, u periodu od 1.1.2012. do 31.3.2023. Prateći smjernice, određivali smo način na koji je postavljena dijagnoza te ukoliko je dijagnoza postavljena na temelju biopsije je li ista mogla biti postavljena bez nje i koji su bili razlozi za navedeno.

Rezultati

Kod 186 (72%) pacijenata dijagnoza je postavljena na temelju biopsije, a kod 72 (28%) na temelju serologije. U samo 3 pacijenta dijagnosticirana na temelju protutijela kriteriji za postavljanje dijagnoze nisu bili zadovoljeni. Kod 153 pacijenta prvi nalaz anti-tTG-a bio je 10x iznad granica normale, no kod 84 (56%) njih je učinjena biopsija. Od navedenih, 26 (31%) nije imalo kriterije za postavljanje dijagnoze bez biopsije. Kod ukupno 59 djece (23% od ukupnog broja) dijagnoza se možda mogla postaviti i bez biopsije, iako kod značajno manjeg broja djece nakon 2020. (46 vs 13, p ˂ 0.01). Razlozi za ipak učinjenu biopsiju bili su simptomi zbog kojih je inicijalno učinjena endoskopija (79%) te želja roditelja da se dijagnoza potvrdi biopsijom (21%). Od 2020., po izlasku novih smjernica, značajno češće je postavljena dijagnoze bez biopsije (p ˂ 0.01).

Rasprava i zaključak

S vremenom, poštujući sve kriterije dijagnostičkih smjernica, značajno češće postavljamo dijagnozu celijakije bez biopsije, ne izlažući pritom dijete endoskopiji samo zbog postavljanja dijagnoze.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#142 Retrobulbarni kapilarni hemangiom u nedonoščeta – prikaz slučaja

Hrvoje Delić (hrvojedelic20@gmail.com) (Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb) , Ana čolić (dr_anach@yahoo.com) (Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb) , Marcela Ilijić Krpan (marcela.ilijic@gmail.com) (Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb) , Arnes Rešić (aresic2@gmail.com) (Klinika za dječje bolesti Zagreb) , Mirta Starčević (mirta_ps@yahoo.com) (Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Retrobulbarni kapilarni hemangiom u nedonoščeta – prikaz slučaja

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Infantilni kapilarni hemangiomi najčešće su tumorske tvorbe novorođenčadi i dojenčadi sa incidencijom od 4-5%, a vodeći etiološki čimbenik njihovog nastanka je hipoksija. Najčešće se javljaju u nedonoščadi i djece male rodne mase (incidencija raste i do 30%), u ženskog spola, bijele rase, a pogoduju im i određena stanja u trudnoći (preeklampsija, placenta previja, višeplodne trudnoće, starija dob trudnice). Pojavljuju se u prvim tjednima života, potom slijedi faza aktivnog rasta tijekom 2-3 mjeseca nakon čega spontano involuiraju. U oko 10-15% slučajeva potrebno je pomno praćenje i terapija zbog lokalizacijom uzrokovanih anatomskih ili funkcionalnih problema. Terapija izbora za visokorizične hemangiome je sistemna primjena propranolola sa uspjehom liječenja od 60%.

Prikaz bolesnika prikaz

Žensko nedonošče rođeno je sa 28. tjedana gestacije iz spontano začete, redovito kontrolirane trudnoće komplicirane razvojem korioamniontisa. Porod vaginalnim putem, protekao uredno. Po porodu vitalna, porođajne mase 1140 g, porođajne duljine 39 cm, Apgar zbroj 8,9. Tijek boravka u Jedinici intenzivnog liječenja obilježen je potrebom za neinvazivnom potporom disanju do 30. dana života te kasnom novorođenačkom sepsom bez značajnijeg urušaja koja je izlječena ciljanom antibiotskom terapijom. U dobi od 4 postnatalna tjedna po prvi je put pregledana od strane oftalmologa (probir na retinopatiju), nalaz je bio uredan. U dobi od 6 tjedana zamijećena je protruzija desnog očnog bulbusa te je ponovo pregledana od strane oftalmologa. Uz navedenu protruziju bulbusa, utvrđena je i obostrana retinopatija 2. stupnja. Preporučena je radiološka obrada (MR mozga i orbite) kojom je prikazan desnostrani retrobulbarni kapilarni hemangiom uz uredan ostali nalaz. Provedena je farmakoterapija propranololom u trajanju od 6 mjeseci uz povoljan klinički odgovor (regresija protruzije bulbusa). Daljnjim praćenjem po otpustu iz bolnice utvrđena je i regresija retinopatije uz uredan neurološki razvoj djeteta.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Prikazali smo slučaj infantilnog retrobulbarnog hemangioma. Unatoč čestoj spontanoj involuciji, one koji funkcionalno ugrožavaju dijete s rizikom trajnih posljedica, kao kod naše pacijentice, treba aktivno liječiti.#143 Prikaz slučaja medijastinalnog seminoma u 16-godišnjeg adolescenta

Karolina Malic Tudor (malictudor.k@gmail.com) (Klinički bolnički centar Split) , Marijan Batinić (marijan.batinic23@hotmail.com) (KBC Split) , Višnja Armanda (visnja.armanda@yahoo.com) (KBC Split) , Marijana Rogulj (marijanarogulj@yahoo.com) (KBC Split) , Ivana Franić Šimić (ivana.franic.simic@kbc-zagreb.hr) (KBC Zagreb) , Sandra Zekić Tomaš (sandrazt206@gmail.com) (KBC Split)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Prikaz slučaja medijastinalnog seminoma u 16-godišnjeg adolescenta

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Tumori zametnih stanica (GCTs) heterogena su skupina novotvorina koje proizlaze iz primordijalnih zametnih stanica ljudskog embrija, predodređenih za stvaranje reproduktivnih stanica: spermija i jajnih stanica. Prema lokalizaciji GCTs mogu biti gonadalni (GGCTs) i ekstragonadalni (EGGCTs). Tumori zametnih stanica u djece i adolescenata su relativno rijetki tumori s incidencijom od 2-3%. Primarni medijastinalni germinativni tumori (PMGCTs) su vrlo rijetki ekstragonadalni germinativni tumori koji nastaju u prednjem medijastinumu.

Prikaz bolesnika prikaz

U ovom radu prikazan je slučaj šesnaestogodišnjeg mladića s primarnim medijastinalnim seminomom koji je zaprimljen u Kliniku za dječje bolesti KBC Split u svibnju 2020.g. zbog kašlja, vrućice i bolova u prsištu. Nalaz slikovne dijagnostičke pretrage MSCT prsišta pokazao je ekspanzivnu tvorbu u prednjem medijastinumu dimenzija 12.4x6.7x14.2 cm, praćenu konglomeratom uvećanih hilarnih limfnih čvorova u razini spoja brahiocefaličnih vena. Učinjena je transtorakalna biopsija tvorbe pod kontrolom MSCT-a čija je patohistološka analiza potvrdila dijagnozu seminoma. Bolesnik je liječen kemoterapijom koja se sastojala od 4 BEP ciklusa. Liječenje je provedeno bez značajnijih nuspojava. Adolescent se redovito ambulantno nadzire. Bolest je u remisiji 2 godine i 10 mjeseci.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Prikazom ovog slučaja željeli smo potvrditi uspješnost primjene kemoterapije bazirane na cisplatini, odnosno BEP protokola, koja je značajno poboljšala ishod i preživljenje odraslih i djece s tumorima zametnog epitela.#144 Inkompletni oblik Kawasakijeve bolesti u dječaka iz Filipina

Dijana Grizelj Kalčić (dijagri1@yahoo.com) (OB Dubrovnik) , Mara Jurić-Kavelj (mara.jurickavelj@gmail.com) (OB Dubrovnik) , Dragana Kontić (gaga.konti@gmail.com) (OB Dubrovnik) , Karmen Đonlagić Ljubenko (karmen.donlagic@gmail.com) (OB Dubrovnik) , Antonija Mustapić (antonijam2@gmail.com) (OB Dubrovnik) , Dagmar Guberinić (dagmarg@bolnica-du.hr) (OB Dubrovnik)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Inkompletni oblik Kawasakijeve bolesti u dječaka iz Filipina

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Kawasakijeva bolest je sistemski vaskulitis koji primarno zahvaća srednje velike arterije i dovodi do sistemske upale brojnih organa. Najčešći je uzrok stečene srčane bolesti u razvijenim zemljama. Incidencija je najviša kod djece azijskog podrijetla. Uzrok je nepoznat ali se smatra da infektivni uzročnik može potaknuti imunosni odgovor u genski predisponirane osobe. Kriteriji za dijagnozu su vrućica od najmanje 5 dana uz 4 ili 5 kriterija (bilateralna injekcija spojnica, polimorfni osip, promjene na usnoj šupljini, limfadenopatija vrata, eritem/edem ekstremiteta). Na inkompletni oblik treba razmišljati u slučaju febriliteta od 5 dana uz 2 ili 3 kriterija uz patološke laboratorijske nalaze ili nalaz dilatacije (aneurizme) koronarnih arterija na ehokardiografiji. Liječenje treba započeti intravenskim imunoglobulinima i acetilsalicilnom kiselinom unutar prvih 10 dana bolesti kako bi se spriječio razvoj koronarnih aneurizmi. Ovu komplikaciju mogu razviti 20-25% neliječenih pacijenata i 3-5% liječenih s imunoglobulinima.

Prikaz bolesnika prikaz

Dječak u dobi od 22 mjeseca iz Filipina primljen je zbog febriliteta u trajanju od 4 dana i makulopapuloznog osipa. Bio je tahikardan, dobrog općeg stanja. U laboratorijskim nalazima povišeni parametri upale. Uvedena terapija antibiotikom parenteralno. U petom danu febriliteta obostrana injekcija spojnica. U nalazima povišen crp, ubrzana sedimentacija, leukocitoza, anemija, trombocitoza, hiponatremija, hipoalbuminemija, povišen NTproBNP. Posumnjalo se na Kawasakijevu bolest. Elektrokardiografski nalaz uredan. Na ehokardiografiji nađena blaga mitralna insuficijencija, uredna kontraktilnost miokarda, manji perikardijalni izljev, uredan nalaz koronarnih arterija. U šestom danu febriliteta uvedena terapija imunoglobulinima intravenski 2g/kg uz acetilsalicilnu kiselinu 40 mg/kg. Dijete je postalo afebrilno uz poboljšanje kliničke slike. Nakon 72 h smanjena doza acetilsalicilne kiseline na 5mg/kg. Kod otpusta ehokardiografski nalaz uredan. Preporučeno kardiološko praćenje prvih 12 mjeseci.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Dijagnosticiranje Kawasakijeve bolesti (osobito inkompletnog oblika) predstavlja izazov jer treba isključiti brojne infekcije i neinfektivne bolesti. Laboratorijski pokazatelji mogu doprinijeti dijagnozi. Kod sumnje na Kawasakijevu bolest potrebno je učiniti kardiološki pregled kako bi se pravovremenim liječenjem spriječile komplikacije srčanih bolesti.#145 Ultrazvuk pluća djece liječene u Dnevnoj bolnici Dječje bolnice Srebrnjak - iskustva kliničara

Ivana Malada (imalada@bolnica-srebrnjak.hr) (Dječja bolnica Srebrnjak) , Stella Uremović (stellamlinaric@gmail.com) (Dječja bolnica Srebrnjak)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Ultrazvuk pluća djece liječene u Dnevnoj bolnici Dječje bolnice Srebrnjak - iskustva kliničara

Uvod

Bronhitis, bronhiolitis i pneumonija su najčešće respiratorne infekcije donjih dišnih puteva. Radi se prvenstveno o kliničkim dijagnozama, no kod nejasnih situacija i težih kliničkih slika valja slikovno prikazati moguću patologiju. Ultrazvuk pluća često predstavlja ekvivalent radiogramu pluća. Pneumonija se prikazuje kao alveolarni konsolidat ili kao intersticijski sindrom. U prvom slučaju govorimo o prikazu pluća ''poput jetre", a u drugom o snopu B linija (3 ili više vertikalih linija koje polaze od pleure i šire se kroz nekoliko interkostalnih prostora). Hiperehogena linearna ili točkasta područja unutar konsolidata predstavljaju statički ili dinamički zračni bronhogram. Atelektaza se prikazuje kao alveolarni konsolidat manji od 5 do 10 mm, a u sklopu bronhitisa možemo dobiti uredan nalaz sa ili bez atelektatičnih promjena.

Cilj

Cilj rada je prikazati korisnost ultrazvuka pluća u djece s akutnim respiratornim infekcijama.

Metode i ispitanici

Ultrazvuka pluća je učinjen pacijentima s respiratornom infekcijom donjih dišnih puteva koji su liječeni u Dnevnoj bolnici Dječje bolnice Srebrnjak. Korištena je linearna sonda frekvencije 4-12 Hz, spojena na tablet s Lumify aplikacijom.

Rezultati

Od prosinca 2021. do travnja 2023. učinjeno je 119 ultrazvuka pluća, a 76 pacijenata (63,87%) imalo je učinjen i radiogram pluća. Radigram pluća ukazivao je na pneumoniju kod 48 pacijenata (40,34%), a potvrđena je ultrazvukom kod 30 pacijenata (62,50%), u 6% pacijenta je opisana atelektaza, a 31,25% nalaza je bilo uredno. Pneumonija je ultrazvučno dokana kod 44 pacijenta (36,97%), kod njih 30 prethodno je i radiološki verificirana, a kod njih 14 je u dnevnoj bolnici postavljena sumnja i dijagnoza. Troje pacijenata je prethodno imalo uredan radiogram pluća. Kod 12 pacijenata praćena je dinamika bolesti kontrolnim ultrazvucima.

Rasprava i zaključak

Ultrazvuk pluća je pouzdana, neionizirajuća metoda za dijagnostiku plućne patologije i često ekvivalent radiogramu. Omogućuje praćenje promjena u realnom vremenu koje određuje kliničar. Ima osjetljivost od 87%-100% i specifičnost od 85%-100%, a za konsolidate ˃ 10mm specifičnost doseže 98%.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#146 Kliničke karakteristike djece oboljele od kroničnih upalnih bolesti crijeva u Kliničkom bolničkom centru Split

Darija Tudor (darija_tudor@hotmail.com) (KBC Split) , Ivan Pivac (ivan.pivac4@gmail.com) (Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu) , Ranka Despot (ranka.despot11@gmail.com) (KBC Split) , Vanda Žitko (vzitko@kbsplit.hr) (KBC Split) , Edita Runjić (editarunjic@gmail.com) (KBC Split) , Joško Markić (josko.markic@gmail.com) (KBC Split) , Antonia Jeličić Kadić (jelicic.antonia@gmail.com) (KBC Split)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Kliničke karakteristike djece oboljele od kroničnih upalnih bolesti crijeva u Kliničkom bolničkom centru Split

Uvod

Crohnova bolest (CD) i ulcerozni kolitis (UC) su kronične upalne bolesti crijeva (engl. inflammatory bowel disease, IBD) s porastom incidencije u dječjoj dobi. Iako se većina djece klinički prezentira simptomima rektalnog krvarenja, bolovima u trbuhu i gubitkom tjelesne mase, zakašnjeli pubertet ili zaostatak u rastu mogu biti jedina klinička manifestacija.

Cilj

Analizirati karakteristike djece s IBD-om u KBC-u Split.

Metode i ispitanici

Podaci su prikupljeni analizirajući povijesti bolesti djece s novodijagnosticiranim IBD-om u period od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2021. godine.

Rezultati

Analizirano je 107 bolesnika, 47 oboljelih od UC, 59 od CD i jedan bolesnik sa neklasificiranim kolitisom. Incidencija UC je bila 4,41, a CD 5,29 na 100 000 djece/godišnje. Incidencija je veća kod dječaka (60.7% naspram 39.3%; p=0,002), s omjerom 1,54 dječaka prema djevojčicama. Srednja dob u trenutku postavljanja dijagnoze bila je 13,7±3,1 godina, pri čemu su pacijenti s UC bili prosječno stariji nego oni s CD (14,0±3,6 naspram 13,4±2,7 godina; p=0,066). Prosječno trajanje simptoma prije postavljanja dijagnoze iznosilo je 3,9±4,6 mjeseci, a simptomi su trajali duže u bolesnika s CD u usporedbi s onima koji su oboljeli od UC (5,0±5,4 naspram 2,5±2,6 mjeseci; p=0,003). Više od dvije trećine bolesnika imalo je povišene vrijednosti C-reaktivnog proteina, manjak folne kiseline i hipoalbuminemiju, dok je gotovo polovica bila anemična. Hipovitaminoza D je uočena u 58,3% pacijenata. Bolesnici iz urbanih sredina su u trenutku postavljanja dijagnoze bili mlađi u odnosu na bolesnike iz ruralnih sredina (13,4±2,8 naspram 14,2±3,81 godina; p=0,0497), pri čemu su potonji češće imali ekstraintestinalne manifestacije i više razine kalprotektina.

Rasprava i zaključak

Kronične upalne bolesti crijeva sve se češće dijagnosticiraju u dječjoj dobi. Prosječno trajanje simptoma dulje je kod djece sa CD. Djeca iz ruralnih sredina su u trenutku djagnosticiranja bolesti bila starija i imala viši kalprotektin. Potrebna su daljnja istraživanja o mogućem učinku okolišnih čimbenika na razvoj kroničnih upalnih bolesti crijeva u djece.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#147 Tranzitorni lupus antikoagulant kao uzrok stečene spontane pojave palpabilnih ekhimoza s izoliranom prolongacijom aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena (APTV) u dvogodišnje djevojčice

Nada Rajačić (nada.rajacic@kdb.hr) (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Tranzitorni lupus antikoagulant kao uzrok stečene spontane pojave palpabilnih ekhimoza s izoliranom prolongacijom aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena (APTV) u dvogodišnje djevojčice

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Izolirana prolongacija APTV-a podrazumijeva defekt u intrinzičkom putu zgrušavanja krvi. Klinički se manifestira krvarenjem u meka tkiva, mišiće i zglobove te odgođenim krvarenjem nakon kirurških zahvata; bez pojave petehija. Stečeni uzrok može biti lupus antikoagulant (LAC). Antifosfolipidna antitijela uključuju antikardiolipinska antitijela (Acl), anti-beta-2 glikoprotein I antitijela i LAC te mogu biti povezana s autoimunim bolestima (sistemski eritemski lupus), malignim bolestima, lijekovima i infekcijama. Kod odraslih su moguća trombotska/tromboembolijska zbivanja, spontani pobačaji, infarkt posteljice i livedo reticularis na koži. Kod djece je njihova pojava češće prolazna i asimptomatska. Ipak, moguće komplikacije uz već opisane su cerebrovaskularni inzult i hemoragijske manifestacije.

Prikaz bolesnika prikaz

Prethodno zdrava djevojčica starosti 2 godine, neupadne obiteljske anamneze, prezentirala se mjesec dana po preboljeloj akutnoj respiratornoj infekciji gornjih i donjih dišnih puteva spontanom pojavom palpabilnih ekhimoza na leđima, gornjim i donjim ekstremitetima, bez drugih simptoma i znakova bolesti. U koagulogramu se izdvaja produženi APTV (39 s), uz urednu kompletnu krvnu sliku, protrombinsko vrijeme, fibrinogen i trombinsko vrijeme, te vrijednosti faktora II, VIII, IX, XI, XII, von Willebrandovog antigena i aktivnosti. U serumu se nađu pozitivna antitijela na Adenovirus i Mycoplasmu pneumoniae (Adenovirus IgG iznad 200 RU/ml, IgM negativan; M. pneumoniae IgA i IgG pozitivni, IgM negativan). Parni serum nije bio dostupan. Surogatni biljezi upale, transaminaze, kreatinin, nalaz urina, IgA, IgM i IgG bili su uredni. Incijalno se bilježe snižene vrijednosti C3 i C4 komponente komplementa koje su se ubrzo normalizirale. Antinuklearna antitijela, antineutrofilna citoplazmatska antitijela, reumatoidni faktor, Acl-IgG, Acl-IgM i anti-beta-2 glikoprotein I antitijela bila su negativna. Tijekom narednih godinu dana djevojčica nije razvila kliničke manifestacije eventualne podležeće sistemne bolesti. S vremenom se ekhimoze više ne javljaju, APTV se normalizira, a LAC negativizira.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Akutna infekcija potaknula je nastanak LAC-a, produženje APTV-a i pojavu krvarenja, što je zahtijevalo dodatnu obradu i praćenje radi isključenja podležećih sistemnih bolesti i potvrde prolaznosti stanja.#148 Probir porodične hiperkolesterolemije u ambulanti školskog liječnika

Nataša Dragaš-Zubalj (ndragaszubalj@gmail.com) (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ) , Željka Karin (karinzeljka@gmail.com) (NZZJZ SDŽ) , Ivana Pavić Šimetin (ivana.pavic@hzjz.hr) (HZJZ) , Marija Posavec (marija.posavec@gmail.com) (NZZJZ "dr. A Stampar")

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Probir porodične hiperkolesterolemije u ambulanti školskog liječnika

Uvod

Porodična hiperkolesterolemija je najčešći nasljedni poremećaj metabolizma lipida, u kojem se bilježe visoke koncentracije kolesterola u krvi, napose LDL. Najčešći uzrok ovog autosomno-dominantnog poremećaja je prirođena mutacija na genu za receptor LDL-a, zbog čega su njegove vrijednosti visoke već u djetinjstvu. Osobe s ovom bolesti imaju čak i 20 puta veći rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti od opće populacije. Slijedom navedenog i duljina njihova života može biti puno kraća. Stoga se u RH krenulo s provedbom probira među svom djecom koja su školski obveznici. Izrađen je protokol probira u kojem su točno definirani koraci u postupanju sukladno rezultatima. Očekujemo da će dobiveni rezultati pomoći u otkrivanju ove bolesti i doprinjeti njezinom liječenju.

Cilj

Cilj ovog probira je bio rana detekcija osoba s porodičnom hiperkoleterolemijom, kako bi se rano interveniralo i smanjio rizik za razvoj kardiovakularnih bolesti te produljio životni vijek tih osoba. Ovaj probir je obrnuto kaskadni te uključuje uz probir djece indirektno i članove obitelji.

Metode i ispitanici

Metoda provedbe probira je venepunkcija i određivanje ukupnog koleterola iz seruma. Ispitanici su školski obveznici, kojisu pristupili sistematskom pregledu prije upisa u 1.r OŠ.

Rezultati

Broj školskih obveznika u Primorsko-goranskoj županije je između 2.300 i 2.500 djece. Probirom ćemo detektirati broj djece s vrijednostima kolesterola ≥ 6,1 mmol/l, broj djece s vrijednostima između 5,1 do 6,0 mmol/l te onih ≤ 5,0 mmol/l. Također ćemo upitnikom utvrditi broj onih čija je obiteljska anamneza pozitivna na kardiovaskularni rizik te utvrditi broj onih koji su upućeni na daljnju obradu, kao i njihova braća ili sestre. Pritom ćemo dobiti i broj djece, koja će probir ponoviti za 6 mjeseci do godinu dana.

Rasprava i zaključak

Dobiveni rezultati će nam pomoći u definiranju stvarne slike raširenosti porodične hiperkolesterolemije u našoj populaciji, temeljem kojih će se razvijati modeli intervencije. Isto podrazumijeva promociju zdravlja, prevenciju kroz zdrave stilove života, ali i liječenje.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#149 Što u kliničkoj praksi govori test aktivnog stajanja?

Katija Pivalica (pivalicak@gmail.com) (Klinički bolnički centar Split) , Davor Petrović (dpetrovic@kbsplit.hr) (Klinički bolnički centar Split) , Luka Stričević (lstricevic@kbsplit.hr) (Klinički bolnički centar Split) , Vitomir Metličić (vmetlicic@kbsplit.hr) (Klinički bolnički centar Split)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Što u kliničkoj praksi govori test aktivnog stajanja?

Uvod

Test aktivnog stanja (eng. active standing, AS) jedan je od testova ortostatske provokacije koji pruža uvid u etiologiju sinkope. Testom se može utvrditi postojanje ortostatske intolerancije u vidu ortostatske hipotenzije (OH), vazovagalne sinkope (VS), sindroma posturalne ortostatske tahikardije (eng. POTS). Negativan nalaz ostavlja prostor za mogućnost druge etiologije uključujući i kardijalni.

Cilj

Prikazati preliminarne rezultate primjene AS u pedijatrijskoj kardiološkoj praksi.

Metode i ispitanici

Istraživanje je provedeno u Odjelu za kardiologiju Klinike za dječje bolesti KBC Split u periodu od srpnja 2022. do ožujka 2023. Koristili smo sfigmomamometar sa manšetama prikladnim dobi i konstituciji ispitanika. Test je provodio isti ispitivač. Kriterij uključivanja bio je anamnestički podatak o epizodama recidivirajućih sinkopa nepoznate etiologije. Isključni kriterij za pristup testu bila je evidentirana hipotenzija prije pristupanja testu koristeći percentilne krivulje American Heart Association (AHA) za arterijski tlak prema dobi, spolu i visini, gdje su se vrijednosti ˂ 5. c. smatrale hipotenzijom. Arterijski tlak je uzastopno mjeren po shemi: pri polijeganju, 10 minuta nakon što je ispitanik proveo u ležećem položaju, neposredno pri vertikalizaciji te uzastopno svake minute tijekom 10 minuta u vertikalnom položaju. Rezultati testa tumačeni su sukladno ESC (eng. European Society of Cardiology) smjernicama. Ispitanici su bili adolescenti u rasponu dobi od 11 do 16 godina. Ukupno je testirano 14 ispitanika (7 ženskog, 7 muškog spola). Prije testa svim ispitanicima napravljen je ehokardiografski pregled.

Rezultati

Ehokardiografski strukturno zdravo srce potvrđeno je u 12 ispitanika, jedan je imao bikuspidnu aortnu valvulu, drugi aortnu stenozu. Na testu AS šest ispitanika imalo je uredan nalaz. Šest ispitanika imalo je dokazan POTS. Kod jedne ispitanice provocirali smo VS. Jedan ispitanik imao je OH, dok su dva ispitanika javljali simptomatologiju, ali bez metričkog dokaza bilo kojeg tipa ortostatske intolerancije.

Rasprava i zaključak

AS je jednostavna, informativnivna i reproducibilna metoda ortostatske provokacije koji pruža uvid u procjenu etiologije sinkope.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#150 Kliničke i laboratorijske značajke bolesnika sa celijakijom prilikom postavljanja dijagnoze

Vlatka Konjik (konjik.vlatka@kbco.hr) (KBC Osijek) , Krešimir Šantić (santic.kresimir@kbco.hr) (KBC Osijek) , Katarina Raković-Amidžić (rakovic-amidzic@kbco.hr) (KBC Osijek) , Monika Požgain (monika.pozgain@kbco.hr) (KBC Osijek) , Petra Raguž (raguz.petra1@gmail.com) (KBC Osijek)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Kliničke i laboratorijske značajke bolesnika sa celijakijom prilikom postavljanja dijagnoze

Uvod

Celijakija je kronična multisistemna autoimuna bolest uzrokovana konzumacijom glutena. Javlja se u genetski predisponiranih osoba. Mogu se javiti probavne tegobe i gubitak težine, simptomi od strane drugih organskih, ali simptomi mogu i potpuno izostati. Zadnjih godina svjedočimo sve češćem otkrivanju celijakije u pacijenata sa manje tipičnim simptomima i kasnijoj dobi.

Cilj

Ispitati demografske, kliničke, biokemijske i imunogenetske karakteristike pacijenata s celijakijom na Klinici za pedijatriju KBC-a Osijek, utvrditi kliničke i laboratorijske značajke prilikom postavljanja dijagnoze.

Metode i ispitanici

Presječna studija uključuje 49 pacijenata, sa dokazanom celijakijom, u petogodišnjem razdoblju (2016.-2021. godina). Podaci su uzeti iz povijesti bolesti te uključuju obilježja: spol, dob, tjelesna masa i visina (BMI), dob postavljanja dijagnoze, simptome, komorbiditete, alergije, obiteljski hereditet. Dijagnostička obrada uključuje nalaze krvne slike i biokemijske parametre, serologiju na celijakiju, PHD bioptata tankog crijeva i MARSH klasifikaciju.

Rezultati

55,1 % ispitanika je imalo probavne simptome, od kojih je najčešća abdominalna bol. 34,7 % ispitanika je bilo asimptomatski. Od ukupnog broja, 38,8 % ispitanika ima komorbiditet (najčešće autoimuni tireoiditis i šećerna bolest), kod 34,4 % pozitivnu obiteljsku anamnezu. Dijagnoza celijakija je postavljena biopsijom tankog crijeva u 96 % djece. Svi ispitanici su imali pozitivnu serologiju na celijakiju, a kod njih 25 je učinjena HLA-tipizacija - svi testirani su bili pozitivni HLA-DQ2 i/ili HLA-DQ8.

Rasprava i zaključak

Ovom presječnom studijom smo analizirali karakteristike bolesnika prilikom postavljanja dijagnoze u petogodišnjem periodu. Dobiveni rezultati su u skladu sa očekivanima. Prosječna dob pri postavljanju dijagnoze iznosila je 6 godina, uz 34,7% bolesnika koji su bili bez simptoma. Starija dob djece kod postavljanja dijagnoze i visok udio novootkrivenih bolesnika bez simptoma rezultat je gastroenterološke obrade i aktivnog screeninga na celijakiju, što doprinosi postavljanju dijagnoze u bolesnika sa manje izraženim simptomima ili bez kliničkih simptoma, a koje je potrebno liječiti bezglutenskom prehranom.

Prikaz bolesnika uvod

Prikaz bolesnika prikaz

Abstract prikaz bolesnika zaključak#151 Retinoblastom i 13q delecijski sindrom u novorođenčeta

Marija Radonic (radonic.marija@gmail.com) (Opća bolnica Dubrovnik) , Bernarda Lozić (blozic@kbsplit.hr) (KBC Split) , Nenad Vukojević (predstojnik.oci@kbc-zagreb.hr) (KBC Zagreb) , Karmen Đonlagić Ljubenko (karmen.donlagic@gmail.com) (Opća bolnica Dubrovnik)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Retinoblastom i 13q delecijski sindrom u novorođenčeta

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Retinoblastom je najčešći primarni intraokularni maligni tumor u djece i čini 10-15% svih malignih tumora djece u prvoj godini života. Čini se kako patogeneza nasljeđivanja uključuje mutacijsku inaktivaciju oba alela retinoblastom supresorskog gena smještenog na dugom kraku kromosoma 13. U nasljednom obliku mutacija u zametnim stanicama pogađa jedan alel u svim stanicama, a kasnija somatska mutacija u stanicama mrežnice mijenja drugi alel dovodeći do raka. U nenasljednim oblicima vjerojatno dolazi do somatske mutacije oba alela u stanici mrežnice. Neliječen je smrtonosan, ali zahvaljujući napretku u dijagnostici i liječenju sveukupna stopa preživljenja je viša od 95%.

Prikaz bolesnika prikaz

Prikazujemo muško novorođenče rođeno u terminu (PT 3550 g i RD 52 cm). Po majčinoj lozi više ženskih članova obitelji ima karcinom dojke ali nitko nema malignu bolest oka. Dijete nije imalo ni tipičnih kliničkih znakova za retinoblastom tipa leukokorije. Zbog dizmorfije lica i uzv nalaza periferne stenoze pulmonalne arterije učini se kariotip kojiim je utvrđena intersticijska delecija na dugom kraku kromosoma 13, a dodatnom FISH analizom je utvrđeno da navedena delecija obuhvaća RB1 gen. Delecija drugog kraka 13 kromosoma povezana je s različitim fenotipskim oznakama bez precizno razjašnjene genotipsko fenotipske korelacije dok delecija koja obuhvaća RB1 gen nosi rizik za retinoblastom. Kako FISH metodom nije moguće definirati točne granice indicirano je napraviti CMA. Ultrazvučnim pregledom oka postavi se sumnja a neuroradiološkom obradom, MRI, potvrđena je sumnja na tumorski proces lijevog oka dif. dg. retinoblastom. U dobi od 21 dan života djeteta učinjena se enukleacija lijevog oka uz implantaciju silikonskog implantanta i krioretinopeksija suspektne lezije na desnom oku. Kariogram roditelja je uredan.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Uspjeh liječenja retinoblastoma ovisi i o ranoj dijagnostici. Ističemo važnost kliničkog pregleda i multidisciplinarnog pristupa u dijagnostici, liječenju i daljnjem praćenju.. Dobiveni rezultati nam pomažu u znanstvenom medicinskom razumijevanju funkcioniranja navedenih gena u čovjekovom složenom genomu.#152 Seronegativna celijakija u jednogodišnje djevojčice – prikaz slučaja

Vlatka Konjik (konjik.vlatka@kbco.hr) (KBC Osijek) , Katarina Raković-Amidžić (rakovic-amidzic@kbco.hr) (KBC Osijek) , Nora Pušeljić (nora.puseljic@gmail.com) (KBC Osijek)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Seronegativna celijakija u jednogodišnje djevojčice – prikaz slučaja

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Najznačajniji serološki parametar u postavljanje dijagnoze celijakije su IgA antitijela protiv tkivne transglutamaze (anti TTG IgA ). Ako su razine anti TTG IgA uredne, dijagnoza celijakije je malo vjerojatna. Oko 15% bolesnika s celijakijom ima seronegativnu celijakiju (SNC). Ovakav oblik bolesti češći je kod osoba s nedostatkom imunoglobulina te kod djece mlađe od 2 godine.

Prikaz bolesnika prikaz

Djevojčica u dobi godinu i 2 mjeseca, prvi puta se prezentira u našoj ustanovi s kliničkom slikom akutnog abdomena – intususcepcija s ileusom. Po prijemu izrazito reduciranog panikulusa, blijeda, distendiranog i napetog abdomena. Tjelesnom težinom na 9.c, a visinom na 63.c. Naknadno se doznaje da djevojčica duže vrijeme slabije napreduje na tjelesnoj težini te da 3 tjedna pred prijem svakodnevno povraća, ima proljev i gubi na masi. Po nadležnoj liječnici učinjena serologija na celijakiju kojom djevojčica nije zadovoljavala kriterije za dijagnozu celijakije (negativan antiTTG IgA). Konzervativnim liječenjem saniran je ileus te je s obzirom na kliničku prezentaciju postavljena sumnja na seronegativnu celijakiju. Endoskopijom je uočena ogoljena sluznica tankog crijeva, a patohistološkom analizom potvrđena je dijagnoza celijakije – Marsh-Oberhuber III.c. Kod djeteta je uvedena potpuna bezglutenska prehrana na koju dolazi do značajnog kliničkog poboljšanja. Postupno dobiva na težini, uredno tolerira obroke te ima svakodnevne stolice uredne konzistencije. Učinjena je i dopunska obrada kojom su isključeni ostali diferencijalno dijagnostički uzroci navedenih simptoma.

Abstract prikaz bolesnika zaključak

Postupnici su vrlo vrijedni alati u svakodnevnom radu. Međutim, kliničar zadržava pravo odluke o dijagnostici neovisno o postupniku. U ranijim smjernicama za djecu mlađu od 2 godine, uz antiTTG IgA relevantan je bio i IgG anti DPG, što je u aktualno važećem postupniku izmjenjeno. Naša bolesnica je jedna od onih koja ne zadovoljava trenutno važeće kriterije pozitivne serologije na celijakiju, ali je celijakija dokazana biopsijom tankog crijeva. Ovim prikazom želimo podsjetiti da potreban oprez prilikom tumačenja nalaza, osobito ako ne odgovaraju kliničkom scenariju.#153 Nekrotizirajuća pleuropneumonija s apscesom – prikaz bolesnika

Ema Poznić (ema_poznic@hotmail.com) (KBC Osijek) , Bojana Olujić (olujic.bojana@kbco.hr) (KBC Osijek) , Nora Pušeljić (nora.puseljic@gmail.com) (KBC Osijek) , Matej Šapina (sapina.matej@yahoo.com) (KBC Osijek) , Ivana Serdarušić (serdarusic.ivana@kbco.hr) (KBC Osijek) , Paula Ivanšić (paula.ivansic@gmail.com) (KBC Osijek) , Martina Jarmek (jarmek.martina@gmail.com) (Dom zdravlja Osječko-baranjske županije) , Krešimir Šantić (santic.kresimir@gmail.com) (KBC Osijek) , Ines Bartulović (bartulovic.ines@kbo.hr) (KBC Osijek) , Darjan Kardum (kardum.darjan@kbo.hr) (KBC Osijek) , Tihana Nađ (tihana.nad@kbco.hr) (KBC Osijek)

Sažetak za: Liječnički kongres

Željeni oblik:

Teme za liječnike:

Teme za sestre:

Vrsta sažetka za liječnike:

Format sažetka za liječnike:Sažetak

Naslov

Nekrotizirajuća pleuropneumonija s apscesom – prikaz bolesnika

Uvod

Cilj

Metode i ispitanici

Rezultati

Rasprava i zaključak

Prikaz bolesnika uvod

Komplikacije bakterijskih izvanbolnički stečenih pneumonija (nekrotizirajuća pneumonija, parapneumonični izljev, empijem, apsces pluća) po zadnjim studijama pokazuju tendenciju rasta, posebice u dječjoj dobi. Kao najčešći uzročnik izdvaja se gram-pozitivni, izvanstanični, oportunistički patogen Streptococcus pneumoni