Kotizacije

• Rana kotizacija za liječnike članove Društva 206 Eur (1.552,10 kn)
• Kasna kotizacija za liječnike članove Društva 226 Eur (1.702,80 kn)

• Rana kotizacija za liječnike ne članove Društva 242 Eur (1.823,34 kn)
• Kasna kotizacija za liječnike ne članove Društva 279 Eur (2.102,12 kn)

• Rana Dnevna kotizacija 67 Eur (508,81 kn)
• Kasna Dnevna kotizacija za članove Društva 93 Eur (700,70 kn)
• Kasna Dnevna kotizacija za ne članove Društva 106 Eur (798,65 kn)
• Dnevna kotizacija, nedjelja 27 Eur (203,43 kn)

• Kotizacija specijalizanti članovi Društva 176 Eur (1.326,07 kn)
• Kotizacija specijalizanti ne članovi Društva 206 Eur (1.552,10 kn)

• Kotizacija medicinske sestre članovi Društva 176 Eur (1.326,07 kn)
• Kotizacija medicinske sestre ne članovi Društva 193 Eur (1.454,15 kn)

• Rane kotizacije sponzorsko osoblje 180 Eur (1.356,21 kn)
• Kasne kotizacije sponzorsko osoblje 200 Eur (1.506,90 kn)

• Kotizacija za osobe u pratnji 100 Eur (753,45 kn)
• Gratis kotizacije – studenti i umirovljenici

• Kotizacija za svečanu večeru 15 Eur (113,00 kn)

* Rana kotizacija se odnosi na prijave i uplate do 15.07.2023.

 

 

Dobro je znati

Prva obavijest

Dolazi uskoro...

Prijava sažetaka

Saznajte više →

Registracija

Saznajte više →