Prijava sažetaka

* obavezna polja

Korak

Prijavljujem sažetak za:

Korak

Odabir načina prezentacije za medicinske sestre:

Odabir načina prezentacije za liječnike:

O konačnom načinu prezentacije odlučuje Znanstveni odbor slijedom vrednovanja recenzenata. Autori će o načinu prezentacije biti obavješteni nakon ocjenjivanja sažetaka.

Korak

Odabir područja:

Korak

Podaci autora:

Molimo odaberite jednog autora koji će predstavljati rad.

 

Podaci ko-autora:

Ko-autor #1
Ko-autor #2
Ko-autor #3
Ko-autor #4
Ko-autor #5
Ko-autor #6
Ko-autor #7
Ko-autor #8
Ko-autor #9
Ko-autor #10
Ko-autor #11
Ko-autor #12
Ko-autor #13
Ko-autor #14
Ko-autor #15
Ko-autor #16
Ko-autor #17
Ko-autor #18
Ko-autor #19
Ko-autor #20
Korak

Sažetak: 0

Popunjavanje sažetka prema sljedećim poljima (ukupno po svim poljima do 300 riječi):

Sažetak (prikaz bolesnika): 0

Popunjavanje sažetka prema sljedećim poljima (ukupno po svim poljima do 300 riječi):

Korak

Predaj sažetak:

Nakon što kliknete predaj sažetak primit ćete potvrdu putem maila (to može potrajati nekoliko minuta, a svakako provjerite i svoj SPAM sandučić ako niste dobili poruku). Ako imate pitanje glede prijave sažetaka, molim Vas obratite se na mail adresu adrian@conventuscredo.hr.

Molimo provjerite da li ste pravilno ispunili formu. Sažetak ne može imati više od 300 riječi.
Ako ne primite potvrdu mailom unutar 2h, molimo Vas obratite se na mail adrian@conventuscredo.hr

Dobro je znati

Prva obavijest

Dolazi uskoro...

Prijava sažetaka

Saznajte više →

Registracija

Saznajte više →

Tehnički organizator

Conventus Credo d.o.o. // Bogišićeva 2, 10 000 Zagreb // MB: 2102510, OIB: 94766180676, ID: HR-AB-01-08057163