Važni datumi

Rok za prijavu sažetaka: 14.05.2023. (do 24h) – produljeno do 30.05.
Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju do 15.07.2023.
Rok za ranu kotizaciju: 15.06.2023. – produljeno do 15.07.

Dobro je znati

Prva obavijest

Dolazi uskoro...

Prijava sažetaka

Saznajte više →

Registracija

Saznajte više →